Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 58 nr. 4 en 5                                                                    23 jan. t/m 5 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Corona en ziek worden, hebben dezelfde symptomen!

Wij zitten midden in de coronatijd, de samenleving, mensen zijn ontwricht in hun dagelijkse bestaan, er lijkt nog geen einde aan te komen. Hoe verder? Voorlopig kan er weinig. Corona kun je vergelijken met ziek worden. Hoe vaak horen wij dat mensen ziek worden, ze door hun ziekte worden beperkt. Ze kunnen niet meer zelfstandig functioneren, moeten toegeven en gaan de strijd aan om zo goed mogelijk te herstellen.

 

Met de corona zijn wij ook de strijd aangegaan, een hardnekkige strijd, het lijkt alleen maar achteruit te gaan, de mensen en de samenleving worden beperkt in het dagelijkse leven. Het leek iets beter te gaan met de corona in de zomer van 2020, toch sloeg de corona opnieuw weer toe in het najaar. We moesten terug naar af, op zoek naar een juiste therapie, een goed medicijn.

 

Corona en ziek worden kun je vergelijken!

 

Ziek zijn en proberen beter worden heeft impact op je leven, je moet het leven aanpassen, je ervaart dat gezondheid een rijkdom is. De corona heeft impact op ons leven en de samenleving. Je ervaart wat het betekent als het leven wordt ontwricht, hoe rijk zijn wij als wij onze gang kunnen gaan.

 

Bovenstaande heb ik geschreven uit eigen ervaring, vanaf januari 2020 ben ik zelf beperkt geworden door rugklachten en ging ik het gevecht aan met mijn beperkingen. Met therapie begonnen dat had geen baat, de behandeling bij de rugpoli had geen baat. Worden doorverwezen en opnieuw beginnen, medicatie werd aangepast. Uiteindelijk moet je gaan voor de laatste mogelijkheid: operatie.

Vanaf November zit ik gedeeltelijk in de ziektewet en was beperkt zichtbaar, niet zichtbaar in de vieringen en uitvaarten, beperkt werkzaamheden verrichten. Ik was weinig zichtbaar in de parochie, hooguit bij huisbezoeken waar ik op de fiets naar toe kon.

 

Zo ben ik de strijd aangegaan met mijn rug zoals de samenleving de strijd aan ging met  corona. Het vaccin moet ons helpen om de strijd tegen corona te overwinnen. Bij mij is het een operatie die mij moet helpen om weer redelijk te kunnen functioneren. De samenleving moet herstellen van de corona, langzaam weer de draad van het leven oppakken. Ik zal ook moeten herstellen na de operatie, ik zal een revalidatie periode moeten ondergaan om terug te komen.

 

Moed en hoop houden is de juiste therapie, ik zeg: gelukkig kunnen wij van de corona en ik van mijn beperkingen herstellen, er zijn vele mensen die niet kunnen herstellen door ziekte. In de loop van Maart hoop ik langzaam weer zichtbaar te zijn in de parochie, dan hoop ik dat u en de samenleving herstellende is van de corona.

 

Pas goed op u zelf en elkaar.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

Thema: Breng de blijde boodschap                             3e zondag door het jaar

  1. 24 jan. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor (via kerk tv)

Thema:

  1. 31 jan 09.00 uur: Geen viering

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 januari

Jaargedachtenis: Jan Weusthuis.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Marietje ter Groot-Vennegoor.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 31 januari

Omdat er in het weekend van 30/31 januari geen viering is worden deze misintenties zaterdag 6 februari gelezen

Jaargedachtenis:  Johannes Bertels

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Joop Plegt.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 januari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, M. Pouwels, A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Week van gebed voor eenheid 2021

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hiervoor gebruikt Jezus het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

 

Gebed om te bidden:

God van eenheid,

Ik bid U

om wereldwijde verbondenheid tussen gelovigen.

Dat wij de tegenstellingen en eigen gewoonten overwinnen

en beseffen dat wij allen één zijn door uw Geest en uw Liefde,

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

 

Pancratius parochie verlengt de coronamaatregelen

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt dat de reeds genomen coronamaatregelen verlengd worden en vanaf nu tot en met 8 februari alle vieringen alleen online en via kerkradio te volgen zullen zijn; het is niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de coronacijfers (met de zorgen om de Britse variant) en de reeds aangekondigde verlenging van de lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lectoren, misdienaars en kosters. De doordeweekse vieringen worden vooralsnog opgeschort tot en met 8 februari.

Solidair

Het besluit om gedurende deze periode geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, neemt het pastoraal team met pijn in het hart. Middels deze maatregelen, wil de H. Pancratius parochie haar solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. Wel spreekt het pastoraal team de hoop uit dat zij de genomen maatregelen spoedig kan versoepelen.

Parochianen worden uitgenodigd de berichtgeving nauwlettend te blijven volgen, via informatiebladen, website en andere informatiekanalen – met name richting de viering van Aswoensdag.

 

JEUGDKERK KOMT MET NIEUWE ACTIVITEIT: MAAK EEN KAARS VOOR…..

 

Kent u het programma de taarten van Abel? Abel maakt een taart met een kind voor een ander. Dit heeft ons op het idee gebracht om met kinderen een kaars voor een ander te maken. Een nieuw initiatief van de Jeugdkerk.

Waarom een kaars maken voor een ander.

Kaarsen maken en weggeven is bijzonder, je geeft licht aan een ander.

Vaak doen we dit via een kaartje, of je geeft een bloemetje aan de ander, kinderen maken een tekening, je wilt de ander tot steun zijn.

Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden om een ander tot steun te zijn middels een kaars, deze kaars mogen ze zelf versieren.

Begeleiding en het gesprek

Kinderen worden door twee vrijwilligers en Diaken Huitink begeleid. Naast het maken van de kaars is het gesprek met kinderen belangrijk. Tijdens het maken van de kaars kom je in gesprek met kinderen, waarom ze deze kaars maken, vertellen over zich zelf, geloof kan op een eenvoudige manier aan bod komen. Zo komen wij als Jeugdkerk in gesprek met kinderen.

Welke kinderen

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden, dat kan via de mail van de Jeugdkerk,

ze kunnen aangeven voor wie ze een kaars willen maken en waarom.

Er kunnen maximaal 5 kinderen per middag meedoen.

Kosten

Kosten voor het kaars maken bedraagt €5,00 inclusief materiaal en drinken en iets lekkers.

Waar en wanneer

Een maal per zes weken zal er een middag worden georganiseerd, dit zal gaan plaats vinden in de dagkapel van Geesteren.

Start

Wij moeten op dit moment afwachten i.v.m. de corona maatregelen, hopelijk kunnen wij in het voorjaar beginnen.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Uitnodiging voor gespreksgroep Grond van Leven

In deze tijd is het verenigingsleven weggevallen. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, thuis werken en elkaar mijden. Misschien dat u nieuwe hobby’s heeft ontdekt, veel meer films kijkt of aan het lezen bent geslagen. Maar het kan ook zijn dat u reikhalzend uitkijkt naar de tijd waarin u meer mensen kunt spreken en ontmoeten.

De gespreksgroep “Grond van Leven” brengt mensen en hun verhalen bij elkaar en kan ook online plaats vinden. In een kleine groep van zes mensen kijken we naar elkaars levensverhaal. We staan stil bij de grond van leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na hoe we nu in het leven staan, wat ons energie geeft en welke waarden wij uitdragen.. Tenslotte gaan we na wat we nodig hebben voor de toekomst en of ons geloof ons daarbij kan helpen.

De kracht van deze gespreksgroep zit in het feit dat er niet vergaderd en gediscussieerd wordt, maar geluisterd naar elkaars persoonlijke verhaal. Uit de voorgaande jaren blijken deelnemers dit zeer verrijkend te vinden en vinden er echte ontmoetingen plaats. Er is geen leeftijdslimiet voor deze groep, mensen van allerlei leeftijden zijn van harte welkom.

We gaan uit van drie bijeenkomsten, voorlopig online, afhankelijk van de maatregelen.

De avonden zien er als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? Wat heb je nodig voor de toekomst?

De nieuwe groep zou in februari kunnen starten. De avonden vinden dan eens in de twee weken plaats. Hierbij een voorstel waarop de avonden plaats kunnen vinden: Maandagavond 1 februari, maandagavond 15 februari, maandagavond 1 maart, van 20.00 tot 22.00 uur.

Van te voren krijgen de deelnemers een uitnodiging via zoom. Voor vragen , informatie of aanmelding kunt u zich aanmelden via het emailadres van ondergetekende, c.saris@hpancratius.nl.

Van harte welkom!

Christianne Saris , pastoraal werker

 

GEEN SAMEN TOP 2000!

Tot onze grote spijt gaat er in 2021 geen Samen Top 2000 plaats vinden. De 5e editie laat op zich wachten. Graag hadden wij een Samen top 2000 willen organiseren nadat de kerk in Albergen aan de eredienst is onttrokken, het werd ons al snel duidelijk dat dit door de corona maatregelen niet haal baar zal zijn. Het 2e plan was het Samen Top 2000 door te schuiven naar September 2021. Ook dit blijkt niet haalbaar te zijn, de corona maatregelen houden ons in de greep. Voor de werkgroep en de koren is dit een grote teleurstelling, ook voor de parochianen is dit een teleurstelling. Samen top 2000 trok jaarlijks een volle kerk in Albergen. Koren kunnen op dit moment niet samen zingen en zich niet voorbereiden, dat is een van de redenen dat wij voor 2021 er een streep doorzetten. Wij moeten geduld hebben en afwachten wanneer en waar de 5e editie van Samen Top 2000 zal gaan plaats vinden. Wij richten ons op het najaar van 2022.

 

Hartelijke groeten namens de werkgroep Samen Top 2000,

diaken Bert Huitink.

 

HET MAAKT NIET UIT WAT JE BENT VAN ELKAAR,  HET GAAT ER OM  DAT JE ER BENT VOOR ELKAAR

JONGEREN  EN LEIDING ROCK SOLID GAAN OP WEG MET 101 CAKES!

Door de corona maatregelen zou er deze maand geen fysieke activiteit voor jongeren van Rock Solid mogelijk zijn. Rock Solid is het jongerenpastoraat van de H. Pancratius kerk. Een maand helemaal niets! Zouden onze jongeren ook individueel iets kunnen doen was de vraag? Uiteraard kunnen jongeren iets doen, iets doen voor de ander. Zo werd het ‘bakweekend’ georganiseerd, jongeren en leiding gaan thuis ieder twee cakes bakken.

De maand januari is na de kerstdagen en oud en nieuw  voor vele parochianen die thuis zitten een lange maand. Nu in de corona tijd is het voor velen een extra lange maand. Weinig bezoek door de corona maatregelen, de deur niet uit kunnen, lange dagen voor velen die thuis zitten en afhankelijk zijn. Ook voor mensen die door tegenslagen zoals ziekte, of afscheid hebben genomen van een dierbaar iemand, zijn het lange maanden.

Een mooie uitdaging voor de 35 jongeren van Rock Solid en leiding, iedereen draagt een steentje bij. Adressen van mensen kwamen binnen, via collega pastores, via parochianen, via thuiszorg. Rond de 75 cakes zouden wij kunnen bakken, het bleef toenemen. De leiding ging meer bakken, de aanvragen bleven binnen komen, wij zaten op ruim 90 adressen. Dat was het moment dat wij hulp inriepen van meebakkers, via de sociale media werd een oproep gedaan: meebakkers gezocht. Negen bakkers bakten met ons mee.

Kaartjes voor de cakes werden gedrukt, tasjes klaargemaakt: bakkers bakken maar!

Uiteindelijk gingen wij met 101 cakes op weg naar mensen die dat steuntje in de rug konden gebruiken, een moment om mensen nabij te zijn.

Wij weten dat wij niet iedereen bereikt hebben, er zijn meer mensen die alleen zitten, adressen die ons niet bereikt hebben. Laten wij in deze coronatijd in deze moeilijke periode om ons heen blijven kijken, waar mensen alleen thuis zitten: wees nabij!

Er zijn voor elkaar, daar gaat het om in deze donkere tijden, op een eenvoudige manier is dat mogelijk. Een maand geen activiteit kunnen organiseren werd een maand ‘er zijn voor de ander’ niet zo moeilijk om te organiseren.

Wie zijn de jongeren van Rock Solid?

Rock Solid is een groep van 35 jongeren die maandelijks samen komen op de vrijdagavond. Wij bieden jongeren leervolle avonden aan die gaan over hun leven en hun geloof. Rock Solid is levendig, sluit aan bij het leven van jongeren, Rock Solid sluit aan bij de samenleving. Rock Solid is van deze tijd.

Voor informatie over Rock Solid kunt u terecht bij diaken Bert Huitink 06-20432661 of rocksolid@hpancratius.nl

Hartelijke groeten namens Rock Solid,

Diaken Bert Huitink