Jaargang 56 nr. 18 en 19                                                                          4 t/m 17 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd…”

 

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én – gelukkig mogen wij ook zeggen – voor onze kerk. Een groot aantal van de gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de hemel in wordt geprezen”.

 

We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand: meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.

Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders, mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid, liefde en geduld.

 

Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de samenleving en in de kerk.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Ik heb U lief                                                                    3e zondag na Pasen

  1. 5 mei 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en huis gebonden parochianen gebracht.

  1. 7 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken.
Thema: Moederdag                                                                      4e zondag na Pasen

  1. 12 mei 09.30 uur: Viering 1ste H. Communie m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat, Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten 1ste H. Communieviering

  1. 14 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 5 mei

Jaargedachtenis: Gerrit Nijhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Sinie Damhuis-Hekwolter of Hekhuis, Berend Meijer, Agnes Oude Nijeweme Monnikhof.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet.

jaargedachtenissen en misintenties ZONdag 12 mei

Jaargedachtenis: Rieka Kleizen, Siny Waaijer.

Misintenties: Riek Bekhuis, Annie Waaijer-Blankenvoort, Bennie Steggink, Sien Weusthuis-Haarhuis, Johan Koopman, Marietje ter Groot-Ophof, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Gerard en Rieka Kleizen, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 5 mei 09.00 uur

Lector: I. Derkink
Misdienaars: S. Olimulder, W. Kuiphuis

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Derkink

 

Zondag 12 mei 09.00 uur
Lector: eigen lectoren

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar
Communieuitr.: eigen

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

21-22/4                   €183.00                   €153.35 (onkosten Pasen)

27/4                          €60.70                      €47.30 (onderhoud kerkhof)

Vastenactie melkbus                           €770.15

Vastenactie kinderen                          €550.72

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 mei. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Huis van Spiritualiteit

Maandagavond 27 mei kijken we samen de  indrukwekkende film ‘The Railway Man’. In deze film speelt Oscarwinnaar Colin Firth als Eric Lomax, een Britse legerofficier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen. Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd is met Patti (Oscarwinnares Nicole Kidman), dat de Japanse vertaler, die verantwoordelijk was voor zijn vreselijke behandeling, nog steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man, die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem te confronteren.

Het verhaal neemt ons mee naar het thema ‘vergeving’. Een woord waarvan wij geleerd hebben, dat het van wezenlijk belang is, waarvan we hopen, dat we het krijgen als we fouten hebben gemaakt. Maar zo moeilijk in de praktijk te brengen, als iemand anders ons iets heeft aangedaan.

Na het kijken van de film is er gelegenheid om open met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Het gesprek wordt geleid door pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann

Wanneer: maandag 27 mei 2019

Aanvang 19.00 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee11 Denekamp

Kosten:  € 7,50

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-353551

www.parochielumenchristi.nl

 

Jongeren van  Rock Solid komen in actie:

De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020.

Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek.

We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden maar wel verkoopbaar zijn.

Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren  zoals boeken, woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding .

Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de dagkapel in Geesteren zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.

Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur

Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op woensdag 8 mei a.s. wordt er ter afsluiting van het seizoen  een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Omdat dit de laatste bijeenkomst van dit seizoen is gaan we dit keer niet op reis maar hebben we een Bingo met aansluitend een high tea (thee met heel veel lekkere dingen) op ons vertrouwde plekje.

Na de vakantie op maandag 16 september starten we met het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

UItstapje KVO

Op donderdag 23 mei staat ons uitstapje gepland. Deze keer is de bestemming het palingmuseum in Harderwijk en een rondleiding bij Yakult.

We vertrekken met de bus van ter Beek reizen om 8.15 uur bij restaurant Waayer voor allereerst een ontbijtbuffet in Zwolle. Nadat we ons te goed hebben gedaan aan allerlei lekkers wordt de bus weer gestart om via een mooie route te rijden naar Harderwijk. Daar bezoeken we het onlangs geopende palingmuseum waar we van alles te weten komen over de palingvisserij. Natuurlijk is daar voor de liefhebbers ook een palingversnapering  en is er voor de niet-palingliefhebbers kibbeling. Daarna gaan we naar Almere voor een bezoek aan de yakultfabriek. Na afloop van de rondleiding en presentatie over alle voordelen van het gebruik van yakult krijgen we een goodiebag aangeboden. We gaan verder onderweg voor een pauzestop  en tenslotte dineren we dit keer bij de Dekselse Pannetjes in Terwolde. De verwachte thuiskomst is rond 20.45 uur.

Opgave voor deze dag kan bij Elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768 tot uiterlijk 15 mei. De eigen bijdrage is €50.

 

Op adem komen – over de Heilige Geest

De Heilige Geest blijft toch altijd die ‘vage figuur’ van de Drie-eenheid; Hij is wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de Geest van God de levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar om ‘zo goed als God te zijn’. Op donderdagavond 23 mei zal pastoor Casper Pikkemaat (H. Pancratius parochie, Tubbergen e.o.) in het kader van Huis van Spiritualiteit de aanwezigen meenemen op de Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel genoemd wordt. Wij zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de traditie en vooral in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt deze avond een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige Geest.

U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp. Hebt u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of even te bellen met het parochiesecretariaat 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur). 

Wanneer: donderdag 23 mei 2019

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp

Tijd: 19.30 uur

Kosten: € 7,50

www.parochielumenchristi.nl

 

Wandeling met aansluitend koffie en lekkernijen!

Beste mantelzorger,

De mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk nodigen u (alle mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen) van harte uit voor de volgende activiteit  op

 

Maandag 20 mei a.s.  a.s. van 14.00 tot circa 16.00 uur
Startplaats: ‘Twentsch geluk’,
Wanmakersweg 3, 7664 VR Manderveen .

 

Een mantelzorgmiddag is een activiteit voor mantelzorgers bedoeld om ‘even op adem te komen’ Het is een mogelijkheid om andere mantelzorger te ontmoeten, maar vooral om even bij te tanken van de zorg(en) thuis.

De activiteit van deze maand is:

een wandeling van ongeveer een uur, ontspannen genieten van de gevarieerde natuur en een mooie tocht door het glooiende landschap van het Dal van de Mosbeek met houtwallen,  essen en bronweiden. Aan het eind van de wandeling drinken we koffie of thee met allerlei lekkers bij  “Twentsch geluk”:  een typisch Twents rustpunt aan de benedenloop van de mosbeek op landgoed

“ ’t Knuuv’n”.  Dit trachten zij te doen door op typisch Twentse wijze deels terug te gaan in de tijd toen geluk nog heel gewoon was. Ze werken ook overwegend met streekeigen-, biologische- en fair trade producten.

 

We vertrekken om uiterlijk 14.00 uur!
We verzoeken u dan ook iets voor 14.00 uur aanwezig te zijn!
Mocht u niet zo ver kunnen wandelen, dan kunt u ook bij “Twentsch geluk” plaatsnemen en alvast genieten van een kopje koffie of thee.
Wandelt u ook mee? Aanmelden is noodzakelijk!

Dit kunt u doen bij SWTD tot uiterlijk donderdag 16 mei a.s.:

 e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388

Graag tot ziens op 20 mei a.s..

 

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk.