Jaargang 55/56 nr.51,5, 1                                                            22 dec. t/m 11 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Herinnering Kerkbijdrage 2018
EN

!!!!Vooraankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

Vanwege deze herinnering en vooraankondiging krijgt iedere parochiaan deze week het parochieblad
(1 per adres). Zie voor verdere informatie bladzijde 8 en 9.

 

‘Kerstmis is niet stuk te krijgen’

Ieder jaar blijkt weer uit uit de verhalen van mensen en uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, dat de titel van dit artikel waar is. In alle wisselende omstandigheden en vormen door de jaren heen, blijft de kern van het Kerstfeest niettemin één en dezelfde, namelijk: God is in de geboorte van Jezus mens geworden en heeft laten zien dat Hij van ons houdt! Dit is de kerstboodschap in een notendop. En hoe je het ook wendt of keert, het is om die reden dat door heel veel mensen Kerstmis (naast Sinterklaas) nog steeds als het meest belangrijkste feest in de jaarcyclus wordt ervaren. Met velen vieren we dat ook in een kerk. We willen ons daar laten raken door het geheim, omdat we diep van binnen weten dat de liefde en verbondenheid met God, in wezen groter is dan wij mensen zijn. Daarnaast vieren we Kerst in het gezin, met familie of vrienden. We dekken de tafel extra feestelijk en genieten van de gezelligheid en het samenzijn. En natuurlijk horen daarbij een mooi versierde kerstboom, een kerststal en veel kaarsjes die branden.

Kerstmis is ook een feest van vertrouwen; we willen daarmee vieren dat het goed kan zijn tussen ons en anderen. Het kan soms moeizaam gaan tussen mensen, tussen geliefden, tussen kinderen en ouders, maar de liefde en het vertrouwen in elkaar overwint altijd. Er kan nog zoveel duisternis zijn in het leven, nog zoveel leegte of verlies, maar het licht zal sterker blijken dan het donker. Dat is onze diepste hoop en overtuiging – met de komst van Jezus in onze geschiedenis, mogen we daarop vertrouwen. En niets hoeft ons ervan te weerhouden, om de nadruk te blijven te blijven leggen op die innerlijke betekenis van Kerstmis. We mogen ons te allen tijd thuis blijven voelen bij het aansprekende verhaal over Jozef en Maria, de engelen, herders en natuurlijk Jezus zelf. Telkens weer herkennen wij hierin iets van Gods trouw en nabijheid aan mensen.

Van harte wens ik u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend jaar 2019!

 

Thema: Vervulling                                                            4e Zondag van de Advent

  1. 22 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

Melkbusactie: Adventsactie

 

Thema: Verlicht                                                                                               Kerstavond

  1. 24 dec. 19.00 uur: Woord –en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis en Adventsactie

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

 

Thema: In het Licht                                                                                     1ste Kerstdag

  1. 25 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdeswerk

Onder deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 

Thema: Volgen, feest van de H. Stefanus                                          2e Kerstdag

wo.26 dec.      09.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor

(Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Verbonden                                                              Feest van de H. Familie

  1. 30 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale Zorg

 

Thema: Begroeten                                                                               Oudejaarsavond

  1. 31 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Thema:

  1. 5 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen Kerk

 

  1. 8 jan. Geen viering.

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 22 december

Jaargedachtenis: Bernard Rikhof, Geertruida Hendrika Rikhof-Paus.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen.

Misintenties: Gerhard Geerink, ouders Grootelaar-Ruiter, Marie Mensen vd Aast, Herman Oude Elberink, Lars Olimulder, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Rikhof-Elferink en kinderen, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schothuis-Wolters, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhuis-Beld en Sien en Bennie, Gerard en Rika Kleizen, Steffanie Kroeze, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, Jan en Marie Bernds-Weerink, Gerrit Albers en ouders Droste-Derkink, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Henk en Marie Tijink-Snijders, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerrit Mensen, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Joseph Paus, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar en familie, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Jan en Ida Wermelink-Wulferink, Marinus en Marietje Finkers-Kroeze, overl. fam. Niemeijer-Reinerink, Gerard Broenink Harbrinkhoek, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Theo Kienhuis, ouders Mensen-Weusthuis, Jan en Betsie Paus, fam. Nijhuis-Vellener, Gerard Nijkamp, Hein en Marie Waaijer-Fleerkotte, Diny en Mariëlle Leus, Siny Waaijer, Hein en Marie Leus-Weerink, Jan en ouders Vrerink, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties dinsdag 25 december

Misintenties:  overl. Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, ouders en Johan en Paus Bekhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Johan Koopman, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Josefien ter Braak, Karel Poiesz, overl.fam. Weushuis-Kempers, Jan Lohuis, Annie en Bernard Tijhuis-Oude Nijeweeme, overl. ouders Mensen-Kleizen, San en Jan Kleizen, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, overl. fam. Rikhof en Kienhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Hendrikus Bernardus Schröder, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Nijkamp-Steenhof en overl.fam., Jan en Sien Derkink-Lucas, Gerrit Rikhof, fam. Kuipers-Boerrigter, ouders Albers-Smemann, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Bennie Steggink, ouders Waaijer-Grootelaar en fam., ouders Damhuis-ter Wee en fam., Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofsté, Herman Rikhof, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Paus en Haarhuis, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Bernard en Truus Schröder, Herman Oude Avenhuis, Ria Bernds-Meenhuis, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck, overl. ouders Meijer-Paus, Theo Velthuis, overl.fam. Oude Elberink-Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties woensdag 26 december

Jaargedachtenis: Gezina Plegt-Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhus-Beld en Bennie en Sien, ouders Massselink-Maathuis en Gerard Pegge, José Damhuis-Pegge en fam., overl. fam. Grootelaar-Kemna.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 30 december

Jaargedachtenis: Gerard Nijmeijer.

Misintenties: Herman Oude Elberink.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 31 december

Jaargedachtenis: Gerrit Rikhof.

Misintenties: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Jan en fam. Vrerink, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, overl. ouders Meijer-Paus.

Overige intenties: Mis uit dankbaarheid.

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 5 januari

Jaargedachtenis: Johannes Rikhof, Bernardus Nijkamp.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Johan en Paul Bekhuis, Berend Waaijer.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 22 december 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis
Misdienaars: D. Pouwels, M. Weultjes

Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Maandag 24 december 19.00 uur
Lector: M. Olimulder

Misdienaars: C. Weultjes, M. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: M. Olimulder

 

Dinsdag 25 december 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Misdienaars: G. Scholten, W. Scholten
Collectanten: A. Bekhuis, B. Oude Weernink
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Woensdag 26 december 09.00 uur
Lector: E. Olimulder

Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: E. Olimulder

 

Zondag 30 december 09.00 uur
Lector: M. Hesselink

Misdienaars: E. Kroeze, S. Olimulder
Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Hesselink

Maandag 31 december 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: J. Kienhuis, W. Weultjes
Collectanten: B. Oude Weernink, J. Pouwels
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Zaterdag 5 januari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

8/12                          € 76.00                    €57.61 (Pastorale Zorg)

16-12                        € 88.00                    € 82.30 (Onderhoud Kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

In verband met de feestdagen is het secretariaat op 28 december gesloten.

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 9 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 3 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Herinnering Kerkbijdrage 2018

Graag willen wij de parochianen, die de kerkbijdrage 2018 contant betalen of zelf overboeken en die voor 2018 nog een bedrag willen betalen / overboeken (toegezegd hebben), hieraan herinneren.

 

  • Mocht u ons willen machtigen om de kerkbijdrage van uw rekening te incasseren, dan kunt u een machtigingsformulier bij ons aanvragen of van de site downloaden.
  • Uw eventuele contante kerkbijdrage kunt u inleveren na de vieringen tijdens de komende kerstdagen of in een envelop, met daarop uw naam en adres, in de brievenbus van het parochiecentrum.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over de kerkbijdrage, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan mondeling, per brief, per mail ( info.langeveen@hpancratius.nl )

of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57 41 46 of (06) 38 89 19 67.

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking en steun aan de actie Kerkbalans 2018.

 

Opbrengst kerkbijdrage t.m. november 2018

Kerkbijdrage t.m. 30 november 2018                                         € 35.001,89

Kerkbijdrage t.m. 30 november 2017  /                                      € 35.044,34

31 december 2017     € 36.744,04

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2016                                          € 40.454,64

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2015                                          € 42.851,97

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2014                                          € 42.470,30

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2013                                          € 37.389,52

 

*************************************************************

!!!!Vooraankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

De actie Kerkbalans 2019 staat er ook al weer aan te komen.

In januari 2019 zullen de bezorgers van het parochieblad de brieven weer bij u bezorgen.

In vergelijking met voorgaande jaren gaan we het iets anders doen. U moet het zien als een proef.

Graag horen wij in januari uw mening. Dat kan dan via de telefoon, per mail of mondeling.

In januari hoort u daar meer over.

 

De volgende wijzigingen willen we invoeren:

1.Alle parochianen van 18 jaar en ouder krijgen een brief.
Vorige jaren kregen alleen parochianen een brief , die geen doorlopende machtiging voor een automatische afschrijving van de kerkbijdrage hadden afgegeven.
Hoewel we uitermate blij zijn met uw kerkbijdrage, die u nu geeft, hopen we op een kleine verhoging van uw kerkbijdrage.

2.Om onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, de brieven, na het invullen, naar uw wijkbezorger of naar het parochiecentrum te brengen of als u niet in de gelegenheid bent ons te verzoeken de brief op te halen.

 

Mocht u nu al vragen en / of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. Dit kan mondeling, per brief, per mail (info.langeveen@hpancratius.nl ) of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57 41 46 of (06) 38 89 19 67.

 

Collecte Lourdeswerk Langeveen.

Tijdens de Kerstdagen houdt het Lourdeswerk van onze parochie een deurcollecte. Met de opbrengst hiervan kunnen wij een medeparochiaan financieel ondersteunen in de kosten van een reis naar Lourdes. Vaak kunnen wij zo een grote wens in vervulling laten gaan. Wij hopen op een mooie opbrengst en danken u bij voorbaat voor uw gift.

Heeft u belangstelling voor een bedevaart naar Lourdes dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het Lourdeswerk Langeveen. Zij kunnen u alle informatie verschaffen over de verschillende reizen en u inschrijven voor een bedevaart die wordt verzorgd door de VNB in Den Bosch.

Vanuit Tubbergen vertrekt op 30 april 2019 een lance bus voor de bedevaart naar Lourdes.

Deze reis wordt georganiseerd door onze eigen Pancratiusparochie Tubbergen en is ook geschikt voor minder validen en zieke pelgrims.

Op 11 februari 2019 wordt in de Basiliek in Tubbergen om 19.00 uur een Lourdesviering gehouden met medewerking van het Liturgiekoor.

Na deze viering wordt in het parochiecentrum een informatieavond gehouden over de bedevaartreis naar Lourdes in april 2019.

U bent van harte welkom!

U kunt informatie inwinnen bij één van onze coördinatoren.

Elly Oude Steenhof                       0546-681614

Ans Haarhuis                                     0546-681627

Truus Rozenkamp                          0546-681479

 

TRADITIONELE NACHTMIS IN DE St. PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN

In de kerstnacht van 25 december  a.s. wordt in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

Cantate.

Vanaf 4.30 uur tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a.  Nu zijt Wellekome en het Stille Nacht van F. Gruber. Verder van J.S. Bach: Choral 12: Brich an, o schönes Morgenlicht,  Candleligth  Carol van J. Rutter, uit het Weinachtsoratorium opus 5:  Soli: Seit Wilkommen Trost der Frommen en Menschen die Ihr wart verloren. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.

Viering.

Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A.Mozart:  Missa Brevi in C.  De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker.

Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een  bezoek te vereren. Er is ruime parkeer gelegenheid bij en rond de Basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentewegge bij  ‘t Oale Roadhoes naast de Basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

 

 

 

 

 

BERICHT VAN INGE KUIPHUIS VANUIT GUATEMALA

Wat weet ik nou over geweld tegen vrouwen?

Woensdag 28 november mocht ik deelnemen aan een forum in Comitancillo over geweld tegen vrouwen. Ik had mijn twijfels of ik wel moest deelnemen. Toch ben ik blij te zijn overgehaald.

Geen ervaring

Ik kan niet zeggen dat ik ooit te maken heb gehad met geweld vanwege mijn geslacht. Ik heb dezelfde kansen gekregen om te studeren, werd niet verplicht om dingen te doen in het huishouden die mijn broer ook niet deed en heb ook nooit het gevoel anders te zijn behandeld. Maar misschien is het belangrijkste wel dat ik me nooit minder heb gevoeld omdat ik een vrouw ben. Dat is hier voor veel vrouwen anders, maar ook voor mijn eigen moeder is dat wel anders geweest. Misschien toch iets om te delen…

Op naar Comitancillo

Dus nam ik woensdagochtend om 7.00 de bus naar Comitancillo, de hoogvlakte in. Na ongeveer anderhalf uur rijden kwam ik aan bij de kleurrijke begraafplaats van het dorp, de plek waar ik uit moet stappen. Toen de eerste vrouwen kwamen begonnen de voorbereidingen: het spannen van een zeil, het neerzetten van stoelen en het maken van een kleurrijk maya-altaar. Met de aanwezigheid van ongeveer 15 vrouwen kon het forum beginnen.

Voorbeeldvrouwen

Tijdens het forum zat ik tussen twee van zulke vrouwen uit Comitancillo, Monica en Delia. Zij weten van heel dichtbij wat geweld tegen vrouwen is. Beide vrouwen hebben zich gevormd in Movimiento de Trabajadores Campesinos, landarbeidersbeweging MTC. Beiden hebben hun vleugels uitgeslagen en helpen nu vele andere vrouwen door hun ervaringen te delen.

… want jij bent een vrouw

Mijn verhaal ging over mijn jeugd en welke verschillen ik zie met Guatemala, maar ook vertelde ik over de vrouwen die met hulp van MTC hun zelfvertrouwen hebben vergroot. In Guatemala merk ik dat er behoorlijk anders naar vrouwen wordt gekeken dan in Nederland. Er wordt meestal wel raar opgekeken dat ik, een vrouw van 32 jaar, nog geen kinderen heb, en misschien wel helemaal niet wil. En hier wordt een vrouw, meer nog dan in Nederland, gezien als het zwakke geslacht. Dat merk ik zelf in opmerkingen: ´Dat mag je niet tillen. Jij bent een vrouw.¨

Minder onschuldig geweld

Voor veel vrouwen, met name in de rurale gebieden, is het minder onschuldig. Veel meisjes krijgen niet de kans om te studeren omdat ze toch gaan trouwen en kinderen krijgen. Van jongs af aan wordt veel meisjes verteld dat ze nergens goed voor zijn, behalve voor het huishouden en kinderen krijgen. Een aantal van de vrouwen aanwezig deelden ook hun ervaringen met huiselijk gewed. Ik kon niet alles volgen, want ze gebruikten de lokale taal ´mam´, maar Delia deelde haar verhaal ook in het Spaans. Ze vertelde hoe ze al erg jong kinderen kreeg en dat haar man haar aan haren trok en opsloot in huis om zelf te gaan drinken. Delia heeft uiteindelijk aangifte gedaan tegen haar man en ze waren acht jaar uit elkaar. Nu zijn ze weer samen, maar er is veel veranderd. Hij heeft nu wel respect voor haar.

Het forum helpt onderwerpen bespreekbaar te maken en geeft vrouwen moed om het geweld niet langer te accepteren. Delia: MTC heeft mij ontzettend geholpen om mijn zelfvertrouwen te vergroten.¨

Groeten uit San Marcos,

Inge Kuiphuis

 

Kerstviering Mariaschool Langeveen 2018

De Mariaschool in Langeveen houdt op donderdag 20 december haar jaarlijkse kerstviering.

Om 17.00 uur is de viering in de parochiekerk, waar ook ouders, familieleden en andere belangstellenden welkom zijn.

Na de kerk, van circa 17.45 tot 18.45 uur, krijgen de kinderen een kerstmaaltijd in de klas.

Tijdens de periode dat de kinderen de kerstmaaltijd krijgen in de klas, kunnen ouders, familieleden en andere belangstellenden terecht in de gemeenschapsruimte van de school voor een hapje en een drankje, en aansluitend meedoen aan de verloting van kerstpakketten door de Ouderraad.

De opbrengst van de kerstmarkt en de verloting van de kerstpakketten komt geheel ten goede aan de Ouderraad.

 

Eerste Heilige Communie Langeveen 2019

Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Heilige Pancratius in Langeveen aan de ouder(s)/verzorgers van de kinderen van groep vier van de basisschool de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het sacrament van de Eerste Heilige Communie.

In Langeveen zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden op zondag 12 mei 2019.

De start van het communieproject is de kerkpuzzel op maandag 21 januari 2019 om 18.30 uur in de St. Pancratiuskerk in Langeveen.

Hiervoor worden alle kinderen van groep vier samen met hun ouders/ gezin uitgenodigd. Na afloop van de kerkpuzzel wordt een aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie uitgedeeld.

Ook kinderen die niet op de Mariaschool zitten en tot de desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden van harte uitgenodigd voor deelname aan de kerkpuzzel samen met hun ouders/gezin.

U kunt zich daartoe opgeven vòòr 7 januari 2019 via email: info.langeveen@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-681142 (locatiesecretariaat, bereikbaar op vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur).