Jaargang 56 nr. 8 en 9                                                                23 febr. t/m 8 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

De gymnastiekkerk

Waarschijnlijk kijkt u een beetje raar op van de titel van dit artikel – de gymnastiekkerk?!? Een buitenstaander zal misschien deze woorden uitspreken wanneer hij kijkt naar de vieringen in onze kerken: we zijn immers behoorlijk in de weer met staan, zitten en knielen!

 

Om de betrokkenheid op de vieringen te vergroten, heeft de katholieke kerk in de loop van de geschiedenis verschillende vormen van deelname bedacht: zo kan iemand een rol vervullen in de viering als lector, als misdienaar/acoliet, als zanger(es) in een koor of, wat meer achter de coulissen, als koster. Maar ook als verzamelde gemeenschap kun je je actieve betrokkenheid tonen door de ‘liturgische houdingen’ van staan, zitten en knielen; vandaar ook de term ‘gymnastiekkerk’. In Nederland zijn we – ondeugend gezegd – soms wat meer een ‘zit-kerk’ geworden, elders in de wereld ligt dat toch wel anders. En het mooie ervan is: het doorbreekt de idee dat we alleen maar toeschouwer zijn van een voorstelling én we gebruiken ons lichaam om samen ons geloof in God te vieren.

 

Van oudsher is ‘staan’ de grondhouding – het heeft de betekenis van respect en meedoen, maar ook van opstanding (denk maar aan Pasen). We doen het aan het begin van elke viering, bij het luisteren naar het Evangelie en het uitspreken van de geloofsbelijdenis, wanneer we te communie gaan en aan het einde wanneer we om Gods zegen vragen. Een in onze kerken minder gebruikt onderdeel van de viering om te ‘staan’ is tijdens het eucharistisch gebed en het Onze Vader, terwijl we daarin toch Pasen-‘opstanding’ bij uitstek vieren! Dit zou wellicht wat meer onze aandacht mogen hebben.

 

Het ‘zitten’ is een houding van luisteren en dat klopt ook: we doen het veelal onder de eerste lezing en tijdens de preek. En het ‘knielen’ is een houding van eerbied en aanbidding, soms dan zien we mensen nog wel eens geknield in gebed, na de communie. Zo heeft elke houding en beweging zijn betekenis voor de vieringen. Alles wat we zijn en kunnen mag aangesproken worden en dat is betekenisvol en verrijkend.

 

Pastoor Casper PIkkemaat

 

Thema: Ben jij barmhartig?                             7e zondag door het jaar

  1. 24 febr. 09.00 uur:Eucharistieviering m.m.v Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

  1. 26 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Hoe ben jij te herkennen?                  8e zondag door het jaar

  1. 2 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Oude Vrielink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

  1. 5 mrt. Geen viering

 

  1. 6 mrt. 19.00 uur: Aswoensdag, Vasten en onthoudingsdag

Eucharistieviering met uitdelen van het

Askruisje

(Pastor Heuven)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onderhoud kerkhof

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Maria Aleida Kroeze-Schröder

Woon- en Zorgcentrum De Eeshof, Tubbergen

*14-10-1921           … 08-02-2019

Dat zij mag rusten in vrede

Gedoopt:

Ruud Antonius Maria Kuipers, Hardenbergerweg 285

Sten Ronnie Flims, Striepe 9, Wielen, Duitsland

Jidde Gerrit Fons Kroeze, Ossendijk 43

Anna Danee Reins, Van Royensweg 84, Kloosterhaar

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 februari

Jaargedachtenis: Johan Bekhuis, Susanna ter Groot-Kempers, José Damhuis-Pegge, Jan Hagedoorn, Marian Wiegink-Hagedoorn.

Misintenties: Marie Kroeze-Schröder.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 maart

Jaargedachtenis: Frans Blokhuis

Misintenties: Gerard Bekhuis, Marie Kroeze-Schröder

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 februari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink
Misdienaars: J. Kienhuis, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M.Hesselink

 

Zaterdag 2 maart 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: M. Weultjes, D. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Woensdag 6 maart 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: S. Olimulder, T. Bels

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Communieuitr.: A. Kroeze

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

10/2                   €53.50               €48.40 (verwarming en licht)

17/2                   €177.13             €171.98 (eigen kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag28 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

TWEE NIEUWE BOEKEN

In samenwerking met Heemkunde Oalde Gemeente Weersel zal father Ben Engelbertink mhm twee nieuwe boeken aanbieden in het gemeenschapshuis CoCer te Rossum, Thijplein 1, op 23 februari, ’s middags om 15.00 uur.

Het eerste boek heet: Gerard Raatger, die jongen uit Rossum, 177 pgs met 44 foto’s. Het is gebaseerd op het leven en werk van father Gerard Raatger uit Rossum. Als missionaris heeft hij  gewerkt in Afghanistan en India en is gestorven in Delden.

Het tweede boek heet: Engelbertink, Moatman’s Johan, slachtoffer van de Spaanse griep in 1918, opa van de schrijver. Dit boekje, 60 pgs met 21 foto’s, is een uitwerking van zijn handgeschreven notities, voornamelijk over de verkoop van zijn producten, in een klein boekje dat in de familie bewaard is gebleven.

De schrijver zal zelf aanwezig zijn om de boeken te signeren.

U bent van harte welkom in CoCer.

 

Aan: ALLE VRIJWILLIGERS van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

Beste vrijwillig(st)er,

Op zondag 24 maart a.s. is er voor alle vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen een gezellige morgen, waarvoor we u, en uw partner, van harte uitnodigen.

De vrijwilligersmorgen begint om 10.00 uur met een gezongen viering in de kerk.

Voorganger is pastor Linh.

Aansluitend gaan we naar zaal Waaijer voor een gezellige brunch.

Deze morgen wordt u aangeboden als waardering voor al het werk dat u samen met andere vrijwilligers doet, zodat onze Geloofsgemeenschap op een goede manier kan blijven functioneren.

Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat komt, verzoeken wij u vriendelijk om vóór zondag 10 maart a.s. te laten weten of U aanwezig bent bij de vrijwilligersmorgen.

Opgave kan via e-mail: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Evelien Olimulder, Tel: 0546-633063 / 06-49077776

Wij hopen dat u op 24 maart van de partij zult zijn!

 

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie en Pastoraatsgroep

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

Bijbels voor gevluchte christenen uit Syrië en Irak.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Nederland en wereldwijd. Dit jaar worden onder meer bijbels uitgedeeld aan christenen uit Syrië en Irak die zijn gevlucht voor extremistisch geweld.

De verhalen uit de Bijbel bieden troost en bemoediging aan mensen die na jaren van oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn.’

Onze parochie steunt dit bijzondere project met een financiële bijdrage.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Dinsdag 12-3: Spelen met het Bijbelverhaal “Naomi en Ruth”

Bij het lezen van en luisteren naar dit Bijbelverhaal (Ruth 1; 7-18) stellen we het thema ‘Vasthouden en Loslaten’ centraal. We lezen en we doorleven het verhaal. Waar sta je zelf in dit verhaal? Wat bemoedigt je en wat stoot je af. Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst om los te laten, nieuwe wegen te verkennen, de toekomst? Wat zie je dan? Wat houdt je vast en is het waard om vast te houden?

Dominee Annerie Snier en pastoraal werker Ingrid Schraven gaan met ons in gesprek over dit bijzondere Bijbelverhaal.

 

Aanvang: 19:30 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Kosten: € 7,50

Helaas is er 12 februari iets mis gegaan in de communicatie en de PR rondom annulering. Om herhaling te voorkomen is opgave dan ook aanbevolen bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541 353551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur) of bij p.w. Ingrid Schraven (06-22924657)

 

Wandel de kerk uit in Verwondering

rond Deurningen

De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen een wandeling van ca. 12 km. Het thema van deze wandeling is “Verwondering”. Vanzelfsprekend krijgt het meditatieve karakter van de tocht alle aandacht.

 

Wanneer: zaterdag 23 maart 2019

Startpunt: vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen

Kosten: na afloop vrije gift.

Opgave: noodzakelijk bij het secretariaat van Lumen Christi i.v.m. koffie en thee onderweg

 

Toonkunst Almelo zingt de Johannes Passion

Toonkunst Almelo gaat de Johannes Passion van J.S. Bach uitvoeren op vrijdag 12 april 2019 in de Grote Kerk in Almelo. Het concert begint om 20.00 uur.

Medewerkenden zijn :

Orkest:

Van Wassenaer Consort

Solisten:

Margreet Rietveld                  sopraan

Esther Kuiper                          mezzosopraan

Mattijs Hoogendijk                 tenor,  evangelist

William Knight                          tenor,  aria’s

Bert van de Wetering              bas-bariton,    Christus

Joep van Geffen                     bas,                 aria’s

 

Het geheel staat onder leiding van dirigent Arno Vree.

De toegangsprijs is € 27,50 in de voorverkoop bij de leden en bij Boekhandel Broekhuis.

€ 30,00 aan de kerk. Jeugd € 10,–. (inclusief een programmaboekje en koffie)

De Johannes Passion is een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Johann Sebastian Bach.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Annelies de Roo, telefoon: 0546-862782

Of met Secretariaat Toonkunst Almelo: Berdien Blaak, telefoon: 06.5113.3639