Logo informatieblad Langeveen 2020

Jaargang 57 nr. 40 en 41                                                                          3 t/m 16 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kracht van kwetsbaarheid

Beste parochianen, velen van u hebben in de afgelopen jaren de diverse veranderingen in de kerk, in de parochies en later in de eigen geloofsgemeenschappen zien gebeuren en aan den lijve ervaren. Bijvoorbeeld de afname van de kerkbetrokkenheid, met onder andere als gevolg een teruglopend kerkbezoek. Een daling in de toediening van sacramenten. Maar ook de vergrijzing van onze vrijwilligers. Het niet meer kunnen vinden van nieuwe vrijwilligers. Dit maakt onze parochie, maakt de geloofsgemeenschappen kwetsbaar, soms zelfs zeer kwetsbaar. Dit doet pijn en maakt verdrietig. Dat het zo niet nog jaren door kan gaan, is voor iedereen wel helder. En dit heeft niet alleen maar met geld te maken. De tijden zijn veranderd. Waar vroeger de kerk het centrale middelpunt was van ontmoeting, daar zijn nu andere plekken voor in de plaats gekomen.

Is het geloof onder mensen dan verdwenen? Voor veel parochianen is het geloof nog steeds van grote waarde. De christelijke waarden en normen hebben ze hoog in het vaandel en geven deze door aan hun kinderen of ze dragen ze uit in hun doen en laten. De tien geboden zijn voor velen leidend in hun leven. Onze kinderkerk groeit en bloeit, zo ook de jeugdkerk en Rock Solid. Ook de diaconale activiteiten in onze parochie zijn voor velen een voorbeeld.  Maar duidelijk is ook dat niet iedereen daarvoor wekelijks het kerkgebouw nodig heeft.

Cruciale vragen voor de toekomst zijn: Wat is een geloofsgemeenschap? Wat is hierin van waarde? Hoe wil je dit vervolgens handen en voeten geven? Wat is hiervoor nodig?  Maar ook welke bijdrage wil je hier zelf aan leveren? Want kerk zijn, dat doe je samen. Kerk, dat ben je samen.

Ik wens ons allen toe dat we elkaar in dit proces tot zegen kunnen zijn. En wie weet kunnen we dan over een paar jaar zeggen dat kwetsbare situaties tot positieve ontwikkelingen hebben geleid.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Durf het risico aan                                            27e zondag door het jaar

 1. 3 okt. 19.00 uur: Woord -en Communieviering
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Onderhoud Kerkhof

 

Thema: Tot het feest genodigd                                   28e zondag door het jaar

 1. 10 okt. 19.00 uur: Maria viering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 3 oktober

Jaargedachtenis: Gerrit Mensen, Maria ter Braak-Albers.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Jan en Riek Snijders-Eidhof, Wil Heidkamp-Vermeulen, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Gerard en Rieka Kleizen-Broenink, fam. Perdaan-Plegt, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 10 oktober

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Wil Heidkamp-Vermeulen.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 3 oktober 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Communieuitr.: A. Kroeze

Corona coördinator: J. Weusthuis, H. Flims, M. Pegge

 

Zaterdag 10 oktober 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme,  M. Hesselink , J.Brakhuis

Communieuitr.:   : L. Oude Nijeweeme,  M. Hesselink , J.Brakhuis

Corona coördinator: P. Plegt, J. Pouwels, J. Weusthuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

12/9                          € 71.60                    € 38.00 (onderhoud kerkhof)

20/9                          € 58.00                    € 44.00 (pastorale zorg)

27/9                          € 51.20                    € 33.10 (kaarsen bij Maria)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 14 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Schoonmaakdag(en) 2 en 3 oktober

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28-9 hebben we besloten de schoonmaakdag(en) uit te stellen. Wij willen iedereen die zich had opgegeven bedanken en hopen als de maatregelen het toelaten weer een beroep op jullie te mogen doen?

Blijf gezond allemaal, dat is het belangrijkste!

Vriendelijke groet Commissie van Beheer

 

Voorgenomen sluiting kerk St. Pancratius Langeveen

Maandagavond 14 september j.l. Alle commissies van beheer en pastoraatsgroepen uit hele parochie waren samengekomen in de kerk van Geesteren.

Al gauw werd het iedereen duidelijk dat het een bijzondere avond zou gaan worden. En dat was het. Pastoor Pikkemaat deelde na een inleidend woordje namens het parochiebestuur mede, dat er een herstructurering van H. Pancratius parochie nodig is om te komen tot een toekomstbestendige parochie.

Deze herstructurering houdt in dat het bestuur voornemens is na Albergen nog 5 kerken aan de eredienst te onttrekken, waaronder de kerk in Langeveen. Dit in een tijdsbestek van nu tot 2025.

 

EEN DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL.

De volgende dag dinsdag 15 september j.l. zijn alle parochianen door middel van een extra uitgave van het informatiemagazine voor de H. Pancratius parochie “Kompas” op de hoogte gebracht. In de dagen daarna werden meerdere reacties en meningen uit de desbetreffende dorpen gepubliceerd in de media.

Het bisdom en het parochiebestuur uiten de slogan “geloof is niet van steen”. In onze geloofsgemeenschap Langeveen is bij binnenkomst vanaf de invalswegen de slogan “onze kerk is meer dan een stenen gebouw” te lezen. Een slogan die overduidelijk aangeeft waarom de aanwezigheid van een kerk enorm belangrijk is voor ons dorp.

De commissie van beheer en pastoraatsgroep zijn evenals alle parochianen van onze geloofsgemeenschap hevig geschrokken van het voorgenomen besluit  van het parochiebestuur als uitvoerende van de door het bisdom ingezette herstructurering van (reeds gefuseerde) parochies.

 

MAAR HOE VERDER?

De commissie van beheer en pastoraatsgroep zijn van mening dat we samen met alle  parochianen, overige inwoners van Langeveen/Bruinehaar en daarbuiten, die de kerk een warm hart toedragen, de handen ineen moeten slaan om te bewerkstelligen dat de kerkelijke gebouwen met ook haar omgeving blijven behouden:

Deze zijn onontbeerlijk om onder andere de volgende reden:

– een kerk is qua uiterlijk en inrichting bepalend voor samenkomen en vieren;

– een kerk is voor veel mensen een dierbare, soms ook heilige plaats;

– kerken maken geloofsgemeenschappen zichtbaar;

– de aanwezigheid van de kerk en de omgeving draagt bij aan samenlevingsopbouw

denk alleen maar aan de samenkomst van mensen en de vele

vrijwilligers in welke vorm dan ook;

– een kerk en haar omgeving is een baken in het dorp en bepaalt mede het straatbeeld

en dorpsgezicht.

 

Dat hiervoor een aantal flinke hobbels genomen moeten worden spreekt voor zich. Die moeten alle partijen ook niet uit de weg gaan, maar constructief benaderen en samen genoegzaam proberen op te lossen.

De commissie van beheer en pastoraatsgroep hebben helaas geen directe invloed op het beleid van bisdom en parochiebestuur.

Wij vertrouwen erop dat de belangen van Langeveen met hen bespreekbaar zijn en dat zij beseffen dat de geloofsgemeenschap en de leefbaarheid behouden moeten blijven in Langeveen. Dat hiervoor ook door bisdom en parochiebestuur concessies moeten worden gedaan mag duidelijk zijn.

Leefbaarheid in een dorp met daarnaast een hechte geloofsgemeenschap zullen ongetwijfeld positief  bijdragen aan het welzijn en in stand houden van een parochie.

Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep,

Evelien, Ewald, Jan, Jolande en Yvonne

 

Wat gebeurt er met uw kerk?

Informatieavond kerk Langeveen 5 oktober aanstaande

Wellicht hebt u reeds gehoord en gelezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie.

Op dinsdag 15 september jl. hebben het parochiebestuur en het pastoraal team – na een flinke periode van voorbereiding – bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is met betrekking tot de toekomst van de kerkgebouwen in de H. Pancratius parochie.

Kerken dicht

Met ingang van 2025 zullen nog drie kerkgebouwen binnen de gehele parochie open zijn, te weten de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk in Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen.

De volgende zes kerken zullen voor 2025 aan de eredienst onttrokken worden:H. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd)

 1. Simon en Judas kerk in Reutum
 2. Pancratius kerk in Fleringen
 3. Pancratius kerk in Langeveen
 4. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse
 5. Antonius van Abt kerk in Vriezenveen

Intensief proces

Dit proces is pijnlijk en confronterend voor parochianen en vrijwilligers, lokale bestuurders, het pastoraal team en het parochiebestuur. Er zal emotie zijn, verdriet en bij menigeen roept dit ook vragen op. Niet alleen over de achtergronden van dit voorgenomen besluit, maar ook: hoe moet het nu verder? Naast alle emoties, biedt die vraag ook ruimte voor een uitdagend perspectief – geloof is immers niet van steen!

Informatieavond maandag 5 oktober a.s.

Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op maandag 5 oktober a.s.  in de kerk in Langeveen om 19.00 uur.

Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

Aanmelding voor vrijdag 2 oktober a.s.

Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen.

Aanmelden kan via:

secretaris.langeveen@hpancratius.nl  0546-681142 (woensdag 18-19 uur) (vrijdag 10-11 uur)

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Ivm de coronamaatregelen graag uw aandacht voor het volgende:

 

 • Bent u verkouden, hoest u of bent u in contact geweest met mensen met coronaklachten dan vragen wij u om thuis te blijven.
 • In verband met het te verwachten aantal deelnemers, graag indien mogelijk 1 deelnemer per huisgezin.

KERKRADIO

Beste parochianen, we hebben de laatste tijd tijdens uitvaartdiensten maar zelfs al voor het coronatijdperk meerdere keren last gehad van een haperende geluidsinstallatie in de kerk.

Er moesten onverhoopt enkele noodvoorzieningen getroffen worden waardoor het meeluisteren van de vieringen niet of  slechts beperkt kon.

A.s. vrijdag 1 oktober zal een nieuwe geluidsinstallatie worden geïnstalleerd. We hopen dat hierdoor de problemen voorgoed zijn opgelost.

Excuses voor het ongemak.

Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep.

 

Gebed en financiële steun voor Beiroet

Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. De haven en andere essentiële infrastructuur is vernietigd. De ramp komt bovenop de voedselschaarste die al ontstaan was door de lockdowns. Ruim 80 procent van de graanvoorraad lag opgeslagen in de vernietigde silo’s.

Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Paus Franciscus heeft de wereld opgeroepen tot het verlenen van internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal en vragen op hun beurt  in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp. Ook vragen zij een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.

Dat kan op twee manieren:

Kerk in Nood

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, onder andere voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood (‘s Hertogenbosch) o.v.v. Beiroet.

Samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet.

Hartelijk dank voor uw gaven

 

Hulp bieden aan  Katharina en Nikos Katsouris. Doet u mee?

Het migranten en vluchtelingen opvangkamp Moria op Lesbos is, zoals u in de media heeft kunnen horen en lezen, compleet door brand verwoest. Zo’n 12.000 mensen – onder wie 4.200 kinderen en 407 alleenreizende kinderen – zijn in één klap dakloos geworden en moeten nu noodgedwongen op straat en in het open veld slapen. De chaos is groot.

Het echtpaar Katharina en Nikos Katsouris dat op Lesbos een restaurant bezit koken al een hele periode alleen nog maar voor vluchtelingen uit het kamp Moria. Samen met vrijwilligers bereiden zij van ’s ochtends vroeg maaltijden en zorgen tot diep in de nacht voor de distributie. Op dit moment verzorgen zij rond de 1500 maaltijden per dag. Deze maaltijden worden gratis uitgedeeld aan de vluchtelingen. Sommigen van hen hebben in geen drie dagen gegeten. Een zeer schrijnende situatie.

Het restaurant van dit echtpaar draait volledig op donaties. Katharina is geïnterviewd over haar werk door Radio 2. Misschien heeft u de uitzending wel gehoord.

Jeanet Versteeg, uit Tubbergen, die als vrijwilliger een aantal keren op Lesbos is geweest heeft inmiddels een actie opgezet zodat mensen geld kunnen doneren voor voedsel voor dit echtpaar zodat ze kunnen blijven koken en zo de ergste nood kunnen ledigen. (zie de website RTV-Oost en ‘Op en rond de Essen’.)

Op facebook kunt u meer informatie vinden over het werk van Katharina en Nikos voor de vluchtelingen. Zie de pagina: ‘Home for all’. Hier kunt u dagelijks lezen hoe dit bijzondere echtpaar mensen bijstaat. Dit is letterlijk het uitvoeren van de bijbelse werken van barmhartigheid. De hongerigen voeden en de dorstigen te drinken geven.

Ook u kunt helpen. U kunt een gift overmaken zodat Katharina en Nikos tezamen met vrijwilligers door kunnen gaan met deze goede werken. Het geld dat binnenkomt wordt dezelfde avond overgemaakt aan het echtpaar.

Geld doneren kan via NL 28 ABNA 0510514936 tnv J.T. Versteeg o.v.v. noodhulp Lesbos Moria.

 

Bestuursoverdracht Parochiële Caritas Instelling (PCI) Heilige Pancratius Parochie

Vrijdag vier september jongstleden vond de bestuursoverdracht plaats van de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius parochie.

Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest namen voorzitter Henny oude Geerdink en penningmeester Ronald Lenferink vier september afscheid van de PCI. Korte lijntjes en praktisch de zaken benaderen, direct handelen waar nodig; dit was de wijze waarop beide heren, samen met Ilse Hofman en voorheen Tony Maathuis, graag werkten.

De PCI wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt er gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, de PCI in beeld. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Meestal gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen.

In de afgelopen acht jaren hebben beide heren altijd discreet en respectvol hun werkzaamheden vorm gegeven. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij diegenen die een steuntje in de rug konden gebruiken en wensen hen succes bij hun verdere werkzaamheden.

Ellen Veenhuis-Sonder uit Geesteren is inmiddels benoemd tot secretaris van de PCI. Ilse Hofman (voorheen secretaris) zal benoemd worden tot de nieuwe voorzitter en Edwin Plegt uit Tubbergen is voorgedragen als nieuwe penningmeester. Wij wensen allen veel succes in hun nieuwe functie. Wilt u meer weten over de PCI? In alle kerken van onze parochie ligt inmiddels de vernieuwde folder.

Heeft u een vraag of verzoek dat u wilt voorleggen, dan kunt u contact opnemen met de PCI via pci@hpancratius.nl

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie

 

Stichting Heemkunde Langeveen

Het is al enige tijd stil rond de Heemkundevereniging van Langeveen!

Vanwege de corona perikelen hebben de huisbezoeken voor ons boek

“t Langeveen op Drieschichtige grond” enige vertraging opgelopen.

Zo gauw de tijd het weer toelaat zullen onze leden bij de betrokken

families de laatste bezoeken afleggen, waarbij wij gaarne nog aanvullende gegevens en fotomateriaal uit vroegere tijden en hun bewoners, dat geschikt is voor publicatie, willen verzamelen. Alvast onze dank en tot ons bezoek.

Stichting Heemkunde Langeveen.

 

Kinderkerk en Rock Solid H. Pancratius kerk openen het werkjaar.

Een nieuw begin.

Zo voelde het vrijdag 11 september en zondag 13 september bij de start van een nieuw werkjaar, na  een lange periode van Corona en na vakantie kwamen kinderen, jongeren en ouders weer samen. Het voelde fijn om weer samen te komen, het voelde als een nieuw begin. Onze locatie was niet zoals gebruikelijk de dagkapel in Geesteren, we kwamen samen in de pastorietuin van Langeveen. Door de grote opkomst moesten we op een veilige 1,5 meter afstand vieren. Dat was op het grote grasveld mogelijk, velen waren niet eerder in deze mooie tuin geweest en keken zich de ogen uit.

Rock Solid het jongerenpastoraat.

De groep jongeren was bijna compleet, en we begonnen met een eigentijdse viering met als thema jouw nieuwe begin. Daar waren ook ouders en gezinsleden bij uitgenodigd. We waren samen met een groep van 75 personen. Rock Solid had iets te vieren, het 1e lustrum werd gevierd, 5 jaar geleden is Rock Solid klein begonnen. We zijn  gegroeid naar een mooie groep met jongeren.  Daar zijn we trots op, wat ooit met een roepstem is begonnen is uitgegroeid tot een groep die de roepstem hebben gevolgd. De volgelingen zijn de jongeren van Rock Solid, de volgelingen zijn de vrijwilligers die zich inzetten voor de jongeren. Na de viering werd dan ook een grote taart aangesneden waar we samen van hebben gesmuld. Er waren ook nieuwe jongeren die kwamen kennismaken, een zevental jongeren zijn nieuwsgierig en voelden zich thuis.

Na de taart werden ouders naar huis gestuurd en was er een spooktocht door het donkere Langeveen. Wat kwamen de jongeren tegen, spoken die hun de schrik op het lijf wilden jagen, dat is de spoken gelukt. Wat mooi om te zien dat de oudere jongeren de jongsten bij de hand namen, in bescherming namen. Dat is tekenend voor deze groep jongeren, het is naast jongerenpastoraat een vriendengroep, vrienden zijn er voor elkaar. De nieuwe jongeren die vroegen of ze terug mochten komen. Ze zijn in oktober weer van harte welkom om elkaar nog beter te leren kennen.

Rock Solid saai?

Nee, het is levendig, het sluit aan bij de leefwereld van jongeren. De vrijdagavond is de kerkgang voor deze groep jongeren, niet op zondag maar op de vrijdag. Jongeren die bij Rock Solid zijn geweest komen terug, voor vele jongeren lijkt het saai omdat het van de kerk is. Kerk kan ook levendig zijn voor onze jeugd en jongeren. Jongeren die willen komen kennis maken, wees welkom, meld je aan via de mail rocksolid@hpancratius.nl

De kinderkerk.

Twee dagen later op zondagmorgen is het grasveld in de tuin van Langeveen wederom ruim bezet, dit keer geen jongeren, het zijn kleinste kinderen met hun ouders, het is tijd voor kinderkerk. De kinderkerk was nog nooit zo goed bezocht als deze keer, wat een geluk dat we in de tuin zaten, het had niet in de dagkapel van Geesteren gepast. Het blijkt dat ouders de kinderen geloof willen meegeven op een laag drempelige manier. Dat doen wij bij de kinderkerk. De kerk is groeiende vanaf de onderkant, daar bouwen wij aan onze kerk. In de kinderkerk vieren wij, het is ook ontmoeten van ouders,  kinderen die samen kleuren, samen creatief bezig zijn. Dit keer was er ondersteuning van jongeren van Rock Solid, een drietal jongeren die kwamen helpen met de creatieve activiteit. De volgende kinderkerk is zondag 1 november, daar gaan wij aandacht besteden aan Allerzielen, dat is de 1e keer dat wij deze viering in het programma hebben opgenomen. Volgt u ons ook via op sociale media.

Droom.

Wij hebben een droom, dromen zijn er om uit te laten komen. Onze droom, een parochieel kinderkoor in het leven te roepen. De laatste kinderkoren zijn nog in leven, wij moeten oppassen dat deze niet verloren gaan, dat kan ons zomaar gaan gebeuren. In mijn droom zie ik een parochieel kinderkoor in de vieringen van de kinderkerk zingen, ik zie ze komen zingen bij activiteiten van de Jeugdkerk. Hoe zie ik dat voor mij? Een keer per maand op een middag samen zingen op een centrale plaats in de parochie met een neven activiteit.

Zingen maakt blij, dat willen wij kinderen graag meegeven en laten ervaren, de kinderkerk en Jeugdkerk leeft, hoe mooi om daar een levendig kinderkoor bij te hebben. Een grote droom, wie wil mij helpen om dit op te zetten?

Bestaande kinderkoren kunnen blijven bestaan, het is niet de bedoeling om deze op te heffen, deze kunnen naast het parochieel kinderkoor blijven bestaan, mogelijk kunnen ze onderdeel worden van het parochieel kinderkoor.

Kinderen die belangstelling hebben om te komen zingen  kunnen zich aanmelden via de mail b.huitink@hpancratius.nl

Jeugdkerk.

Zondag 27 september opent de Jeugdkerk haar werkjaar met een wandelviering, wij wandelen vanaf de Kroezeboom in Fleringen een rondje van twee kilometer met onderweg onderdelen van vieren, zingen en bidden. Deze wandelviering begint om 10.30 uur graag aanmelden via de mail jeugdkerk@hpancratius.nl

Informatie

Voor informatie over de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl

 

Prijswinnaars kleurwedstrijd bij jubileum H. Pancratius Parochie

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze Pancratius Parochie

is er een kleurplaat uitgereikt aan de kinderen in de basisschool leeftijd,

waarmee ze een prijs konden winnen.

Inmiddels zijn alle kleurplaten binnengekomen en heeft de werkgroep Pancratiusdag

de mooiste kleurplaten uitgekozen. De winnaars zijn:

Lynn Mollink uit Langeveen

Tess Oude Koehorst uit Geesteren

Jorieke Nijhuis uit Mariaparochie

Sam Braakhuis uit Vasse

Luc Hartman uit Reutum

Lotte Beuzel uit Manderveen

Isa Verver uit Albergen

Evy Wiegerink uit Tubbergen

Lynn Stokvis uit Fleringen

Victoria Coronel uit Vriezenveen

De leden van de werkgroep Pancratiusdag  hebben de prijs, een cadeaubon van zeven euro vijftig die bij Top 1 Toys en andere winkels in te leveren is, bij de kinderen thuis bezorgd.

Wij feliciteren de winnaars van harte en wensen hen veel plezier met de prijs!

Werkgroep Pancratiusdag