Locatienieuws, Zondag 23 en 30 juni

Beste parochianen,

De zomertijd nodigt ons uit om erop uit te trekken. We gaan wandelen, fietsen, mooie plaatsen bezoeken en nieuwe mensen ontmoeten. Maar we kunnen ons leven zelf  ook zien als een weg waarop we worden uitgenodigd om te gaan, om ons te geven aan elkaar en om te zijn naar Gods bedoeling. Onderstaand gedicht drukt dat goed uit. Daarom wil ik het graag met u delen.

Geroepen

Geroepen om te gaan, ben jij, onbekende wegen.
“Ja” gezegd ooit, hoe, wanneer, waartegen?

De weg neemt je mee, te gaan, is jouw bestemming,
nog verborgen in de ruimte, van iedere ontmoeting.

Te zijn, onderweg, waar mensen breken en delen,
huilen en lachen, elkaar kwetsen, vergeven, helen.

Te gaan, naast de ander, zijn woord, ’n sleutel voor jouw mond;
met schroom en eerbied, ’t besef: “Dit is Heilige Grond!”

Te zijn, onderweg, waar mensen loslaten en gevonden worden
vervreemd en verloren raken, en opnieuw met elkaar worden verbonden.

De weg leert je er te zijn in alle kwetsbaarheid,
opdat in de stille leegte wordt verstaan, het Woord zélf dat bevrijd….

en roept, jou, nu te gaan, jouw bestemming in ’t zicht,
geborgen zijn in de ruimte van zijn oneindige licht.

Geroepen ben je, gekend en bemind.
Ga, de weg brengt je thuis, daar waar je ziel haar oorsprong vindt.

( Uit: “Uw weg-mijn weg” van Sabine Nijland, blz. 83, Uitgeverij Abdij van Berne)

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

 

Zondag 23 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Thöni.
Int.: Lies Wenneger-Krop (nms. de KBO), Jan Weersink (nms. de KBO).

Woensdag 26 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 

Zaterdag 29 juni 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Jaarg.: Henrica Maria Leussink-Bekhuis, Herman Droste, Marie Teikotte-Kuiper, San Lohuis-Rolefes.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden Wenneger, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Steggink (M’veen), o.o. Leussink-Bekhuis.

Woensdag 3 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 7 juli  09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Int.: Herman Wenneger, Pastor Hein Booijink, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Harrie Booijink, Lidy Tulk-Leussink, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Hein Meijer, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Jan en Jos Weersink, Jan Weersink (nms. de KBO), Lies Wenneger-Krop (nms. de KBO).


KOREN
Za. 29 juni 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 29 juni 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Johan Steggink.

ACOLIET
Za. 29 juni 19.00 uur: geen.
Zo. 7 juli 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Za. 29 juni 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 29 juni 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 9 juni     €         88,00    Eigen kerk 9 juni        €      45,01
Plaatsengeld 15 juni   €         38,00    Eigen kerk 15 juni      €      21,30
Uitvaart Harrie Steggink                                                       €    127,91
Verjaardagsactie april-mei                                                   €    694,60

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 25 juni  zal  vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Booijinkstraat/Manderseweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld  tel. nr. 680689.

DOPEN
Zondag 23 juni zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

  • Minke Suus Maria Braakhuis, dochter en zusje van Rob, Yvette en Fieke Braakhuis-Oosterik van de Uelserweg 162 te Mander en
  • Lis Paula Mariët Huisken, dochter en zusje van Adriaan, Simone en Sil Huisken-Silder van de Manderseweg 84 te Vasse en
  • Nienke Gerda Rieki Droste, dochter en zusje van Jan, Iris en Fleur Droste-Reinink van de Oosteriksweg 20 te Mander.

“Onderweg met Maria”
Vanaf 2001 tot en met 2018 werd, op enkele uitzonderingen na, ieder jaar vanuit onze H. Pancratiuskerk in Langeveen de Mariaprocessie gehouden op de laatste zondag in mei. Wat betreft de organisatie van de processie, vorig jaar de  “de stille tocht” genoemd, moest er steeds meer rekening worden gehouden met andere kerkelijke activiteiten in de gehele Parochie H. Pancratius Tubbergen, zoals 1e Heilige Communie, het Vormsel etc. Ook viel de Langeveense kermis een aantal keren in hetzelfde weekend. Het is dus steeds moeilijker om aan die laatste zondag in mei vast te houden. Om de hiervoor genoemde reden heeft de werkgroep besloten de overstap te maken naar de maand oktober, ook een Mariamaand. Er wordt voortgeborduurd op “de Stille Tocht” van vorige jaar, met dien verstande dat de naam gewijzigd is in: “Onderweg Met Maria”. Een zeer toepasselijke naam, omdat de beeltenis van Maria meegedragen wordt door de naast de pastorie gelegen tuin.

De werkgroep nodigt iedereen alvast uit om deel te nemen aan:

“Onderweg met Maria” op 27 oktober a.s. om 14.30 uur van uit H. Pancratiuskerk te Langeveen. Zet het alvast in uw agenda.

Hartelijke groeten,

De werkgroep “Onderweg Met Maria”


Nieuwe e-mailadressen

De leden van het pastoraal team hebben inmiddels allen hun nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen (zie colofon). Vanaf heden zijn ook de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid via eigen e-mailadressen te bereiken: kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl en rocksolid@hpancratius.nl. Vriendelijk verzoek om deze in uw adreslijst aan te passen. De oude e-mailadressen zullen na een half jaar automatisch komen te vervallen.

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur. 

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Woensdag en vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl