Locatienieuws

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse

ZONDAG 28 maart en 4 april 2021

Jaargang 48, week  13 en  14

 

Oefening baart kunst

Beste parochianen,

In mijn werkkamer hangt een cartoon waarop Petrus een blinde man in het gezicht spuugt. ‘Nee, nee, Petrus’, hoor je Jezus op de achtergrond zeggen: ‘Je moet eerst modder maken.’ Deze cartoon verwijst naar het evangeliegedeelte, Johannes 9, 6-7. waar Jezus met speeksel wat modder maakt en dit op de ogen van de blinde smeert waardoor deze van zijn blindheid geneest.

De prent laat zien dat we elke dag opnieuw mogen blijven leren, mogen blijven oefenen om Jezus na te volgen.

De cartoon laat als we er goed naar kijken, tegelijkertijd zien dat er iemand is die ons helpt leren, die ons leert dat fouten maken niet erg is, die ons zegt hoe het beter kan en die ons vervolgens opnieuw laat oefenen. Oefening baart dus kunst.

Dit mag gelden voor ieder van ons. Maar dan moeten we wel in staat zijn om te (willen) leren, om een ander perspectief in te (durven) nemen en af te stappen van (oude) vertrouwdheden.

Durven leren, durven oefenen heeft ook te maken met onszelf kwetsbaar opstellen. Ons bij de hand laten nemen en durven geloven dat we nieuwe stappen kunnen zetten. Het heeft ook te maken met het vertrouwen dat de ander ons geeft. Een bemoedigend knikje, een glimlach, of even zeggen: ‘Je kunt het’, helpt de ander op weg en geeft misschien net dat ene zetje dat nodig is.

Wat ook kan gebeuren is dat we tot de conclusie komen dat iets na vele keren oefenen niet lukt, niet haalbaar is. Dan is het de kunst om dat te accepteren en doelen bij te stellen.

Oefenen in jezelf leren kennen, in de ander leren kennen, het blijft een proces waarin we onszelf kunnen blijven ontwikkelen opdat we er rijkere en wijzere mensen van mogen worden. De kunst van die oefening, met een goede leermeester zoals Jezus, wens ik u allen toe.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Zondag 28 maart  Palmpasen 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Herman Booijink.
Int.: Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Droste, Annie Klaas-Oude Vrielink, overl.fam.leden Koopman-Sand, An Oude Luttikhuis-Hannink.

Woensdag 31 maart 09.00 uur GEEN viering. 

Vrijdag 2 april 15.00 uur Kruisweg door de Parochiële Werkgroep. 

Zaterdag 3 april Paaszaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink/Jan Veldhuis.
Jaarg.: Jan Weersink.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Truus Blankenvoort-Bels, o.o. Braakhuis-Olde Klieverink en fam., o.o. Stevelink-Lansink, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, Marietje Rolefes-Stopel, Wim Rijsman, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Gerard Kroezen, Bennie Droste, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, overl.fam.ledem Koopman-Sand, Gerard Michorius, An Oude Luttikhuis-Hannink.
Alwie Olimulder, Gert Mulstege, An Oude Luttikhuis-Hannink, Jan Schulten en Ine Borghuis, Bertus Bos en Ruud Bos, Hein Meyer, Harry Booijink.

Zondag 4 april 09.00 uur Eerste Paasdag Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Past.Werker Annet Zoet.
Jaarg.: zie 3 april.
Int.:
zie 3 april.

Woensdag 7 april 09.00 uur Gebedsviering door de Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.

 Zondag 11 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Anna Gezina Bouhuis-Kristen, Gerard Michorius.
Int.:
overl.fam.leden Oude Vrielink-Boksebeld, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, An Oude Luttikhuis-Hannink, Harry Booijink.

KOREN
Za. 3 apr. 19.00 uur: Herenkoor.
Zo. 4 apr. 09.00 uur: Dameskoor.
Zo. 11 apr. 09.00 uur: Herenkoor. 

LECTOREN
Za. 3 apr. 19.00 uur: Lies aan de Stegge.
Zo. 4 apr. 09.00 uur: Wilma Kempers.
Zo. 11 apr. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET
Za. 3 apr. 19.00 uur: geen.
Zo. 4 apr. 09.00 uur: geen.
Zo. 11 apr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk. 

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 3 apr. 19.00 uur: Johan Steggink/Jan Veldhuis.
Zo. 4 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 11 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

COLLECTES
Collecte 14 maart 2021                              €          37,80
Collecte 20 maart 2021                              €         26,75
Uitvaart Annie Klaas-Oude Vrielink         €          60,50

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 30 maart zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink, tel.nr. 680603.

 OVERLEDEN
Maandag 15 maart is op 97-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Johanna Hendrika Oude Luttikhuis-Hannink voorheen wonende aan de Voortsweg te Vasse. An is zaterdag 20 maart te Borne gecremeerd. 

Online reserveren vieringen Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Ook voor de vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag willen wij u vragen om zich aan te melden via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl via de knop “MEEVIEREN”. Dit is mogelijk vanaf donderdag 25 maart a.s.
Voor de viering van Witte Donderdag sluit de inschrijvingstermijn op donderdag 1 april om 12.00 uur en voor de Kruisweg vieringen en Goede Vrijdag viering op vrijdag 2 april om 10.00 uur.

Parochieavond geloofsgemeenschap Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen.
Het is gebruikelijk dat elk jaar, vaak in de maand april, een parochieavond voor de geloofsgemeenschap wordt gehouden. Vorig jaar hebben we deze avond moeten afzeggen wegens de corona maatregelen van het RIVM. U begrijpt dat het voor dit jaar weer een probleem zal gaan worden om in de maand april de parochieavond te organiseren. Hoe spijtig ook, een bijeenkomst zoals we die gewend zijn, zit er wegens de corona maatregelen nog niet in.
Zodra het mogelijk is willen we toch graag met de geloofsgemeenschap bijeenkomen, zeker in het licht van de ontwikkelingen rondom het op den duur sluiten van onze kerk. Zoals u weet is er een grote werkgroep bezig om alle dorpsgenoten te betrekken bij het nadenken over een mogelijke herbestemming van ons kerkgebouw. Via een nieuwsbrief, website (www.skeVasse.nl) en facebook wordt iedereen op de hoogte gehouden. De commissie van beheer voert in deze periode gesprekken met de vele vrijwilligersgroepen van onze geloofsgemeenschap. Wensen en ideeën vanuit deze groepen worden meegenomen door de grote werkgroep. Daarnaast is de commissie van beheer samen met de grote werkgroep in gesprek met het parochiebestuur over het voorgenomen besluit onze kerk aan de eredienst te onttrekken. Al deze ontwikkelingen zijn van belang met u te delen. Vandaar dat de commissie van beheer, zodra het RIVM dat weer toestaat, een parochieavond gaat organiseren.

Omzien naar elkaar: wie doet er mee?
Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven. Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken.  De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken.
Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt op maakt. Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid. Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt (voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel). Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

De Pancratius Commissie

Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris