Beste parochianen van de St. Pancratius Basiliek

Zoals jullie weten is de actie DE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK in het leven geroepen voor de restauratie van ons monumentale kerkgebouw.

Vanuit het Pancratius koor is er nagedacht over hoe wij deze actie, die hard nodig is, kunnen ondersteunen.

Dit heeft geleid tot het organiseren van een MARIA CONCERT.

Dit concert zal plaatsvinden op 13 oktober a.s. om 15.30 uur in de Basiliek.

De entree is vrij.

Nadien zal er een collecte zijn waarbij wij hopen dat iedereen een steentje bijdraagt.

Wij zijn blij dat het Liturgie koor en Multiple Voices ook hun medewerking hebben toegezegd. Het belooft een mooi concert te worden waarvoor wij u van harte uitnodigen.

 

Namens het Pancratius koor:

Ida Buijvoets,

Bernadet Brouwers.