H. Pancratius parochie ondersteund Inge Kuiphuis

Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis uit Geesteren als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Tot en met februari 2017 wordt zij nog uitgezonden via Mensen met een Missie. Per 1 maart 2017 zet ze haar werk voort met ondersteuning van onze parochie en de Week Nederlandse Missionaris. Lees hieronder meer over haar en haar missie.

Fijne jeugd

Ik ben Inge Kuiphuis, geboren en getogen in Geesteren, een klein dorpje in Twente. Ik heb niets te klagen gehad: lieve ouders, naar school met leuke klasgenoten, in de vrije tijd volleybal en spelen met vrienden en buurkinderen. Als ik ziek was ging ik naar de dokter en elk jaar gingen we een weekje op vakantie met het gezin ergens in Nederland. Kortom, een gelukkige jeugd.

Interesse voor onrecht en armoede

Maar beetje bij beetje begon ik te beseffen dat een gelukkige jeugd vooral een kwestie is van gelúk. Ik begon me meer en meer te interesseren voor armoede en onrechtvaardigheid, wilde begrijpen waarom, en wilde mijn steentje bijdragen om er iets aan te veranderen. Dat heeft ertoe geleid dat ik internationale ontwikkelingsstudies ging studeren in Wageningen.

Op zoek naar verandering

Door de jaren heen heb ik veel onrecht gezien en ook veel manier waarop daar tegen word gestreden. Bijvoorbeeld in de Colombiaanse Amazone waar ze al jarenlang werken aan  erkenning van hun voorouderlijk grondgebied, in de favelas van Rio de Janeiro en tijdens een jaar vrijwillgerswerk in Moldavie. Ook in Nederland heb ik veel geleerd, bijvoorbeeld over de rol van ons geldsysteem bij de Social Trade Organization. Helaas heb ik ook nog steeds niet de oplossing tegen deze grootse problemen, maar ik blijf geloven dat veranderingen mogelijk zijn. En ik blijf gemotiveerd om mijn steentje daar aan bij te dragen.

Werken bij MTC

Sinds 1 augustus 2015 t/m 31 december 2016 werk ik voor landarbeidersbeweging Movimiento Trabajadores Campesinos (MTC) via Mensen met een Missie. Per  1 februari 2017 ben ik uitgezonden door de H. Pancratius parochie met steun van de Week Nederlandse Missionaris. Ik ondersteun MTC om de levensomstandigheden van boeren, landarbeiders en hun gezinnen te verbeteren. Ik doe onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de koffieplantages. En ik leid jongeren op in sociale communicatie en motiveer hen verhalen over de mensenrechtensituatie in hun woonplaats te delen. Zo helpen we mensen voor zichzelf op te komen.

Onze betrokkenheid bij onrecht in Guatemala

Guatemala  dus, een prachtig land, rijk aan natuurlijke hulpbronnen, met een grote diversiteit aan talen en culturen, maar ook een land met schrijnend veel corruptie, geweld en ongelijkheid. Het onrecht is zeker niet alleen de schuld van Guatemala zelf, ook de rijken in de wereld hebben er een groot aandeel in. Wij als Nederlanders kopen veel producten die hier vandaan komen, zoals koffie, maar ook palmolie en bananen. Landarbeiders werken daar hard voor tegen een zeer laag loon en zonder ziektekostenverzekering of pensioen. Daarvan profiteren vooral buitenlandse bedrijven en een kleine elite in Guatemala .

Wil jij hier meer over weten?

https://missieinguatemala.wordpress.com/