BIJDRAGE VERSCHILLENDE MISSIONAIRE DOELEINDEN

Honderden missionarissen en missionaire werkers zetten zich wereldwijd belangeloos in voor anderen. Vanuit onze parochie is dit Inge Kuiphuis uit Geesteren. Op de website van onze parochie www.hpancratius.nl kunt u lezen wat haar werk inhoudt en welk resultaat dit heeft. Vanuit onze geloofsgemeenschap zijn wij van mening dat het goed is om iedereen in de gelegenheid te stellen het missionaire werk financieel te blijven ondersteunen. Ook dit jaar wordt hiervoor van eenieder van ons een bijdrage gevraagd. Deze actie komt ten goede aan:

*Week Nederlandse Missionarissen

* Wereldmissiedag

* Memisa (Medische Missie Samenwerking)

* MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie)

* Mensen in Nood

* Stichting Vredesbeweging PAX

* Stichting Vluchteling

Deze ene bijdrage per jaar voor het missionaire werk is in plaats van de bovenstaande kerkcollectes. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor een eventuele ramp of een bepaald project (b.v. van een mede-parochiaan). Als parochiaan van onze geloofsgemeenschap bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

In verband met de overheidsmaatregelen om verspreiding van corona te voorkomen wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren geen antwoordenveloppe opgehaald.

Namens allen die werken in missiegebieden en namens de mensen die het zoveel minder hebben dan wij, zeggen wij u hartelijk dank voor uw bijdrage. (NL97 RABO 0102 0133 06 t.n.v. MOV Fleringen)

MOV Fleringen, commissie van beheer en pastoraal team

__________________________________________________________________________________

WEEK  NEDERLANDSE MISSIONARIS (WNM):
Pinksteractie 23  t/m 31 mei

Geloven in de ander

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM-campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. De collecteweek loopt van 23 t/m 31 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd.

Door de WNM financieel te ondersteunen zetten we samen de missionaire traditie voort. De missionarissen daar en wij allen hier. Onze geloofsgemeenschap maakt een bijdrage over uit de opbrengst van de missionaire actie dit jaar.

MOV Fleringen