Vanaf 18 augustus zal er op de dinsdag- en

vrijdagochtend weer een gastvrouw aanwezig

zijn in de Mariaborg van 09.30 tot 11.30 uur.