MISSIE GUATEMALA

 Sinds 2017 ondersteunt CNV Internationaal landarbeidersbeweging MTC om plattelandsjongeren bewuster te maken, inspraak in de lokale politiek af te dwingen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast steunen ze de vakbondsbeweging MSyPAG, waar MTC ook deel van uit maakt, met een observatorium voor arbeidersrechten. Vorig week was Marjolein van Groenewegen, programmaverantwoordelijke van CNV Internationaal bij de lancering van het observatorium. Ook bracht ze voor het eerst een bezoek aan San Marcos om in gesprek te gaan met jongeren.

De lancering van het observatorium vond plaats in Antigua Guatemala. Samen met een collega en drie leden van landarbeidersbeweging MTC was ik daarbij aanwezig. In alle vroegte (3.30) vertrokken we vanuit San Marcos naar het koloniale stadje. Het doel van het observatorium is om vakbonden te ondersteunen met kennis en onderzoek naar het aanpakken van arbeidsrechtenschendingen. MTC maakt deel uit van de vakbondsbeweging en heeft zelf ook een observatorium opgericht voor mensenrechten meer in het algemeen. Mogelijk kunnen de twee initiatieven elkaar versterken.

Een dag later was Marjolein Groenewegen in San Marcos om kennis te maken met MTC. Ze bracht ook een bezoek aan het kantoor in de kustregio waar ze in gesprek ging met jongeren die hun ervaringen deelden.

Voor meer informatie lees ook het stukje op One World