Tubbergen, 19 Juni 2020.

Beste ouders en kinderen,

Terugblik.
De werkgroep van de kinderkerk heeft haar eerste vergadering gehad, ondanks de corona zijn wij bij elkaar geweest op gepaste afstand. Samen met de werkgroep terug gekeken op afgelopen werkjaar. Ondanks dat wij niet alles samen konden vieren kijken we terug op een goed werkjaar. Twee keer, met Pasen en Pinksteren hebben wij de viering digitaal aangeboden, beide keren zeer goed bekeken. De vieringen waarbij gezinnen lijfelijk aanwezig waren werden goed bezocht, er waren weer veel nieuwe gezinnen. Wij zijn een goed groeiende kinderkerk. Linda, Stefanie, Dorien en Ellen zijn afgelopen jaar begonnen als nieuwe werkgroep. Zij vonden het leuk om te doen, zoals ze zeiden, het werk valt reuze mee. Ik als diaken ben blij met deze werkgroep, samen zijn ze kritisch en denken volop mee.

Vooruit blikken.
Wanneer wij weer samen kunnen vieren is nog de vraag. Wij gaan de 1e viering plannen, dat is de viering op locatie. Deze zal plaats vinden op zondag 13 September om 10.00 uur in de pastorietuin in Langeveen. Bent u al eerder in deze tuin geweest? Het is een prachtige locatie, we gaan daar vieren zodat wij op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten.

We planden de afgelopen jaren vijf vieringen, als werkgroep kiezen wij voor een extra viering, komend werkjaar zullen er zes vieringen plaats vinden. De extra viering zal plaats vinden begin November, met thema Allerzielen.

Mailingslijst.
De mailingslijst is een succes, we gaan richting de veertig gezinnen die op de maillijst staan, bijna 80 kinderen. De meeste van deze gezinnen zijn vaste bezoekers van de kinderkerk, wij hopen dat de nieuwe gezinnen zich aansluiten bij de kinderkerkvieringen. Wees welkom.

Mocht u mensen kennen die op de mailingslijst willen staan om geïnformeerd te blijven over de kinderkerk, zij kunnen hun gegevens doorgeven via de mail van de kinderkerk. kinderkerk@hpancratius.nl

Het vakantie – doe – tasje.
De kinderkerk komt langs! De gezinnen die nu op de maillijst staan krijgen bezoek van Diaken Bert Huitink, de kinderkerk gaat op bezoek!

De kinderen krijgen een tasje met leuke spulletjes voor de vakantie. Wat zit erin? Dat verklappen wij niet. Gisteravond zijn 75 tasjes klaar gemaakt om uit te delen.

Daarvoor rijd ik drie routes:
Vrijdag 26 Juni van 16.00 – 18.00 uur rijd ik de route Tubbergen, Geesteren.

  • Woensdag 1 Juli van 16.00 – 18.00 uur rijd ik de route Vasse, Manderveen, Reutum.
  • Vrijdag 3 Juli van 16.00 – 18.00 uur rijd ik de route Vriezenveen, Langeveen. Op gepaste afstand ga ik tasjes weggeven, wij hopen dat u thuis bent.

Fijne vakantie.
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit werkjaar, tevens de laatste, de volgende nieuwsbrief zal na de schoolvakantie verschijnen. Wij wens u een fijne vakantie toe en zien u graag op zondag 13 september in de pastorietuin in Langeveen.

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk, Stefanie, Linda, Dorien, Ellen en Diaken Bert Huitink.

06.2020-03. Nieuwsbrief nr. 3