Wat begon als een spontane actie is inmiddels een traditie geworden. Ter aankondiging van de Actie Kerkbalans luidden pastoor Pikkemaat van de H. Pancratiusparochie en dominee Esther Scheer- Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen, afgelopen zaterdag samen de kerkklokken.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans gaat onder meer naar het doorlopend benodigde onderhoud van de kerken. Tevens wordt het geld onder meer aangewend voor het optimaliseren van pastorale zorg.

Eenheid in plaats van diversiteit

Voor de derde keer luidden de voorgangers van beide kerken samen de klokken. “Zowel als protestantse als katholieke kerk wil je in de gemeente van betekenis zijn”,  zegt dominee Esther Scheer-Weijenberg. “Daarvoor streven we naar eenheid in plaats van diversiteit. De gezamenlijke start van Actie Kerkbalans is een van de dingen die ons bindt. Dat maakt onze gemeente bijzonder.”

Allereerst werden de klokken van de Pancratiusbasiliek gezamenlijk in werking gesteld.

Onder toeziend oog van Frougje Willems, koster in de Protestantse Gemeente Tubbergen, lieten de pastoor en de dominee vervolgens de touwen van de kerkklok in de Protestantse kerk vieren.

Kerk van waarde

Ondanks terugloop in het fysieke kerkbezoek vernam Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter van het Pancratius- parochiebestuur dat inwoners van de dorpen veel waarde hechten aan het kerkgebouw. “Dan zie je dat de kerk van grote betekenis is voor inwoners van de verschillende dorpen, in welke hoedanigheid dan ook. Binnen ons beleidsplan  is de ambitie in al onze negen locaties de pastorale zorg te garanderen en daarbij onze kerken zo lang mogelijk open te houden. Daarvoor zijn we proactief bezig. Momenteel bekijken we welke invulling voor de kerken er mogelijk is binnen de kaders van het bisdom.”

Actie Kerkbalans van essentieel belang

Voor de aftrap van Actie Kerkbalans brachten beide geloofsgemeenschappen een flyer uit waarin het belang van de donaties werd onderstreept. Een financieel overzicht in de flyer van de Pancratiusparochie laat zien dat de inkomsten van de parochie voor bijna 40% bestaan uit kerkbijdragen van Actie Kerkbalans. “De Actie is dus essentieel voor het voortbestaan van de kerken”, benadrukt pastoor Casper Pikkemaat. “Als kerk zijn wij een instelling zonder winstoogmerk. De financiële bijdragen vloeien dan ook weer terug in de maatschappij. We zijn niet alleen een kerk van stenen. Bovenal zijn we een kerk van mensen.” “Naast het onderhoud dat voor oude, monumentale panden altijd nodig blijft, is de optimalisering van de pastorale zorg het belangrijkste speerpunt”, vervolgt Scheer-Weijenberg. “Voor een kerk is het belangrijk om met de tijd mee te gaan. Met het organiseren van doordeweekse activiteiten willen we kerk zijn voor iedereen en mensen dichter bij elkaar brengen. Daar is geld voor nodig. De Actie Kerkbalans draagt ook hieraan bij.”

Hopelijk kan op goede medewerking in de diverse dorpen gerekend worden en kunnen daarmee de kerken open blijven en de pastorale zorg gegarandeerd.

Voor foto’s klik hier