Locatienieuws

ZONDAG 11 en 18 nov. 2018. Jaargang 45, week 46 en 47

 

Zaterdag 24 november a.s. doen de volgende kinderen uit Vasse hun H. Vormsel:

Bente Hansté

Geert Kamphuis

Ylke Nijhuis

Teun Oude Luttikhuis

Senna-Lynn Oude Nijhuis

Niek Rikhof

Eefke Scholten Linde

Toon Weersink

Tess Wienk

Het toedienen van het H. Vormsel zal gedaan worden door

Mgr. Woorts om 19.00 uur in de parochiekerk van Reutum.

Namens de parochiegemeenschap van Vasse, van harte gefeliciteerd met jullie H. Vormsel.

‘Week van het respect’,

Beste parochianen,

In de tweede week van november, dit jaar van 5 tot en met 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sportverenigingen, politiek, artiesten et cetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect. Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar. Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal. Daarom zijn duizenden gastsprekers en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.​ Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven.

Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

Zondag 11 november 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Jan Braakhuis, Aleida Geertruida Hansté-Schurink, Gerhard Lenferink.

 Woensdag 14 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: overl.fam.leden.

Zaterdag 17 november 19.00 uur Eucharistieviering (Feest van de H.Cecilia) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Gert Mulstege, Gerard en Truus Boerrigter-Vleerbos, Ruud Bos.

Int.: Bennie Droste, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.leden C.V. de Spekscheeters, Jan Reekers, Marietje Dierink-Sanderink, Jan Hulskotte, Siny Dijkers-Koopman, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, leden en overl.leden van het Dames- en Herenkoor.

Woensdag 21 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 25 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Bernard Veer.

Int.: Herman Wenneger, Gerard Weersink, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan van der Ham, Jan Hulskotte, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Sieny Booijink-Alberink.

KOREN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 17 nov. 19.00 uur: Henny Engbers.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

Za. 17 nov. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 28 okt.   €         52,00   Eigen kerk 28 okt.      €      49,70

Plaatsengeld 2/3 nov. €        320,40   Eigen kerk 2/3 nov.    €    278,47

Afscheidsviering Truus Kuipers-v/d Ham.                           €    205,15

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 november zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink, tel. nr. 680105.

 DOPEN

Zondag 25 november zullen om 10.30 uur door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Hein Piet Gerwers van De Steenbrei 7, zoon en broertje van Peter, Harriët, Lot en Pien Gerwers-Kemna,
  • Jauke Hein Bos van De Steenbrei 9, zoon van Marc en Imke Bos-Everlo en
  • Fien Anja Sandra Peters van De Veldekster 8 te Manderveen, dochter van Danny Peters en Suzan Wesselink.
  •  

PLUS PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 15 november a.s. De Activiteitencommisie van de SV Vasse organiseert in samenwerking met de Heemkunde evenals vorig jaar de PUB Quiz. Hierbij worden de KBO-leden wederom getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger).

Het wordt zeker weer een hele leuke en gezellige middag. Mis dit dus niet. Locatie: Café Bolscher. Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op vrijdag 23 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Ria Rolefes (0546-221 233).

Locatie: Tante Sien in Vasse.   Aanvang: 20.00 uur

 Toneelvereniging Vasse brengt “Hemel op stelten.”

Ook dit jaar is toneelvereniging Vasse er weer in geslaagd om een dolkomische klucht op de planken te brengen. Onder leiding van regisseur Harvey Oortgijs staat de vereniging klaar om deze hemelse klucht op de planken te brengen. Het stuk “Hemel op stelten” is geschreven door Carl Slotboom. Het wordt gespeeld in onvervalst “Vassers plat.”

Het stuk speelt zich af in het voorportaal van de Hemel.

Twee vrienden komen hier terecht nadat ze helaas zijn verongelukt. Dat ze er moeite mee hebben dat ze het aardse leven moeten inruilen voor het hemelse spreekt voor zich. Dat geeft reden tot dolkomische situaties. Ook maken ze kennis met de elektricien die tijdens zijn werk naar de Hemel wordt gestuurd. Deze 3 heren willen graag aardse gewoontes doorvoeren in het voorportaal van de Hemel. Zijn alle hemelbewoners die al eeuwen hier wonen tegen al deze verleidingen bestand? Nadat de boel zo ver-aardst en de hemel dus volledig op stelten staat komen de eigenlijke hemelbewoners tot inkeer en besluiten ze het tij te keren. Maar of hun dat lukt op een hemelse manier is dus een grote vraag.

De Hemelbewoners zijn broeder Paulus (Arne Velthof), zuster Brocatia (Yoni Nijhuis), zuster Valeria (Nicole Demmer) en zuster Fenucia (Heidi van der Aa). De nieuwe hemelbewoners met nog al wat aardse behoeften zijn broeder Johannes (Stef Bos), broeder Petrus (Boyke Telgenkamp) en broeder Bertram (Frank oude Luttikhuis).

Voorstellingen met plaatsbespreking:

De voorstellingen zijn op vrijdag 23, zaterdag 24 november, zaterdag 1 en zondag 2 december. De eerste 3 avonden beginnen om 20:00 uur. De laatste avond begint vanwege de zondag om 19:30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 10 november bij de familie Borggreve, Booyinkstraat 19 te Vasse. Tel: 0541-680582.

Zolang de voorraad strekt zijn er ook kaarten aan de zaal te koop. Hierbij geldt; vol is vol. Marlon Beld is Souffleuse en de decorbeschildering is verzorgd door Schildersbedrijf Oude Alink. Licht en geluid zijn in handen van Gerard Lansink. De grime wordt verzorgd door Kristel Bolscher, Leonie Homan, Famke Booyink, Anne Wilmink en Kim Warmes. Toneelmeesters Theo Borggreve, Frans van der Aa leiden alles in de goede banen, terwijl Coen Lenferink en Harry Bos deze avonden als spreekstalmeesters zullen optreden.

 SAMEN TOP 2000

We zouden bijna vergeten om een stukje te schrijven over de komende samen top 2000. Het is inmiddels de 3e editie van Samen top 2000, de koren zijn bekend, twee gastsprekers hebben toegezegd, het gaat zijn inhoud krijgen. Er nemen ook dit keer zeven koren deel, dat is het maximum aan koren die mee kunnen doen. Het zijn niet allemaal dezelfde koren als de laatste editie. Carpe Diem uit Geesteren is helaas opgeheven, Cantabilé uit Mariaparochie slaan een jaar over. Nieuw dit jaar is Nouveau uit Reutum. Doordat Catabilé niet meedoet is er ruimte voor een gastkoor. Pop4you uit Vasse is ons gastkoor. De volgende koren doen mee: Nouveau, Multiple Voices, Pop4you, Courage, Belcanto, Clavis en Cantiamo.

De locatie zal dezelfde locatie zijn als dit jaar, de kerk van Albergen. Deze locatie is de meest geschikte locatie, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de power point presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten. Er is ruimte voor koren om door te schuiven zodat op en afgaan van koren snel kan verlopen. Alle koren kunnen samen op het priesterkoor voor het gezamenlijk slotlied. U bent wederom welkom in Albergen.

Schrijf het in uw agenda: Vrijdag 4 januari 2019

19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen.

In het volgende artikel zal het thema aan bod komen.

Namens de deelnemende koren

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

NIEUWS UIT DE KINDER, JEUGD EN JONGERENKERK ROCK SOLID.

De kinderkerk,

Het laatste weekend van september is de kinderkerk weer begonnen. Zoals de laatste twee jaar waren wij niet in de kapel in Geesteren, we waren op locatie. Dit keer waren we te gast bij erve de Wateregge in Almelo, een prachtig landelijke oude boerderij waar we samen konden vieren. Tegen tien uur kwamen vele ouders, kinderen, oma’s en opa’s samen voor de kinderkerk. Het verhaal dit keer was het verhaal van Franciscus. Wie was hij, wat heeft hij gedaan, waarom was hij zo bijzonder. Een bijzonder verhaal voor kinderen, en ook voor ouders en opa’s en oma’s. Aan het einde van het samen zijn werd het pas gebouwde kappelletje voor de H. Franciscus ingezegend. Nadien was er ruimte voor de kinderen om rond te lopen, te kijken bij de varkens, ezels, poesjes. Ouders die elkaar konden ontmoeten, in gesprek gingen met Paul en Mirjam de bewoners van deze unieke locatie. We kijken terug op een geslaagde opening van de kinderkerk. De volgende kinderkerk is zondag 16 december, dan viert de kinderkerk kerst, dat gaan we doen in de dagkapel van Geesteren.

De Jeugdkerk,

De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug, de openingsviering en het poppentheater. Het laatste weekend van september was er op de zaterdag de startviering van het nieuwe werkjaar, het thema was hetzelfde als bij de kinderkerk: H. Franciscus. Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken, er was een scherm met beelden over de H. Franciscus. Helaas waren er weinig kinderen in de kerk, dat was toch wel een teleurstelling. Wij moeten constateren dat gezinnen de weg naar de kerk moeilijk weten te vinden. De jeugdkerk staat nog in haar kinderschoenen, we gaan door.

De 2e activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo, het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling eerst tweetal liederen instuderen, toen begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld, acht verschillende personages deden mee. Kinderen deden mee, zongen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen waren hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor kinderen om even met de poppen in contact te komen, even zelf spelen met de poppen die mee deden. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden.

U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen waar wij staan met een wensboom.

Rock Solid,

Rock Solid is alweer volop bezig, in september was de start samen met ouders, hebben wij het spel ik houd van Holland gespeelt, bekend spel van de tv. Het was weer een mooie strijd tussen ouders en jongeren, de jongeren wonnen het spel. Dezelfde avond werd uitleg gegeven over het komende werkjaar. Wij als begeleiders vinden het belangrijk dat ouders daar bij zijn. Dit werkjaar gaan we aan de slag met het thema: IÁM. Ik ben, wie ben ik, wie wil ik worden, een bijzonder thema om bij stil te staan. Dit jaar gaan we werken in twee groepen, groep t/m 13 jaar en groep ouderen. De jongeren gaan door het leven met de naam TEEN-WORK. De ouderen hebben gekozen voor de naam TEEN SPIRIT

De 1e avond in oktober zijn de jongeren bezig geweest met hun eigen “ik”  Met het maken van een collage van hun zelf, met foto laten zien wie ze nu zijn, met een foto van een bijzonder moment uit hun leven stil staan. In November komen ze in gesprek met mensen die gaan vertellen wij zij zijn geworden. Een mooi thema om mee aan de slag te gaan. In de krokusvakantie gaat Rock Solid naar het klooster met overnachting. De kinder, jeugd en jongerenkerk van onze parochie leeft, wij blijven aan de weg timmermeren met het geloof van onze kerk voor jongeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten, Namens de werkgroepen,

Diaken Bert Huitink

Diaconaal weekend van 11 en 12 november 2018  in het teken van vrijwilligers

Het diaconaal weekend dat op 10 en 11 november in onze parochie zal plaatsvinden staat in het teken van ‘Vrijwilligers’ en heeft als thema meegekregen: ‘Vrijwilligers? – Buitengewoon!’

Onze parochie telt vele vrijwilligers. Dit is een grote zegen.

Al deze mannen en vrouwen, jongeren en kinderen, leveren stuk voor stuk een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van onze kerk. Met hart en ziel geven zij betekenis aan hun gelovig leven én aan dat van anderen. Zij doen dit naar eigen vermogen en talenten. Op een eerlijke, oprechte, kritische, volhardende en gedreven wijze laten zij telkens weer zien dat de kerk hen aan het hart gaat. En dat is in een tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft bijzonder, ja zelfs buitengewoon! Op 10 en 11 november delen we pluimen uit als dank en als waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerk en voor ons geloof. De basisscholen uit onze parochie laten op geheel eigen wijze zien hoe waardevol zij de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk vinden. Wees allen van harte welkom!

Informatie over de aanvang van de vieringen: zie de website: www.hpancratius.nl , het parochiemagazine Kompas, en het weekblad ‘Op en rond de Essen’.

Namens de werkgroep diaconaal weekend en het diaconaal beraad, pastor Jacqueline Meupelenberg; 06-20486904

JONGERENBEDEVAART NAAR LOURDES 2020.

Voor 2020 staat de jongeren bedevaart naar Lourdes op het programma., nu denkt u misschien, jongeren naar Lourdes? Dat kwam van de jongeren zelf: kunnen wij ook naar Lourdes? Natuurlijk kan dat, wij willen graag jongeren meenemen naar Lourdes, hun bekend maken met het verhaal van Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee. Voordat we kunnen gaan moet er wel veel gebeuren. Hiervoor is een werkgroep opgericht die samen met jongeren aan de slag gaan. De financiële kosten zijn daar een onderdeel van. Jongeren moeten geld gaan verdienen om naar Lourdes te kunnen. U zult jongeren tegen komen die geld proberen te verdienen voor de reis naar Lourdes. Op verschillende plekken kunt u ze tegen komen, op de kerstmarkt, of aan de deur voor een flessenactie. De jongeren krijgen anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij hopen op uw medewerking. Langzaam gaan we warm draaien om jongeren in beweging te zetten. Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van ouders: hoe gaat dat dan allemaal, hoe komen ze in Lourdes, wie begeleid de jongeren. Daarvoor komen info avonden. De 1e staat gepland op vrijdag 8 februari om 19.00 uur 2019 in de kerk van Vriezenveen. Via parochiebladen zal ik u namens de werkgroep en jongeren regelmatig op de hoogte houden van wat we doen, hoe we dit samen oppakken. Mocht u al vragen hebben, u kunt bellen met ondergetekende 06-20432661.

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart Lourdes,

Diaken Bert Huitink.