ZONDAG 9 en 16 dec. 2018 Jaargang 45, week 50 en 51

Beste parochianen,

De advent is begonnen!

Wees waakzaam: want voor je het beseft…

Wees waakzaam want voor je het

beseft heeft de consumptiewereld

met je diepste dromen een loopje

genomen en je verlangen naar geluk

netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam want voor je het beseft

zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer

hoe het onrecht wordt goedgepraat,

en ben je aangepast aan wat

‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam want voor je het beseft

praat je mee met wat ze allemaal zeggen:

dat het elk voor zich leeft in het leven,

en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam want voor je het beseft

leef jij ook ten koste van anderen,

ook al heb je de mond vol van

kiezen voor de zwaksten.

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

Zondag 9 december 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers,

Bernard en Sien Grootelaar, overl.fam.leden Oude Luttikhuis-Groothuis, Lies Damhuis-Westerhof.

Woensdag 12 december 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 15 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Eef Oude Luttikhuis.

Int.: Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan van der Ham, Hein Meijer, Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Lies Damhuis-Westerhof.

 Woensdag 19 december 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Vrijdag 21 december 09.00 uur Schoolviering Kerst.

Voorganger: Pastor Saris.

Zondag 23 december 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Marie Veer-Weersink.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Jan Hulskotte, Sinie Dijkers-Koopman, Minie Arends-Veelers, Herman Wenneger.

Maandag 24 december 17.00 uur Kerstavond Gezinsviering m.m.v. Pop4you.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Johannes Albertus Kempers, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Thijs Veer, Bernard Engbers, An Pegge, Bernard en Feem Blankenvoort-ten Dam.

Int.: Riet Kamphuis-Krakers, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Bennie Droste, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Herman Nijhuis, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, o.o. Booijink-Hesselink, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Gerard Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Antoon Deterink, Jan en Annie Meen-Hesselink, Lidy Tulk-Leussink, Johan Hulsmeijers, Johan Groothuis, o.o. Booijink-Heerink en Jan, Herman Booijink (Kemper), o.o. Braakhuis-Klieverink, o.o. Stevelink-Lansink, Dionne Meijer-Boswerger, Truus en Gerard Meijer-ScholtenLinde, Marietje Dierink-Sanderink, Frans, Gijs en Hein Reinerink, Hein Meijer, overl.fam.leden Lenferink/Krikhaar, overl.fam.leden Kempers-Steffens, Bernard en An Pegge, o.o. Lansink-Busscher, o.o. Knoef-Dierink, Jan en Annie Oliemulder-Blankenvoort, Sinie Dijkers-Koopman, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, o.o. Nijhuis-Heerink, o.o. Zwiep-Ensink, Herman Nijhuis, John Dijkhuis, overl.fam.leden Dijkhuis en Nordemeule.

 Maandag 24 december 21.00 uur Kerstavond Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: zie 17.00 uur.
Int.: zie 17.00 uur.

Dinsdag 25 december 09.00 uur Eerste Kerstdag Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: zie 24 dec. 17.00 uur.

Int.: o.o. Wigger-Booijink, Theo Wigger, Siny Wigger, Marietje Rolefes-Stopel, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Jan Oude Vrielink, overl.fam.leden Boksebeld en Oude Vrielink, overl.fam.leden Wenneger, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Gerard en Grada Tijink-Wolbers, o.o. Bouhuis-Kristen en Zoon Herman Bouhuis, Herman en Truus Huisken-Vrerink, Henk Vrerink, Manny Sanderink-Weernink, Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, Jan Steggink (M’veen), Jan Oude Luttikhuis (Kapper), overl.fam.leden Nijhuis-Tijink, Harrie Kempers, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan van der Ham, Jan Schulten en Ine Borghuis, Jan Reekers, en Theo Roozendaal, Jan en o.o. Alberink-Hansté, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Jan en Lijs Fleerkotte-Nijmeijer, Gerard en Truus Boerrigter-Vleerbos, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Zr. Maria Wenneger, Jan Hulskotte, Sinie Dijkers-Koopman, Harrie Groothuis, Gerard Nijhuis (Manderseweg), Minie Arends-Veelers, Gerard Braakhuis, overl.fam.leden Steggink (M’veen).

 KOREN

Za. 15 dec. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Herenkoor.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Pop4you

Ma. 24. Dec. 21.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Di. 25 dec. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

LECTOREN

Za. 15 dec. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Ronnie Booijink.

Ma. 24 dec. 21.00 uur: Wilma Kempers.

Di. 25 dec. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 15 dec. 19.00 uur: Henny Engbers.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Henny Engbers.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Nicolay Oude Nijhuis.

Ma. 24 dec. 21.00 uur: geen.

Di. 25 dec. 09.00 uur: Henny Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 15 dec. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Gerard v/d Aa, Ronnie Booijink.

Ma. 24 dec. 21.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Di., 25 dec. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

KOSTERS

Za. 15 dec. 19.00 uur: Ine Bos.

Vrij. 21 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Ine Bos.

Ma. 24 dec. 21.00 uur: Jan Veldhuis.

Di. 25 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 25 nov.  €   49,55          Eigen kerk 25 nov.     €      40,16

Plaatsengeld 1 dec.    €   43,70          Eigen kerk 1 dec.       €      40,45

Verjaardagsaktie oktober/november 2018                            €    707,30

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 18 december zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Mander. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

GEBOREN

Wij feliciteren Dennis, Petra en Lisa Ensink van de Uelserweg 117 te Mander met de geboorte van hun dochters en zusjes Bente Elise Marie en Lieke Denise Petra. Bente en Lieke zijn geboren op maandag 19 november 2018.

 

KOPER POETSEN

Dinsdag 11 december zal vanaf 8.30 uur het koper worden gepoetst door de werkgroep.

Deze bestaat uit de dames: Ans Boerrigter, Riky Droste, José Engbers, Annie Hulsmeijers, Lidy Mulstege en Erna Ensink.

 

OVERLEDEN

Vrijdag 30 november is op 82-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Aleida Johanna Damhuis-Westerhof voorheen wonende aan de Plasdijk te Mander.

Vrijdagmorgen 7 december is Lies na een plechtig gezongen uitvaartviering te ruste gelegd op ons parochieel kerkhof.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of

pastor Linh, tel. 0546-873936.

 Eerste Heilige Communie Vasse-Manderveen

Het is een feit dat er binnen onze samenleving steeds minder kinderen geboren worden. Ook wordt er door ouders steeds bewuster een keus gemaakt om hun kind(eren) wel of niet te laten dopen, om de Eerste Heilige Communie te laten doen, om voor het Vormsel te kiezen.

Waar het voorheen normaal was met een groep van meer dan 20 kinderen uit Vasse en Manderveen het communie traject te starten is dat aantal nu gehalveerd.

In nauwe samenspraak met het pastoraal team en met goedvinden van de beheercommissie (voorheen locatieraad) heeft de communiewerkgroep Vasse-Manderveen besloten het communie traject 2-jaarlijks te starten waarbij de kinderen uit groep 4 en 5 de gelegenheid krijgen aan te sluiten.

Op deze manier blijft het communie traject zo lang mogelijk behouden voor eigen dorp.

Het eerstvolgende communie traject voor Vasse en Manderveen start begin 2020.

 

KBO Vasse 

Kerstmiddag op 20 december a.s. bij Café Bolscher

Op donderdag 20 december a.s. organiseert de KBO Vasse voor haar leden bij Café Bolscher een Kerstmiddag.

Als afsluiting van de middag is er een uitgebreide broodmaaltijd.

Kosten:                      € 16,00 per persoon

Aanvang:                   14.00 uur

Aanmelden kan bij Fons Nijhuis,

Tel. 0541 850 758  of (06) 37 28 62 37

 VASSE VITAAL

Januari op vrijdag 07-01-2019 gaan we overdag middags om 14:00 uur fietsen. We starten vanaf het Eschhoes met een recreatief fietstochtje van circa 1 ½ uur voor de fietsliefhebbers (alleen als het goed fietsweer is uiteraard). Voor het wandelen starten we om 19:00 uur wederom vanaf het Eschhoes. Nadien kan er gezellig nog een kopje koffie o.i.d. genuttigd worden in het Eschhoes op eigen kosten. Vasse Vitaal begint het nieuwe jaar met frisse moed door samen weer lekker te gaan bewegen. Tot Vasse Vitaal!

 Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl  of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u donderdag: 13:30 u – 16:30 u en

vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink, Joke Pegge Moniek Peulken, Susanne Burghout

Kerstsamenzang donderdag 13 december in De EESHOF te Tubbergen

Evenals vorige jaren organiseert het Dames en Herenkoor van het verzorgingstehuis   “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof. Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen. Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten. Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten. De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble. De plaats en aanvang van deze samenzang is: Kapel de Eeshof Eeshoflaan 21, Tubbergen Aanvang 19.00 uur

Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

TOT ZIENS op DONDERDAG 13 DECEMBER

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratiusparochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.

Terugblik tweede gesprekskring Grond van Leven

In de afgelopen maanden zijn er vijf parochianen onder leiding van

pastor Saris samengekomen voor de bijeenkomsten van de gesprekskring Grond van Leven. Deze mensen kwamen uit de geloofsgemeenschappen van Geesteren, Vriezenveen en Tubbergen.

Tijdens deze bijeenkomsten werd aan elkaar het levensverhaal verteld. Er werd stilgestaan  bij de waarden die in ieders jeugd waren meegegeven en welke waarden in het huidige leven belangrijk zijn. Men vertelde elkaar hoe het geloof eruit ziet, hoe er vorm aan wordt geven,  welke ervaringen daarin worden opgedaan en wat inspireert. De deelnemers kijken heel tevreden terug op de gesprekken. De volgende woorden gaven de deelnemers terug: “het was een verrijking” ‘gehoord en gehoord worden”

“vertrouwen en veiligheid in de gesprekken” en “inspirerend”

Tevens was het ook heel mooi dat er bruggen geslagen zijn tussen de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen en dat men elkaar heeft leren kennen en waarderen. In het nieuwe jaar wordt er weer gestart met een gespreksgroep Grond van Leven.

Het gaat om vier bijeenkomsten om de twee weken op een nader af te spreken avond. We kiezen een avond waarop de hele groep beschikbaar is. U kunt zich aanmelden bij pastor Saris: pastor.saris@hpancratius.nl . Van harte welkom!