‘Kerstmis is niet stuk te krijgen’

Ieder jaar blijkt weer uit uit de verhalen van mensen en uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, dat de titel van dit artikel waar is. In alle wisselende omstandigheden en vormen door de jaren heen, blijft de kern van het kerstfeest niettemin een en dezelfde, namelijk: God is in de geboorte van Jezus mens geworden en heeft laten zien dat Hij van ons houdt! Dit is de kerstboodschap in een notendop. En hoe je het ook wendt of keert, het is om die reden dat door heel veel mensen Kerstmis (naast Sinterklaas) nog steeds als het meest belangrijke feest in de jaarcyclus wordt ervaren. Met velen vieren we dat ook in een kerk. We willen ons daar laten raken door het geheim, omdat we diep van binnen weten dat de liefde en verbondenheid met God, in wezen groter is dan wij mensen zijn. Daarnaast vieren we kerst in het gezin, met familie of vrienden. We dekken de tafel extra feestelijk en genieten van de gezelligheid en het samenzijn. En natuurlijk horen daarbij een mooi versierde kerstboom, een kerststal en veel kaarsjes die branden.

Kerstmis is ook een feest van vertrouwen; we willen daarmee vieren dat het goed kan zijn tussen ons en anderen. Het kan soms moeizaam gaan tussen mensen, tussen geliefden, tussen kinderen en ouders, maar de liefde en het vertrouwen in elkaar overwint altijd. Er kan nog zoveel duisternis zijn in het leven, nog zoveel leegte of verlies, maar het licht zal sterker blijken dan het donker. Dat is onze diepste hoop en overtuiging – met de komst van Jezus in onze geschiedenis, mogen we daarop vertrouwen. En niets hoeft ons ervan te weerhouden, om de nadruk te blijven te blijven leggen op die innerlijke betekenis van Kerstmis. We mogen ons te allen tijde thuis blijven voelen bij het aansprekende verhaal over Jozef en Maria, de engelen, herders en natuurlijk Jezus zelf. Telkens weer herkennen wij hierin iets van Gods trouw en nabijheid aan mensen.

Van harte wens ik u een Zalig kerstfeest toe en een gezegend jaar 2019!

Pastoor Casper Pikkemaat

 Zondag 23 december 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Maandag 24 december 17.00 uur Kerstavond Gezinsviering m.m.v. Pop4you.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Jan Oude Luttikhuis, o.o. ter Heijne.

Int.: Jan en Marie Pegge, Frans en Hermine Droste, o.o. Droste-Vleerbos, o.o. v/d Aa-Bodde, Annie v/d Aa-Oude Voshaar, Arnold Koopman, Gert Mulstege en Ben Groothuis, o.o. Filart-Rolefes, Ruud Bos en overl.fam.leden Bos-Huis in ’t Veld, Jan en Truus Ensink-Borggreve, overl.fam.leden Ensink en Nordemeule, o.o. Rikhof-Westerhof en overl.fam., Joop en Annelies Hollink en Benno, o.o. Steggink-Kamphuis.

 Maandag 24 december 21.00 uur Kerstavond Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: zie 17.00 uur.
Int.: zie 17.00 uur.

 Dinsdag 25 december 09.00 uur Eerste Kerstdag Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: zie 24 dec. 17.00 uur.

Int.: Gerard Michorius, Gerard Franke, o.o. Steggink-Boerrigter en zoon Hennie Steggink, o.o. Potgraven-Keppelink, Gerrit Potgraven en Fieny, Harry van der Aa, overl.fam.leden ter Heijne, o.o. ten Berge-aan de Stegge, Herman Wenneger. Jan, Stefhan en Ellen Hemmer, o.o. Hemmer-Steggink, Harry Booijink.

 Zaterdag 29 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Truus Weersink-Scholtenhave.

Int.: overl.fam.leden, Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis.

Maandag 31 december Oudjaarsdag 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Bijz.int.: uit dankbaarheid.

Jaarg.: Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis.

Int.: Jan Hulskotte, Jan van der Ham, Jos Weersink, Jan Schulten en Ine Borghuis, Minie Arends-Veelers, Harry Booijink.

Woensdag 2 januari 09.00 uur Woord- en Communieviering door de parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 6 januari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Bernard Boksebeld.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Ben en Marie Hansté-Alberink, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Manny Sanderink-Weernink, Hendrik en Riek Leussink.

KOREN

Za. 29 dec. 19.00 uur: Dameskoor.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Za. 29 dec. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Johan Steggink.

 ACOLIET

Za. 29 dec. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: geen.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 29 dec. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Jan Veldhuis.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.: 06-51377652.

Za. 29 dec. 19.00 uur: Ine Bos.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door

Annie Schepers / Gerard Rikhof.

COLLECTES

Plaatsengeld 9 dec.    €         22,05   Eigen kerk 9 dec.       €      63,90

Plaatsengeld 15 dec.  €          27,50   Eigen kerk 15 dec.     €      32,80

Avondwake/uitvaart Lies Damhuis/Westerhof                    €    468,35

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 8 januari zal  de kerk worden schoongemaakt door de wijk Manderveen/Broekdijk.

GEBOREN

Wij feliciteren Bas, Karen, Ties, Luc en Dirk Hamse van De Steenbrei 10 met de geboorte van hun zoon en broertje Rens Rogier Jan. Rens is geboren op vrijdag 7 december 2018.

Tarieven misintenties/jaargedachtenis

De tarieven voor zowel misintenties als jaargedachtenis zijn met ingang van 1 januari 2019 gelijk, namelijk 10 euro.

De beheercommissie

Ruimen van graven

Zoals jullie bekend zijn de contactpersonen van de rechthebbenden van de graven in Vasse waarvan de grafrechten zijn verlopen benaderd over het al dan niet verlengen van de grafrechten.

Een aantal heeft aangegeven om deze niet te willen verlengen en van hen hebben wij een afstandsverklaring ontvangen.

Deze grafstenen zullen in de 2e helft van de maand januari 2019 door Stefan Groeneveld opgehaald worden. Mensen die belangstelling hebben voor de grafsteen kunnen tot 31 januari 2019 contact opnemen met Stefan en deze bij hem ophalen; zijn telefoonnummer is 06-11296539. Grafstenen waar geen belangstelling voor is, worden door Groeneveld als puin afgevoerd naar de stort.

Namens de beheercommissie is Annet Lansink, tel. 06-30911607, contactpersoon hiervoor.

De beheercommissie

Vasse Vitaal

Januari op vrijdag 07-01-2019 gaan we overdag ’s middags om 14:00 uur fietsen. We starten vanaf het Eschhoes voor een recreatief fietstochtje van circa 1 ½ uur voor de fietsliefhebbers (alleen als het goed fietsweer is uiteraard). Voor het wandelen starten we om 19:00 uur wederom vanaf het Eschhoes. Nadien kan er gezellig nog een kopje koffie o.i.d. genuttigd worden in het Eschhoes, op eigen kosten. Vasse Vitaal begint het nieuwe jaar met frisse moed door samen weer lekker te gaan bewegen.

Tot Vasse Vitaal!

ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI 2019

05                 Prinsenbal in zaal Bolscher (Carnavalsver.

de Spekscheeters)

06                 Moosdag in het clubgebouw én bijzondere ALV

(SV Vasse)

09                 Bekendmaking schoolprins en schoolprinses

(Carnavalsver. de Spekscheeters)

17                 Jaarvergadering met Nieuwjaarsborrel (KBO)

18                 Carnavalsviering 19.00 uur H. Pancratius Kerk in Vasse

Jubileumfeest CV 20.30 uur De Spekscheeters in zaal

Bolscher (Carnavalsver. de Spekscheeters)

19                 Grote Henk Rikhof Puzzel Speurtocht

(VMC jeugd en Handbal)

FEBRUARI 2019

03                 11.00 uur Kaartverkoop gala voor leden bij zaal

Bolscher; Aansluitend kaartverkoop voor iedereen

14                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 19.30 uur (Carnavalsver.

de Spekscheeters)

15                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 20.00 uur (Carnavalsver.

de Spekscheeters)

16                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 20.00 uur
21                 Ledenmiddag (KBO)

27- 01 mrt     Bezoek aan zieken en bejaarden (CV de Spekscheeters)

KERKDEURCOLLECTE MET KERSTMIS

T.B.V. HET PAROCHIËLE LOURDESFONDS

Na afloop van de vieringen op kerstavond en 1e kerstdag wordt er in alle alle kerken van onze H.Pancratiusparochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar die de reis niet (helemaal) kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug zijn, zodat zij toch mee kunnen naar Lourdes. De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken. Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Mariaoord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.

Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

De parochiële Lourdesgroep

 

TRADITIONELE NACHTMIS IN DE St. PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN

In de kerstnacht van 25 december a.s. wordt in de St. Pancratiusbasiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof.  Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

Cantate.

Vanaf 4.30 uur tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.

Viering.

Tijdens de viering zingt het koor W.A.Mozart: Missa Brevi in C.  De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker. Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk  gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratiusbasiliek in de vroege kerstochtend met een  bezoek te vereren. Er is ruime parkeer gelegenheid bij en rond de basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentewegge bij  ‘t Oale Roadhoes naast de basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.