Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom jullie ook samen met ons vieren? Het thema is Pinksteren!

De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse
en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden.

We besteden ook aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes!

De viering begint om 10.00 uur en duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink
Joke Pegge
Moniek Peulken
Susanne Burghout

Op adem komen – over de Heilige Geest

De Heilige Geest blijft toch altijd die ‘vage figuur’ van de Drie-eenheid; Hij is wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de Geest van God de levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar om ‘zo goed als God te zijn’. Op donderdagavond 23 mei zal pastoor Casper Pikkemaat (H. Pancratius parochie, Tubbergen e.o.) in het kader van Huis van Spiritualiteit de aanwezigen meenemen op de Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel genoemd wordt. Wij zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de traditie en vooral in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt deze avond een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige Geest.

U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp. Hebt u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of even te bellen met het parochiesecretariaat 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur). 

Wanneer: donderdag 23 mei 2019
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp
Tijd: 19.30 uur
Kosten: € 7,50
www.parochielumenchristi.nl

 

 

Weekend van de diaconie waarin boeren (melkveehouders, varkenshouders, pluimveebedrijven, akkerbouwers, fruittelers etc.) centraal zullen staan.

HEMELVAARTWANDELING VANUIT GEESTEREN

Dit jaar zal er wederom een Hemelvaartwandeling vanuit de parochie georganiseerd worden. Dit is inmiddels het 4e jaar dat wij dit organiseren. De 1e wandeling was op de Hemelvaartochtend, de voorgaande twee jaren was de wandeling op de vooravond. Dit jaar zal het weer op de ochtend plaats vinden. Na Reutum, Langeveen en Fleringen doen wij dit jaar Geesteren aan.

De wandeling zal om 06.00 uur beginnen bij Café Kottink in Geesteren. We lopen gezamenlijk een mooie uitgezette route. In de dagen voor Hemelvaart is er een wandel driedaagse in Geesteren. U kunt er een vierdaagse wandeling van maken door op Hemelvaartochtend mee te wandelen.

Deze Hemelvaartochtend gaat de muziekvereniging St. Caecilia zoals ieder jaar op stap. Zij beginnen samen met de wandelaars om 06.00 uur maar wel met hun eigen route. Onderweg zullen wij elkaar weer tegenkomen voor een stop met koffie, thee en een broodje.

Rond de klok van half negen komen wandelaars samen met de muziekvereniging St. Caecilia Geesteren weer binnen.  Daar zal in de kerk de Hemelvaartviering gaan plaats vinden met medewerking van St. Caecilia.

Wees welkom bij de hemelvaartwandeling en viering in Geesteren.

Namens de muziekvereniging St. Caecilia en de werkgroep,

Diaken Bert Huitink

 

IN VRIJHEID KIEZEN

Op zaterdag 4 mei 2019 wordt aan de hand van het thema ‘In vrijheid kiezen’ de gemeentelijke dodenherdenkingsplechtigheid gehouden.

De herdenking vindt plaats in de R.K. Kerk Onbevlekt Hart van Maria, Oldenzaalseweg 98 in Fleringen en begint om 19.00 uur. Het Dames- en-herenkoor en Belcanto verzorgen de zang. Aansluitend vindt de kranslegging buiten de kerk plaats. Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

U bent allen van harte welkom om bij de dodenherdenking aanwezig te zijn.

Ook in Albergen (de herdenking vindt vanaf 19.55 uur plaats bij het monument op de Rooms Katholieke begraafplaats) en daarnaast in de kerk te Geesteren, Mariaparochie en Reutum worden op 4 mei de oorlogsslachtoffers herdacht.

 

Jongeren van  Rock Solid komen in actie:

De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020.

Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek.

We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden maar wel verkoopbaar zijn.

Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren  zoals boeken , woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding .

Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de dagkapel in Geesteren zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.

Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur

Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid

Op de laatste zondag in mei (26 mei) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open. Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

 

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

Rossum: (27) Om 09.30 uur wordt er in de kerk van Rossum een viering gehouden. Het dames-en-herenkoor verzorgt daar de zang. Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder begeleiding van de muziekfanfare. Nadien is er koffie met krentenwegge.

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie/thee voor de bezoekers.

Markelo: (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo “De Hulpe” voor een oecumenische viering. Er zal worden gezongen door het MARKELO’S  KERKKOOR . Er zijn gebeden en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar medewerking.  Na de viering is er een hapje en een drankje.

In Enter (119) is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan . Nadien  is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaatsvinden bij de kapel. Bij slecht wordt gebruikgemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.

Het nieuwe Mariakapellenboek is deze dag te koop bij alle vier de kapellen.

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: “Landkruisen en kapellen in Twente”.

Weekend van de Diaconie: nadere informatie volgt t.z.t.

De Jeugdkerk gaat het werkjaar afsluiten op zaterdagmiddag 18 mei vol met gezelligheid in de pastorietuin van Langeveen. Een middag met een circuit door de tuin, elkaar tegen komen, een spannende middag met leuke spellen.

De pastorietuin in Langeveen is een soort park, met een vijver en een grasveld met spannende paden. We sluiten af met een korte viering in de buitenlucht en met pannenkoeken. Een mooie smaakvolle afsluiting. Deze middag is voor kinderen vanaf groep 4.

Wij willen graag weten hoeveel kinderen er komen dus geef je op en neem je vriendin of vriend mee. Ouders kunnen de kinderen brengen en weer ophalen aan het einde van de middag. Een leuke middag om als kinderkoor aan te sluiten. De middag begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Opgeven kan via de mail: jeugdkerkpancratius@gmail.com

Voor informatie over deze middag en de Jeugdkerk kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

 

 

Op Eerste Paasdag verzorgt het Sint Pancratius Basiliekkoor de plechtig gezongen Hoogmis.

Gezongen wordt de Messe in C  van Anton Bruckner.
Toen Anton Bruckner in 1842 zijn Mis in C schreef, was hij 18 jaar. In het openingsdeel zijn de vele aanroepingen op “Christe  Eleison” het opvallendst, ook in harmonische zin.
Een bijzonder mooi deel is het  Benedictus  gezongen door Gerard Brakhuis.
Verder o.a. het prachtige Regina Caeli van G. Aichinger.

Tot slot zingt het koor het wereldberoemde Hallelujah van Georg Friedrich Händel .
In het Messiaoratorium  is het het Alleluia het kroonstuk, dat boven alle andere stukken prijkt.

Het koor staat onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof.

Organist is Henk Linker.

Er wordt gezongen met de eigen solisten.

Aanvang  11.00 uur in de Sint Pancratius Basiliek Tubbergen.
U bent van harte welkom.