ACTIE KERKBALANS  in de geloofsgemeenschap Fleringen!

Jaarlijks organiseren de gezamenlijke kerken in Nederland de ‘Actie Kerkba­lans’.
Deze actie is bedoeld om de kerken te voorzien van een vaste bron van inkomsten.
Uiteraard wordt ook door onze geloofsgemeenschap hieraan deelgenomen.
Met behulp van een aantal actieve vrijwilligers wordt elk gezin in onze parochie bezocht.

Mede hierdoor is de ‘Actie Kerkbalans’ ieder jaar nog een succes geweest.

De ‘Actie Kerkbalans’ heeft voor onze geloofsgemeenschap een eigen bankrekeningnummer:
NL45RABO 0102003475 bij de Rabobank.

Graag willen wij de parochianen, die de kerkbijdrage 2018 contant betalen of zelf overboeken en die voor 2018 nog een bedrag toegezegd hebben, hieraan herinneren.

AKTIE KERKBALANS 2019

Voor de campagne van 2019 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.
Binnenkort ontvangt u (iedereen vanaf 18 jaar) nadere informatie via Kruispunt en in uw brievenbus.


Vrijdag 4 januari werd Samen Top 2000 gevierd in de kerk van Albergen. Om 18.15 uur gingen de deuren van de kerk in Albergen open en kwamen de eerste bezoekers binnen. De kerk was vol, alle banken waren bezet. Om 19.00 uur ging de bel en was er de aftrap van de 3e editie van Samen Top 2000.

THEMA

Na het woord van welkom door diaken Bert Huitink werd het thema toegelicht: verbinden. Wat betekent verbinden? Verbinding is nodig, mensen kunnen niet zonder elkaar, dat geld voor kerk, voor samenleving, binnen verenigingen. Mensen hebben mensen nodig en daarom is verbinden belangrijk.

KOREN

Een zevental koren namen deel aan deze editie. Clavis uit Vriezenveen, Courage uit Langeveen, Multiple Voices uit Tubbergen, Cantiamo uit Albergen, Belcanto uit Fleringen, Nouveau uit Reutum en als gastkoor deed Pop4You uit Vasse mee. Zij zongen liederen uit de Top 2000, liederen met een boodschap, met een verhaal. Zo werd o.a. het lied Africa van Toto, Oceaan van Racoon, Enjoy the silence van Depeche Mode gezongen. Elk koor zong twee liederen en alle koren zongen samen het slotlied.

GASTSPREKERS

Een tweetal gastsprekers waren uitgenodigd die ingingen op het thema verbinden. Henny Oude Geerdink sprak over hoe hij huwelijken verbindt als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Diaken Jean Paul Thöni, aalmoezenier in het leger, sprak over verbinding als je op missie gaat. Twee gastsprekers uit onze samenleving die de mensen een mooie boodschap over verbinden meegaven.

ROCK SOLID

De jongeren van het jongerenpastoraat Rock Solid waren ook aanwezig, zij lieten zien wie ze zijn, wat ze doen en wat hen verbindt. Ze lazen het verhaal hoe Rock Solid is ontstaan en is ontwikkeld. De jongeren verzamelden zich voor in de kerk met een bord waar een woord op stond dat hen verbindt.

SAMENLOOP VOOR HOOP

Bij het begin van deze avond stonden de vrijwilligers van de SamenLoop voor Hoop Tubbergen achter in de kerk. In september is er de 24 uurs wandelmarathon voor teams in de gemeente Tubbergen. Hoe sterk zijn wij als kerkdorpen wanneer het gaat om een evenement op te zetten voor de kanker, geld in te zamelen voor onderzoek, kanker bespreekbaar te maken. Voor de SamenLoop voor Hoop Tubbergen heeft Miriam Wesselink een lied geschreven. Dit lied werd door haar en de vrijwilligers gezongen.

SLOTLIED

Als slotlied werd door de zeven koren het lied Angels van Robby Williams gezongen. Koren werden bedankt voor hun bijdrage, enkele vrijwilligers werden in het zonnetje gezet voor de beamerpresentatie, techniek, geluid en licht, regie en fotografie.

Samen Top 2000 was weer een geweldige avond met een verbindend thema, mensen gingen met een voldaan gevoel naar huis, tot volgend jaar.

Klik hier voor foto’s van Samen Top 2000

 

 

De organisatie van de kerstpakkettenactie, die in handen was van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Pancratius in samenwerking met de diaconie Protestantse kerk Tubbergen en Nardie Hegeman uit Geesteren, is bijzonder goed verlopen. Tweehonderd pakketten werden voor Kerstmis bezorgd bij mensen die wel iets extra’s kunnen gebruiken.

Via een inzamelingsactie bij de lokale supermarkten in Harbrinkhoek, Geesteren, Vasse, Tubbergen en Albergen, maar ook de basisscholen Mariaschool in Vasse en Aloysiusschool in Geesteren en de vormelingen van Reutum en Vasse werd meegeholpen met de inzameling van levensmiddelen. Tevens hebben diverse ondernemers in de gemeente Tubbergen gedoneerd voor deze actie. Ruim dertig vrijwilligers uit alle kernen van de gemeente Tubbergen hebben in de sportkantine van MVV’29 alle ingezamelde levensmiddelen in de boodschappentassen gedaan.

De PCI spreekt haar dank uit voor het inzamelen van levensmiddelen en het ontvangen van de giften. Tevens dankt zij alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de pakketten op de juiste plekken terecht kwamen.

 

Eerste Kerstdag om 11:00 uur zal er in onze kerk een viering zijn rondom het thema ontdek het licht in jezelf en straal. Hierbij zal ook een gedeelte van de viering speciale aandacht krijgen voor de kinderen middels een Kerstverhaal dat door de kinderen zelf zal worden voorgelezen.

Tevens hebben wij een aantal kinderen van het kinderkoor De Regenboog bereid gevonden een aantal liedjes ten gehore te brengen. De zang gedurende de verdere viering zal verzorgd worden door Belcanto. Wij nodigen iedereen van harte uit voor deze viering, met name ook de kinderen.

Wij hopen er samen een sfeervolle en mooie viering van te maken.

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerkviering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets overhebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog koffie/thee en ranja drinken.

De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink
Joke Pegge
Moniek Peulken
Susanne Burghout

 

Tijdens de korte, donkere dagen voor Kerstmis brengen muziek en zang vreugde in de duisternis!

Op vrijdag 14 december aanstaande om 19.00 uur zullen de eerste muzikale noten klinken in onze parochiekerk. Vanaf 18.45 uur verwelkomen de midwinterhoornblazers, buiten de kerk, u met ‘den oale roop’. De vuurkorven op het kerkplein brengen warmte in de winterse koude.

Muziekvereniging Levenslust o.l.v. Martijn Linderhof en in samenwerking met Belcanto, het Dames-en Herenkoor en kinderkoor de Regenboog brengen voor u kerst in muziek en zang ten gehore. Belcanto staat o.l.v. Moniek Linderhof en Alfons Morskieft dirigeert het dames-en-herenkoor. De kinderen zijn direct betrokken bij dit luisterrijke gebeuren zo vlak voor het kerstfeest. Het is de bedoeling dat de muziekvereniging en de verschillende koren ieder enkele stukken van hun eigen repertoire ten gehore brengen. De zang en muziek worden afgewisseld met kerstgedachten en kerstgedichten. Een heel bijzonder gedicht in het dialect zal worden opgeluisterd met midwinterhoornklanken. Enkele liederen worden tezamen gespeeld en gezongen. Er wordt aandacht geschonken aan het Adventsproject voor de straatkinderen in Rwanda. Samen op weg, jong en oud, naar kerst… de geboorte van het kindje Jezus.

Tot slot wordt de aanwezigen een lekkere beker warme chocolademelk of een glaasje glühwein aangeboden, achterin de kerk.

 

Geachte lezers,

De vijfde nieuwsbrief vanuit Masar-e-Sharif te Afghanistan. Het zal hoogstwaarschijnlijk ook de laatste zijn van mijn hand. Volgende week komt mijn opvolger het gebied binnenvliegen en de week daarop zal ik weer huiswaarts keren.

Het is nu al heel druk op Dutch Mountain, ons Nederlands kamp, maar op het grotere kamp ‘Camp Marmal’ is het ook druk aan het worden, omdat ook de Belgen, de Hongaren en de Duitsers gaan wisselen, dus twee weken lang ‘dubbele’ bezetting. Bij ons is het zelfs zo druk dat er twintig militairen elders moeten slapen. En ze moeten allemaal gewapend rondlopen, behalve de geestelijk verzorgers.

Collega priesters van de Kroaten (links) en de Duitsers (midden).

 

 

 

Poort van Camp Marmal, heel veel hoge drempels!

 

 

 

 

De afgelopen weken heb ik veel vieringen mogen doen, veel gesprekken gehad op mijn kantoor of gewoon even onderweg, maar ook bezig geweest met de adaptatie. Adaptatie wil zeggen dat we proberen te zorgen dat de overgang van Afghanistan naar Nederland iets soepeler verloopt. Je bent ook gewend geraakt aan het ritme alhier en thuis zal je toch een ander ritme aantreffen, want daar zijn veel zaken ‘gewoon’ doorgegaan. Andersom zal het ook voor thuis even weer aanpassen zijn.

Voor mij zal het zijn dat er in huis veel verbouwd is, ik een andere functie ga krijgen in Münster, maar eenieder alhier heeft een eigen verhaal. In een gesprek komen heel veel facetten naar voren.

Nieuw ‘Kamp Kevin’ in aanbouw. Kevin is in Afghanistan omgekomen.

 

 

 

En dan hou je de gewone taken van bewaking, werken aan een nieuw kamp, zorgen dat de vliegtuigen uitgeladen worden (als ze aankomen) en de vele werkbezoeken, waaronder die van VIP’s. Er hangen dus veel schema’s in de gang, waarop je kunt lezen welke diensten je hebt, soms vroeg in de morgen tot en met in de avond.

Ik mag geen diensten doen waar een wapen bij nodig is, zoals beveiliging op het vliegveld, maar er blijft genoeg voor mij over, zoals chaletdienst, de deur open maken als er aangebeld wordt of de bardienst, daarnaast eten bestellen voor mensen die binnen komen en muffins halen als er iemand jarig is (dus erg vaak). Zo haal ik ook mijn talen omhoog, want alhoewel de voertaal Engels zou moeten zijn, doe ik meestal zaken met de Duitsers en stel ik al snel voor om in het Duits het gesprek verder te voeren. Met de militairen van de andere landen spreek ik wel Engels, behalve met de Belgen, want deze rotatie, de groep die vier maanden blijft, komt voornamelijk uit Vlaanderen.

Afgelopen week ben ik nog met het Force Protection peloton naar Shaheen geweest. Ik ga dan met een helikopter heen, samen met de sergeant majoor, die mij ook meteen moet beschermen. Op de terugweg ben ik meegereden door de stad en dat is een hele ervaring. Je komt van alles tegen, grote huizen en krotten, kinderen op weg naar school en kinderen die op een soort van vuilnisbelt spullen lopen te zoeken. Vrouwen in nikaab oftewel helemaal bedekt, maar ook met hoofddoek. Heel veel mannen met wapens en er lopen veel honden los rond, maar ik heb ook een kameel gezien die als huisdier werd uitgelaten. En ondertussen hangt er over heel de stad een waas van smog. Het is niet helemaal gezond, lijkt mij.

Heenweg in de helikopter 

Shaheen

 

 

Masar-e-Sharif uit de lucht gezien, rechts in het midden de Blauwe Moskee, dat is een mausoleum van Ali, een neef van Mohammed.

 

En die rare lucht hebben we ook wel eens op het kamp. Het weer is ook heel veranderlijk aan het worden. De ene week is het boven de dertig graden, de week daarop vriest het bijna en waait het heel hard. De week daarop is het weer bijna dertig graden. Het is maar hoe de wind hier waait, zo blijkt.

Maar nu dus nog twee weken en dan zijn wij weer terug in Nederland. Dan moet wel het vliegtuig gaan vliegen. Ik heb, tot nu toe in elk geval een goede uitzending gehad, heerlijk druk geweest en dat geldt helaas niet voor iedereen hier. En er is veel gesport, ik ben zelfs wat afgevallen.

Hartelijk dank voor de reacties en heel veel groeten uit Masar-e-Sharif, hopelijk tot in Nederland, Jean-Paul

De geloofsgemeenschap Fleringen kan terugkijken op een zeer mooie viering t.g.v. het weekend van de diaconie. Pastor Linh ging voor in deze bijzondere viering die in het teken stond van vrijwilligers. Kinderen van de basisschool hadden met verf  handen op een laken gemaakt met teksten er tussen die betrekking hebben op vrijwilligers. Tevens werd het Ceciliafeest gehouden. Twee leden van het Dames- en Herenkoor werden onderscheiden voor hun 50-jarig lidmaatschap van het koor. Pastor Linh heeft de onderscheidingen opgespeld en de bijbehorende oorkondes uitgereikt aan Aloys Hendriksen en Bennie Lenferink. Voor hen waren er lovende woorden en een bos bloemen, overhandigd door Eddy Kuipers, voorzitter van de locatieraad. Na afloop van de viering was er voor iedereen koffie of thee met iets lekkers en kon men een kaart meenemen om deze aan iemand te sturen die een pluim verdiend. Het Dames- en Herenkoor had vervolgens een gezellig samenzijn bij café de Molen.

Hieronder staan ‘linkjes’ naar foto’s gemaakt tijdens speciale vieringen.

Klik op een ‘link’ om de foto’s te bekijken!

Klik hier voor impressie kerstversiering 2018

Klik hier voor viering wijding schoolkaars – 12 maart 2016

Klik hier voor Muzikaal Kerstverhaal – 19-12-2015

Klik hier voor Oogstdankdag september 2015

Organisatie Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
Beheercommissie Riki Schepers (secr.) Oldenzaalseweg 84  7666 LH  Fleringen 0546 – 621497
Locatie Secretariaat Yvonne Kroeze de SPIL 7666 LH  Fleringen 0546 – 621953
Aktie Kerkbalans Yvonne Kroeze de SPIL 7666 LH  Fleringen 0546 – 621953
Redactie Kruispunt Annet Morsink Oldenzaalseweg 129a 7666 LG  Fleringen 0541 – 670650
(Dorpsraad) Marian Lentferink Molenbinnenweg 5 7666 LR  Fleringen 0546 – 441287
Drukwerk Kruispunt Wilma Thöni Oldenzaalseweg 100 7666 LH  Fleringen 0546 – 621944
(Dorpsraad-contactpersoon)
Verspreiding Kruispunt Jan Dijkers Lenfertsweg 6 7666 LD  Fleringen 0546 – 622063
Beheer en onderhoud: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Locatieraad: Jan Nijmeijer/Riki Schepers)
Coördinatie kerkschoonmaak Riki Schepers Oldenzaalseweg 84 7666 LH  Fleringen 0546 – 621497
Verzorging bloemen Annie Oude Lansink B. Meenweg 5 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622364
Ellie Booijink Putmansweg 5 7666 LX  Fleringen 0546 – 441243
Was kleden kerk / Ellie ter Haar Past. Boddestraat 17 7666 LB  Fleringen 0546 – 622333
Was Misdienaars Ellie ter Haar Past. Boddestraat 17 7666 LB  Fleringen 0546 – 622333
Bestelling kaarsen Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Bestelling H. Hosties/
Miswijn
Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Bestelling zondagsmissaaltjes Yvonne Kroeze B. Meenweg 22 7667 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Coördinatie kerststal    in de kerk
Riki Schepers Oldenzaalseweg84 7666 LK  Fleringen 0546 – 621497
Coördinatie Kerstbomen in de kerk
Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Coördinatie onderhoud kerkhof
Jan Klein Haarhuis Past. Boddestraat 7 7666 LB  Fleringen 0546 – 621966
Coördinatie onderhoud rondom de kerk
Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Contactpersoon T.C. Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Aulabeheer Jan/Ine Klein Haarhuis Past. Boddestraat 7 7666 LB  Fleringen 0546 – 621966
Liturgie: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Pastoraatsgroepraad: Sonja Kuipers)
P.L.B. / Voorzitster Sonja Kuipers Oude Maatsweg 7 7666 LN  Fleringen 0546 – 441325
Algemene vieringen Germa Booijink Putmansweg 33 7666 LX  Fleringen 0546 – 442214
Gezinsvieringen Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ Fleringen 0546 – 622596
Woord- en Communievieringen Dinie Heithuis Oldenzaalseweg 75 7666 LG  Fleringen 0546 – 621890
Kinderkoor de Regenboog Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Belcanto Sonja Kuipers Oude Maatsweg 7 7666 LN  Fleringen 0546 – 441325
Dames- en Herenkoor Frans Booijink Haarlefertsweg 45 7666 NA  Fleringen 0541 – 670587
Kinderwoorddienst Lianne Heithuis Lansinksweg 3 7666 NH  Fleringen 0546 – 622102
Lectoren/lectrices Dinie Heithuis Oldenzaalseweg 75 7666 LG  Fleringen 0546 – 621890
Avondwake Annelies Kok Essenhuisweg 7 7666 LK   Fleringen 0546 – 442011
Kosters Erik Heerdink Pleijhuisstraat 20  7666 NN Fleringen 0546 – 623155
Misdienaars/acolieten Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Collectanten Herman Booijink Putmansweg 5 7666 LX  Fleringen 0546 – 441243
Catechese: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(locatieraad: Trudie Kotte)
Doopvoorbereiding Ingeborg Osinga Oldenzaalseweg 79 7666 LG  Fleringen 0546 – 432011
Werkgroep 1e H.Communie Marie Louise Busscher Mr. Kuiperstraat 12 7666 NP  Fleringen
Werkgroep H. Vormsel Wilma Thöni Oldenzaalseweg 100 7666 LH  Fleringen 0546 – 621944
Volwassen Catechese vakant
Kindercatechese: vakant
Jongerencontact Ilse Booijink Haarlefertsweg 45 7666 NA  Fleringen 0541 – 670587
Kinderwoorddienst Lianne Heithuis Lansinksweg 3 7666 NH  Fleringen 0546 – 622102
Diaconie: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(locatieraad: Eddy Kuipers)
Kerngroep Diaconie Eddy Kuipers Oude Maatsweg 7 7666 LN  Fleringen 0546 – 441325
M.O.V. Ine Kok Ootmarsumseweg 277 7666 NN  Fleringen 0546 – 670416
Zonnebloem Ida Heithuis Pastoor Boddestr. 30 7666 LB   Fleringen 0546 – 622948
Ouderen in de kerk Vakant
Bezoekwerk: Gestopt sinds jan. 2017
Nabestaanden
Tehuizen
Geboorte
nieuwkomers