In deze eerste maand van het nieuwe jaar worden er misschien al wel plannen gesmeed voor de zomervakantie. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we er doen? En wat zal het gaan kosten?

Al jaren organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de zomermaanden kinderkampen en jongerenreizen. Ook dit jaar weer! Het kinderkamp wordt opnieuw gehouden in Haarle (Ov.) en de jongerenreis trekt deze zomer naar Ierland, in de voetsporen van St. Patrick.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag naar de flyer (klik kinderkamp-jongerenreis-2019.pdf)

Samen Top 2000 – vrijdag 4 januari 2019. De 3e editie van Samen Top 2000, zeven koren doen mee, nl. Nouveau, Multiple Voices, Courage, Belcanto, Clavis, Cantiamo en gastkoor Pop4you uit Vasse. Daarnaast zullen twee gastsprekers nl. diaken Thöni en Hennie Oude Geerdink en  Rock Solid een bijdrage leveren. Het thema van deze editie is: ‘Verbinden’.

De locatie is de kerk in Albergen. Deze locatie is de meest geschikte locatie, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de PowerPoint-presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten en voor de koren om door te schuiven zodat het op- en afgaan van de koren snel kan verlopen. Daarnaast kunnen alle koren samen op het priesterkoor voor het zingen van het gezamenlijke slotlied.

Vanaf 18.15 uur gaan de deuren van de kerk open en bent u wederom van harte welkom! De entree is vrij. Na afloop kunt u een vrije gift geven voor de onkosten.

Vrijdag 4 januari 2019 – 19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen.

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Local-Business/Samen-Top2000-613193158852380/

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratius parochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.

De Ariëns Prijs wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt. We vragen bij dezen uw medewerking om de uitreiking van de Ariëns Prijs 2019 tot een diaconaal feest te maken.

De Ariëns Prijs voor Diaconie is in 2003 door het Aartsbisdom Utrecht, het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de diaconale inzet in het Aartsbisdom Utrecht te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van ons aartsbisdom omdat hij grote betrokkenheid toonde bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Hij bracht het katholiek sociale denken tot concrete praktijk in heel Nederland. Voor winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. Daarnaast krijgt ieder genomineerd initiatief een mooi aandenken. Net als in eerdere edities zal een publicatie gemaakt worden met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten. Er is een publieksprijs. Met de publieksprijs kunt u stemmen op wat u het beste initiatief vindt. Nieuw is een ideeënprijs. Voor de ideeënprijs dient u een idee, plan of ontwerp in van een diaconaal initiatief.

Wat vragen we?
Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor de folder

DOOPFORMULIER – IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS

   
     GEGEVENS DOPELING Jongen / meisje  (doorhalen wat niet van toepassing is)
Achternaam  
Doopnamen  
Roepnaam  
Geboortedatum  
   
     GEGEVENS VADER  
Achternaam  
Doopnamen  
Roepnaam  
Geboortedatum  
Godsdienst  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
   
     GEGEVENS MOEDER  
Achternaam  
Doopnamen  
Roepnaam  
Geboortedatum  
Godsdienst

 

 
Telefoonnummer  
E-mailadres  
   
     VERDERE GEGEVENS  
Voor- en achternaam peetoom  
Voor- en achternaam peettante  
Andere kinderen uit het gezin: voornaam,achternaam en geboortedatum 1
2
3
4
   
     ADRESGEGEVENS  
Adres, postcode, woonplaats  
Ingeschreven in geloofsgemeenschap (AL-FL-GE-LA-MP-RE-TU-VA-VR):

(AL-FL-GE-LA-MP-RE-TU-VA-VR)

   
     VOORKEUR DOOPVIERING  
1e voorkeur (plaats, datum en tijd)  
2e voorkeur (plaats, datum en tijd)  
3e voorkeur (plaats, datum en tijd)  
Zijn er bijzondere omstandigheden of wensen waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de doopvoorbereiding of de doopviering?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: handicap dopeling of ouders of peetoom of peettante; het tegelijk dopen van meerdere kinderen uit één gezin of familie; ziekte van opa of oma of ander familielid;

 een overlijden dat kort geleden heeft plaatsgevonden;  bijzondere gezinsomstandigheden en dergelijke:

 

 

 

in te vullen door centraal secretariaat:

 

Definitieve doop (plaats, datum en tijd)  

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie: E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: tel. 06-33564002
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 u – 12.00 u

SEPTEMBER 2018

 

Agenda weekendvieringen
Voor een gemakkelijker overzicht kunt u ook filteren, door b.v. uw locatienaam in “Zoeken” in te geven!

DagDatumLocatieTijdstipLiturgieBijzonderhedenVoorgangerKoor
Zaterdag2019-01-19 Albergen19.002e Zondag door het jaarPastor MeupelenbergCantiamo
Zaterdag2019-01-19 Geesteren19.002e Zondag door het jaarPastor HuismanHerenkoor
Zaterdag2019-01-19 Langeveen19.002e Zondag door het jaarPastor SarisCourage
Zaterdag2019-01-19 Reutum19.002e Zondag door het jaarDiaken HuitinkNouveau
Zondag2019-01-20 Fleringen09.002e Zondag door het jaarPastor MeupelenbergDames- en Herenkoor
Zondag2019-01-20 Mariaparochie09.002e Zondag door het jaarPastor SarisDames- en Herenkoor
Zondag2019-01-20 Tubbergen10.302e Zondag door het jaarPastoor PikkemaatMultiple Voices
Zondag2019-01-20 Vasse09.002e Zondag door het jaarPastor HuitinkHerenkoor
Zondag2019-01-20 Vriezenveen09.002e Zondag door het jaarPastoor PikkemaatGemengdkoor
Zaterdag2019-01-26 Fleringen19.003e Zondag door het jaarKinderwoorddienstParochiële werkgroepBelcanto
Zaterdag2019-01-26 Geesteren19.003e Zondag door het jaarParochiële werkgroepSamenzang
Zaterdag2019-01-26 Mariaparochie19.003e Zondag door het jaarPastor Oude VrielinkNachtegaaltjes
Zaterdag2019-01-26 Vasse19.003e Zondag door het jaarPastoor PikkemaatDameskoor
Zaterdag2019-01-26 Vriezenveen19.003e Zondag door het jaarPastor HeuvenClavis
Zondag2019-01-27 Albergen10.303e Zondag door het jaarPastor HeuvenPancratiuskoor
Zondag2019-01-27 Geesteren09.003e Zondag door het jaarPastor Oude VrielinkHerenkoor
Zondag2019-01-27 Langeveen3e Zondag door het jaarParochiële werkgroepKinderkoor
Zondag2019-01-27 Reutum09.003e Zondag door het jaarPastoor PikkemaatDames- en Herenkoor
Zondag2019-01-27 Tubbergen10.303e Zondag door het jaarPastoor PikkemaatPancratiuskoor
Zondag2019-01-27 Tubbergen13.413e Zondag door het jaarCarnavalsvieringPastoor Pikkemaat
Zaterdag2019-02-02 Albergen19.004e Zondag door het jaarThema CantiamoPastor Oude Vrielink
Zaterdag2019-02-02 Geesteren19.004e Zondag door het jaarMaria LichtmisPastoor PikkemaatGemengdkoor Cantare
Zaterdag2019-02-02 Langeveen19.004e Zondag door het jaarPastor Meupelenberg
Zaterdag2019-02-02 Reutum19.004e Zondag door het jaarPastor Huisman
Zondag2019-02-03 Fleringen09.004e Zondag door het jaarPastor Huisman
Zondag2019-02-03 Mariaparochie09.004e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2019-02-03 Tubbergen10.304e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2019-02-03 Vasse09.004e Zondag door het jaarPastor HeuvenHerenkoor
Zondag2019-02-03 Vriezenveen09.004e Zondag door het jaarPastor Meupelenberg
Zaterdag2019-02-09 Fleringen19.005e Zondag door het jaarPastor Oude Vrielink
Zaterdag2019-02-09 Geesteren19.005e Zondag door het jaarCarnavalsvieringDiaken HuitinkHofkoor
Zaterdag2019-02-09 Mariaparochie19.005e Zondag door het jaarPastor Saris
Zaterdag2019-02-09 Vasse19.005e Zondag door het jaarParochiële werkgroepDameskoor
Zaterdag2019-02-09 Vriezenveen19.005e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2019-02-10 Albergen10.305e Zondag door het jaarParochiële werkgroep
Zondag2019-02-10 Geesteren09.005e Zondag door het jaarPastor HeuvenHerenkoor
Zondag2019-02-10 Langeveen09.005e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2019-02-10 Reutum09.005e Zondag door het jaarPastor Saris
Zondag2019-02-10 Tubbergen10.305e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zaterdag2019-02-16 Albergen19.006e Zondag door het jaarPastor Huisman
Zaterdag2019-02-16 Geesteren19.006e Zondag door het jaarDiaken HuitinkHerenkoor
Zaterdag2019-02-16 Langeveen19.006e Zondag door het jaarParochiële werkgroep
Zaterdag2019-02-16 Reutum19.006e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2019-02-17 Fleringen09.006e Zondag door het jaarPastor Meupelenberg
Zondag2019-02-17 Langeveen09.006e Zondag door het jaarCarnavalDiaken Huitink
Zondag2019-02-17 Mariaparochie09.006e Zondag door het jaarPastor Huisman
Zondag2019-02-17 Tubbergen10.306e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zondag2019-02-17 Vasse09.006e Zondag door het jaarPastoor PikkemaatHerenkoor
Zondag2019-02-17 Vriezenveen09.006e Zondag door het jaarPastor Heuven
Zaterdag2019-02-23 Fleringen19.007e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat
Zaterdag2019-02-23 Geesteren19.007e Zondag door het jaarParochiële werkgroepKinderkoor
Zaterdag2019-02-23 Mariaparochie19.007e Zondag door het jaarPastor Oude Vrielink
Zaterdag2019-02-23 Vasse19.007e Zondag door het jaarPastor MeupelenbergDameskoor
Zaterdag2019-02-23 Vriezenveen19.007e Zondag door het jaarParochiële werkgroep
Zondag2019-02-24 Albergen10.307e Zondag door het jaarPastor Meupelenberg
Zondag2019-02-24 Geesteren09.007e Zondag door het jaarPastoor PikkemaatHerenkoor
Zondag2019-02-24 Langeveen09.007e Zondag door het jaarPastor Oude Vrielink
Zondag2019-02-24 Reutum09.007e Zondag door het jaarPastor Heuven
Zondag2019-02-24 Tubbergen10.307e Zondag door het jaarPastoor Pikkemaat

Het woord ‘vormsel’ komt van het oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is dus de bevestiging van het Doopsel.

Het Vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum’) genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen. De pasgedoopte wordt als een nieuw mens gezien. Het doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de gemeenschap van de Kerk: ‘wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden’ (1 Kor. 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: ‘Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel’ (1 Petr. 2,5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de katholieke Kerk, dan wordt hij of zij daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het Vormsel in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig, want de Heer blijft je trouw. Het is onuitwisbaar.

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen. U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Vorig jaar nog werd het 375-jarig bedevaartjubileum in Kevelaer gevierd. Op 1 juni
1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in het wegkappelletje op
de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de Kapellenplatz in Kevelaer is.
Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het
bedevaartsoord Kevelaer. Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de
belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa.

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar
Kevelaer. Ook een groot aantal katholieken uit Oost Twente trekt jaarlijks 2 dagen naar
Kevelaer om nieuwe inspiratie op te doen. Naast de busprocessie bestaat ook de
mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. Hierbij willen wij u van
harte uitnodigen hiervoor. Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 24 en zaterdag
25 augustus 2018.

De muziekvereniging van Reutum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het koor
van Noord Deurningen zal de zang verzorgen in viering op zaterdag 25 augustus.
De intentie voor de bedevaart is zeker actueel: ”MET MARIA VREDE ZOEKEN”
Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:
Vrijdag 24 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar
Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit vertrekken de bussen gezamenlijk naar
Kevelaer. De aankomst is ongeveer 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek van
Kevelaer waar de processiekaars wordt ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het lijden van Jezus
Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.
Zaterdag 25 augustus is er ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.
Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel en het afscheidslof is om 14.00 uur
in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we weer huiswaarts.

De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit
jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en pastoraal werkster
mevrouw C.M. Saris.

Tussendoor is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke
gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 23 augustus ’s morgens om
8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof
Jonkman.Op zaterdag 25 augustus, na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer
terug naar Twente.
Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 24 augustus om 6.00 uur
vanuit Ootmarsum.

NIEUW: Wandelen naar Kevelaer
Momenteel is er een groep uit onze regio zich aan het voorbereiden om in augustus een
wandeltocht naar Kevelaer te maken. Men wil dinsdag 21 augustus vertrekken uit Twente en
zich dan op vrijdag, de 24e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de
fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus
gaan; om deze reden geldt er voor hen ook een bijdrage in de kosten) Bij belangstelling:
neem contact op met één van de hieronder genoemde personen.
Voor inlichtingen over de bus- en fietsprocessie en eventuele aanmelding voor deelname
kunt u contact opnemen met de broedermeester(es) van uw eigen locatie:
…………………………………………………….
Ook kunt u voor informatie contact opnemen met een van de bestuursleden, b.v. met:
Mevrouw Agnes ten Velde uit Tubbergen, secretaresse; tel. 0546 – 62 24 38 of
De heer Gerard Lohuis uit Ootmarsum, penningmeester; tel. 06 – 12 35 37 45.
Als nieuw algemeen bestuurslid is mevrouw Ria Vloothuis uit De Lutte
(tel. 06 – 22 04 48 22), toegetreden tot het bestuur van de Broederschap.
De kosten van de processie bedragen € 25 voor volwassenen en
voor jongeren t/m 17 jaar € 15. Logies zijn hierbij niet inbegrepen.
De processiekosten voor deelnemers aan de fietstocht en bij eigen vervoer bedragen € 5.
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 13 augustus a.s.
Tot slot graag uw aandacht voor het volgende:
Er zijn mensen die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen en zich dan aansluiten bij de
processie. Van deze bedevaartgangers wordt een bijdrage van € 5 gevraagd voor de kosten
van het programmaboekje, lampion en een bijdrage in de andere kosten die voor de
bedevaart moeten worden gemaakt. Deze kosten kunnen worden betaald aan de
broedermeester van uw parochie. Tevens zal hij/zij u dan een programmaboekje
overhandigen.
Tot ziens in Kevelaer!