Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2019 weer twee keer een Passiestonde, net als vorig jaar in Geesteren en Vroomshoop. Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door Hilde Drees op fluit. Zij is als muziekdocent verbonden aan de Kaliber Kunstenschool in Hengelo.

Het mannenkoor zal samen met Hilde Drees een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood’, een stuk op tekst van Muus Jacobse en op muziek van Gezinus Veldman. Ook worden vier delen uit de bekende Messe no. 5 van Charles Gounod gezongen. In een samenspel tussen piano en fluit hoort de bezoeker ‘Blijf bij mij Heer’. Vlak voor een indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt na een uur met het krachtige ‘Non nobis domine’ van Dwight Gustafson.

Op woensdag 17 april wordt de Passiestonde voor de zevende keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 18 april wordt de Passiestonde voor de 22e keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. Ter bestrijding van de onkosten wordt een entreeprijs van € 5,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

Parochiebode 25 t/m 31 maart 2019.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

LITURGIEKALENDER:

Do. 28 mrt.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Vr.: 29 mrt.: 11.00 uur: Huwelijksviering Walter Heithuis en Cheryl Kemna.

Za.  30 mrt.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor Linh.

Zo.  31 mrt.: 09.00 uur: Geen viering.

Intenties 30 en 31 maart:

Jaargedachtenis: Antje Waaijer en fam.

Intenties:  Bennie Kroeze, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Louis Wulferink, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Ans Huis in ̓̓ t Veld-Lansink, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, Gerriet Kroeze.

 PAROCHIEKALENDER:

Beste parochianen,

Graag nodigen wij u uit om koffie te komen drinken op zondag 7 april, na de viering van 09.00 uur, in de kapel.

Opbrengst collectes weekend 16 en 17 maart 2019: plaatsengeld € 82,20, 2e collecte € 67,11.

 Vieringen maart 2019:

Do. 28 maart    19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Vr. 29 maart     11.00 u   Huwelijksviering, pastoor Pikkemaat.

Za. 30 maart     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Linh.

Nieuwsbrief Jongerenbedevaart Lourdes 2020. Startviering.  Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen we met een korte viering en aansluitend gaf Mark Thöni informatie over de reis. Dit was het officiële begin.

Financiën. Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen moet er geld binnen komen, moet er door jongeren geld verdiend worden. Daar is een begin mee gemaakt tijdens de kerstmarkt in Geesteren. Er staan voor dit jaar nog verschillende actie’s op het programma.  De teller staat nu op: € 600,38.

Donaties. Parochianen die dit een mooi initiatief vinden en dit financieel willen ondersteunen kunnen hun gift storten op rekeningnummer NL14RABO 0121443027 t.n.v. jongerenbedevaart Lourdes.

Rommelmarkt. In het najaar zouden wij graag een rommelmarkt op poten willen zetten, daarvoor hebben wij een ruimte nodig voor opslag. Wie een ruimte voor ons beschikbaar heeft kan contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Voor deze rommelmarkt hebben wij vrijwilligers nodig die dit willen opzetten, dat kunnen ook ouders zijn van onze jongeren. Wilt u zich hier voor inzetten ook dan kunt u contact opnemen met Diaken Huitink.

Tank en schenk. Gaat u tanken bij Mos dan gaat van elke getankte liter 1 cent naar een vereniging, u kunt zelf de keuze maken waar dit naar toe gaat, U kunt nu ook kiezen voor Rock Solid jongerenbedevaart.

Stofzuigeractie:  Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben. Ideeën. Heeft u ideeën om geld te verdienen laat het ons weten. Aanmelden jongeren. Jongeren die mee willen kunnen zich nu al aanmelden, dit is een vooraanmelding, het verplicht de jongeren tot niets. Dan weten wij hoeveel jongeren belangstelling hebben. Meld je aan bij Diaken Bert Huitink.  Diaken.huitink@hpancratius.nl Ik heb in eerste instantie naam, adres, mail adres en leeftijd nodig. Wij houden u graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief, dit was de 1e nieuwsbrief over de jongerenbedevaart. Namens de werkgroep Jongerenbedevaart.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 11 april 2019. Tijdens deze ochtend worden de vastenactieprojecten van de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie van 2015, 2016 en 2017 besproken.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom: :

Datum: donderdag 11-04-2019;

Thema:          Evaluatie vasten projecten 2015, 2016 en 2017;

Verzorgd door St. Matamba;

Tijd:               10.00 uur -12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee);

Kosten:          € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:           Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:     Mw. A. Loohuis (0546-681643) en mw. E. van Aalst (0546-623).

Samen op weg naar Pasen.

Tijdens de viering, samen op weg naar Pasen gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg en denken we aan vergelijkbare momenten op onze eigen levensweg.

Dit gebeurt tijdens de viering op weg naar Pasen.

Deze viering wordt gehouden in de dagkapel in Geesteren op donderdag 11 april om 14.00 uur.

Alle gasten van de Zonnebloem en leden van de KBO zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Pastor J. Meupelenberg zal in deze viering voorgaan.

Na afloop is er tijd om gezellig na te praten met koffie en thee.

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019:                     Dit jaar zal de Passie van de Pancratius Parochie  plaatsvinden op Goede Vrijdag 19 april in Albergen. Tijdens de Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg. We staan stil bij gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en vertalen deze momenten naar ons leven en deze tijd. Deelnemers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: Een route van ruim drie kilometer in en rond Albergen, waar soliste Anke Vink en begeleider Erik Velthuis en de koren Belcanto, Cantiamo en Courage met  eigentijdse liederen de kruisweg actualiseren. Jongerengroep Rock Solid zal beelden en zelf geschreven teksten laten zien. Tijdens de wandeling zal door verschillende groepen en organisaties een verlicht kruis gedragen worden. De tocht eindigt in de Pancratius kerk van Albergen, waar het koor Cantare met bijzonder passende liederen het sterven van Jezus gedenkt en met ons uitkijkt naar het Licht van Pasen. Voor de minder mobiele deelnemers kan het volledige programma ook in de kerk van Albergen beleefd worden. Het koor Cantare zal u dan van begin tot eind meenemen op de kruisweg en met moderne liederen laten horen dat die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. De wandelaars mogen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje aan de Refterstraat achter sporthal de Danne.  Om 19.00 start de wandeling. Het tijdstip voor het programma dat in de kerk gevolgd kan worden, wordt nog bekend gemaakt. U bent van harte welkom om samen de Passie te zien, te horen en te beleven!  Namens de werkgroep Christianne Saris, pastoraal werker. Banneux-comite Twente-Salland:           

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux?      

Ook dit jaar gaan we weer naar Banneux.                                   Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen.

Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. Nu hoor ik u al zeggen: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: het is goed om nu me te gaan.

Dit is juist wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen, brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

U hoeft niet te sjouwen met uw koffer. Indien u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van €330, –

U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. Als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje.

In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.

Wij gaan van 24 t/m 28 mei, maar ook van 30 augustus t/m

3 september. Er zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van harte uit. U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij de plaatselijke propagandist: Gerard Leus De Kuuper 27 Geesteren 7678 DJ tel: 0546 – 631178.

DORPSGEMEENSCHAP:

Seniorenbingo:

Woensdag 27 maart om 14.00 u. bingo bij Erve Kampboer.

Seniorennieuws:

Maandag 25 mrt.

Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag in de Aanleg, w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 26 mrt.

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660

Woensdag 27 mrt.

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 10.00 tot 12.00 uur  Wandelen in en rondom Geesteren; vertrek vanaf de Aanleg. Daarna gezamenlijk koffie drinken onder het genot van een lekkernij. Ook rolstoelers kunnen mee.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 28 mrt.

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl  of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 29 mrt.

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en

Sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken onder het genot van een ekkporternij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335;

e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl

HV Stevo  wedstrijdschema:

In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 23 en 24 maart de volgende wedstrijden gespeeld.

Zaterdag  23-03:

19.00 uur: DS1 Olympia HGL Dames 1-Stevo dames 1- Veldwijk Hengelo. 20.30 uur: DS2 D.H.V Dames 1-Stevo Dames 2 , De Reiger Delden.

Zondag 24-03:

09.00 uur: DE1 Combinatie E-3 jeugd-Stevo E-1 jeugd, De Fakkel Losser; 10.55 uur: DB2 Combinatie B-3 jeugd-Stevo B-2 jeugd, De Fakkel Losser. 11.55 : DS3 Combinatie Dames 3 – Stevo Dames 3 – De Fakkel – Losser. 12.35 uur: DB1 Stevo B-1 jeugd -Combinatie B-2 – De Ransuil – Geesteren. 13.35 uur: DA1 Stevo A-1 jeugd – De Tukkers A-1 jeugd – De Ransuil – Geesteren. Wij wensen u veel kijkplezier.

 Stevo-nieuws:

Voor het 1e elftal van STEVO staat zondagmiddag de derby tegen TVC ’28 op het programma, de wedstrijd waar voetbalminnend Geesteren en Tubbergen reikhalzend naar uitkijken. Op het sportpark van TVC ’28 wist STEVO de Tubbergenaren enkele weken geleden met 0-3 te verslaan. Ongetwijfeld leven revanche gevoelens bij TVC. STEVO dat gehavend aan het treffen zal beginnen door blessures en schorsingen moet top zijn om de punten in Geesteren te houden. De aanvang is om 14:00 uur.

Programma: 09:00 Stevo 6-De Tukkers 3, 10:00 Stevo 8-MVV ’29 9, 10:45 Stevo 2-De Tukkers 2, 10:45 TVC ’28 4-Stevo 4,

10:45 RSC 3-Stevo 5, 10:45 SDC ’12 4-Stevo 7, 11:00 Sportlust Vroomshoop 2-Stevo 9, 11:15 TVC ’28 3-Stevo 3.

Parochiebode 18 t/m 24 maart 2019.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

LITURGIEKALENDER:

Do. 21 mrt.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Za.  23 mrt.: 19.00 uur: Gebedsviering, parochiële werkgroep.

Zo.  24 mrt.: 09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

Intenties 23 en 24 maart:

Jaargedachtenis: Dien Leus-Peulken, Herman Hesselink, Annie Kamphuis-Lansink

Intenties:  ouders Masselink-Pegge, Marietje Bramer-oude Vrielink, fam. Hemmer-Hulshof, Jan Braakhuis, Elly Hemmer-Droste, Jan Wissink, ouders Hemmer-Kienhuis, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Louis Wulferink, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Josė Gehring,  Ans Huis in ̓̓ t Veld-Lansink, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, Gerriet Kroeze.

PAROCHIEKALENDER:

Overleden: 4 maart 2019: Gerriet Kroeze, de Galmerij 32, 80 jaar.

Opbrengst collectes weekend 9 en 10 maart 2019: plaatsengeld €`114,10, 2e collecte € 120,30.

 Samen op weg naar Pasen.

Tijdens de viering, samen op weg naar Pasen gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg en denken we aan vergelijkbare momenten op onze eigen levensweg. Dit gebeurt tijdens de viering op weg naar Pasen. Deze viering wordt gehouden in de dagkapel in Geesteren op donderdag 11 april om 14.00 uur. Alle gasten van de Zonnebloem en leden van de KBO zijn hierbij van harte uitgenodigd. Pastor J. Meupelenberg zal in deze viering voorgaan. Na afloop is er tijd om gezellig na te praten met koffie en thee.

Vieringen maart 2019:

Do. 21 maart    19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Za 23 maart     19.00 u. Gebedsviering, parochiële werkgroep.

Zo 24 maart     09.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Do. 28 maart    19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Vr. 29 maart     11.00 u   Huwelijksviering, pastoor Pikkemaat.

Za. 30 maart     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Linh.

Banneux-comite Twente-Salland:

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux?      

Ook dit jaar gaan we weer naar Banneux. Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. Nu hoor ik u al zeggen: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: het is goed om nu me te gaan. Dit is juist wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen, brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hoeft niet te sjouwen met uw koffer. Indien u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van €330, – U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. Als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in. Wij gaan van 24 t/m 28 mei, maar ook van 30 augustus t/m 3 september. Er zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van harte uit. U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij de plaatselijke propagandist: Gerard Leus De Kuuper 27 Geesteren 7678 DJ tel: 0546 – 631178.

DORPSGEMEENSCHAP:

Pelgrimeren om de hoek, gewoon hier in Twente.

Wandelaars die op zoek zijn naar net dat beetje meer, zijn welkom op de pelgrimstocht die zaterdag 23 maart a.s. wordt gehouden. We wandelen een mooie route met bos, weide en vooral mooie natuur richting Saalsveld. De lengte is zo’n 11 km. Startplaats en eindpunt: RK Kerk St. Plechelmus in Deurningen. Bij het begrip pelgrimstocht denken velen aan de bekende tochten naar Santiago de Compostella, Rome of Jeruzalem. Maar is de lengte van de tocht of het einddoel zo belangrijk? Veel mensen die een pelgrimsroute hebben afgelegd, zeggen: uiteindelijk gaat het om het onderweg zijn. Want juist dan vindt die verrassende ontmoeting plaats, komt dat nieuwe inzicht of ervaar je de rust waar je zo naar verlangt. Overigens is pelgrimeren soms ook gewoon volhouden en doorzetten. Maar hoe je de pelgrimage ook ervaart, het  kán gebeuren dat je onderweg de aanwezigheid van een onzichtbare reisgenoot vermoedt. God? Misschien is het voor jou anders. De wandeling van 23 maart is bedoeld voor iedereen die open staat voor gesprek en ontmoeting. We delen onze ervaringen en luisteren naar elkaar. De ochtend start in de RK Kerk te Deurningen met een korte inleiding. We horen een inspirerende tekst waarna we op pad gaan. Tijdens stille momenten onderweg, luisteren we naar dat wat er is, in ons zelf en buiten in de natuur. We eindigen rond 13.00 uur weer bij de RK-Kerk in Deurningen.

Workshop: Maak je eigen paaskaars

Op deze zondagmiddag maken ouders en kinderen (of misschien wel grootouders en kleinkinderen) onder leiding van Ans te Lintelo (jongerenpastoraat) en Olga ter Haar (docent beeldende vorming) een gezinspaaskaars. De naam van onze parochie luidt ‘Lumen Christi’, dat betekent ‘Licht van Christus’. Het maken van een paaskaars is een mooie manier, om in het licht van Pasen, de opstanding van Christus voor te bereiden. We grijpen terug op verhalen uit de Bijbel die je zou kunnen gebruiken als inspiratiebron bij het maken van je Paaskaars. Daarbij kun je symbolen en vormen vinden die voor jou belangrijk zijn in het verhaal.  Zo maakt iedereen zijn eigen kaars met zijn eigen gekozen symbolen en vormen. Deze vormen zullen we met gekleurde was beplakken op de kaars. De materialen zijn aanwezig, de techniek van het was aanbrengen en uitsnijden wordt in stappen uitgelegd, zodat iedereen (ook zonder ervaring) kan deelnemen aan deze activiteit. Het maken van de Paaskaars is een mooie praktische en bijzondere manier om je te bezinnen op de opstanding van Pasen. De workshopbegeleiders zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau met een prachtige Paaskaars naar huis gaat.  We hopen dat het Licht van Christus zo bij veel mensen thuis zal gaan branden.

Wanneer Zondag 7 april

Locatie   Huize Elisabeth, Gravenalle 11 te Denekamp

Tijd:       14.30 uur

Kosten:  € 5,00 p.p.  (gezin € 10,00)

Benodigdheden:   Kaarsen en overige materialen zijn aanwezig 

www.parochielumenchristi.nl

DORPSGEMEENSCHAP:

Seniorennieuws:

Maandag 18 maart:

Van 14.00 tot 17.30 uur: KBO op de sportieve toer. Kegelen bij restaurant Nijhuis in Mander. Vervoer op eigen gelegenheid. Eigen bijdrage is € 8,-

Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingo-avond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open.

Dinsdag 19 maart:

Van 10.00 tot 12.00 uur: Dorpshuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg,  en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 20 maart:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 21 maart:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail:secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 22 maart:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/ thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335.

Reumafonds: Deze week komen de collectanten bij U aan de deur voor de collecte Reumafonds (18-23 maart).  Hopelijk laat u ze niet in de kou staan en hopen wij op uw bijdrage.

 Dames Vereniging Geesteren:

Onze ledenavond is woensdag 20 maart  bij Erve Kampboer (beneden). Hanneke Bolte  van Buurtzorg komt ons vertellen over de werkzaamheden bij Buurtzorg. Aanvang 20.00 uur. Hier kun je zo maar mee te maken krijgen. Komt allen het wordt een leerzame avond.Tevens kunt u zich ook opgeven voor het reisje van dinsdag  21 mei kosten zijn € 60,-. Ook niet leden kunnen zich opgeven bij Truus Oude Breuil 0546 632910, voor hen zijn de kosten € 65,=. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

HV Stevo  wedstrijdschema:

In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 16 en 17 maart de volgende wedstrijden gespeeld:

Zaterdag 16-03:

19.30 uur  DS1 Stevo Dames 1-Hacol’90 Dames 1, De Ransuil; Zondag 17-03:

11.00 uur: DB2 Stevo B-2 jeugd- Stormvogels B-1 jeugd, De Ransuil; 11.30 uur: DB1 R.S.C.B-1 jeugd-Stevo B-1 jeugd,‘t Trefpunt Weerselo; 12.00 uur: DS3 Stevo Dames 3-Hacol ’90 Dames 3, De Ransuil ;

13.10 uur: DS2 Stevo Dames 2-Hacol ’90 Dames 2, De Ransuil;

13.30 uur: DA1 Avanti Wilskr.A-1 jeugd-Stevo A-1 jeugd, De Brug, Enschede.

Alle teams heel veel succes.  Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar.  Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:

Het 1e elftal van STEVO zit in een mindere periode. De laatste 2 wedstrijden gingen verloren tegen respectievelijk Tubantia en koploper SC Bemmel. Zondagmiddag komt WAVV naar de Peuverweide. In de 1e wedstrijd ging STEVO onderuit tegen de Wageningers. Tijd voor revanche dus. De aanvang is om 14:00 uur. Programma:09:00 Stevo 5-Stevo 6, 09:00  Stevo 7-Manderveen 2, 10:00 Stevo 9-TVC ’28 10, 10:45 Stevo 2-Achilles ’12 2, 10:45 – Stevo 4-PH 2, 09:00 Stevo 5-Stevo 6, 10:00 S.V. Vasse 3 – Stevo 8, 10:45 SDC ’12 2-Stevo 3.

Parochiebode 111 t/m 17 maart 2019.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

Samen sterk.

Beste parochianen,

Hoe sterk en krachtig zijn geloofsgemeenschappen samen?  Tijdens de vele carnavalsoptochten was  te zien wat mensen samen kunnen doen. Carnaval is voorbij, samen de vastentijd in, ook daar willen we samen sterk zijn. Velen zijn in de weer voor de SamenLoop voor hoop. Een groot evenement dat in de gemeente Tubbergen in September gaat plaats vinden. Hoe sterk mensen in de gemeente Tubbergen zijn laten wij straks zien bij de SamenLoop voor hoop. Tubbergen krijgt de grootste SamenLoop voor hoop van Nederland. De kerkdorpen kunnen trots zijn wat hier gaat plaats vinden op 21 en 22 September. Met 125 teams met een maximum van 2500 deelnemers gaan mensen zich inzetten voor de KWF. Het is niet alleen wandelen, velen zullen de komende maanden activiteiten organiseren om geld in te zamelen. Het weekend van 21 en 22 september mag kanker een plaats krijgen om te delen met elkaar. De SamenLoop voor hoop laat zien dat er geloof is binnen onze grote parochie, dat wij elkaar nabij willen zijn, ons willen inzetten voor deze ziekte waardoor velen worden getroffen. Dat deze ziekte ons diep raakt. Dat zijn de momenten dat mensen laten zien dat wij geloven in een hechte parochie en gemeente. Geloof  is nog steeds een bindmiddel om mensen samen te brengen. Ook de kerk is nabij in dit weekend, op de zondagmorgen zal er een SamenLoop voor hoop viering zijn, de deuren van de kerk zullen geopend zijn. Er kan een lichtje ontstoken worden, er is ruimte voor een pastoraal gesprek. De kerk mag onderdeel zijn van dit evenement. Dit alles is begonnen met een Facebook bericht op 3 Juni vorig jaar: stel je voor in de gemeente Tubbergen een 24 uurs wandeling,  SamenLoop voor hoop, geld bij elkaar lopen voor KWF kankerfonds, voor onderzoek. Is dit haalbaar? Wat met een 1e Facebook bericht is begonnen krijgt een geweldig vervolg. Daarmee laten wij zien hoe strekt en krachtig wij zijn als Gemeente Tubbergen. Ik wens bestuur van de SamenLoop en alle vrijwilligers, alle 125 teams succes toe om het tot een bijzonder evenement te maken.

Wilt u zich inzetten op deze dagen meld u zich aan bij de SamenLoop voor hoop Tubbergen, alle hulp is van harte welkom.

Diaken Bert Huitink

LITURGIEKALENDER:

Do. 14 mrt.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Jaargedachtenis : Gesina Busscher.

Za. 16 mrt.: 19.00 uur: Eucharistieviering pastor Huisman.

Zo.  17 mrt.: 09.00 uur: Geen viering.

Intenties 16 en 17 maart:

Jaargedachtenis: Jan Schröder, Johannes Lohuis, Gerardus Nobbenhuis, Gait Hoek.

Intenties:  Harry Nobbenhuis, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Louis Wulferink, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Josė Gehring,  Ans Huis in ̓̓ t Veld-Lansink, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, Gerriet Kroeze.

PAROCHIEKALENDER:

Overleden: 4 maart 2019: Gerriet Kroeze, de Galmerij 32, 80 jaar.   

Opbrengst collectes weekend 2 en 3 maart 2019: plaatsengeld €   63,50               2e collecte €  49,15.

Vieringen maart 2019:

Do. 21 maart    19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Za 23 maart     19.00 u. Gebedsviering, parochiële werkgroep.

Zo 24 maart     09.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Do. 28 maart    19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Vr. 29 maart     11.00 u   Huwelijksviering, pastoor Pikkemaat.

Za. 30 maart     19.00 u. Eucharistieviering, Pastor Linh.

Geloven nu; van 40 tot…?

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 14 maart 2019 en wordt verzorgd door de werkgroep Troostdekentjes. Zij vertellen over hun werk, hun motieven, de waarde voor de ontvangen en ze laten werkstukken zien. Dood en leven liggen bij een zwangerschap soms heel dicht bij elkaar. Voor ouders van wie het kindje voor, tijdens of net na de bevalling overlijdt, maakt de werkgroep Troostdekentjes uit Tubbergen  ‘Little quilts of love’: kleine quiltjes tussen 30×30 cm en 60×60 cm. Dit quiltje wordt aangeboden aan de ouders als teken van medeleven. Ze kunnen het kindje in het dekentje wikkelen of het quiltje als een dekentje gebruiken bij het opbaren. Hiermee kan het kindje dan b.v. ook begraven of gecremeerd worden, maar ouders kunnen het dekentje ook bewaren als herinnering. Naast het maken van de kleine quiltjes  maken een aantal mensen van de werkgroep ook droomdekens. Dit zijn grote quilts voor kinderen die langdurig ziek zijn. Met beide quiltideeën willen ze graag laten blijken dat ze met de medemens meeleven. Een gebaar van liefde.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:          Donderdag 14-03-2019

Thema:          Troostdekentjes

Verzorgd door: Werkgroep Troostdekentjes Tubbergen

Tijd:               10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:          € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:           Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:     Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

Pelgrimeren om de hoek, gewoon hier in Twente.

Wandelaars die op zoek zijn naar net dat beetje meer, zijn welkom op de pelgrimstocht die zaterdag 23 maart a.s. wordt gehouden. We wandelen een mooie route met bos, weide en vooral mooie natuur richting Saalsveld. De lengte is zo’n 11 km. Startplaats en eindpunt: RK Kerk St. Plechelmus in Deurningen. Bij het begrip pelgrimstocht denken velen aan de bekende tochten naar Santiago de Compostella, Rome of Jeruzalem. Maar is de lengte van de tocht of het einddoel zo belangrijk? Veel mensen die een pelgrimsroute hebben afgelegd, zeggen: uiteindelijk gaat het om het onderweg zijn. Want juist dan vindt die verrassende ontmoeting plaats, komt dat nieuwe inzicht of ervaar je de rust waar je zo naar verlangt. Overigens is pelgrimeren soms ook gewoon volhouden en doorzetten. Maar hoe je de pelgrimage ook ervaart, het  kán gebeuren dat je onderweg de aanwezigheid van een onzichtbare reisgenoot vermoedt. God? Misschien is het voor jou anders. De wandeling van 23 maart is bedoeld voor iedereen die open staat voor gesprek en ontmoeting. We delen onze ervaringen en luisteren naar elkaar. De ochtend start in de RK Kerk te Deurningen met een korte inleiding. We horen een inspirerende tekst waarna we op pad gaan. Tijdens stille momenten onderweg, luisteren we naar dat wat er is, in ons zelf en buiten in de natuur. We eindigen rond 13.00 uur weer bij de RK-Kerk in Deurningen.

DORPSGEMEENSCHAP:

Seniorennieuws:

Maandag 11 maart:

Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag in de Aanleg, w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 12 maart:

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 13 maart:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 14 maart:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .

Van 14.00 tot 15.00 uur Starten met Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout, nu Fyon, aan de Lutkeberg onder leiding van Justin(vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl  of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 15 mrt.

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie / thee drinken onder het genot van eenlekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335.

Dames Vereniging Geesteren:

Woensdag 20 maart is de ledenavond om 20.00 uur in Erve Kampboer. Hanneke Bolte van de Buurtzorg komt ons vertellen over de werkzaamheden en wat de mogelijkheden zijn bij de       Buurtzorg.  Hier kun je zo maar mee te maken krijgen. Komt allen het wordt een leerzame avond.

Ook kunt u zich opgeven voor het reisje met betaling van € 60,00.

HV Stevo  wedstrijdschema:

In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend

van 09 en 10 maart de volgende wedstrijden gespeeld.

Zaterdag 09-03 19.15 uur: DS2 Langeveen Dames 1-Stevo Dames 2 –  De Ransuil.,

Zondag:

10-03 09.55 uur: DE1 Langeveen E-2 jeugd-Stevo E-1 jeugd, De Ransuil.

10.50 uur: DB2 Langeveen B-1 jeugd-Stevo B-2 jeugd, De Ransuil; 11.50 uur: DB1 Stevo B-1 jeugd-Dynamiek B-1 jeugd, De Ransuil;

12.50 uur: DA1 Stevo A-1 jeugd-Bentelo A-1 jeugd, De Ransuil ;

13.30 uur: DS1 HV SVBO Dames 1-Stevo Dames 1, Meerdijk , Emmen;

13.40 uur: DS3 Stormvogels Dames 2 Stevo- Dames 3 De Els, Haaksbergen;

Vrijdag 15-03 19.00 uur: DMW Bentelo Recreanten 2  Stevo Recrean – ten 1, De Pol Bentelo.

Alle teams heel veel succes. Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar.  Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:

Voor het 1e elftal van STEVO staat dit weekeinde de zware uitwedstrijd tegen de koploper SC Bemmel op het programma.

In Geesteren, eerder dit seizoen, moest STEVO het onderspit delven. De mannen van trainer Geert Veldhuis hebben twee weken naar deze wedstrijd kunnen toeleven. Een punt zou een prima resultaat zijn bij deze wedstrijd die om 14:00 uur begint Bemmel begint.

Programma: 09:00 Stevo 6-TVC ’28 6, 10:00 Stevo 8-UD W. 7,

11:00 Zenderen Vooruit 2-Stevo 4, 11:00 De Tukkers 4-Stevo 7,

11:00 – UD W. 8-Stevo 9.


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.

Willibrord-onderscheiding Carla Stamsnieder

50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

Carla Stamsnieder is tijdens een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Lichtmis onderscheiden met de Willibrordpenning.

In deze bijzondere viering ging pastoor Casper Pikkemaat voor en werd de viering muzikaal begeleid door het kerkkoor Cantare. Aan het eind nam Gerrit Olimulder, voorzitter van de beheerscommissie locatie Geesteren, het woord.

Die ging in zijn toespraak in op de rol van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de kerk. Eén van die vrijwilligers, die op vele fronten actief is binnen en buiten de kerk is Carla Stamsnieder-Wermelink. Hij somde haar verdiensten op: secretaris van het koor, lid van de liedjescommissie, lid van de liturgiecommissie, ze vervangt de dirigent bij haar afwezigheid, regelt diverse zaken rondom avondwakes en uitvaarten, zorgt voor misboekjes, bezoekt zieke koorleden, helpt mee met de versiering met oogstdankdag, gaat voor tijdens de Kruisweg. “En zo kan ik”, aldus Olimulder, “nog even doorgaan”.

Willibrordpenning
Al met al voldoende redenen om haar Willibrordpenning toe te kennen. Pastoor Pikkemaat ging in op de betekenis van de kerkelijke onderscheiding. De aartsbisschop van Utrecht eert hiermee de gelovigen in het bisdom die betekenisvolle – meer dan gewone – verdiensten hebben verricht voor de plaatselijke kerkgemeenschap.

De geestelijke spelde Carla de versierselen op behorende tot de erkenning, de penning en de oorkonde. Namens Cantare sprak voorzitter Leo Stamsnieder en hij zei dat Carla van onschatbare waarde is. “Zij staat altijd klaar en niets is haar te veel. Het koor is trots op Carla.”

Hij sloot zijn toespraak af met “Carla jij bent een kanjer”, waarna Aloys Heerdink bloemen overhandigde en Germa Nieuwmeijer namens het koor een cadeau gaf.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie bij Erve Kampboer. Hier was ook de gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren.

(bron: tubbergen.nieuws.nl)


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.


50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

PASTORAATSGROEP GEESTEREN