Parochiebode 15 t/m 21  juli 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Beste mensen,

In het weekend van 13 en 14 juli  lezen we het evangelie van de barmhartige Samaritaan in onze kerken. U weet wel,  het verhaal over de mens die compassie had voor een gewonde en halfdode man die hij trof op zijn weg. Een mens die, in tegenstelling tot zijn voorgangers, niet voorbij ging aan de nood van zijn medemens, maar er oog voor had en in actie kwam. Het verhaal zal velen aanspreken, want mensen komen in onze regio graag in actie als er hulp nodig is, de “Samenloop voor Hoop” is hier een duidelijk teken van.

Wat we misschien minder beseffen is dat compassie ook alles met geloven van doen heeft. Allereerst laat Jezus dit horen bij degene die vraagt wat hij moet doen om een goed gelovige te zijn. Hij verwijst naar de Tora waarin gevraagd wordt  God te beminnen en je naaste te beminnen als je zelf. Daaruit wordt duidelijk dat geloven niet enkel iets is van overtuigingen of een leer aannemen. Geloven heeft alles te maken met liefde . God die liefde is en ons wil dragen en behoeden, en ons uitnodigt om de medemensen in onze omgeving te omgeven met vriendschap en liefde. Geloven is dus geen rationeel gebeuren, maar een gebeuren van het hart.

Je hart laten spreken. Dat is iedere dag opnieuw een uitdaging. In het hier en nu leven, reageren op wat er speelt, zien wat nodig is, elkaar tegemoet komen. Als we ons hart durven laten spreken, dan kan er veel onrecht recht gezet worden, pijn verzacht worden, en wanhoop verdwijnen. Want een klein gebaar kan groots uitpakken. Geloven vraagt een houding  van zachtmoedigheid en barmhartigheid waarin we ons zelf  niet centraal stellen ,maar degene bij wie we zijn. En als we dat doen, dan kan God  tussen ons “gebeuren” .

Op Pancratiusdag , zondag 1 september om 10.00 uur bij de Kroezeboom in Fleringen,  willen we hier ook bij stilstaan. We gaan na wat het evenement “Samenloop voor Hoop” voor impact heeft op de betrokkenen en we willen dit evenement plaatsen naast de lezingen uit de bijbel. Er zullen twee sprekers zijn en het kinderkoor Unique van Albergen zal met kinderen uit andere koren van de parochie de zang verzorgen. Tevens zal Miriam Oude Wesselink het lied laten horen wat ze voor het genoemde evenement heeft geschreven. U komt toch ook? U bent van harte uitgenodigd! We zien uit naar uw komst!

Hartelijke groeten, mede namens de werkgroep:

Leo Stamsnieder, Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier.

Christianne Saris, pastoraal werker.

LITURGIEKALENDER:

Do. 18 juli:       19.00 u.   Geen viering.

Za. 20 juli:       19.00 u.   Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor.

Zo. 21 juli:       09.00 u.   Geen viering.

Intenties weekend 20 en 21 juli:

Jaargedachtenis: Jan Vrielink, Gerrit Weerink, Bennie Kroeze, Sien Lohuis-oude Kotte.

Intenties: Jan Paus, Henk Droste, Milo Ikink, uit dankbaarheid, Jan Droste, Harrie Timmerhuis, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn,  Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Ria Grootelaar-Vaanholt, Santje Hilberink-Snijders, Bernard Dierink, Anita Nijhuis-Ophof.

PAROCHIEKALENDER:

Collecte 6 en 7 juli: plaatsengeld € 97,–, 2e collecte € 86,76.

Vieringen juli, augustus, september 2019:

Do. 25 juli:       19.00 u.   Eucharistieviering, pastor Linh;

Zo. 28 jul          09.00 u.   Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Do. 1 aug.       19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 3 aug.       19.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Do. 8 aug.       19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Zo. 11 aug.:    09.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor;

Do. 15 aug.:    19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor;

Za. 17 aug.:      19.00 u.  Woord-communieviering, pastor Meupelenberg;

Do. 22 aug.:      19.00 u.  Eucharistieviering, pastor Linh;

Zo. 25 aug.:      09.00 u.  Woord-communieviering, pastor Huitink;

Zo. 1 sept.:       10.00 u.   Pancratiusdag, centrale viering bij de Kroezenboom;

Do. 5 sept.:       14.30 u.  Viering de Zonnebloem, pastor Linh;

Do. 5 sept.:       19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 7 sept.:        15.30 u.  Molenviering, par. werkgroep;

Zo. 8 sept.:         09.00 u. Eucharistieviering, nat. Ziekendag, pastor Heuven;

Za. 14 sept.:      19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, centrale viering opening Jeugdkerk;

Zo. 15 sept.        10.30 u. Schelpjesviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 21 sept.:      19.00 u. Woord-communieviering, par. werkgroep;

Zo. 22 sept.:       09.00 u. Woord-communieviering, pastor Thőni;

Za. 28 sept.:        19.00 u. Oogstdankdag, woord-communie viering, pastor Saris.

Nieuwsbrief:
Armoedepreventie Tubbergen/Dinkelland juni 2019:

Zie hiervoor de bijlage die die achter in de kerk ligt en die U kunt meenemen.

DORPSGEMEENSCHAP:

Seniorenbingo:                                                                      

Woensdag 23 juli a.s. is onze laatste bingo voor de vakantie bij Erve Kampboer: aanvang 14.00 uur. Wij maken er een gezellige feestelijke middag van. Wij rekenen op een grote belangstelling.

Parochiebode 8 t/m 14  juli 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Keuzes maken:

Het einde van het schooljaar zit er aan te komen, vele jongeren hebben de examens al ruimschoots achter de rug, velen zijn geslaagd, sommigen moeten het examenjaar nog een keer over doen. De jongeren die zijn geslaagd wil ik namens mijn collega’s van harte feliciteren.

Het betekent ook dat vele jongeren keuzes hebben gemaakt op hun levenspad, moeten kiezen voor een vervolgstudie, een richting voor de toekomst moeten kiezen. Hopelijk zijn de keuzes die gemaakt zijn ook de juiste keuzes. Mocht de keuze niet goed zijn, dan is er altijd een nieuwe weg om in te slaan.

In het Vormseltraject komt het maken van keuzes uitgebreid aan bod. De 1e keuze die gemaakt gaat worden: ga ik wel of niet het H. Vormsel ontvangen? Deze week zei een kind uit groep zeven: ik wil het Vormsel niet ontvangen, ik kom nooit in de kerk, Vormsel is eenmalig en straks kom ik niet terug in de kerk. Het Vormseltraject is ook een leerperiode voor kinderen waarbij vele malen keuzes maken aan bod komt. Wat ook aan bod komt: wat is jou passie, wat zet jou in vuur en vlam. Maar ook wat is jouw missie. Om op al deze vragen een antwoord te krijgen is er de helper de Heilige Geest. Het Vormseltraject is kiezen voor geloof, maar helpt je ook in het leven om de juiste keuzes te maken. Deze weken gaan ouders en verzorgers uit Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie samen met hun kind de keuze maken: wel of niet Vormen?  Ik hoop dat ouders en verzorgers samen met hun kind de juiste en bewuste keuze gaan maken. Kom je nog niet tot een besluit wel of niet Vormen, na de vakantie kunnen kinderen ook nog aansluiten bij het Vormseltraject.

Voordat velen een nieuwe weg gaan inslaan is er eerst vakantie, ook daarin maken wij keuzes, welke bestemming kiezen we dit jaar, of besteden we ons geld aan iets anders dan een vakantiebestemming?

Wat u ook maar gaat doen in deze vakantiemaanden, laat de keuze die u gemaakt hebt de goede zijn. Geniet van de rust die u krijgt, doe inspiratie op om na de vakantie uw weg te vervolgen.

Hartelijke groeten, diaken Bert Huitink.

LITURGIEKALENDER:

Do. 11 juli:       19.00 u.   Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Jaargedachtenis: Suze Bramer-Mensen, Johannes ter Wee.

Za. 13 juli:       19.00 u.   Geen viering.

Zo. 14 juli:       09.00 u.   Woord-communieviering, pastor Saris. Herenkoor.

Intenties weekend 13 en 14 juli:

Jaargedachtenis: Betsie Brager-Nieuwmeijer, Gait Timmerhuis, Frans Lenferink.

Intenties: ouders Masselink-Pegge, ouders Reinerink-Harmelink, Johan Leus, Agnes Geerdink, Jan Kreuwel, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn,  Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Ria Grootelaar-Vaanholt, Santje Hilberink-Snijders, Bernard Dierink, Anita Nijhuis-Ophof.

PAROCHIEKALENDER:

Collecte 29 en 30 juni: plaatsengeld € 100,–, 2e collecte € 95,20.

Vieringen juli 2019:

Do. 18 juli:         Geen viering;

Za. 20 juli:        19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, Herenkoor

Zo. 21 juli:          09.00 u. Geen viering;

Do. 25 juli:        19.00 u.  Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;

Za. 27 juli:         19 juli u. Geen viering;

Zo. 28 juli:         28 juli u. Eucharistieviering, pastor Linh;

Eenendertig genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie 2019

Hub Crijns is voorzitter van de jury Ariëns Prijs voor Diaconie aartsbisdom Utrecht 2019.

Het Aartsbisdom Utrecht reikt om de drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Het is een goede traditie dat er tevens een runner-up als winnaar wordt geëerd.

Tegelijk zijn alle voorgedragen initiatieven winnaars, want diaconie en caritas komen zo in het volle licht te staan. De jury heeft de goede gewoonte om alle genomineerden persoonlijk te bezoeken om uit de eerste hand een goede indruk te krijgen van het diaconale initiatief. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen, die gebundeld gaan worden in het diaconale boekje Ariëns Prijs voor Diaconie 2019. In de maand mei hebben de negen juryleden hun bezoeken allemaal afgelegd en de verhalen zijn in wording. Ook gaat de jury zich beraden over wie de winnaars gaan worden.

Prijsuitreiking:

Nu de jury alle genomineerden bezocht heeft, komt er van elk initiatief ook een kort verhaal beschikbaar op de website van de DKCI. Vanaf 1 juni kan men gaan stemmen voor de Publieksprijs. Die openbare stemronde zal aanhouden tot en met 30 september 2019 en de jury hoopt dat op de site een heuse stemstrijd zal losbarsten.

Deze keer is er ook een Ideeën Prijs uitgeschreven voor het beste diaconale idee, dat de indiener van plan is te gaan ontwikkelen. Per 1 mei kon de jury de oogst van vier inzendingen bezien en besloten is de Ideeën Prijs 2019 te gaan toekennen.

Tijdens de uitreiking op 12 oktober in het Titus Brandsma huis in Deventer-Colmsgate komen alle genomineerden in de aandacht en horen en zien we wie de winnaars zullen zijn.

Diaconie is zorg, aandacht, hulp, troost:

Zeven initiatieven, activiteiten of werkgroepen zijn onder te brengen onder de noemer: aandacht, zorg, troost, hulp, binnen de eigen geloofsgemeenschap en/of in dorp, wijk en stad. Het theologisch kernwoord is barmhartigheid. We zien een grote verscheidenheid in activiteiten. De bloedprikpost Rossum verbindt mensen, die regelmatig bloed laten prikken met ontmoeting en iets te eten in het kulturhus. In Arnhem is er hergebruik van voedsel en goederen. Er is een eettafel in Dedemsvaart en een Franciscustafel in Apeldoorn. Vrijwilligers zorgen voor dagopvang en uitjes in een sporthal in Benschop. De breigroep Lonneker richt de handwerkactiviteiten op diverse kwetsbare groepen. In Vilsteren bestrijdt een duofiets in gezamenlijk bezit eenzaamheid en uitsluiting. In Zuid-Berghuizen is er een jaarlijkse kerk- en ontmoetingsdag voor ouderen.

Diaconie is gemeenschapsopbouw in wijk en buurt:

Diaconie van langere adem komt in beeld in vier initiatieven, waarin een plek wordt gevormd waar mensen bij elkaar kunnen komen, weer op verhaal komen, de weg terugvinden naar anderen, en wegwijs raken in onze ingewikkelde maatschappij. Het lijkt op een nieuwe vorm van kerkopbouwwerk, maar dan diaconaal getoonzet, vaak oecumenisch opgezet, in samenwerking met andere partners in de lokale samenleving. Vaak ontstaan deze initiatieven ook omdat gemeenschapshuizen of buurthuizen verdwenen zijn. Deze activiteiten worden vaak gecombineerd met een maaltijd. Even thuis Maarssen met gesprekken en een maaltijd in de pastorie. Zorg en welzijnswerk Schalkwijk met een dorpscoöperatie in oprichting. Het inloophuis Het Knooppunt in de wijk Lunetten Utrecht met inloop, voedselbank en ruilwinkel. In Vasse omarmen vrijwilligers kwetsbare mannen met tweewekelijkse activiteiten.

Diaconie is bondgenootschap met armen en mensen met schulden:

Vier diaconale initiatieven richten zich op maatschappelijk onrecht, uitsluiting en armoede, strijd tegen schulden. Het theologisch kernwoord is werken aan gerechtigheid. Men combineert hierin zorg voor mensen en maatschappelijke actie. Hulptelefoon Enschede en werkgroep PCI Gaanderen werken vanuit het Caritas model voor mensen in nood. De Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal bundelt alle organisaties die armoede bestrijden onder een dak. Stichting Bowie Wierden is lid van SchuldHulpMaatje Nederland en helpt mensen met schulden en deelt voedselpakketten uit.

Multiculturele of interreligieuze diaconie:

Diaconie of caritas heeft ook te maken met de multiculturele en multireligieuze samenleving. Veel mensen die met diaconaal werk of caritas hulp en ondersteuning bereikt worden, zijn mensen met een achtergrond uit andere landen dan Nederland. Stichting Goede Buren Eemnes werkt met Taalles en maatjes samen met vluchtelingen met status. De Arnhemse Wereldvrouwen verbinden interreligieuze dialoog. Bazar 54 is een kringloopwinkel voor mensen uit het Azc. Het Fietsproject Low Budget Bikes Liemers combineert leerwerkplekken voor reparateurs met fietsen voor het Azc en organiseert fietslessen voor de mensen, die nog niet kunnen fietsen.

Diaconie en caritas wereldwijd:

Een eigen karakter hebben de twee projecten, die zijn aan te geven als: diaconie over de grens, caritas wereldwijd. Meestal is er een persoonlijke band van een of meer parochies (en soms ook het dorp) met iemand uit de eigen kring die zich ginds inzet voor ontwikkelingswerk en/of missionering. Het startpunt kan ook liggen bij een parochiaan die op vakantie geraakt is door de nood en de omstandigheden aldaar. Of er klopt iemand uit de derde wereld aan bij de pastorie en dat wordt het startpunt van een daadwerkelijke solidariteit. Het ‘ginds’ komt in beeld bij Werken met een missie in Tubbergen, waar hulp wordt gegeven aan een internationale vakbondswerker. Het oogstgaveproject Raalte en omgeving bundelt de traditionele oogstgave voor de geestelijkheid in een week van activiteiten voor een project elders in de wereld.

Diaconie is jong geleerd en oud gedaan:

Een volgende groep van vier initiatieven combineert jongeren met concrete diaconale actie en inwijding in de diaconale traditie van de geloofsgemeenschap. Diaconie is voor jongeren een concreet en uitdagende manier om actief te zijn en kennis te maken met andere werkelijkheden en levenssituaties als de eigen. In deze editie zijn er geen initiatieven door jongeren, wel voor jongeren. De PCI Amersfoort organiseert een fietstocht voor vluchtelingen en kinderen uit het Azc en een Sinterklaasfeest in het Azc. Borne heeft ook een Sinterklaasactie voor arme kinderen.

Combinatie van diaconie en liturgie:

Diaconale handboeken benadrukken de gelovige kern die zichtbaar wordt in diaconie en caritas. De daden van liefde zijn vindplaats van geloof en godsliefde. Dit jaar komen in zeven diaconale initiatieven uitdrukkelijke combinaties voor van diaconie en liturgie. Deze uitdrukkelijke combinatie in de diaconale initiatieven is opvallend. De boerderijvieringen Lemelerveld, de boerenpelgrimstocht in Haarle, de internationale vieringen in Lelystad en de opgezochte verbinding van diaconie en liturgie aldaar, de wereldgebedsdag voor armen in Arnhem, de Oecumenische Vredesweek in Tubbergen, het herinneringsboek voor wie eenzaam sterven in Arnhem.

Stemmen op één van deze project kan via: www.dkci-utrecht.nl

Ga dan naar de  Ariëns publieksprijs en stem op een van de drie projecten die vanuit onze parochie meedingen.

  • Kearls unne mekaar, Vasse;
  • Oecumenische vredewerkgroep;
  • Missionair werker Inge Kuiphuis.

 DORPSGEMEENSCHAP:

 Damesvereniging Geesteren:

Donderdag 11 juli  a.s. is de excursie naar Crematorium de    Lariks in Hardenberg. Na een power point presentatie met interessante informatie, krijgen we een rondleiding voor en achter de schermen van het Crematorium. We komen  samen om 18.45 uur bij Kottink en rijden dan naar  Hardenberg. Adres  Oldemeijerweg 3, 7794  RL Rheeze. U kunt zich opgeven bij Irma  t/m 8 juli, tel. 0546-866925.

Seniorenbingo:

Woensdag 23 juli a.s. is onze laatste bingo voor de vakantie bij erve Kampboer: aanvang 14.00 uur. Wij maken er een gezellige feestelijke middag van. Wij rekenen op een grote belangstelling.

Parochiebode 1 t/m 7  juli 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Nieuwe e-mailadressen

De leden van het pastoraal team hebben inmiddels allen hun nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen (zie colofon). Vanaf heden zijn ook de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid via eigen e-mailadressen te bereiken: kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl en rocksolid@hpancratius.nl. Vriendelijk verzoek om deze in uw adreslijst aan te passen. De oude e-mailadressen zullen na een half jaar automatisch komen te vervallen.

Jongerenbedevaart Lourdes 2020:

De jongerenbedevaart naar Lourdes is in volle voorbereiding, er zult er over gehoord hebben, of u bent er over aangesproken, of in de vieringen iets over gehoord. Het is inmiddels een gespreksonderwerp. Het duurt nog even voordat wij gaan, de planning is dat wij in de 1e week van de meivakantie 2020 gaan. Er zijn verschillende acties die ondernomen worden door de jongeren van Rock Solid. In juli staat de sponsoring met de nek door de drek op het programma. Pastores en onze Katinka van Rock Solid gaan op 6 juli in Vriezenveen met de nek door de drek, u kunt Katinka, Pastoor Pikkemaat en de Diakens Thöni en Huitink sponseren, zij gaan voor de jongeren door de drek. De jongeren zullen ook nog aanwezig zijn bij de rommelmarkt in de fiets vakantieweek in Tubbergen. In het najaar zullen er nog meer acties komen.

Wij willen graag weten wie van de jongeren mee wil naar Lourdes. De jongeren van Rock Solid konden een vooraanmelding doen, dat verplicht hun tot niets. Deze jongerenbedevaart is ook voor jongeren die niet zijn aangesloten bij Rock Solid. Deze jongeren kunnen zich ook voor aanmelden, dat kan via de mail bij b.huitink@hpancratius.nl  Geef naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en mailadres door.

Wij proberen de jongeren voor een bedrag van €250,00 mee te laten gaan, daar zit de busreis, overnachtingen en maaltijden bij in. Jongeren die nog niet zijn aangemeld en nog niet aan acties hebben meegedaan daarvan wordt verwacht dat zij aan de activiteiten meegaan doen die nog komen. Wij kunnen jongeren meenemen naar Lourdes voor dit bedrag door de acties die wij samen opzetten.

Het is uiteraard een bedevaart met begeleiding. De leiding van Rock Solid zal meegaan als begeleiding, daarnaast zal de begeleiding worden aangevuld met ouders van de jongeren. Wij zijn er ons van bewust dat wij de verantwoordelijkheid op ons nemen om jongeren mee te nemen, begeleiding staat bovenaan ons lijstje.

In de krokusvakantie van 2020 zullen jongeren voorbereid worden op deze bedevaart, dat jongeren weten waar zij naar toe gaan, het verhaal van Lourdes kennen, een bedevaart heeft ook voorbereiding nodig, dat geld ook voor jongeren en hun begeleiding.

Er is nog tijd, maar ook genoeg werk aan de winkel, het gaat een bijzondere bedevaart worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart diaken Bert Huitink.

LITURGIEKALENDER:

Do. 4 juli:        19.00 u.   Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Intentie: jaargedachtenis Suze Bramer-Mensen.

Za. 6 juli:         19.00 u.   Eucharistieviering, pastor Huisman. Slotviering 1e H. Communie/gezinsviering/kinderkoor.

Zo. 7 juli:         09.00 u.   Geen viering.

Intenties weekend 6 en 7 juli:

Jaargedachtenis: Harry Steggink, Bennie Horst.

Intenties: ouders Huis in ’t Veld-Boerman, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, Ans Huis in ’t Veld-Lansink, Gerard Paus, Leo Elferink, ouders Elferink-Diepenmaat, Jan Schröder, fam. Steggink-Horst, Bennie Oude Nijhuis en familie, ouders ten Velde-Maathuis, Joke Stamsnieder-Bloemen, ouders Wesselink-Dierink, ouders Wesselink-Hake, Sien Waaijer en familie, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Jan Reinerink,  fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn,  Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Ria Grootelaar-Vaanholt, Santje Hilberink-Snijders, Bernard Dierink, Anita Nijhuis-Ophof.

PAROCHIEKALENDER:

Collecte 22 en 23 juni: plaatsengeld € 74,50, 2e collecte € 55,30.

Vieringen juli 2019:

Do. 11 juli:      19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 13 juli:        Geen viering;

Zo. 14 juli:       09.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Heuven, herenkoor;

Do. 18 juli:         Geen viering;

Za. 20 juli:        19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, Herenkoor

Zo. 21 juli:          09.00 u. Geen viering;

Do. 25 juli:        19.00 u.  Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;

Za. 27 juli:         19 juli u. Geen viering;

Zo. 28 juli:         28 juli u. Eucharistieviering, pastor Linh;

Geschikt voor jeugdgroepen:

Elk jaar ontmoeten we verschillende jongerengroepen uit kerken bij Heartbeat. Veel kerken zien Heartbeat als een prachtige mogelijkheid voor de 16+ doelgroep om naartoe te gaan. Ook jeugdleiders zijn van harte welkom.  Thema dit jaar:

Veel mensen om je heen zijn moe of burn out. Je omgeving is druk, prestatiegericht en niet zoveel met God bezig. Tijd vinden om God te zoeken en te vbidden vind je lastig. Bijbellezen  schiet er vaak bij in….

Herkenbaar?

Heartbeat wil jou heel graag een boost in je geloof geven!

We hebben daarom in dit thema gekozen: Charged Up- plugging into Jezus.

De Powerbank voor je Geloof: Krachtig, fris en vol van passie….

Heartbeat Weekend wil jou 3 dagen lang motiveren om te leven door de liefde van Jezus!

Met celebrations, workship, smallgroups, en heel veel gezelligheid. Ieder jaar komen er zoʼn 500 jongeren met vrienden of gewoon alleen. Ben jij tussen 16 en 28 jaar oud? Zorg dat je erbij bent!

Schrijf je tot 1 juli in met korting.

Adresgegevens: Stichting Hearthbeat Nederland, Gildenweg 8b, 6541 AZ Wierden.

Damesvereniging Geesteren:

Donderdag 11 juli  a.s  is de excursie naar Crematorium de    Lariks in Hardenberg. Na een power point presentatie met interessante informatie, krijgen we een rondleiding voor en achter de schermen van het Crematorium. We komen  samen om 18.45 uur bij Kottink en rijden dan naar  Hardenberg. Adres  Oldemeijerweg 3, 7794  RL Rheeze. U kunt zich opgeven bij Irma  t/m 8 juli, tel. 0546-866925.

Seniorenbingo:

Woensdag 23 juli a.s. is onze laatste bingo voor de vakantie bij erve Kampboer: aanvang 14.00 uur. Wij maken er een gezellige feestelijke middag van. Wij rekenen op een grote belangstelling.

Parochiebode 24 t/m 30 juni 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Beste parochianen,

De zomertijd nodigt ons uit om erop uit te trekken. We gaan wandelen, fietsen, mooie plaatsen bezoeken en nieuwe mensen ontmoeten.

Maar we kunnen ons leven zelf  ook zien als een weg waarop we worden uitgenodigd om te gaan, om ons te geven aan elkaar en om te zijn naar Gods bedoeling.

Onderstaand gedicht drukt dat goed uit. Daarom wil ik het graag met u delen.

Geroepen

Geroepen om te gaan, ben jij, onbekende wegen.

“Ja” gezegd ooit, hoe, wanneer, waartegen?

De weg neemt je mee, te gaan, is jouw bestemming,

nog verborgen in de ruimte, van iedere ontmoeting.

Te zijn, onderweg, waar mensen breken en delen,

huilen en lachen, elkaar kwetsen, vergeven, helen.

Te gaan, naast de ander, zijn woord, ’n sleutel voor jouw mond;

met schroom en eerbied, ’t besef: “Dit is Heilige Grond!”

Te zijn, onderweg, waar mensen loslaten en gevonden worden

vervreemd en verloren raken, en opnieuw met elkaar worden verbonden.

De weg leert je er te zijn in alle kwetsbaarheid,

opdat in de stille leegte wordt verstaan, het Woord zélf dat bevrijd….

en roept, jou, nu te gaan, jouw bestemming in ’t zicht,

geborgen zijn in de ruimte van zijn oneindige licht.

Geroepen ben je, gekend en bemind.

Ga, de weg brengt je thuis, daar waar je ziel haar oorsprong vindt.

( Uit: “Uw weg-mijn weg” van Sabine Nijland, blz. 83, Uitgeverij Abdij van Berne)

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker.

LITURGIEKALENDER:

Do. 27 juni:     19.00 u.   Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Intentie: ouders Hemmer-Kienhuis;

Za. 29 juni:      19.00 u.   Gebedsviering met samenzang;

Zo. 30 juni:      09.00 u.   Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat m.m.v. herenkoor.

Intenties weekend 29-30 juni:

Jaargedachtenis: Bertha Grootelaar, Jan Reinerink, Susanna Lohuis-Busscher;

Intenties: ouders Masselink-Pegge, Jan Vrielink, ouders Leus-Peulken, Elly Hemmer-Droste, Jan en Marie Pouwels,  fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn,  Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Ria Grootelaar-Vaanholt, Santje Hilberink-Snijders, Bernard Dierink, Anita Nijhuis-Ophof.

PAROCHIEKALENDER:

Collecte 15 en 16 juni: plaatsengeld € 359,40. 2e collecte € 317,27.

Vieringen juli 2019:

Do. 4 juli:       19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 6 juli:        19.00 u. Slotviering, pastor Huisman;

Zo. 7 juli:        Geen viering;

Do. 11 juli:      19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 13 juli:       Geen viering;

Zo. 14 juli:        09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Heuven;

Do. 18 juli:        Geen viering;

Za. 20 juli:        19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink;

Zo. 21 juli:        Geen viering;

Do. 25 juli:        19.00 u.  Eucharistieviering, pastor Linh ;

Za. 27 juli:         Geen viering;

Zo. 28 juli:         09.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh;

Onder de kroezeboom

Deze titel heb ik gegeven aan mijn jongste boek, omdat de rode draad in het boek het Twentse leven is. We weten dat de Kroezeboom bij Fleringen een groot stuk van de geschiedenis van de kerk in Twente heeft gezien. Wanneer we daar beginnen kunnen we misschien de ziel van de Tukker ontdekken.

Ik begin mijn boek dan ook allereerst over vormen van inculturatie, ook hoe verschillende culturen en godsdiensten in elkaar kunnen vloeien.

De schilders van de Twentse Stola geven dan een beschrijving van hun eigen schilderstukjes.

Het derde hoofdstuk bevat 42 Twentse kerkliederen en gebeden die gebruikt kunnen worden bij een Twentse kerkviering of onder de Kroezeboom. Enkele Twentse tradities worden heel summier beschreven, gevolgd door beschrijvingen van de Aboriginal Stola. Samen met u wil ik dan verder nadenken over welke inhoud gegeven kan worden aan een nieuw missionair tijdperk, hoe moet het verder met onze geloofsgemeenschappen.

Het boek bevat 172 pagina’s en 57 foto’s. Het zal verkrijgbaar zijn eind juni voor acht euro excl. verzendkosten en kan bij mij besteld/opgehaald worden.

Ben Engelbertink mhm, Haaksbergertraat 253, 7545 GH Enschede, 06-14660314, benengelbertink@hotmail.com

DORPSGEMEENSCHAP:

Senioren-nieuws:

Maandag 24 juni:

Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open;

Dinsdag 25 juni:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD,  Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 12.00 uur: Buurthuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg,  en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660

Woensdag 26 juni:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 10.00 tot 12.00 uur  Wandelen in en rondom Geesteren; vertrek vanaf de Aanleg. Daarna gezamenlijk koffie drinken onder het genot van een lekkernij. Ook rolstoelers kunnen mee.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 27 juni:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail:secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl of  mobiel: 06-

53981973).

Vrijdag 28 juni:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335; e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl

Verbreding activiteiten:

Bepaalde activiteiten, die de vitaliteit bevorderen, worden vanaf heden opgenomen in het programma van Vitaal Geesteren.

Op de vrijdagmorgen is het GALM project overgenomen door Sport Service Tubbergen en heeft daardoor ook een andere invulling gekregen. Interesse? Kom dan gezellig een proefles meedoen!

Het gaat niet alleen om de beweging, maar ook zeker om de sociale contacten, gezelligheid en plezier………!!

Computerhulp :

De eerder aangekondigde ‘Computer hulp voor senioren’ is met succes afgesloten. De start van nieuwe IPAD cursus is in de maand maart reeds begonnen. Aanmelden bij Nicolet Plegt

(SWTD,   Mobiel: 06-38275388.).

Men dient dan wel de eigen IPAD mee te nemen.

Meer info:

Het jeu de boules spel is tot het voorjaar in de ijskast gezet. Er zijn nu voorbereidingen met de gemeente Tubbergen in gang gezet om dit opnieuw op te starten. Nadere informatie volgt spoedig.

Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of  via 06-53981973.

Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail:

secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.

Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde)

digitale Dorpsplein: www.geesteren1.nl


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.

Vormselviering

Eerste Heilige Communie

Inwijding strooiveld

Passie 2019

Willibrord-onderscheiding Carla Stamsnieder

50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

Rijke traditie van Passiestonden Chr. Mannenkoor Vroomshoop

GEESTEREN/VROOMSHOOP – “We begrijpen dat er bij de Passiestonden na afloop niet wordt geapplaudisseerd. We hadden het graag gedaan, want we vonden het bijzonder mooi”, verzuchtte een van de bezoekers van de Passiestonde in Geesteren.

Enkele honderden belangstellenden bezochten de ingetogen Passieconcerten van het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop, afgelopen woensdag in de R.K. kerk Sint Pancratius te Geesteren, en de dag erna in kerkelijk centrum Het Anker te Vroomshoop. De klank van de vierstemmige mannenzang, het verfijnde pianospel van dirigent Gezinus Veldman, en de melodieuze tonen van de dwarsfluit, bespeeld door Hilde Drees zorgden ervoor dat de bezoekers een uur lang prachtige passiemuziek te horen kregen.

In de loop der jaren is met deze concerten een rijke historie opgebouwd, want het was alweer de 22e keer in Vroomshoop en de 7e keer in Geesteren dat een Passiestonde werd uitgevoerd.

Deze keer waren ‘Midden in de dood het leven’ op muziek van Gezinus Veldman, een deel van de ‘Messe no. 5’ van Charles Gounod, en ‘Nader mijn God bij U’ opvallende elementen in dit uur. Halverwege het concert is er altijd een indrukwekkende stilte, voorafgegaan door ‘In Manus Tuas Pater’ (in Uw handen leg ik mijn geest). De Passiestondes eindigden met een krachtig gezongen ‘Non nobis Domine’ van Dwight Gustafson.

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Nu ook Kerk TV kerkdiensten vanuit Geesteren.

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken en vanaf november 2018 zijn daar de locaties Fleringen en Vasse aan toegevoegd. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur.

Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden.

Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Carla Stamsnieder is tijdens een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Lichtmis onderscheiden met de Willibrordpenning.

In deze bijzondere viering ging pastoor Casper Pikkemaat voor en werd de viering muzikaal begeleid door het kerkkoor Cantare. Aan het eind nam Gerrit Olimulder, voorzitter van de beheerscommissie locatie Geesteren, het woord.

Die ging in zijn toespraak in op de rol van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de kerk. Eén van die vrijwilligers, die op vele fronten actief is binnen en buiten de kerk is Carla Stamsnieder-Wermelink. Hij somde haar verdiensten op: secretaris van het koor, lid van de liedjescommissie, lid van de liturgiecommissie, ze vervangt de dirigent bij haar afwezigheid, regelt diverse zaken rondom avondwakes en uitvaarten, zorgt voor misboekjes, bezoekt zieke koorleden, helpt mee met de versiering met oogstdankdag, gaat voor tijdens de Kruisweg. “En zo kan ik”, aldus Olimulder, “nog even doorgaan”.

Willibrordpenning
Al met al voldoende redenen om haar Willibrordpenning toe te kennen. Pastoor Pikkemaat ging in op de betekenis van de kerkelijke onderscheiding. De aartsbisschop van Utrecht eert hiermee de gelovigen in het bisdom die betekenisvolle – meer dan gewone – verdiensten hebben verricht voor de plaatselijke kerkgemeenschap.

De geestelijke spelde Carla de versierselen op behorende tot de erkenning, de penning en de oorkonde. Namens Cantare sprak voorzitter Leo Stamsnieder en hij zei dat Carla van onschatbare waarde is. “Zij staat altijd klaar en niets is haar te veel. Het koor is trots op Carla.”

Hij sloot zijn toespraak af met “Carla jij bent een kanjer”, waarna Aloys Heerdink bloemen overhandigde en Germa Nieuwmeijer namens het koor een cadeau gaf.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie bij Erve Kampboer. Hier was ook de gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren.

(bron: tubbergen.nieuws.nl)