De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december 2018 en wordt verzorgd door pater Op de Weegh.

Hij zal enige aandacht besteden aan de drie schriftlezingen voor de eerstvolgende zondag, 16de december, de derde Zondag van de Advent, Jaar C. De desbetreffende  lezingen zijn respectievelijk genomen uit het boek van de profeet Sefanja, uit de brief van de Apostel Paulus aan de christenen van Filippi en uit het evangelie volgens de H. Lukas. Het is de bedoeling enige achtergrondinformatie te verschaffen, gevolgd door een korte uitleg van de lezingen. Hopelijk kan dit een aanzet zijn voor een vruchtbare  bezinning op Gods Woord, en helpen om Gods Woord goed te verstaan en een goede voorbereiding zijn op de naderende komst van Gods Zoon met Kerstmis.

Vervolgens zal hij ingaan op de schoonheid en de prachtige opbouw van de liturgie rond Kerstmis: vanaf  de laatste week voor Kerstmis tot aan het feest van Epifanie, het feest van de Openbaring van de Heer. Misschien kan dit alles leiden tot een inspirerende en waardige viering van dit feest van onze Verlossing.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                       Donderdag 13-12-2018
Thema:                       Lezingen van het weekend en liturgie rond Kerstmis
Verzorgd door:           Pater Op de Weegh
Tijd:                             09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Kosten:                       € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Plaats:                         Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Informatie:                 Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809


PROGRAMMA VOORJAAR 2019

Het nieuwe programma volgt z.s.m.

 

Het huwelijk is de vreugde van de liefde

Een huis moet je op de rots bouwen, niet op zand zegt Jezus (in het Lucas-evangelie 6, 48- 49). Een huwelijk aangaan ís als het bouwen van een huis. Het is belangrijk om dat goed voor te bereiden. Dat draagt bij aan de stevigheid ervan. Als je een huwelijk goed voorbereidt en goed viert, dan heb je daar je hele leven samen plezier van. Het huwelijk is gegrondvest op onderlinge liefde en gericht op overgave aan elkaar, tot geluk van beiden en van eventuele kinderen, die uit hun gemeenschap geboren mogen worden.

Het doel van de voorbereiding zoals onze kerken die aanbieden is om, zo mogelijk, een onderling gesprek van beide partners over de te nemen stap nog te stimuleren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteraard bij hen. Wij willen hen ondersteunen en zijn erop uit om de ervaring van
‘de stap’ voor hen zo waardevol mogelijk te doen zijn. Het kerkelijk huwelijk is een sacrament. Bijzonder aan dit sacrament is dat niet de priester of diaken, maar partners elkaar het huwelijkssacrament toedienen. De voorganger is getuige namens de kerk.

De rooms-katholieke kerk heeft al eeuwen een eigen (juridische) huwelijkssluiting met alle wettelijke rechten en plichten. In Nederland moet eerst een burgerlijk huwelijk worden voltrokken en daarna het kerkelijke huwelijk. De Rooms Katholieke kerk is echter een wereldkerk die huwelijksvormen in alle landen respecteert, maar niet erkent. Het bruidspaar komt dus,
wat de kerk betreft, ongehuwd de kerk in en sluit daar het huwelijk. Het huwelijk wordt dan ingezegend en niet het burgerlijk huwelijk.

Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of een diaken roept Gods zegen over het paar af.

AANMELDEN

Met ingang van 2017 is het aanmelden van huwelijken voor alle negen kerken van onze parochie centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het huwelijksformulier dat jullie kunnen downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: mail adres, zie huwelijksformulier. Op het huwelijksformulier kunnen jullie eventueel een voorkeur aangeven m.b.t. de voorganger in de huwelijksviering. Voorgangers zijn pastoor Pikkemaat en diaken Huitink.

Het centraal secretariaat doet navraag bij het locatiesecretariaat van de geloofsgemeenschap waar het huwelijk plaatsvindt of de kerk op de gewenste dag/tijd vrij is. Hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Het is raadzaam hierop te wachten alvorens u vaste afspraken maakt met de gemeente, feestzaal etc. Daarna wordt de aanvraag aan het pastoraal team doorgegeven.

VOORBEREIDING

Van aanstaande bruidsparen wordt verwacht, dat ze gaan deelnemen aan een tweetalvoorbereidingsavonden. Hierbij ontvangen jullie o.a. informatie over en materiaal voor dehuwelijksviering. Beide avonden van de huwelijksvoorbereiding dienen minimaal één maand voor de geplande huwelijksdatum plaats te vinden. Meld jullie daarom tijdig van te voren aan bij het centraal secretariaat (zie aanmelden).

Data huwelijksvoorbereiding 2019:

1e bijeenkomst 2e bijeenkomst
(In afwachting van nieuwe data voor 2019)

De avonden worden gehouden in het parochiecentrum van de H. Pancratius parochie te Langeveen, Kerklaan 3. Aanvang 20.00 uur.

Folder huwelijksvoorbereiding: klik hier

Procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk: klik hier

Klik hier voor: viering van het Doopsel (Een keuze uit gebeden, teksten en lezingen)
Klik hier voor: bijlage doopmap

Doop

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Voorbereiding

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen.
U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Aanmelden

Met ingang van 2015 is het aanmelden van dopelingen voor alle negen kerken van onze parochie centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het doopformulier dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: info@hpancratius.nl  Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de doopvoorbereiding.

Mocht de datum van uw voorkeur in de eigen locatie vol zijn of wilt u uw kind op een gunstiger moment laten dopen, dan hebt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere locatie. U volgt dan ook de bijbehorende doopvoorbereiding. Aansluiten bij een andere locatie kan alleen als daar een week voorafgaand aan de doopvoorbereiding nog plek is. Dopelingen uit de eigen geloofsgemeenschap gaan altijd voor.

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van ingevulde doopformulieren. Een aanmelding is pas definitief nadat u een bevestiging van het centraal secretariaat hebt ontvangen.

Verdere informatie ontvangt u van de werkgroep doopvoorbereiding van de geloofsgemeenschap waar uw kind gedoopt wordt. Informatie m.b.t. de kosten: over de wijze van betalen wordt u door uw eigen geloofsgemeenschap geïnformeerd.


DOOPDATA


Kring 1 (Albergen, Fleringen, Reutum)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Kulturhus De Spil Fleringen
of in parochiecentrum Reutum (pastor Meupelenberg)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Albergen

In Albergen is de doopwerkgroep niet op voldoende sterkte om doopouders voor te kunnen bereiden op de doop.
Om die reden kan er in Albergen tijdelijk niet gedoopt worden. Er wordt op dit moment gezocht naar nieuwe leden voor de werkgroep. Zodra de doopwerkgroep op sterkte is, wordt er weer in Albergen gedoopt en worden de doopdata op de website geplaatst. Tot die tijd kunnen ouders uit Albergen kun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties. Ben je of ken je iemand die zich voor ca. 10 uur per jaar in wil inzetten voor de doopvoorbereiding? Meld je aan via het doopformulier hierboven. Het zou fijn zal als er ook in Albergen weer kinderen gedoopt kunnen worden.

Fleringen (doopviering 12:00 uur*, pastor Meupelenberg)
* Tijd doop 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum zijn

Zondag 19 mei 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 9 april 2019 in Fleringen)
Zondag 15 september 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 9 juli 2019 in Fleringen)

Reutum (doopviering 10:30 uur, pastor Meupelenberg)

Zondag 24 maart 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 26 februari 2019 in Reutum)
Zondag 19 mei 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 9 april 2019 in Fleringen)
Zondag 7 juli 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 11 juni 2019 in Reutum)
Zondag 15 september 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 9 juli 2019 in Fleringen)
Zondag 24 november 2019 (doopvoorbereiding dinsdag 5 november 2019 in Reutum)

 

Kring 2 (Geesteren, Mariaparochie, Tubbergen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Tubbergen (pastoor Pikkemaat)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Geesteren (doopviering 12:15 uur, pastoor Pikkemaat)

Zondag 10 maart 2019 (doopvoorbereiding woensdag 20 februari 2019)
Zondag 5 mei 2019 (doopvoorbereiding woensdag 17 april 2019)
Zondag 16 juni 2019 (doopvoorbereiding woensdag 15 mei 2019)
Zondag 22 september 2019 (doopvoorbereiding woensdag 4 september 2019)
Zondag 6 oktober 2019 (doopvoorbereiding woensdag 18 september 2019)
Zondag 3 november 2019 (doopvoorbereiding woensdag 16 oktober 2019)

Tubbergen (doopviering 13:30 uur, pastoor Pikkemaat)

Zondag 10 maart 2019 (doopvoorbereiding woensdag 20 februari 2019)
Zondag 5 mei 2019 (doopvoorbereiding woensdag 17 april 2019)
Zondag 22 september 2019 (doopvoorbereiding woensdag 4 september 2019)
Zondag 6 oktober 2019 (doopvoorbereiding woensdag 18 september 2019)
Zondag 3 november 2019 (doopvoorbereiding woensdag 16 oktober 2019)

Mariaparochie (doopviering 11:30 uur, pastor Linh)

Zondag 16 juni 2019 (doopvoorbereiding woensdag 15 mei 2019)
Zondag 15 september 2019 (doopvoorbereiding woensdag 4 september 2019)
Zondag 13 oktober 2019 (doopvoorbereiding woensdag 18 september 2019)
Zondag 17 november 2019 (doopvoorbereiding woensdag 16 oktober 2019)

 

Kring 3 (Langeveen, Vasse, Vriezenveen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Langeveen (diaken Huitink)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

Langeveen (doopviering 12:00 uur, diaken Huitink)

Zondag 23 juni 2019 (voorbereiding donderdag 6 juni 2019)
Zondag 29 september 2019 (voorbereiding donderdag 12 september 2019)

Vasse (doopviering 10:30 uur, diaken Huitink)

Zondag 10 februari 2019 (voorbereiding donderdag 24 januari 2019)
Zondag 23 juni 2019 (voorbereiding donderdag 6 juni 2019)
Zondag 17 november 2019 (voorbereiding donderdag 31 oktober 2019)

Vriezenveen (tijd doopviering varieert, diaken Huitink)

Zondag 31 maart 2019, 12:00 uur (voorbereiding donderdag 14 maart 2019)
Zondag 29 september 2019, 10:30 uur (voorbereiding donderdag 12 september 2019)

VORMSEL GEDAAN…. EN DAN?

Als je je vormsel hebt gedaan houdt je betrokkenheid bij de kerk natuurlijk niet ineens op. Daarom is er Rock Solid: een groep enthousiaste tieners die eenmaal per maand bij elkaar komen voor een gezellige avond vol maffe spelletjes, goede gesprekken en verdieping in het geloof. Sta jij open voor nieuwe vriendschappen en veel gezelligheid? Sluit je dan aan!

Rock Solid

Voor tieners die het vormsel gedaan hebben.
Tijdstip: 1 x per maand van 18.30 uur tot 20.30 uur
Locatie: de dagkapel in Geesteren
Kosten: gratis

Opgave

Doe mee en nodig je vrienden uit!
Ben jij nieuwsgierig geworden?

Meld je aan via: diaken.huitink@hpancratius.nl met vermelding van je naam, adres en e-mailadres.
Je bent van harte welkom!

 

 

JEUGDKERK

Sinds het begin van 2018 zijn wij gestart met een jeugdkerk. Wat kunt u als gezin, wat kunnen kinderen verwachten van de toekomst van de kerk als het gaat om kinderen en jongeren. Als verantwoordelijke pastor heeft diaken Huitink op 25 januari 2018 uitleg gegeven, wat men kan verwachten van de kerk richting kinderen, jeugd en jongeren.

Tijdens de 1e doe activiteit in 2018 hebben de kinderen een eigen Paaskaars gemaakt.  Ongeveer 50 kinderen hebben vrijdagmiddag 30 maart geluisterd en gekeken naar de Kinderkruisweg en vervolgens met veel enthousiasme hun eigen Paaskaars gemaakt. Op zaterdag 23 juni werd er een wandelviering georganiseerd. Kinderen en ouders waren erg enthousiast!

De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug in het nieuwe werkjaar 2018-2019, nl. de openingsviering en het poppentheater. De openingsviering van het nieuwe werkjaar had als thema: de H. Franciscus.  Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken, er was een scherm met beelden over de H. Franciscus.

De 2e activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo, het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling met het instuderen van een tweetal liederen, vervolgens begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld waaraan acht verschillende personages meededen. Kinderen zongen allen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen was hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor de kinderen om even met de poppen in contact te komen, even zelf spelen met de poppen. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden.

U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen op 16 december 2019 van 12.00-17.00 uur waar wij staan met een wensboom.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: diaken.huitink@hpancratius.nl

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per werkjaar, ieder met een eigen onderwerp.

We besteden ook aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes!

De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.
De vieringen in 2018/2019 staan gepland voor:

16 december 2018: thema Kerstmis – voor meer informatie klik hier
10 maart 2019: thema Vasten
21 april: thema Pasen
9 juni 2019: thema Pinksteren

Deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002
(dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16:30 u donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink
Joke Pegge
Moniek Peulken
Susanne Burghout

 

Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van ons. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

De sacramenten zijn door Jezus zelf ingesteld en een katholieke gelovige ervaart het ontvangen van de sacramenten als een ontmoeting met Hem en de grenzeloze goedheid van God. De zeven sacramenten zijn: het Heilig doopsel; de Heilige eucharistie; het Heilig vormsel; de huwelijksviering; de ziekenzalving; de biecht en de priesterwijding. Volgens de katholieken zijn de sacramenten vieringen van het geloof. Zoals alle andere vieringen en feesten, geven ook de sacramenten volop ruimte aan het leven en openen zij nieuwe perspectieven. En niet onbelangrijk: feesten scheppen verbondenheid. Niet alleen in de eenheid van het gezin, maar ook naar buiten toe met anderen.

In de christelijke kunst worden de sacramenten soms symbolisch verbeeld door een regenboog. De kleur wit wijst dan op het doopsel, geel op het vormsel, groen op de eucharistie, blauw op het huwelijk, paars op de ambtswijding, rood op het sacrament van boete en verzoening en zwart op de ziekenzalving.

Voor een uitvoerige toelichting op de verschillende sacramenten, klik op het betreffende sacrament.


Sacrament van het Huwelijk

Sacrament van het Vormsel


Sacrament van de Wijding

Sacrament van de Eucharistie


Sacrament van Boete en Verzoening

Sacrament van de Zieken