Jaargang 56 nr. 32, 33 en 34                                                               10 t/m 30 aug.                      e

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: Paraat                                                                      19e zondag door het jaar

 1. 11 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen kerk

 1. 13 aug.                       Geen viering
 2. 15 aug. Maria ten Hemelopneming

Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarslicht bij Maria

 

Thema: Vuur op aarde                                                     20e zondag door het jaar

 1. 17 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 1. 20 aug. Geen viering

 

 

 

Thema: Ik ken Uw werken                                            21e zondag door het jaar

 1. 25 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud Kerkhof

 1. 27 aug. Geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 11 augustus

Jaargedachtenis: Herman Hagedoorn.

Misintenties: Bernard vd Aast, Jan Weusthuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties donderdag 15 augustus

Misintenties: overl. fam. Oude Elberink-Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 17 augustus

Jaargedachtenis: Bernardus ter Groot, Marie Waaijer-Fleerkotte, Bennie Steggink, Toon Grootelaar.

Misintenties: Karel Poiesz, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZONdag 25 augustus

Jaargedachtenis: Bennie Mensen.

Misintenties: ouders Johan en Paul Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, ouders de Koning-Brekelmans, Gerrit Haarman, Truus Groothuis, Marietje ter Braak-Vennegoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 11 augustus 09.00 uur

Lector: I. Scholten
Misdienaars: M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Scholten

 

Donderdag 15 augustus 19.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Zaterdag 17 augustus 19.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Misdienaars: W. Kuiphuis, D. Pouwels
Collectanten:  B. Oude Weernink, J. Grootelaar
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Zondag 25 augustus 09.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

28/7                          €37.00                      €27.10 (Pastorale zorg)

3/8                            €43.00                      €39.30 (misboekjes)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open:  vrijdagmorgen van 9 tot 11 uur, maar van vrijdag 26 juli tot en met 16 augustus is het secretariaat vanwege vakantie gesloten.

INFORMATIEBLAD                                                                                                                                                                                          Dit Informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 augustus. Dat Infoblad is dan nog een keer voor een periode van drie weken en loopt tot 18 september. Daarna verschijnt het Infoblad weer om de 14 dagen in de even weken, en wel tot 18 december 2019, een week voor Kerstmis. Houdt u hier rekening mee met het aanleveren van kopij en de opgave van jaargedachtenissen en misintenties?

Voor het Informatieblad van 28 augustus dienen kopij en misintenties vóór donderdag 22 augustus  18.00 uur te worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

MIVA collecte 2019: Elk kind mag meedoen

Op 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”.

Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.

Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids.

Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op.

Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’.

Zuster Clementine bezoekt daarnaast ook kansarme gezinnen en kinderen in afgelegen en onherbergzame gebieden. Om op deze plekken te komen is een auto noodzakelijk.

De opbrengst van de collecte van 2019 is bestemd voor zes auto’s voor mensen zoals Clementine in Kameroen die gezondheidszorg en onderwijs voor achtergestelde meisjes bereikbaar maken.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL42INGB0000002950 ten name van MIVA ’s-Hertogenbosch.

 

Kunst in de Kerk 2019.

Tijdens de kunstmarkt in Ootmarsum, in het laatste weekend van augustus 2019, kunt u zich laten verrassen door prachtige kunstwerken tentoongesteld in de protestantse kerk aldaar.

 

Drie dagen met kunst, waarbij de werken een draad, soms een kabel, naar geloof en spiritualiteit hebben.

 

In de serene omgeving van dit mooie kerkje gaat het niet om showen en verkopen, maar om de ruimte om je te laten inspireren, aan het denken te zetten, om te praten over het werk, de gedrevenheid, het geloof zelf, kerk zijn en nog veel meer. De kunstenaars zijn zelf aanwezig en gaan graag het gesprek met u aan. Als u dat wilt tenminste.

Mocht iemand toch een werk willen kopen, dan gaat 10% naar de kerk, die zich belangeloos openstelt deze dagen.

 

Een prachtige gelegenheid om open kerk te zijn!

 

 

Waar:            Protestantse kerk te Ootmarsum

Wanneer:     23, 24 en 25 augustus 2019

www.parochielumenchristi.nl

 

KVO Langeveen

Op dinsdag 27 augustus gaan we op de fiets naar kaasboerderij het Hoepel in Vasse. Daar krijgen we een rondleiding en komen van alles te weten over de bereiding van kaas en wat daar allemaal mee samenhangt.
Hierna gaan we naar Ria’s eetcafé voor een heerlijke broodmaaltijd.
We vertrekken om 13.30 uur bij café Nobbenhuis. De eigen bijdrage is €15.
Opgave voor 20 augustus bij elly@oudesteenhof.nl of 06- 23205768

 

Jaargang 56 nr. 30 en 31                                                                  27 juli t/m 9 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vacare Deo!

Op het moment van dit schrijven, is er een Nationaal Hitteplan van kracht: extreme temperaturen van ver boven de 30 graden worden verwacht. Weliswaar vallen de vakanties wat laat in de maand juli, toch zijn de eerste signalen van die tijd er al. De eindexamenscholieren hebben al enige tijd vrijaf en treffen voorbereidingen op een (hopelijk) nieuw hoofdstuk in hun leven. Ook de televisie schakelt langzaamaan over op de zomerprogrammering.  Als u dit leest, is de vakantie voor u al aangebroken of nadert met rasse schreden.

Vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’ en betekent ‘vrij zijn’. Vrij van verplichtingen, van vaste patronen. Het is tijd voor een vrije bos- of bergwandeling, waarbij we niet bang hoeven te zijn om een andere weg in te slaan dan normaal. We hoeven immers niet op tijd terug te zijn. Die aaneengesloten, vrije dagen geven ook de mogelijkheid om ons méér toe te leggen op onze contacten met vrienden en gezinsleden. En hiervoor kunnen we blijven in de vertrouwde omgeving van het huis of we gaan op reis. We doen nieuwe ervaringen op in het buitenland, proeven van een onbekende cultuur en genieten van een ander klimaat. Allemaal, stuk voor stuk, verrijkende ervaringen die mogelijk zijn, omdat we vrij zijn van verplichtingen en zorgen.

Vacare kan ook ‘Vacare Deo’ zijn: vrij zijn voor God. Deze Latijnse spreuk staat o.a. boven de ingang van de St. Adelbertabdij (benedictijnen) in Egmond-Binnen. Omdat we vrij zijn van alle beslommeringen van het dagelijkse leven, kunnen we openstaan voor God die ons leven een bepaalde richting in kan sturen, ons kan aanvuren en sterken om nieuwe wegen in te slaan. In vrijheid kunnen we ons met ons geloof bezighouden, kunnen we werken aan ons christen-zijn. In die vrijheid kunnen we ons laten inspireren door de nieuwe ervaringen die we opdoen, onze gedachten de vrije loop laten, ze onderzoeken en komen tot nieuwe ideeën. Het is vaak in de ontspanning dat problemen kunnen worden opgelost die op momenten van stress onoplosbaar leken. Daarom is vakantie een tijd van recreatie, herschapen worden. We zeggen wel eens: Je wordt er een heel ander mens van. De komende maanden mogen we vrij zijn, een stapje terugnemen van het dagelijkse leven en open staan voor het andere. Laten we proberen ook open te staan voor de Ander, voor wat God met ons leven wil.

Graag wens ik u – mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur – een zalige vakantieperiode toe en voeg daarbij een zegenbede van St. Patrick, de patroonheilige van Ierland:

De Heer is voor u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter u, om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer is in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer omgeeft u, als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.

De Heer is boven u, om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.

 

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Vragen                                                                    17e zondag door het jaar

 1. 28 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

 1. 30 juli                             geen viering

 

Thema: Werken voor God                                             18e zondag door het jaar

 1. 3 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondagsmisboekjes

 1. 6 aug. geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 28 juli

Jaargedachtenis: Hendrik Paus.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 3 augustus

Jaargedachtenis: Harry Nijkamp.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Johan Koopman, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 28 juli 09.00 uur

Lector: M. Hesselink/J. Lesscher/M. Pouwels
Misdienaars: D. Hendriksen

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Hesselink

 

Zaterdag 3 augustus 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

14/7                          €65.00                      €50.95 (eigen kerk)

20/7                          €33.00                      €21.70 (pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST. PANCRATIUS LANGEVEEN                                                                                                Adres: Kerklaan 3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546 – 681142;                                                                                                    e-mail: info.langeveen@hpancratius.nl                                                                                                                                                                         Locatiesecretariaat open:  vrijdagmorgen van 9 tot 11 uur, maar van vrijdag 26 juli tot en met 16 augustus is het secretariaat vanwege vakantie gesloten.

INFORMATIEBLAD                                                                                                                                                                                          Dit Informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7 augustus. Dat Infoblad is dan in verband met de vakantietijd voor een periode van drie weken en loopt tot 28 augustus. Ook dat Infoblad is dan voor een periode van drie weken en wel tot 18 september. Houdt u hier rekening mee met de aanlevering van kopij en opgave van misintenties?

Voor het Informatieblad van 7 augustus dienen kopij en misintenties vóór donderdag 1 augustus  18.00 uur te worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Beschikbaarheid pastor Linh

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

In goed overleg is binnen het pastoraal team afgesproken dat pastor Linh vanaf heden geen uitvaarten meer verzorgt.

Pastor Linh blijft wel beschikbaar voor ziekenzalvingen, pastorale zorg en  doop- en eucharistievieringen.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in het wegkappelletje op de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de Kapellen Platz in Kevelaer is.

Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord Kevelaer.

Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa.

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer.

Naast de bus processie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen.  Ook willen wij u van harte uitnodigen hier aan deel te nemen.

Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019.

De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen.

Het koor ’t Lutters Geluutke met aanvulling van dames van het Nederlandstalig Plechelmus Koor Oldenzaal zal de zang verzorgen in de vieringen van vrijdag 23 augustus.

Het koor van Noord Deurningen zal de zang verzorgen in de viering op zaterdag 24 augustus.

De intentie voor de bedevaart is zeker actueel:
”HEER, WELKE WEG MOETEN WIJ GAAN?”

Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:

Vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. De aankomst is ongeveer 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.

Zaterdag 24 augustus is er ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.
Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel.

Om 14.00 uur een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we weer huiswaarts.

De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden.

Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink.

Tussendoor is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Naast dit tweedaagse programma zijn er momenteel ook gesprekken met een groep belangstellenden uit Beuningen en omgeving om op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan te sluiten.

De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 22 augustus ’s morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp.

De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman.

Op zaterdag 24 augustus, na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer terug naar Twente

Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Opgave voor 10 augustus 2019 bij Johan Paus, tel. 0546-681224

 

 

Jaargang 56 nr. 28 en 29                                                                         13 t/m 26 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste mensen,

 

In het weekend van 13 en 14 juli  lezen we het evangelie van de barmhartige Samaritaan in onze kerken. U weet wel,  het verhaal over de mens die compassie had voor een gewonde en halfdode man die hij trof op zijn weg. Een mens die, in tegenstelling tot zijn voorgangers, niet voorbij ging aan de nood van zijn medemens, maar er oog voor had en in actie kwam. Het verhaal zal velen aanspreken, want mensen komen in onze regio graag in actie als er hulp nodig is, de “Samenloop voor Hoop” is hier een duidelijk teken van.

Wat we misschien minder beseffen is dat compassie ook alles met geloven van doen heeft. Allereerst laat Jezus dit horen bij degene die vraagt wat hij moet doen om een goed gelovige te zijn. Hij verwijst naar de Tora waarin gevraagd wordt  God te beminnen en je naaste te beminnen als je zelf. Daaruit wordt duidelijk dat geloven niet enkel iets is van overtuigingen of een leer aannemen. Geloven heeft alles te maken met liefde . God die liefde is en ons wil dragen en behoeden, en ons uitnodigt om de medemensen in onze omgeving te omgeven met vriendschap en liefde. Geloven is dus geen rationeel gebeuren, maar een gebeuren van het hart.

Je hart laten spreken. Dat is iedere dag opnieuw een uitdaging. In het hier en nu leven, reageren op wat er speelt, zien wat nodig is, elkaar tegemoet komen. Als we ons hart durven laten spreken, dan kan er veel onrecht recht gezet worden, pijn verzacht worden, en wanhoop verdwijnen. Want een klein gebaar kan groots uitpakken. Geloven vraagt een houding  van zachtmoedigheid en barmhartigheid waarin we ons zelf  niet centraal stellen ,maar degene bij wie we zijn. En als we dat doen, dan kan God  tussen ons “gebeuren” .

Op Pancratiusdag , zondag 1 september om 10.00 uur bij de Kroezeboom in Fleringen,  willen we hier ook bij stilstaan. We gaan na wat het evenement “Samenloop voor Hoop” voor impact heeft op de betrokkenen en we willen dit evenement plaatsen naast de lezingen uit de bijbel. Er zullen twee sprekers zijn en het kinderkoor Unique van Albergen zal met kinderen uit andere koren van de parochie de zang verzorgen. Tevens zal Miriam Oude Wesselink het lied laten horen wat ze voor het genoemde evenement heeft geschreven. U komt toch ook? U bent van harte uitgenodigd! We zien uit naar uw komst!

Hartelijke groeten, mede namens de werkgroep:

Leo Stamsnieder, Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier,

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 

 

Thema: Het Woord volbrengen                                  15e zondag door het jaar

Zo. 14 juli        09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen Kerk

 1. 16 juli geen viering

 

Thema: De Heer ontvangen                                          16e zondag door het jaar

Za 20 juli          19.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

 1. 23 juli geen viering

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Luuk Kemna, Strieper Diek 13, Itterbeck

Tess Oude Hendriksman, Weuststraat 22

Linde Broenink, Balkenbeltsweg 37

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap

Getrouwd: Bart Bramer en Marlon Snijders

Ruben Broenink en Leonie Oerbekke

Wij wensen hen Gods zegen voor de toekomst.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 14 juli

Jaargedachtenis: Gerard Bekhuis, Hein Bekhuis, Herman Rikhof

Misintenties: Gerard Bekhuis, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 20 juli

Jaargedachtenis: Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Mien Nijhuis-Steggink.

Misintenties: Regina Oud Hendriksman, Theo Albers, fam. Steggink-Janmaat, Gerrit Haarman, Truus Groothuis, overl. ouders Blokhuis-Horst, Gerard Nijkamp.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 14 juli 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: M. Weultjes, J. Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Zaterdag 20 juli 19.00 uur
Lector: L. oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

30/6                          €53.90                      €37.85 (pastorale zorg)

6/7                            €45.70                      €37.00 (onderhoud kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 24 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 18 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

ROCK SOLID SLUIT WERKJAAR AF

Nadat de Kinderkerk en de Jeugdkerk het werkjaar hebben afgesloten zo gaat Rock Solid haar werkjaar ook afsluiten. Daarvoor gaan wij samen met de jongeren op kamp. Van vrijdagavond 12 t/m zondagavond 14 juli zijn wij te vinden in de blokhut van Jong Nederland in Harbrinkhoek. Een slotweekend betekent voor onze jongeren en ook leiding dat wij het werkjaar samen gezellig gaan afsluiten. Dat is bij Rock Solid geen probleem, daar staat het samen doen en gezelligheid altijd voorop.

We gaan ook naar de kerk met de jongeren, dat hoort ook bij het Rock Solid weekend, wij maken er een Rock Solid viering van. In deze viering blikken we terug op het afgelopen werkjaar waarin we het thema i’am hadden, we zijn bezig geweest met wie jongeren zijn in hun leven en wie ze willen worden. Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 13 juli om 19.00 uur in de kerk van Mariaparochie, Cantabilé zal de muzikale omlijsting verzorgen. Iedereen is welkom in deze viering.

De zondagmiddag zijn ouders, verzorgers, broertjes en zusjes van harte welkom bij de blokhut. Dan gaan we samen met de gezinnen terugblikken op het werkjaar en dat doen we met een PowerPoint over het afgelopen jaar. Wij willen ouders laten zien wat wij samen met jongeren hebben gedaan.

Tussen alles door is er een mooi programma voor de jongeren samen gesteld.

Daarmee is het werkjaar afgesloten, of toch niet? Nee, want 30 juli staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen, geld verdienen voor de bedevaart naar Lourdes, dat is dan ook  echt de laatste activiteit.

Volgend werkjaar in September gaan wij de draad weer oppakken, dat gaat een belangrijk jaar worden, de Lourdesbedevaart voor jongeren staat op het programma. Naast de bedevaart staan er maandelijks activiteiten op het programma. Vrijdag 15 september gaan we het werkjaar openen met een spelavond jongeren tegen de ouders. Deze avond is tevens de info avond om ouders te informeren over het komende werkjaar.

Wil jij als jongere aansluiten bij Rock Solid dan kan dat, meld je aan bij Diaken Bert Huitink, geef jou naam adres en mailadres door aan: b.huitink@hpancaratius.nl

Rock Solid is samen optrekken met geloof en inspiratie.

De jongeren en leiding van Rock Solid wens u een goede vakantie tijd toe.

Hartelijke groeten namens Rock Solid

Diaken Bert Huitink

 

Eenendertig genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie 2019

Hub Crijns is voorzitter van de jury Ariëns Prijs voor Diaconie aartsbisdom Utrecht 2019

 

Het Aartsbisdom Utrecht reikt om de drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Het is een goede traditie dat er tevens een runner-up als winnaar wordt geëerd.

 

Tegelijk zijn alle voorgedragen initiatieven winnaars, want diaconie en caritas komen zo in het volle licht te staan. De jury heeft de goede gewoonte om alle genomineerden persoonlijk te bezoeken om uit de eerste hand een goede indruk te krijgen van het diaconale initiatief. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen, die gebundeld gaan worden in het diaconale boekje Ariëns Prijs voor Diaconie 2019. In de maand mei hebben de negen juryleden hun bezoeken allemaal afgelegd en de verhalen zijn in wording. Ook gaat de jury zich beraden over wie de winnaars gaan worden.

 

Prijsuitreiking

Nu de jury alle genomineerden bezocht heeft, komt er van elk initiatief ook een kort verhaal beschikbaar op de website van de DKCI. Vanaf 1 juni kan men gaan stemmen voor de Publieksprijs. Die openbare stemronde zal aanhouden tot en met 30 september 2019 en de jury hoopt dat op de site een heuse stemstrijd zal losbarsten.

Deze keer is er ook een Ideeën Prijs uitgeschreven voor het beste diaconale idee, dat de indiener van plan is te gaan ontwikkelen. Per 1 mei kon de jury de oogst van vier inzendingen bezien en besloten is de Ideeën Prijs 2019 te gaan toekennen.

Tijdens de uitreiking op 12 oktober in het Titus Brandsma huis in Deventer-Colmsgate komen alle genomineerden in de aandacht en horen en zien we wie de winnaars zullen zijn.

 

Diaconie is zorg, aandacht, hulp, troost

Zeven initiatieven, activiteiten of werkgroepen zijn onder te brengen onder de noemer: aandacht, zorg, troost, hulp, binnen de eigen geloofsgemeenschap en/of in dorp, wijk en stad. Het theologisch kernwoord is barmhartigheid. We zien een grote verscheidenheid in activiteiten. De bloedprikpost Rossum verbindt mensen, die regelmatig bloed laten prikken met ontmoeting en iets te eten in het kulturhus. In Arnhem is er hergebruik van voedsel en goederen. Er is een eettafel in Dedemsvaart en een Franciscustafel in Apeldoorn. Vrijwilligers zorgen voor dagopvang en uitjes in een sporthal in Benschop. De breigroep Lonneker richt de handwerkactiviteiten op diverse kwetsbare groepen. In Vilsteren bestrijdt een duofiets in gezamenlijk bezit eenzaamheid en uitsluiting. In Zuid-Berghuizen is er een jaarlijkse kerk- en ontmoetingsdag voor ouderen.

 

Diaconie is gemeenschapsopbouw in wijk en buurt

Diaconie van langere adem komt in beeld in vier initiatieven, waarin een plek wordt gevormd waar mensen bij elkaar kunnen komen, weer op verhaal komen, de weg terugvinden naar anderen, en wegwijs raken in onze ingewikkelde maatschappij. Het lijkt op een nieuwe vorm van kerkopbouwwerk, maar dan diaconaal getoonzet, vaak oecumenisch opgezet, in samenwerking met andere partners in de lokale samenleving. Vaak ontstaan deze initiatieven ook omdat gemeenschapshuizen of buurthuizen verdwenen zijn. Deze activiteiten worden vaak gecombineerd met een maaltijd. Even thuis Maarssen met gesprekken en een maaltijd in de pastorie. Zorg en welzijnswerk Schalkwijk met een dorpscoöperatie in oprichting. Het inloophuis Het Knooppunt in de wijk Lunetten Utrecht met inloop, voedselbank en ruilwinkel. In Vasse omarmen vrijwilligers kwetsbare mannen met tweewekelijkse activiteiten.

 

Diaconie is bondgenootschap met armen en mensen met schulden

Vier diaconale initiatieven richten zich op maatschappelijk onrecht, uitsluiting en armoede, strijd tegen schulden. Het theologisch kernwoord is werken aan gerechtigheid. Men combineert hierin zorg voor mensen en maatschappelijke actie. Hulptelefoon Enschede en werkgroep PCI Gaanderen werken vanuit het Caritas model voor mensen in nood. De Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal bundelt alle organisaties die armoede bestrijden onder een dak. Stichting Bowie Wierden is lid van SchuldHulpMaatje Nederland en helpt mensen met schulden en deelt voedselpakketten uit.

 

Multiculturele of interreligieuze diaconie

Diaconie of caritas heeft ook te maken met de multiculturele en multireligieuze samenleving. Veel mensen die met diaconaal werk of caritas hulp en ondersteuning bereikt worden, zijn mensen met een achtergrond uit andere landen dan Nederland. Stichting Goede Buren Eemnes werkt met Taalles en maatjes samen met vluchtelingen met status. De Arnhemse Wereldvrouwen verbinden interreligieuze dialoog. Bazar 54 is een kringloopwinkel voor mensen uit het Azc. Het Fietsproject Low Budget Bikes Liemers combineert leerwerkplekken voor reparateurs met fietsen voor het Azc en organiseert fietslessen voor de mensen, die nog niet kunnen fietsen.

 

Diaconie en caritas wereldwijd

Een eigen karakter hebben de twee projecten, die zijn aan te geven als: diaconie over de grens, caritas wereldwijd. Meestal is er een persoonlijke band van een of meer parochies (en soms ook het dorp) met iemand uit de eigen kring die zich ginds inzet voor ontwikkelingswerk en/of missionering. Het startpunt kan ook liggen bij een parochiaan die op vakantie geraakt is door de nood en de omstandigheden aldaar. Of er klopt iemand uit de derde wereld aan bij de pastorie en dat wordt het startpunt van een daadwerkelijke solidariteit. Het ‘ginds’ komt in beeld bij Werken met een missie in Tubbergen, waar hulp wordt gegeven aan een internationale vakbondswerker. Het oogstgaveproject Raalte en omgeving bundelt de traditionele oogstgave voor de geestelijkheid in een week van activiteiten voor een project elders in de wereld.

 

Diaconie is jong geleerd en oud gedaan

Een volgende groep van vier initiatieven combineert jongeren met concrete diaconale actie en inwijding in de diaconale traditie van de geloofsgemeenschap. Diaconie is voor jongeren een concreet en uitdagende manier om actief te zijn en kennis te maken met andere werkelijkheden en levenssituaties als de eigen. In deze editie zijn er geen initiatieven door jongeren, wel voor jongeren. De PCI Amersfoort organiseert een fietstocht voor vluchtelingen en kinderen uit het Azc en een Sinterklaasfeest in het Azc. Borne heeft ook een Sinterklaasactie voor arme kinderen.

 

Combinatie van diaconie en liturgie

Diaconale handboeken benadrukken de gelovige kern die zichtbaar wordt in diaconie en caritas. De daden van liefde zijn vindplaats van geloof en godsliefde. Dit jaar komen in zeven diaconale initiatieven uitdrukkelijke combinaties voor van diaconie en liturgie. Deze uitdrukkelijke combinatie in de diaconale initiatieven is opvallend. De boerderijvieringen Lemelerveld, de boerenpelgrimstocht in Haarle, de internationale vieringen in Lelystad en de opgezochte verbinding van diaconie en liturgie aldaar, de wereldgebedsdag voor armen in Arnhem, de Oecumenische Vredesweek in Tubbergen, het herinneringsboek voor wie eenzaam sterven in Arnhem.

 

Stemmen op één van deze project kan via: www.dkci-utrecht.nl

Ga dan naar de  Ariëns publieksprijs en stem op een van de drie projecten die vanuit onze parochie meedingen.

 • Kearls unne mekaar, Vasse
 • Oecumenische vredewerkgroep
 • Missionair werker Inge Kuiphuis

“Altijd al een keer de Camino willen ervaren, maar is dat gezien je fysieke beperktheid onmogelijk… Dan is dit jouw kans!”

 

De Camino voor zorgpelgrims

Als je gezond van lijf en leden bent kun je kiezen om de Camino te voet, te paard of met de fiets af te leggen maar als je beperkt bent in je mobiliteit, is de Camino zonder hulp van derden niet altijd voor je weggelegd.

 

Samen naar Santiago de Compostella

De Stichting VNB wil tijdens een 9-daagse tocht, van 19 t/m 27 oktober 2019, de tocht naar Santiago de Compostela mogelijk maken voor mobiel-gehandicapten. Dat wordt gerealiseerd met een team van jongeren en mantelzorgers. Samen gaan zij ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met beperkte mobiliteit de Camino kan afleggen.

Dagelijks bepalen zij samen welke afstand (tot ±15 km) er per dag kan worden afgelegd. Mocht onderweg blijken dat het toch iets te ver zou zijn, dan is er een bus ter plekke die hen ophaalt.

 

Link naar het artikel op de website van de Martinusparochie en Cuijk;

https://www.martinuscuijk.nl/Nieuws_reader.aspx?nieuwsId=307

Link naar het artikel op de website van Ultreia 90, nieuwsbrief van pelgrims naar Santiago de Compostella.

https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_90.pdf

Contact met VNB

Informatie over deze reis: http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1586

VNB 073-681 81 11

Ruud.fokker@vnb.nl

Of Roosmarie Manders, marketing en sales: roosmarie.manders@vnb.nl 073-681 81 25

 

“Kijkje in de keuken” armoedebestrijding gemeente Dinkelland

Op een warme woensdagavond, werd er op 26 juni een “Kijkje in de keuken” van armoedebestrijding gemeente Dinkelland georganiseerd. Dit keer waren we te gast bij het Damast in Ootmarsum.

Het aantal aanmeldingen was wat minder dan gebruikelijk. Uiteindelijk was een klein groepje aanwezig.

Als eerste nam Klarine Buis van Tactus Verslavingzorg ons mee in de wereld van verdovende middelen. Ze vertelde over de werking van soorten drugs en wat het met hersenen en gedrag doet. Veel mensen met een veslaving heeft moeite om rond te komen en geeft veel geld uit aan de verslaving. Alcoholverslaving komt het meest voor.

De bewindvoerders van Profez Gerrit Nijmeijer en Esther Gervink vertelden over hun werk. Er is veel aan bod gekomen, zoals de taken van de bewindvoerder, het verschil met budgetbeheer, het opkomende “mentorschap” dat zich richt op regelen van zorg. Ook de (negatieve) mediaberichten van de laatste tijd m.b.t. bewindvoerders en de zorg hierover is besproken.

Het was een zeer interessante avond.

 

Bezoek armoedepreventie loket in Oldenzaal
Op donderdagavond 20 juni waren we vanuit de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen met de vrijwilligersorganisaties Leergeld, Voedselbank, en Verjaardagsbox op bezoek bij Carla Boerrigter aan de Nijverheidsstraat in Oldenzaal. In Oldenzaal is er aan de Nijverheidsstraat een verzamelgebouw van alle voorzieningen op het gebied van armoedebestrijding. Daarnaast hebben zij één loket voor de aanvraag van deze voorzieningen.

Opmerking van Carla vooraf
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland zijn in het nadeel in vergelijking met Oldenzaal. In Oldenzaal zijn er geen kerkdorpen. Alles is op de fiets bereikbaar. Wanneer je 1 loket en/of 1 locatie wilt bewerkstelligen moet dit niet opgelegd worden maar moet je het van onderaf laten komen, dus door de organisaties zelf.

Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal
In de gemeente Oldenzaal hebben alle organisaties die iets doen op het gebied van armoedebestrijding zich verenigd. De leden van de Vereniging Armoedepreventie zijn:

 

 • Caritas H. Plechelmusparochie
 • Computerbank Oldenzaal
 • Diaconie Hofkerk
 • Huisraadbank
 • Humanitas Oldenzaal
 • De Verjaardagsbox Oldenzaal
 • ISN Fatih Moskee Oldenzaal
 • Kledingbank Oost Twente
 • Leergeld
 • Open Participatievoorziening
 • Present Oldenzaal
 • Repair café
 • Service in de Stad
 • Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal
 • Stichting Vincentius Oldenzaal
 • Voedselbank Oost Twente
 • Weggeefpunt/Huisraadbank

 

Hoe zijn ze in Oldenzaal te werk gegaan?
Er waren 2 doelen:

 • 1 loket
 • onder 1 dak

Carla is begonnen met de “Kijkjes in de keuken” om de verschillende organisaties kennis met elkaar te laten maken. Daarnaast is er een Noodfonds van de gemeente opgericht waarbij de gemeente € 5000 per jaar bijdraagt. Daarnaast legt elk van de aangesloten organisaties van de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal (kort gezegd, alle kerkgenootschappen in de gemeente Oldenzaal)elk € 500 in. Carla zorgde voor publiciteit in de pers omtrent alle initiatieven rondom armoede in Oldenzaal. Er waren vaak uitjes voor mensen in armoede, het Kennisteam Armoede is opgericht, er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld zoals Talentontwikkeling, de cursus Grip op Geld, Financiële opvoeding, Onderwijsbegeleiding en de Voorzieningenwijzer. Hierdoor kwam armoede op de kaart en kwam langzaam de samenwerking tussen de verschillende organisaties op gang. Dit heeft wel 5 jaar geduurd.

 

Om de samenwerking te versterken wilde men naar 1 pand. Bijkomstigheid was dat het pand waarin diverse organisaties gehuisvest waren gesloopt moest worden. De gemeente is gevraagd om mee te denken over een pand. Dit pand kwam er met veel hulp (lees financiering) van de gemeente. Met behulp van giften van onder andere het Oranjefonds en de Rabobank is het pand voor veel geld verbouwd. Voordeel voor de gemeente is dat er door de diverse aangesloten organisaties geen subsidie meer wordt gevraagd voor huisvesting.

 

Eén loket
Het één loket, één toegang bevindt zich niet aan de Nijverheidsstraat 97 maar in het Michoriushuis in de stad. Er is bewust voor gekozen niet aan te sluiten bij het Maatschappelijk plein van de gemeente vanwege de hoge drempel die er vaak bij de gemeente is en vanwege het feit dat de gemeente over het inkomen beslist. Er is dus in Oldenzaal een Sociaal Plein(Michoriushuis) en een Maatschappelijk Plein (gemeente).

Het Sociaal Team had al spreekuur. Hierbij zijn vrijwilligers aangesloten. Dagelijks zijn van 9 tot 1 uur, 2 Sociaal Werkers en 2 vrijwilligers aanwezig. Is er een financieel probleem dan doet de vrijwilliger de intake met het intakeformulier voor alle voorzieningen. Blijkt er sprake te zijn van een maatschappelijk probleem dan roept de vrijwilliger de Sociaal Werker erbij, die deze “last” op zich neemt. Alleen Stichting Leergeld moet vanwege een eigen systeem nog langs bij de mensen. Er wordt bij het één loket wel alvast een afspraak met Leergeld ingepland. Het loket is ervoor bedoeld dat mensen lucht krijgen, dat ze bij de hand genomen worden, meteen geholpen worden en dat er aandacht is voor “restjesmensen”.

Nog in de maand juli hopen wij de koppen bij elkaar te steken om een plan voor één toegang naar de voorzieningen in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland te bedenken.

 

Houtdorp Albergen

Zoals jullie misschien al wel gelezen hebben in “Op en rond de Essen” is het thema voor het houtdorp in Albergen voor dit jaar bekend, namelijk: ‘Beestenbende in Houtdorp!”🐔🐄🐖🐎
Vanaf nu mogen de kinderen uit de gemeente Tubbergen zich aanmelden via de website. Ook mogen de kinderen uit Albergen zich inschrijven via de site, maar zij mogen zich tijdens de vakantiespelen ook nog aanmelden.

Er kunnen 25 kinderen gratis deelnemen op 20, 21 en 22 augustus. Er zijn tot nu toe 4 kinderen aangemeld. Er is dus nog plek! Weet u kinderen die graag mee willen doen aan de “Beestenbende in Houtdorp” in Albergen? Maar kan het gezin dit niet betalen? Geef ze dan op bij Mariska Jogems via m.jogems@swtd.nl en ze mogen gratis 3 dagen timmeren in het Houtdorp! U kunt hier het programma lezen.

 

Wist u dat?

 • Het eerste vaatje haring op de Denekamper Haringparty €8050,- opgebracht heeft ten gunste van de Verjaardagsbox Dinkelland?
 • De Pinksterbruidjes uit Agelo een recordbedrag van € 863,99 opgehaald hebben voor de Verjaardagsbox Dinkelland? De Pinksterbruidjes hebben ook verjaardagsboxen mooi versierd.
 • De vrijwilligers van beide Verjaardagsboxen in onze gemeenten heel druk zijn met de voorbereidingen van de Vakantieboxen?
 • Er 8 kinderen tussen de 11 en 14 jaar op zeilvakantie kunnen gaan dankzij Stichting de Ruime Wind en de Rotary in Ootmarsum? Deze 8 kinderen zijn al aangemeld.
 • De Verjaardagsbox gemeente Tubbergen een Vrijwilliger Fondsenwerving zoekt? Wat er van deze vrijwilliger verwacht wordt kun je in deze vacature
 • Tijdens de bouwvakvakantie Astrid en Mariska beiden niet aanwezig zijn? De bouwvakvakantie is van 29 juli tot en met 16 augustus. In de overige schoolvakantieweken is één van ons tweeën bereikbaar.
 • Stichting Leergeld Dinkelland een nieuwe coördinator zoekt? De vacature is hier te vinden.
 • Er door de Lionsclub gratis toegangskaarten verstrekt zijn voor een “Lach voor een lach” aan inwoners van de gemeente Tubbergen die de entree niet kunnen betalen?
 • De kraam van de Verjaardagsbox gemeente Tubbergen op de braderie tijdens de dag van de Vluchtelingen druk bezocht was? Vooral de glittertattoos waren een groot succes!
 • Roy de Witte vertrekt als wethouder? Hij wordt provinciaal gedeputeerde. Van harte gefeliciteerd Roy en veel succes gewenst!
 • Hilde Berning-Everlo is voorgedragen als opvolgster van wethouder Roy de Witte? Wij feliciteren Hilde en wensen haar veel succes! Wij kijken uit naar een mooie samenwerking!

 

 

Jaargang 56 nr.26 en 27                                                                 29 juni t/m 12 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Thema: Aanvaarden                                                          13e Zondag door het jaar

vrij. 28 juni    13.00 uur: Huwelijksviering Bart Bramer en Marlon

Snijders m.m.v. ‘Courage’ (pastoor Pikkemaat)

 1. 30 juni 09.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. ‘Courage’

(pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

 1. 2 juli                       geen viering

 

Thema: Vrede aan dit huis                                            14e Zondag door het jaar

 1. 6 juli 19.00 uur: Eucharistieviering (pastor Oude Vrielink) Collecte:                1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Onderhoud onze kerk
 2. 9 juli geen viering

parochiËle kroniek:

In onze geloofsgemeenschap hebben de volgende kinderen het

 1. Vormsel ontvangen:

Thijmen Bels                                     Sophie Oosterbeek

Isabel Bernds                                   Ike Oude Nijeweeme

Marlon Bernds                                Koen Oude Nijeweeme

Jens Boerrigter                                Yfke Oude Nijeweme

Timo Braakhuis                                Jasmijn Paus

Esmé ter Groot                                Jorieke Schothuis

Bo Hofhuis                                         Jorinde Schothuis

Jelte Mensen                                   Melanie Weultjes

Stef Olimulder                                  Tess Zonder

Dat zij de inspiratie van de H. Geest mogen ervaren.

In ondertrouw:

Bart Bramer en Marlon Snijders, Vermolenweg 58

Ruben Broenink en Leonie Oerbekke, van Lunterenstraat 36, Almelo

Overleden:

Gerardus Hendrikus Haarman,

Beltweg 7, Manderveen

*16-01-1932        … 10-06-2019

Geertruida Josephina Groothuis-Westerhof

*06-04-1947        … 12-06-2019

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 30 juni

Jaargedachtenis: Hennie Fox, Diny en Mariëlle Leus.

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 6 juli

Jaargedachtenis: Anita Rikhof.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Johan Koopman, Theo Albers, Gerrit Haarman, Truus Groothuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 30 juni 09.00 uur

Lector: J. Brakhuis
Misdienaars: E. Kroeze

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Brakhuis

Zaterdag 6 juli 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: T. Olimulder, W. Kuiphuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

16/6                          €74.35                      €62.50 (zondag misboekjes)

22/6                          €46.60                      €30.00 (eigen Kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 10 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 4 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Nieuwe e-mailadressen

De leden van het pastoraal team hebben inmiddels allen hun nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen (zie colofon). Vanaf heden zijn ook de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid via eigen e-mailadressen te bereiken: kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl en rocksolid@hpancratius.nl. Vriendelijk verzoek om deze in uw adreslijst aan te passen. De oude e-mailadressen zullen na een half jaar automatisch komen te vervallen.

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

 1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

ONDER DE KROEZEBOOM

Deze titel heb ik gegeven aan mijn jongste boek, omdat de rode draad in het boek het Twentse leven is. We weten dat de Kroezeboom bij Fleringen een groot stuk van de geschiedenis van de kerk in Twente heeft gezien. Wanneer we daar beginnen kunnen we misschien de ziel van de Tukker ontdekken.

Ik begin mijn boek dan ook allereerst over vormen van inculturatie, ook hoe verschillende culturen en godsdiensten in elkaar kunnen vloeien.

De schilders van de Twentse Stola geven dan een beschrijving van hun eigen schilderstukjes.

Het derde hoofdstuk bevat 42 Twentse kerkliederen en gebeden die gebruikt kunnen worden bij een Twentse kerkviering of onder de Kroezeboom. Enkele Twentse tradities worden heel summier beschreven, gevolgd door beschrijvingen van de Aboriginal Stola. Samen met u wil ik dan verder nadenken over welke inhoud gegeven kan worden aan een nieuw missionair tijdperk, hoe moet het verder met onze geloofsgemeenschappen.

Het boek bevat 172 pagina’s en 57 foto’s. Het zal verkrijgbaar zijn eind juni voor acht euro excl. verzendkosten en kan bij mij besteld/opgehaald worden.

Ben Engelbertink mhm

Haaksbergertraat 253

7545 GH Enschede

06-14660314 benengelbertink@hotmail.com

 

JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020

De jongerenbedevaart naar Lourdes is in volle voorbereiding, u zult er over gehoord hebben, of u bent er over aangesproken, of in de vieringen iets over gehoord. Het is inmiddels een gespreksonderwerp. Het duurt nog even voordat wij gaan, de planning is dat wij in de 1e week van de meivakantie 2020 gaan. Er zijn verschillende acties die ondernomen worden door de jongeren van Rock Solid. In juli staat de sponsoring met de nek door de drek op het programma. Pastores en onze Katinka van Rock Solid gaan op 6 juli in Vriezenveen met de nek door de drek, u kunt Katinka, Pastoor Pikkemaat en de Diakens Thöni en Huitink sponseren, zij gaan voor de jongeren door de drek. De jongeren zullen ook nog aanwezig zijn bij de rommelmarkt in de fiets vakantieweek in Tubbergen. In het najaar zullen er nog meer acties komen.

Wij willen graag weten wie van de jongeren mee willen naar Lourdes. De jongeren van Rock Solid konden een vooraanmelding doen, dat verplicht hun tot niets. Deze jongerenbedevaart is ook voor jongeren die niet zijn aangesloten bij Rock Solid. Deze jongeren kunnen zich ook voor aanmelden, dat kan via de mail bij b.huitink@hpancratius.nl  Geef naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en mailadres door.

Wij proberen de jongeren voor een bedrag van €250,00 mee te laten gaan, daar zit de busreis, overnachtingen en maaltijden bij in. Jongeren die nog niet zijn aangemeld en nog niet aan acties hebben meegedaan daarvan wordt verwacht dat zij aan de activiteiten meegaan doen die nog komen. Wij kunnen jongeren meenemen naar Lourdes voor dit bedrag door de acties die wij samen opzetten.

Het is uiteraard een bedevaart met begeleiding. De leiding van Rock Solid zal meegaan als begeleiding, daarnaast zal de begeleiding worden aangevuld met ouders van de jongeren. Wij zijn er ons van bewust dat wij de verantwoordelijkheid op ons nemen om jongeren mee te nemen, begeleiding staat bovenaan ons lijstje.

In de krokusvakantie van 2020 zullen jongeren voorbereid worden op deze bedevaart, dat jongeren weten waar zij naar toe gaan, het verhaal van Lourdes kennen, een bedevaart heeft ook voorbereiding nodig, dat geld ook voor jongeren en hun begeleiding.

Er is nog tijd, maar ook genoeg werk aan de winkel, het gaat een bijzondere bedevaart worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart

Diaken Bert Huitink

Beste parochianen,

In de voorbije maanden is uw aandacht meerdere keren gevraagd voor de onrust en onduidelijkheid over de gelden van de parochie in z’n geheel en de eigen locatie in het bijzonder. Dit alles heeft zijn eerste aanvang gehad nadat het parochiebestuur tot het besluit was gekomen om de budgethouder van de beheercommissie, dhr. Gerard Oude Avenhuis, op non actief te stellen. Dat heeft o.a. geleid tot een gesprek tussen het parochiebestuur en de groep verontruste parochianen, met wethouder Roy De Witte in een bemiddelende rol; dit schrijven is daarvan een voortvloeisel.

 

De beslissing tot het op non actief stellen is niet ‘van vandaag op morgen’ genomen en is gestoeld op een langere geschiedenis. Dhr. Oude Avenhuis is vanaf september 2010 als budgethouder aan de slag gegaan binnen de locatieraad (nu beheercommissie) Langeveen. In die functie hebben wij hem leren kennen als een betrokken en toegewijde vrijwilliger. Zijn werkzaamheden heeft hij nauwkeurig uit weten te voeren en hij heeft de locatie Langeveen zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen.

 

Helaas is in de loop van de tijd een dermate wederzijds gebrek aan vertrouwen ontstaan die verdere samenwerking in de weg staat en het parochiebestuur heeft doen besluiten de werkzaamheden van dhr. Oude Avenhuis als budgethouder stop te zetten. Het parochiebestuur erkent dat een mondelinge aankondiging van deze stappen naar dhr. Oude Avenhuis gepast was geweest, maar dit zou niets veranderd hebben aan het definitieve besluit van het bestuur. Reeds vaker is dhr. Oude Avenhuis gewezen op het nemen van zijn eigen verantwoordelijkheid. Op diverse wezenlijke onderwerpen was zijn eigen opvatting niet te verenigen met het bestuurlijke beleid, waarbinnen ook het parochiebestuur gehouden is aan bepaalde kaders.

 

Het parochiebestuur heeft geprobeerd in zorgvuldige bewoordingen – met bescherming van de persoon in kwestie – uitleg te geven over het besluit. Wij betreuren dat klaarblijkelijk de opvatting is ontstaan dat hij “een greep uit de kas zou hebben gedaan”, dit is absoluut niet aan de orde. Wij betreuren eveneens wanneer dit op één of andere wijze dhr. Oude Avenhuis zou hebben geschaad.

 

Dit alles laat onverlet dat het parochiebestuur bij het besluit blijft om dhr. Oude Avenhuis niet te doen terugkeren in zijn functie en dat er gewerkt wordt aan een nieuwe invulling van de functie van budgethouder. Middels dit schrijven, willen wij nogmaals herhalen, dat wij dhr. Oude Avenhuis danken voor zijn vruchtbare werkzaamheden voor de H. Pancratius parochie in het algemeen en de geloofsgemeenschap Langeveen in het bijzonder.

 

In het bovengenoemde gesprek is ook de zorg geuit over de toekomst van de kerk van Langeveen. Het parochiebestuur deelt van harte deze zorg; deze geldt eveneens voor alle andere acht kerken van onze parochie. Met de leden van de beheercommissies, vrijwilligers en parochianen willen wij dit ook breed bespreekbaar maken. Als parochiebestuur willen we ons uiterste best doen onze kerkgebouwen te behouden voor de dorpen, ook wanneer zich de situatie voordoet dat de kerk aan de eredienst moet worden onttrokken. Het kerkgebouw is en blijft van grote waarde voor de verbinding in onze dorpen! Over dit onderwerp is ook contact gezocht met het college B & W van de gemeente Tubbergen; binnenkort zal dit gesprek gaan volgen.

 

Tot slot spreken wij de wens uit in eenheid en verbondenheid met alle parochianen en vrijwilligers, te blijven werken aan een betekenisvolle H. Pancratius parochie.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Jaargang 56 nr. 24 en 25                                                                       15 t/m 28 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Ontmoeting en verbinding geeft energie en vreugde

Beste parochianen,

Hopelijk hebt u allemaal een mooi Pinksterweekend gehad. Een weekend waarin het werk even neergelegd kon worden en waarin tijd was voor elkaar. Om samen te genieten in de tuin, bij een evenement, of tijdens een fietstocht of wandeling. Verbinding met elkaar doet goed, daar leven we van op en daar krijgen we energie van. Pinksteren kunnen we ook zien als het feest van verbinding. We hoorden in de eerste lezing op eerste Pinksterdag dat mensen uit allerlei landen  samenkomen  in Jeruzalem en door de vrienden van Jezus worden aangesproken in hun eigen taal. Daardoor ontstaat saamhorigheid, begrip, enthousiasme en vreugde. Wanneer voelen wij ons in deze tijd aangesproken? Wanneer we samen gaan voor hetzelfde ideaal. En dat gebeurt vaak als we ons inzetten voor de ander, de medemens die een steuntje in de rug kan gebruiken. Denk aan het enthousiasme voor het vastenproject Matamba dat we een paar jaar hebben gesteund, en aan het komende evenement “Samenloop voor Hoop”, waar zoveel mensen in onze gemeente zich voor inzetten. Op zulke momenten spreken we met elkaar de zelfde taal. De taal van de liefde voor elkaar. Op donderdag 20 juni is er weer een gelegenheid om die taal te spreken. Dan is het namelijk Wereld Vluchtelingen Dag en organiseert onze parochie samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland  een multiculturele maaltijd in het Oale Roadhoes in Tubbergen. In de hoop dat er ontmoeting ontstaat tussen nieuwe inwoners van de gemeente en de mensen die hier vandaan komen of al langer wonen. Naar die ontmoeting wordt echt uitgekeken! De vorige maaltijd die in dat kader werd gehouden ( werelds eten in 2017) werd zeer gewaardeerd. Weet dus dat u meer dan welkom bent! De bedoeling is dat u dan een eigen bereid gerecht meeneemt. Vanaf 16.30 uur bent u welkom en we sluiten om 19.00 uur weer af. Aanmelden kan bij ondergetekende  (c.saris@hpancratius.nl) Dat wij steeds opnieuw Gods Geest in ons laten werken, en elkaar de aandacht en de zorg geven die gevraagd wordt.

 

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, Pastoraal werker

 

Thema: In eeuwigheid gevormd                                         Heilige Drie-Eenheid

 1. 16 juni 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondagmisboekjes

 1. 18 juni                       geen viering

 

Thema: Gebroken om te delen                                                        Sacramentsdag

za.22 juni         19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.                                              Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg voor onze parochie

 1. 25 juni geen viering

 

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Theodorus Antonius Albers,

Dollerweg 17a

*25-06-1952        … 06-06-2019

Dat hij mag rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 16 juni

Jaargedachtenis: Bennie ten Berge, Annie Horstman.

Misintenties: Bernard vd Aast, Hein Bekhuis, Berend Waaijer, Gerard Pegge, Jan Weusthuis, Johan Koopman, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, fam. Perdaan-Plegt, Herman Oude Elberink, ouders Klein Rikhof en San Kienhuis, overl.fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Plegt-Paus, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Jan Lohuis, Herman Rikhof, Hendrik Paus, Jo Weghorst-Schothorst, Herman Bruins, oma Marietje ter Groot-Ophof, oma Marietje ter Braak-Vennegoor, opa en oma Oude Nijeweeme, opa en oma Mensen-Hoek, opa en oma Niemeijer-Krikhaar, opa Zonder, Bart Hofhuis, opa en oma Boerrigter, opa Hofhuis, oma Agnes Oude Nijeweme-Monninkhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Theo Albers.

Overige intenties: H. Mis uit dankbaarheid.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 22 juni

Jaargedachtenis: Josefien ter Braak.

Misintenties: Karel Poiesz, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, Bennie Paus, Theo Albers.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 16 juni 09.00 uur

Lector: J. Lescher
Misdienaars: S. Olimulder, J.Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: J. Lescher

Zaterdag 22 juni 19.00 uur
Lector: M. Hesselink

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Hesselink

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

Hemelvaart 30/5 €100.90 (totaal)

2/6                            €73.50                     €46.90 (Pastorale zorg)

8/6                            €117.00                  €127.40 (Ned. Missionarissen)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 26 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 20 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

 

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

SIZ Twente zet in op vrijwilliger met ervaring

Heb je eigen familie ervaring in de GGZ of verslavingszorg? En wil je leren deze functioneel in te zetten ten behoeve van andere naasten? Schrijf je dan in voor een van onze trainingen.

Op woensdag 28 augustus 2019 start SIZ Twente in Hengelo weer met de trainingen Familie Ervaring-Deskundigheid (FED). De training bestaat uit twee delen. Deel I is gericht op inzicht en ondersteuning van het eigen (herstel) verhaal. Deel II is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ter ondersteuning van anderen.

Na het doorlopen van beide trainingen (totaal 17 dagdelen) ben je voldoende uitgerust om als vrijwillig FED aan de slag te gaan door het bieden van ondersteuning of voorlichting aan groepen en/of individuele familieleden en naasten.

Wil je verder als professionele FED, dan start in februari 2020 de leergang FED bij de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar kan je aan meedoen na het doorlopen van bovenstaande trainingen of soortgelijke trainingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 1. Huisman, trainer SIZ Twente, j.huisman@siztwente.nl of 06-47504724

Aanmelden kan via:

aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720

 

Twentse Week van de Jonge Mantelzorger

SIZ Twente, Mediant en Tactus vragen als kartrekkers van een unieke Twentse samenwerking tussen diverse zorg- en welzijnsorganisaties, aandacht voor jonge mantelzorgers in Twente. In de week van 3 juni wordt uitgepakt op social media met verhalen van, voor en over jonge mantelzorgers.

Nederland telt ruim 350.000 jonge mantelzorgers. In Twente hebben we 15.000 jeugdigen die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus met een beperking, verslaving, psychische problemen en/of chronische ziekte. De Week van de Jonge Mantelzorger (WVDJMZ) is bedoeld voor alle jonge mantelzorgers in Twente van 4 t/m 21 jaar.

We laten deze week zien welke mogelijkheden er voor hen zijn en waarom dit zo belangrijk is. Eén op de 6 jeugdigen in Twente heeft namelijk te maken met een gezinslid dat structurele zorg nodig heeft. Dit heeft niet alleen een grote impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mantelzorgers, maar op hun complete leven. Deze groep heeft alle aandacht voor de thuissituatie nodig en cijfert zichzelf daardoor vaak weg. Jonge mantelzorgers blijven daardoor vaak onopgemerkt. In de praktijk blijkt dat jonge mantelzorgers onderhuids wel degelijk met diverse emoties, spanningen en verantwoordelijkheden, die er toe bijdragen dat zij op enig moment in hun leven kunnen vastlopen.

In Twente kijken we naar elkaar om en om dat nog wat te vergemakkelijken is er tevens een speciale pay-it-forward actie. Je kunt iemand anders (of jezelf) via de gemeenschappelijke  website wijzen op de diverse ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Jeugdigen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een toffe relaxactiviteit, een goed gesprek of een cursus boordevol goede tips.
Meer weten? Ga naar www.weekvdjmz.nl en houd de hashtag #wvdjmz goed in de gaten.

 

Beste parochianen,

Het stemmen voor de Ariëns publieksprijs is begonnen.

Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.

Van 1 juni t/m 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer.

Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.

ZE ZIJN HET WAARD!

1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis

Succes met stemmen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

“Onderweg met Maria”

Vanaf 2001 tot en met 2018 werd, op enkele uitzonderingen na, ieder jaar vanuit onze H. Pancratiuskerk de Mariaprocessie gehouden op de laatste zondag in mei.

Wat betreft de organisatie van de processie, vorig jaar de  “de stille tocht” genoemd, moest er steeds meer rekening worden gehouden met andere kerkelijke activiteiten in de gehele Parochie H. Pancratius Tubbergen, zoals 1e Heilige Communie, het Vormsel etc. Ook viel de Langeveense kermis een aantal keren in hetzelfde weekend.

Het is dus steeds moeilijker om aan die laatste zondag in mei vast te houden.

Om de hiervoor genoemde reden heeft de werkgroep besloten de overstap te maken naar de maand oktober, ook een Mariamaand.

Er wordt voortgeborduurd op “de Stille Tocht” van vorige jaar, met dien verstande dat de naam gewijzigd is in: “Onderweg Met Maria”. Een zeer toepasselijke naam, omdat de beeltenis van Maria meegedragen wordt door de naast de pastorie gelegen tuin.

De werkgroep nodigt iedereen alvast uit om deel te nemen aan:

“Onderweg met Maria” op 27 oktober a.s. om 14.30 uur van uit H. Pancratiuskerk te Langeveen. Zet het alvast in uw agenda.

Hartelijke groeten,

De werkgroep “Onderweg Met Maria”

God is mens geworden
De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Zozeer heeft God de mensen liefgehad dat Hij zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd, lezen we dan ook in het Evangelie van Johannes (3,16). Op een bepaald moment in de geschiedenis, op een bepaalde plaats op aarde is Jezus geboren. Het Woord van God is vlees geworden, zo verwoordt Johannes het (1,14). We vieren deze menswording van Gods Zoon met Kerstmis.

Hij is verrezen
Jezus verzamelde een groep leerlingen om zich heen, verrichte genezingen, sprak over zijn verhouding met zijn Vader in de hemel en verkondigde het rijk van God. Omdat Hij zich uitgaf voor Gods Zoon beschouwden sommige joodse leiders Hem als bedreigend voor het geloof in de enige God. Hij werd opgepakt en gekruisigd. Toen Jezus na zijn sterven uit de dood verrees en aan zijn leerlingen verscheen, begrepen zijn volgelingen steeds meer dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Jezus’ verrijzenis vieren we met Pasen. Voor het christelijk geloof is Pasen het belangrijkste feest.

Heilige Geest
In de eerste veertig dagen na zijn dood verscheen Hij nog verschillende malen. Toen keerde Jezus terug naar zijn Vader in de hemel: Hij steeg op naar de hemel (Hemelvaart). Maar Hij beloofde een Helper te sturen. Tien dagen later daalde deze Helper, de heilige Geest, over de leerlingen neer (Pinksteren).

Kerk
Deze wonderbaarlijke ervaring maakte van de eerste christenen een hechte gemeenschap van mensen die het avondmaal vierden zoals Jezus met zijn leerlingen had gedaan (de Kerk), en die aan heel de wereld Jezus’ boodschap (het goede nieuws, Evangelie) gingen verkondigen.

 

Website Rooms Katholieke Kerk in Nederland

Jaargang 56 nr. 22 en 23                                                                          1 t/m 14 juni

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Fotowedstrijd H. Pancratius parochie: ‘Mijn heilige plek’

 

Beste parochianen,

Ieder van ons heeft wel een bepaalde plek die ons zeer dierbaar is. Die plek kan zelfs zo bijzonder zijn dat we het een heilige plek noemen. Heilige plekken zijn namelijk plekken waaraan bijzondere waarde wordt toegekend. Het zijn plekken die onder andere kracht, troost, rust, blijdschap of dankbaarheid kunnen vertegenwoordigen. Het kan ook een plek zijn waar we God mochten ervaren. Ieder van ons heeft vast wel zo’n bijzondere plek die ons heeft weten te raken,

op welke wijze dan ook. Een plek die ons leven misschien heeft veranderd, die een heilige onrust in ons heeft wakker gemaakt of ons hart heeft gestolen.

Al die plekken vertellen namelijk een verhaal en elk van die verhalen is bijzonder en uniek.  Naar dat verhaal en naar die bijzondere plek van u, van jou zijn wij op zoek.

Doe daarom deze zomer mee met de fotowedstrijd: ‘Mijn heilige plek’.

Van 1 juni tot en met 31 augustus 2019 organiseren we als parochie een fotowedstrijd met het thema: ‘Mijn heilige plek.’

Welke plek is voor u, voor jou heilig en waarom?  Doe mee en vertel  uw/ jouw verhaal in beeld en woord!

Jurering:  De ingezonden foto’s zullen onder andere worden beoordeeld op kwaliteit, compositie, sfeer in combinatie met de toegevoegde onderbouwing.

Publieksprijs: Ook u kunt uw stem uitbrengen middels de publieksprijs. Deze prijs is voor de meest aansprekende foto en bijbehorend verhaal, gekozen door het publiek.

Tentoonstelling: Alle ingezonden foto’s zullen vanaf 6 oktober middels een rondgang in alle kerken van onze parochie ten toon worden gesteld. Vanaf dat moment start ook de stemperiode voor de publieksprijs. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Doe mee! Maak een foto van uw, van jouw heilige plek en schrijf in maximaal 90 woorden een toelichting.

Stuur dit voor 31 augustus naar: info@hpancratius.nl

We zien uit naar uw inzending.

Mede namens de jury van de fotowedstrijd ‘Mijn heilige plek’.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Tel. 06-20486904

 

Thema: Sla uw ogen ten hemel                                           7e zondag van Pasen

 1. 2 juni 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

 1. 4 juni 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Hierna is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.
Thema: Geest, vuur ons aan                                                          Pinksterzaterdag

 1. 8 juni 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nederlandse Missionarissen

Thema: Geest, vuur ons aan                                                               1e Pinksterdag

 1. 9 juni 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

kinderkoor. (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nederlandse Missionarissen

Onder deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 

 1. 11 juni geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 2 juni

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Annie Heppenhuis-Velers.

Misintenties: Gerard Bekhuis, ouders oude Oosterik-Flinkers, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, overl. ouders Plegt-Paus.

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 8 juni

Misintenties: Gerrit Albers en ouders Droste-Derkink, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Herman Oude Elberink, Ria Bernds-Meenhuis, ouders Kroeze-Leemhuis, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZONdag 9 juni

Jaargedachtenis: Bennie Kuipers, Gerard Kleizen, Hein Waaijer, Jan Vrerink, Johan Mensen.

Misintenties: overl. Pastores, Bernard en An Klein Haarhuis-Grotelaar, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Johan en Paul Bekhuis. Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Annie Waaijer-Blankenvoort, overl. ouders Nijkamp-Steenhof en overl. fam. , overl.ouders ter Groot-Kempers en overl.fam., Bennie Steggink, overl.fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Karel Poiesz, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Marietje ter Groot-Ophof, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, ouders vd Aast-Kock, Herman Broekman, San en Jan Kleizen, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Jan en ouders Vrerink, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, Sien Mensen-Hoek.

Overige intenties: H. Mis voor ons allemaal.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 2 juni 09.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienhuis

Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Zaterdag 8 juni 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: E. Kroeze, T. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Zondag 9 juni 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Misdienaars: D. Pouwels, W. Kuiphuis
Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: I. Scholten

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

19/5                          €76.70                      €64.62 (Priesteropleiding)

25/5                          €36.00                      €31.90 (Pastorale zorg)

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 12 juni.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 6 juni 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

WANDEL DE OCHTEND TEGEMOET

Zondag 16-6: Wandel de ochtend tegemoet?

Mediatieve midzomerwandeling rond de Kuiperberg. Op de rand van langste dag en kortste nacht….beleven we het ontwaken van Gods schepping. We sluiten af met een broodmaaltijd.

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)

Wanneer: 16 juni, 05.00 uur

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in Ootmarsum, Almelosestraat bij het Landkruis.

Kosten: € 7.50 p.p. (inclusief gezamenlijk ontbijt)

Aanmelden: Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51. www.parochielumenchristi.nl

We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar gedichten, passages uit de bijbel en andere teksten.

We wandelen rondom de Kuiperberg en zullen na de wandeling, die zo’n 7 kilometer zal beslaan en ca. 2,5 uur duren zal, samen ontbijten in de pastorie van Ootmarsum.

De wandeling wordt geleid door Karel Tijhuis.

 

Eerste resultaten Vastenactie 2019

 

Tijdens de Vastenactie is er aandacht besteed aan het gebruik  van en de behoefte aan schoon drinkwater. Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies en scholen geld ingezameld.

Tot nu toe is er een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald. De komende maanden zal dit bedrag nog stijgen omdat nog niet alle parochies de opbrengst van hun collectes hebben overgemaakt.

Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon drinkwater.

Op de basisscholen Kadoes  te Albergen en Aloysius te Geesteren is de schoolmusical van Vastenactie opgevoerd. Ook deze stond in het teken van ‘Water verandert alles’ en in het belang van schoon drinkwater.  In de weken daarna haalden de leerlingen zoveel mogelijk geld op voor de diverse waterprojecten.

Vastenactie en de MOV groepen uit onze parochie danken u allen voor uw bijdrage en giften.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Opbrengst Wereldmissiemaand 2018

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in samenwerking met de parochies in alle bisdommen aandacht gevraagd voor de katholieke kerk in Ethiopië.  Dit had een mooie opbrengst tot gevolg, te weten:

€ 234.136,00

Waarvan:

Collecte Wereldmissiezondag € 127.045,00

Collecte Wereldmissiedag kinderen € 24.470,00

Donateurs via MISSIO: € 82.621,00

Het bedrag wordt onder meer besteed aan het pastorale werk van de ‘Kleine zusters van Jezus’ bij de bevolkingsgroepen van de Menja’s en aan de bouw van een kapel voor de vluchtelingen die verblijven in de kampen in de regio Gambella.

MISSIO en MOV groepen H.Pancratius parochie. Danken u/ jou hartelijk voor de bijdrage.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Jeugdkerk sluit werkjaar af in de pastorietuin van Langeveen.

Zaterdagmiddag 18 mei komen 15 kinderen voor een gezellige afsluiting naar Langeveen. Bekende kinderen die we dit jaar al eerder bij één of meerdere activiteiten hebben gezien. In de dagkapel wordt druk geverfd om een mooi glazen potje te versieren. Kaarsje erin en op naar de Maria kapel. Daarna lekker de tuin in. Met een heerlijk zonnetje wordt het een echte wedstrijd tussen de jongens en de meisjes. Zaklopen, watersponsspel,  stellingen over het geloof met de vraag waar of niet waar, sleutel door de kleren halen en verstoppertje. Er wordt gelachen, goed samengewerkt en fanatiek gestreden. Ook gaat iedereen op ontdekkingstocht over de paden, tussen de bomen door en rond de vijver. De middag wordt afgesloten met een kleine buiten viering en heerlijke pannenkoeken. Iedereen gaat met een volle buik en een potje met daarin een klavertje 4 naar huis. Bedankt allemaal, een fijne vakantie en graag tot september!

Zo heeft de Jeugdkerk het werkjaar afgesloten, nu komt de tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe werkjaar, wat gaan we doen. We houden u op de hoogte met een nieuw jaarprogramma.

Namens de werkgroep,

Marleen, Evelien, Ingrid, Jelline, Yvonne en

Diaken Bert Huitink.

 

Niet aangeboren hersenletsel!

(Lunchbijeenkomst voor mantelzorgers uit Tubbergen)

 

Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een hersentumor of een hersenkneuzing, kunnen mensen al dan niet ernstig last blijven houden van de gevolgen.
De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De ‘onzichtbare gevolgen’ zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. Denk hierbij aan geheugenproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen. Wat betekent bovenstaande voor de getroffene zelf, maar ook voor mantelzorgers?

‘Hij slaat nooit meer een arm om me heen, alles is zo veranderd‘.

Mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren  een lunchbijeenkomst met gastsprekers Ronald Elferink en Heidi Arp.

Ronald en Heidi zijn werkzaam bij InteraktContour, een organisatie die zich richt op ondersteuning en gespecialiseerde zorg van mensen met hersenletsel en hun naasten.

Middels informatie en oefeningen krijgt u meer inzicht in ‘niet aangeboren hersenletsel’

Naast deze presentatie lunchen we gezamenlijk! Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op:

Dinsdag 18 juni 12.00 tot 14.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren.

Aanmelden kunt u doen voor donderdag 9 juni.

per email bij e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38275388 of 06-38594369 (ook voor meer informatie). De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

 

Pancratiusdag 2019 in het teken van geloof, hoop en liefde

Op zondag 1 september 2019 starten we om 10.00 uur met de Pancratiusdag ons nieuwe pastorale werkjaar. Zoals voorgaande jaren, zal de viering weer plaatsvinden bij de Kroezeboom in Fleringen.

Dit jaar zal de viering in het teken staan van de Samenloop voor Hoop , het evenement dat  drie weken later plaatsvindt in Tubbergen en zoveel inzet en belangstelling kent in de gemeente. Het thema van de viering is “Geloof, hoop en liefde”. Er zijn twee sprekers uitgenodigd die vertellen wat het evenement voor hen betekent:  Henny Oude Geerdink, de voorzitter  en iemand van de eregasten. Het kinderkoor van Albergen zal samen met andere kinderkoren de zang verzorgen. Miriam Oude Wesselink zal het lied dat zij voor de Samenloop voor Hoop heeft geschreven, zingen.

We staan stil bij alle mensen die ons ontvallen zijn en die op dit moment onze steun en betrokkenheid kunnen gebruiken. Het belooft een mooie en geïnspireerde viering te worden.

U bent van harte uitgenodigd! Noteert u deze datum vast in uw agenda?

Hartelijke groeten,

Mede namens de werkgroep:

Leo Stamsnieder, Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier,

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Multiculturele maaltijd op 20 juni in Tubbergen

Donderdag 20 juni is het de internationale dag van de vluchteling. Op die dag zullen er diverse activiteiten plaatsvinden in Tubbergen die door  Vluchtelingenwerk Oost Nederland worden georganiseerd. Eén van die activiteiten is een multiculturele maaltijd waar wij als H. Pancratius Parochie aan meewerken. Deze maaltijd zal plaatsvinden in het Oale Roadhoes van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Het is de bedoeling dat alle bezoekers een eigen bereide maaltijd meenemen voor het aantal personen waarmee ze komen. Deze maaltijden worden met elkaar gedeeld en zo kunnen elkaars gerechten geproefd worden. Maar natuurlijk staat deze avond vooral in het teken van ontmoeting. Aan de hand van kaartjes uit de zogenaamde “kletspotten” zullen we met elkaar in gesprek gaan. Kinderen zijn ook welkom, zij kunnen zich laten schminken. Er zullen diverse kraampjes staan van mensen die hier een nieuw bestaan hebben opgebouwd en ook van vluchtelingenwerk. Kortom: een unieke kans om nieuwe gerechten te proeven, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. We zouden het erg op prijs stellen als mensen van onze parochie ook aan deze maaltijd zouden kunnen deelnemen. Van harte welkom! U kunt zich aanmelden via pastor.saris@hpancratius.nl

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 9 juni vieren we Pinksteren. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

Deze viering is de laatste van het seizoen. Na de zomervakantie starten we met nieuwe vieringen. De data zijn 6 oktober en 22 december 2019, 1 maart, 12 april en 31 mei 2020.  Ook deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Alleen de viering in oktober is op een andere locatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u

donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

De Andersons en Zuster Christella Warini  brengen verwondering naar Ootmarsum

Ter afsluiting van het jaar van het Huis van Spiritualiteit is op zondag 23 juni ‘Hier Dooft Niets’ van De Andersons te zien in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum. De Andersons zullen tijdens de voorstelling een bijzondere gast uit de regio ontvangen, deze avond is dat Zuster Christella Warini.

Deze voorstelling doet de grootste pessimist weer geloven in het leven. De Andersons bruisen, verstillen, ontroeren, passioneren en laten je niet meer los. In hun sprankelende theaterconcert ‘Hier Dooft Niets’ gaat het over verwondering. Een begrip dat ze opnieuw ontdekten toen ze een nieuwe huisgenote kregen: de jongste non van Nederland.

De Andersons nemen je mee in een hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert over opnieuw beginnen en de luiken openen. Met liederen en verhalen vol levenslust, liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen de onverschilligheid. En dat doen ze niet alleen: elke voorstelling nodigen ze ook een bijzondere gast uit en deze avond is dat Zuster Christella Warini. In haar geboorteland Indonesië trad ze in als zuster waarna ze in 2000 naar Nederland werd uitgezonden en lid werd van de Zusters Franciscanessen van Denekamp. Het leven is voor Zuster Christella een pelgrimage. Onderweg ontmoet ze medepelgrims die uitnodigen om de vele kleuren van het leven met elkaar te delen. Als onderdeel van dit theaterconcert zal deze betrokken Zuster vertellen én zingen over wat haar verwondert, inspireert en beweegt.

Eerder maakten De Andersons samen met Arjen Lubach de voorstelling Stockholm Sneeuwt en brachten ze een voorstelling over het leven en werk van Cornelis Vreeswijk. Daarnaast speelden ze als zangers en theatermakers in diverse producties (o.a. in ‘Verboden te Lachen’ van en met Herman van Veen en ‘Het Vreemdelingenlegioen’).

De pers over De Andersons:
“Wonderschone liedjes.”,  “Ze zetten iets heel bijzonders op de planken. Conceptueel een vondst en qua acteren en zang een topprestatie.”, “Een warme en overdonderende gebeurtenis.”.

 

Kaarten kunnen aan de kassa worden gekocht of kunnen vooraf gereserveerd worden via: secretariaat@lumenchristi.nl | Prijs: € 12,50 | Aanvang: 20:00 | Meer info: www.deandersons.nl

 

 

Jaargang 56 nr. 20 en 21                                                                       18 t/m 31 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Terugblik parochie bedevaart Lourdes

Op dinsdagochtend 30 april vertrokken we met 50 mensen met de bus naar Lourdes. De dag daarop zouden de vier overige pelgrims en vrijwilligers met het vliegtuig vertrekken. De busreis verliep voorspoedig. Op deze eerste dag hebben we onderweg de kathedraal van Amiens bezocht, een reusachtig bouwwerk uit de 13e eeuw met een indrukwekkende gevel en hele mooie glas in loodramen.

’s Avonds kwamen we aan in het klooster van Lisieux, waar de slaapvertrekken de sfeer ademen van Theresia van Lisieux: licht en liefdevol. De volgende dag bezochten we de schitterende  basiliek van Lisieux .De kerk ademde rust,  zuiverheid en schoonheid uit. Het deed heel goed om er te zijn. Vervolgens gingen we naar de crypte voor onze eerste viering. Deze ruimte was minstens zo adembenemend door de prachtige mozaïeken. Voor ondergetekende was het heel  bijzonder en ontroerend om hier te mogen voorgaan in een viering. Na de middagmaaltijd vertrokken we met de bus voor een lange rit naar Niort.

Halverwege de volgende dag kwamen we onder het lied “Avé, avé, avé Maria” in Lourdes aan. Nadat we ons geïnstalleerd hadden in het hotel trokken we naar het heiligdom om  Maria te begroeten en een rondwandeling te maken. Er waren veel mensen in Lourdes omdat de orde van Malta aanwezig was met duizenden leden uit landen over de hele wereld.

De vierde dag van onze bedevaart begonnen we met een welkomstviering in de St. Jozef kapel waar iedereen werd geraakt door de mooie overweging van hoofdaalmoezenier Oortman. Daarna was er gelegenheid om naar de baden te gaan of souvenirs te kopen.

’s Middags zijn we naar de beeldenmakerij geweest waar talloze beelden van heiligen te zien waren. Verder ook naar de dorpskerk van Lourdes waar we het doopvont konden bezichtigen waaraan Bernadette gedoopt is. We hebben het huisje bezocht waar Bernadette heeft gewoond met haar familie en het beeld gezien van Maria, zoals Bernadette haar echt heeft gezien: niet met gevouwen handen, maar met open armen. De lichtprocessie in de avond was indrukwekkend en gaf rust en bemoediging aan alle aanwezigen.

De volgende ochtend hebben we de kleine kruisweg gelopen en de prachtige beelden uit wit marmer mogen bewonderen van de kunstenares Maria de Faykod.

’s Middags hebben we een nieuwe opzet meegemaakt van de sacramentsprocessie Er klonken prachtige liederen en er was veel verbondenheid en eenheid te ervaren. ’s Avonds kwamen we samen bij het kopaltaar van de Pius X kerk voor een gezamenlijke dodenherdenking, die heel stijlvol verliep.

De zesde dag van onze bedevaart begon met een internationale viering in de Pius X kerk ,waar dit keer meer dan 20.000 mensen aanwezig waren. De bisschop van New York ging voor. Het was een viering van anderhalf uur, wat niemand in de gaten had vanwege de prachtige liederen en teksten. Daarna stond de bus klaar voor een excursie door de Pyreneeën, waar we vele besneeuwde bergtoppen mochten bewonderen in de stralende zon. Na afloop was er de mogelijkheid om de grote kruisweg te lopen of de crypte en de rozenkransbasiliek te bekijken.

De laatste dag in Lourdes begon met een viering bij de grot, waarin mgr. De Korte voorging. Na de viering hebben we gezellig koffie gedronken in de zon.

’s Middags was er de viering met de handoplegging. Ondergetekende mocht de overweging verzorgen en samen met de andere pastores de handen opleggen aan de pelgrims en vrijwilligers. Een hele indrukwekkende ervaring! ’s Avonds werden de devotionalia gewijd in de kapel van het hotel.

Op de zevende dag vertrokken we vroeg naar Nevers. Het was een hele lange reis, maar om 18.30 uur konden we Bernadette begroeten ,die daar ligt opgebaard in een glazen schrijn. In diezelfde ruimte vond de laatste viering van de bedevaart plaats, de zendingsviering. De volgende dag kwamen we na een lange busreis om 22.30 uur in Tubbergen aan.

We kunnen terugkijken op een geslaagde bedevaart met een hele fijne groep mensen. Er was veel verbondenheid , aandacht en zorg voor elkaar. We hebben ons kunnen laven aan de sfeervolle en bemoedigende vieringen. We zijn gesterkt in ons geloof en vertrouwen en zijn daar heel dankbaar voor!

Hartelijke groeten,

Christianne Saris,

pastoraal werker

 

Thema: Het oude is voorbij                                                   5e zondag van Pasen

 1. 19 mei 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Priesteropleiding

 1. 21 mei geen viering

 

Thema: Verblijf bij de Heer                                                   6e zondag van Pasen

 1. 25 mei 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg voor onze parochie

 1. 28 mei geen viering

 

Thema: Opgenomen in het Heiligdom               Avond voor Hemelvaart

Wo. 29 mei     19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud onze kerk

parochiËle kroniek:

De volgende kinderen hebben zondag 15 april jl. hun 1e H. Communie ontvangen. Van harte gefeliciteerd. Jullie horen er helemaal bij!

 • Luuk Hesselink
 • Michael Kievitsbosch
 • Dani Kuipers
 • Ties Olthof
 • Annemijn Snijders
 • Else Weghorst
 • Renske Weultjes

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 mei

Jaargedachtenis: Lidianne Brakhuis-Kokhuis, Truus vd Aast-Kock, Joop Perdaan, Henk Grootelaar.

Misintenties: ouders Mensen-Kleizen, ouders Johan en Paul Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Gerhardus Pegge, ouders Bertels-Haarhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schotlhuis-Lenferink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.
Overige intenties:
H. Mis uit dankbaarheid.

 

 

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES, ZATERDAG 25 MEI

Misintenties: Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, overl. ouders Paus-Lohuis.

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES WOENSDAG 29 MEI

Misintenties: Joop Perdaan en Harrie en Diny Plegt.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: E. Kroeze, M. Weultjes

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Zaterdag 25 mei 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: D. Pouwels, W. Kuiphuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:M. Pouwels

 

Woensdag 29 mei 19.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, S. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.:   J. Brakhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

5/5                            €76.30                      €62.30 (pastorale zorg)

12/5                          €102.35                   €102.65 (onkosten 1e H. Communie)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 29 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 23 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Mariakapellendag 2019

Op de laatste zondag in mei ( 26 mei:) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

Rossum:(27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een

viering gehouden. Het dames en herenkoor verzorgt daar de zang.

Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder begeleiding van de  muziekfanfare. Nadien is er koffie met krentewegge.

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel

op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor.

De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor

de bezoekers.

Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo

“De Hulpe”voor een oecumenische viering.  Er zal worden

gezongen door het MARKELO’S  KERKKOOR. Er zijn gebeden

en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar medewerking.

Na de viering is er een hapje en een drankje.

In Enter (119) is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan . Nadien  is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats vinden bij de kapel . Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.

Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!!

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: Landkruisen en kapellen in Twente.

Door God geroepen – Paulus – boodschapper van Jezus

Zondagmiddag 2 juni wordt in het Kulturhus in Denekamp de ontroerende musical Paulus opgevoerd. Om 14.00 uur start de voorstelling.

De musical Paulus is het bijzondere verhaal van de apostel Paulus. In prachtige muziek is dit verhaal vertolkt. De musical wordt uitgevoerd door de KISI-musical-groep van Noord-Nederland in samenwerking met de kinderkoren van Ootmarsum en Denekamp. De kinderen zijn begonnen met het instuderen van de danspassen en de liederen. En dat gaat heel goed! Goed om te weten; de musical is geen kindermusical – maar een musical waar ook kinderen in meespelen.

Het verhaal gaat over Paulus, die door God geroepen wordt. Hij wordt boodschapper van Jezus. Paulus is de schrijver van vele brieven aan jonge christengemeenschappen rond het begin van onze jaartelling.

Totdat Saulus door God geroepen wordt is hij geen lieverdje. Daarna is hij ‘om’. Hij verandert zijn naam in Paulus en vertelt overal over Jezus, geneest mensen, wordt gevangen genomen, lijdt schipbreuk, wordt gered – en Jezus is er altijd bij!

De musical Paulus is een musical vol levensvreugde met toneelscènes en dynamische dansen en liederen die dagen later nog in je hoofd naklinken. Dit mag je niet missen!

Wil jij ook op de planken staan?

Dat kan! Op zondag 2 juni is er om 11.00 uur een workshop in het Kulturhus. In de workshop studeren we het voorprogramma voor de musical in. Als jij mee wilt doen met de workshop, stuur dan een email naar secretariaat@lumenchristi.nl .

Wanneer:         zondag 2 juni, 14.00 uur

Workshop:         Als je mee wilt doen aan de musical workshop, geef je dan op bij secretariaat@lumenchristi.nl. De workshop start om 11.00 uur en is gratis.

Tussen de middag zullen we allemaal samen lunchen, neem wel hiervoor je eigen lunchpakketje mee.

Waar:                 Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 23, 7591 GA

Denekamp.

Kaarten voor deze voorstelling kosten € 5,00

 

AFRONDING WERKJAAR JEUGDKERK

De Jeugdkerk gaat haar werkjaar afsluiten op zaterdagmiddag 18 mei. Een werkjaar afsluiten is gezelligheid, een middag samen optrekken. De Jeugdkerk gaat daarvoor een gezellige middag organiseren in de pastorietuin van Langeveen. Een middag met een circuit door de tuin, elkaar tegen komen, een spannende middag met leuke spellen.

De pastorietuin in Langeveen is een soort park, met een vijver, met grasveld, met spannende paden. We sluiten af met een korte viering in de buitenlucht en met pannenkoeken, een mooie smaakvolle afsluiting. Deze middag is voor kinderen vanaf groep 4. Geef je wel op, wij willen graag weten hoeveel kinderen er komen, neem je vriendin of vriendje mee. Ouders kunnen de kinderen brengen en weer ophalen aan het einde van de middag. Een leuke middag om als kinderkoor aan te sluiten. De middag begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Opgeven kan via de mail: jeugdkerkpancratius@gmail.com

Voor informatie over deze middag en de Jeugdkerk kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

 

HEMELVAARTWANDELING VANUIT GEESTEREN

Dit jaar zal er wederom een hemelvaartwandeling vanuit de parochie georganiseerd worden. Dit is inmiddels het 4e jaar dat wij dit organiseren. De 1e wandeling was op de hemelvaartochtend,  de voorgaande twee jaren was de wandeling op de vooravond. Dit jaar zal het weer op de Hemelvaartochtend plaats vinden. Ieder jaar doen wij een andere locatie aan, na Reutum, Langveen en Fleringen doen wij dit jaar Geesteren aan.

Op hemelvaartochtend zal om 06.00 uur de wandeling gaan beginnen, we starten bij Cafe Kottink in Geesteren. We lopen als groep samen de wandeling, daarvoor is een mooie wandeling uitgezet. De dagen voor Hemelvaart is de wandel driedaagse in Geesteren, u kunt er een vierdaagse wandeling van maken door op Hemelvaart ochtend mee te wandelen.

Deze Hemelvaart ochtend gaat de muziekvereniging St. Caecilia zoals ieder jaar op stap, zij beginnen samen met de wandelaars om 06.00 uur maar wel met hun eigen route. Onderweg zullen wij elkaar gaan tegen komen voor een stop en voor koffie, thee en een broodje.

Rond de klok van half negen komen wandelaars samen met de muziekvereniging St. Caecilia Geesteren weer binnen.  Daar zal in de kerk de Hemelvaartviering gaan plaats vinden met medewerking van St. Caecilia.

Wees welkom bij de hemelvaart wandeling en viering in Geesteren.

Namens de muziekvereniging St. Caecilia en de werkgroep,

Diaken Bert Huitink

Terugkoppeling resultaat Adventsactie 2018

Opvang straatkinderen in Rwanda.

Als gevolg van extreme armoede belanden in Rwanda duizenden kinderen, vooral jongens, op straat. De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Rwanda en plaatst ze terug bij familie. Dankzij extra hulp bij de re-integratie verdubbelde het aantal terugplaatsingen.

Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op, en haalde 186 nieuwe kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159 ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen te bespreken waar ze tegenaan liepen.

Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terechtkomen. Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs.

In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt.Mede door uw bijdrage heeft  Cecydar dit kunnen bewerkstelligen,

Mede namens alle MOV groepen van onze H. Pancratius parochie,

Heel veel dank.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Jaargang 56 nr. 18 en 19                                                                          4 t/m 17 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd…”

 

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én – gelukkig mogen wij ook zeggen – voor onze kerk. Een groot aantal van de gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de hemel in wordt geprezen”.

 

We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand: meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.

Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders, mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid, liefde en geduld.

 

Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de samenleving en in de kerk.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Ik heb U lief                                                                    3e zondag na Pasen

 1. 5 mei 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en huis gebonden parochianen gebracht.

 1. 7 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken.
Thema: Moederdag                                                                      4e zondag na Pasen

 1. 12 mei 09.30 uur: Viering 1ste H. Communie m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat, Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten 1ste H. Communieviering

 1. 14 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 5 mei

Jaargedachtenis: Gerrit Nijhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Sinie Damhuis-Hekwolter of Hekhuis, Berend Meijer, Agnes Oude Nijeweme Monnikhof.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet.

jaargedachtenissen en misintenties ZONdag 12 mei

Jaargedachtenis: Rieka Kleizen, Siny Waaijer.

Misintenties: Riek Bekhuis, Annie Waaijer-Blankenvoort, Bennie Steggink, Sien Weusthuis-Haarhuis, Johan Koopman, Marietje ter Groot-Ophof, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Gerard en Rieka Kleizen, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 5 mei 09.00 uur

Lector: I. Derkink
Misdienaars: S. Olimulder, W. Kuiphuis

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Derkink

 

Zondag 12 mei 09.00 uur
Lector: eigen lectoren

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar
Communieuitr.: eigen

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

21-22/4                   €183.00                   €153.35 (onkosten Pasen)

27/4                          €60.70                      €47.30 (onderhoud kerkhof)

Vastenactie melkbus                           €770.15

Vastenactie kinderen                          €550.72

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 mei. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Huis van Spiritualiteit

Maandagavond 27 mei kijken we samen de  indrukwekkende film ‘The Railway Man’. In deze film speelt Oscarwinnaar Colin Firth als Eric Lomax, een Britse legerofficier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen. Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd is met Patti (Oscarwinnares Nicole Kidman), dat de Japanse vertaler, die verantwoordelijk was voor zijn vreselijke behandeling, nog steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man, die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem te confronteren.

Het verhaal neemt ons mee naar het thema ‘vergeving’. Een woord waarvan wij geleerd hebben, dat het van wezenlijk belang is, waarvan we hopen, dat we het krijgen als we fouten hebben gemaakt. Maar zo moeilijk in de praktijk te brengen, als iemand anders ons iets heeft aangedaan.

Na het kijken van de film is er gelegenheid om open met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Het gesprek wordt geleid door pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann

Wanneer: maandag 27 mei 2019

Aanvang 19.00 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee11 Denekamp

Kosten:  € 7,50

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-353551

www.parochielumenchristi.nl

 

Jongeren van  Rock Solid komen in actie:

De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020.

Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek.

We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden maar wel verkoopbaar zijn.

Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren  zoals boeken, woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding .

Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de dagkapel in Geesteren zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.

Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur

Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op woensdag 8 mei a.s. wordt er ter afsluiting van het seizoen  een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Omdat dit de laatste bijeenkomst van dit seizoen is gaan we dit keer niet op reis maar hebben we een Bingo met aansluitend een high tea (thee met heel veel lekkere dingen) op ons vertrouwde plekje.

Na de vakantie op maandag 16 september starten we met het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

UItstapje KVO

Op donderdag 23 mei staat ons uitstapje gepland. Deze keer is de bestemming het palingmuseum in Harderwijk en een rondleiding bij Yakult.

We vertrekken met de bus van ter Beek reizen om 8.15 uur bij restaurant Waayer voor allereerst een ontbijtbuffet in Zwolle. Nadat we ons te goed hebben gedaan aan allerlei lekkers wordt de bus weer gestart om via een mooie route te rijden naar Harderwijk. Daar bezoeken we het onlangs geopende palingmuseum waar we van alles te weten komen over de palingvisserij. Natuurlijk is daar voor de liefhebbers ook een palingversnapering  en is er voor de niet-palingliefhebbers kibbeling. Daarna gaan we naar Almere voor een bezoek aan de yakultfabriek. Na afloop van de rondleiding en presentatie over alle voordelen van het gebruik van yakult krijgen we een goodiebag aangeboden. We gaan verder onderweg voor een pauzestop  en tenslotte dineren we dit keer bij de Dekselse Pannetjes in Terwolde. De verwachte thuiskomst is rond 20.45 uur.

Opgave voor deze dag kan bij Elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768 tot uiterlijk 15 mei. De eigen bijdrage is €50.

 

Op adem komen – over de Heilige Geest

De Heilige Geest blijft toch altijd die ‘vage figuur’ van de Drie-eenheid; Hij is wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de Geest van God de levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar om ‘zo goed als God te zijn’. Op donderdagavond 23 mei zal pastoor Casper Pikkemaat (H. Pancratius parochie, Tubbergen e.o.) in het kader van Huis van Spiritualiteit de aanwezigen meenemen op de Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel genoemd wordt. Wij zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de traditie en vooral in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt deze avond een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige Geest.

U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp. Hebt u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of even te bellen met het parochiesecretariaat 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur). 

Wanneer: donderdag 23 mei 2019

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp

Tijd: 19.30 uur

Kosten: € 7,50

www.parochielumenchristi.nl

 

Wandeling met aansluitend koffie en lekkernijen!

Beste mantelzorger,

De mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk nodigen u (alle mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen) van harte uit voor de volgende activiteit  op

 

Maandag 20 mei a.s.  a.s. van 14.00 tot circa 16.00 uur
Startplaats: ‘Twentsch geluk’,
Wanmakersweg 3, 7664 VR Manderveen .

 

Een mantelzorgmiddag is een activiteit voor mantelzorgers bedoeld om ‘even op adem te komen’ Het is een mogelijkheid om andere mantelzorger te ontmoeten, maar vooral om even bij te tanken van de zorg(en) thuis.

De activiteit van deze maand is:

een wandeling van ongeveer een uur, ontspannen genieten van de gevarieerde natuur en een mooie tocht door het glooiende landschap van het Dal van de Mosbeek met houtwallen,  essen en bronweiden. Aan het eind van de wandeling drinken we koffie of thee met allerlei lekkers bij  “Twentsch geluk”:  een typisch Twents rustpunt aan de benedenloop van de mosbeek op landgoed

“ ’t Knuuv’n”.  Dit trachten zij te doen door op typisch Twentse wijze deels terug te gaan in de tijd toen geluk nog heel gewoon was. Ze werken ook overwegend met streekeigen-, biologische- en fair trade producten.

 

We vertrekken om uiterlijk 14.00 uur!
We verzoeken u dan ook iets voor 14.00 uur aanwezig te zijn!
Mocht u niet zo ver kunnen wandelen, dan kunt u ook bij “Twentsch geluk” plaatsnemen en alvast genieten van een kopje koffie of thee.
Wandelt u ook mee? Aanmelden is noodzakelijk!

Dit kunt u doen bij SWTD tot uiterlijk donderdag 16 mei a.s.:

 e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388

Graag tot ziens op 20 mei a.s..

 

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk.

Jaargang 56 nr. week 16 en 17                                                    20 april t/m 3 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

In de geest van Pasen!

Pasen is werkelijk vrede en vreugde binnen een hernieuwde, verdiepte en duurzame gemeenschap met de verrezen Heer in Gods volheid: “Weest niet bevreesd, gaat aan Mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien” (Math.28,10). Daar met die ontmoeting is Pasen bedoeld. Ja, dan is Pasen niet alleen een zoeken of een zien van de Heer als Levende, maar Pasen wordt eigenlijk: in Hem zijn en met Hem leven.

Met de Heer samen-zijn beleef je de tijd als vrede. Want vrede is verbonden zijn met de levende en een onbreekbare band, ondanks dreigende menselijke zwakheid of ondanks dreigende haat en minachting, zodat er geen plaats is voor verontrusting en angst.

Met die blijvende verbondenheid wordt er ook grote vreugde geschonken: “Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen”(Joh. 16,22).

Bovendien betekent Pasen evenals gezonden worden: om christen te zijn namens de Heer en gedragen door Zijn geest. En de geest is namelijk Jezusʹ belofte aan ons als Zijn blijvende en daadwerkelijke bijstand. De Levende Heer is met ons; Hij heet Immanuel, dat wil zeggen dat onze God in Christus voluit een God met ons is- en blijft! Want deze bijstand en verbondenheid worden toegezegd “voor alle dagen tot aan de voleinding der wereld”: dus voor altijd: in goede en kwade dagen, in succes en tegenspoed, ook in tijden van verdriet en wanhoop, van ziekte en eenzaamheid……

Mogen wij elke dag opnieuw uit paas-vrede en vreugde de kracht putten om door alles heen stand te houden. Dat wij naar het voorbeeld van Jezus voor elkaar kunnen en moeten: een bron van vrede en vreugde zijn, deuren van geluk en rust, middelaars van leven en meeleven. Dan wordt Pasen voor ons nieuw leven, opnieuw beginnen, nieuwe lente!

Pastor Linh

 

Thema: Thema een Nieuwe Horizon       1e Paasdag Hoogfeest van Pasen

 1. 21 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Pasen

 1. Deurcollecte: Misdienaars-Kinderkoor

uitstapje

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 

Thema: Een nieuw geluid                                                                              2e Paasdag

 1. 22 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Pasen

 1. Deurcollecte: Misdienaars-Kinderkoor

uitstapje

 

 1. 23 april geen viering

 

Thema: Vrees niet, ik ben het                                                  2e zondag van Pasen

 1. 27 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

 1. 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Theresia Hendrika Heppenhuis-Eertman

Vasserdijk 46a

*26-04-1929      … 02-04-2019

 

Harrie den Riet

Stationsweg 84-2, Ede

*08-08-1942      … 08-04-2019

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 21 april

Jaargedachtenis: Geertruida Schothuis-Wolters, Marie Schuurman-Maathuis.

Misintenties: overl. Pastores, Marietje ter Groot-Ophof, Jan en Sien Derkink-Lucas, Toon Grootelaar en fam., overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. fam. Weusthuis-Kempers, Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofste, ouders Niemeyer-Krikhage, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Rieka Kleizen, Trees Heppenhuis-Eerdman, Henk en Marij Tijink-Snijders, Harrie den Riet,

Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Mensen-Kleizen, ouders, Johan en Paul Bekhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, ouders Nijkamp-Steenhof en overl.fam., over. Ouders ter Groot-Kempers en overl.fam., Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Karel Poiesz, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Koopman, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, overl. ouders Bekhuis-Jannink, overl.ouders Braakhuis-Bossink, ouders vd Aast-Kock, ouders J.Mensen-Weusthuis, Marie Paus-Hamer, overl. ouders ter Braak-Haarhuis, Maria ter Braak-Albers, ouders Bertels-Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, ouders Grootelaar-Ruiter, Jan Lohuis, overl. fam. Oude Elberink-Hagedoorn, overl. fam. Klein Rikhof en San Kienhuis, Herman Oude Elberink, overl. ouders Plegt-Paus, Ria Bernds-Meenhuis, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Herman Broekman, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Gerrit Mensen, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, San en Jan Kleizen, ouders Haarhuis-Belt en Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis, Gerard Nijkamp, ouders Flinker-Kroeze.

jaargedachtenissen en misintenties maandag 22 april

Misintenties: Bennie Steggink, Truus Meijer-Paus, Bennie Kienhuis, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis.

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 27 april

Misintenties: Marie Kroeze-Schröder, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 21 april 09.00 uur

Lector: J. Lescher
Misdienaars: G.Scholten, W. Scholten

Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar
Communieuitr.: J. Lescher

 

Maandag 22 april 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Misdienaars: A. Scholten, C. Weultjes
Collectanten: G. Olimulder, B. Oude Weernink
Communieuitr.: I. Scholten

 

Zaterdag 27 april 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, M.Weultjes

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink

Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Dinsdag 30 april 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

7/4                            €72.95                      €59.40 (pastorale zorg)

13/4                          €55.00                      €34.50 (onkosten Goede Week)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

wijwater

Net als voorgaande Jaren kunt u met Pasen, na de vieringen, één of meerdere flesjes gevuld met wijwater meenemen. Deze staan op de trappen van het priesterkoor.

 

Koningsdag in Langeveen en Bruinehaar

Koningsdag wordt dit jaar volop gevierd in Langeveen en Bruinehaar. Er is een mooi gevarieerd programma bedacht en uitgewerkt voor vrijdag 26 april (koningsnacht) en Koningsdag 27 april.

Pubquiz

De activiteiten beginnen vrijdagavond om 20.30 uur met een pubquiz bij Café Nobbenhuis aan de Hardenbergerweg in Langeveen. De zaal gaat open om 20.00 uur. De organisatie daagt iedereen – vrienden, familie, collega’s en buren – uit om mee te doen. Groepen van minimaal drie tot maximaal zes personen kunnen zich aanmelden via koningsdaglangeveenbruinehaar@outlook.com. Deelname aan de pubquiz is gratis.

Vanaf 22.00 uur zal er een spetterend optreden zijn van de band Heer & Meester. De pauzes zullen opgevuld worden door DJ Erik. Kortom, koningsnacht wordt een en al gezelligheid en vertier in Langeveen.

Fietspuzzeltocht

Koningsdag begint met het hijsen van de Nederlandse vlag op het centrumplein van Langeveen. Aansluitend zal hier de fietspuzzeltocht van start gaan. Gestart kan worden tussen 11.00 en 13.00 uur. Langs de fietsroute van ongeveer 25 kilometer zullen diverse stops zijn. Kinderen kunnen met een versierde fiets meedoen. Voor de mooist versierde kinderfiets is een prijsje te winnen.

Vrijmarkt

Vanaf 11.00 uur begint bij Café Nobbenhuis ook een vrijmarkt. Voor deze markt worden kraampjes gratis ter beschikking gesteld, mits je je voor zaterdag 13 april aanmeldt. Ook is er plek voor rommelmarkt en gewoon kofferbakverkoop. Opgeven kan via koningsdaglangeveenbruinehaar@outlook.com. Voor de kinderen zullen er tijdens de vrijmarkt diverse spelletjes zijn, zoals blikgooien, de spiraal, gatenschieten, stokvangen en een stormbaan. Ook is het mogelijk mee te doen aan het spijkerbroekhangen en de caviarace.

Trek de Trekker

De TouwTrekvereniging Vriezenveen (TTV) zal Trek de Trekker verzorgen. Leden van deze vereniging zullen de hele dag aanwezig zijn, ook om de sport te promoten. Trek de Trekker is voor alle leeftijden en zal plaatsvinden op het feestterrein aan de Vasserdijk. Vanaf 13.00 uur is er bij Café Nobbenhuis een tuinfeest met barbecue en een optreden van Vechtdal Muziek Express.

Al met al is er in Langeveen dus een gevarieerd programma tijdens koningsnacht en Koningsdag. De organisatie hoopt natuurlijk op een grote opkomst bij de verschillende activiteiten. De voorbereidingen zijn te volgen via Instagram en Facebook.

 

 

 

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De laatste viering van dit seizoen is Pinksteren op 9 juni 2019. Ook deze viering is in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Na de zomervakantie starten we dan weer met nieuwe vieringen. De data zullen nog bekend gemaakt worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16.30 u donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

 

Voor ieder wat wils bij de Passie in Albergen

De afgelopen weken hebben we u op de hoogte gebracht van de Passie op Goede Vrijdag aanstaande in Albergen. De meesten van ons denken dan aan de wandeltocht die eindigt in de kerk. Dat belooft dit jaar ook weer een bijzonder gebeuren te worden, waarin hele eigentijdse liederen klinken. Maar we willen u er ook nog even op attenderen dat het volledige programma van de Passie ook in de kerk te zien en te beleven is. Dit keer zal het koor Cantare uit Geesteren daarvoor zorgen. Zij vertellen de teksten die buiten ook zullen klinken en ze wisselen dit af met hele mooie liederen zoals : “Via Dolorosa” Zing, vecht, huil, bid (Ramses Shaffy), Kan ik iets voor je doen ( De Dijk), Je staat niet alleen van Guus Meeuwis, Zo zal het zijn (Rob de Nijs), Denk aan mij ( Marco Borsato). André Krone zal de rol van Jezus op zich nemen en een violiste zal nog een instrumentaal deel verzorgen. Ook de Passie in de kerk bevelen we van harte bij u aan!

Mede namens de werkgroep Willy Oude Breuil, Truus Rozenkamp, Ans Groot Kormelink.

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

 

 

1 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

Op dinsdag 21 mei a.s. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen een thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’, ‘In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?’ en ‘Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?’

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten.

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

Tijd en plaats:

Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur

De Delle, ds. Hattinkstraat 4, Tubbergen

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

 1. Esther Scheer-Weijenberge-mail: predikant@pkn-tubbergen.nl

tel. 0617080673

 

PAASVIERING PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN

Op Eerste Paasdag  verzorgt het Sint Pancratius Basiliekkoor de plechtig gezongen Hoogmis.

Gezongen wordt de Messe in C  van Anton Bruckner. Toen Anton Bruckner in 1842 zijn Mis in C schreef, was hij 18 jaar. In het openingsdeel zijn de vele aanroepingen op “Christe  Eleison” het opvallendst, ook in harmonische zin. Een bijzonder mooi deel is het  Benedictus  gezongen door Gerard Brakhuis.  Verder o.a. het prachtige Regina Caeli van G. Aichinger.

Tot slot zingt het koor het wereldberoemde Hallelujah van Georg Friedrich Händel . In het Messiaoratorium  is het het Alleluia het kroonstuk, dat boven alle andere stukken prijkt.

Het koor staat onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof. Organist is Henk Linker.

Er wordt gezongen met de eigen solisten.  Aanvang  11.00 uur in de Sint Pancratius Basiliek Tubbergen. U bent van harte welkom.

 

Jaarvergadering van de Lijkwagenvereniging “De Laatste Eer”

De jaarvergadering voor de leden van de Lijkwagenvereniging “De Laatste Eer” wordt gehouden op dinsdagavond 23 april a.s  om 20.30 uur in Café Restaurant Waaier te Langeveen. U bent van harte welkom.
Het Bestuur.

 

Jongeren van Rock Solid gaan auto’s stofzuigen.

De jongeren van Rock Solid willen volgend jaar op bedevaart naar Lourdes, dat kost geld en dan moet je geld gaan verdienen. Een van de actie om geld te gaan verdienen is auto’s stofzuigen bij carwash Schröder in Tubbergen. Van maandag 2 mei t/m zondag 5 mei staan jongen om uw auto te stofzuigen. Terwijl uw auto door de wasstraat gaat kunt u onze flyer lezen. Na de wasstraat staan jongeren klaar om uw auto te stofzuigen en u kunt  achteroverleunen met een kop koffie. Ze doen dit voor een vrije gift, daarmee hopen wij in één week een flink bedrag te gaan verdienen.

Waarom willen jongeren naar Lourdes? Ze willen naar Lourdes omdat ze nieuwsgierig zijn naar het verhaal van Lourdes, om te zien wat Lourdes met mensen doet. Wat doet Lourdes met hun geloof, met hun leven?  Jongeren gaan op zoek in hun leven en hoe bijzonder is het dat zij dat gaan doen in Lourdes.

Als wij in Lourdes zijn dan zal daar ook de bus met oudere en hulpbehoevende pelgrims uit onze parochie zijn, naast het jongerenprogramma zullen de jongeren ondersteunend zijn aan hulpbehoevende parochianen.

Ik hoop dat u deze actie wilt ondersteunen, laat uw auto schoon stofzuigen, jongeren zijn blij met uw gift.

Namens de werkgroep jongerenbedevaart,

Diaken Bert Huitink

 

 

Het Liturgiekoor wenst u,                                                                                                                         en allen die u dierbaar zijn                                                                                                  warme en liefdevolle Paasdagen.                                                                                                    Dat u de vreugde van Pasen mag voelen in Uw hart

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019