In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Zoals u wellicht al hebt vernomen bestaat onze parochie ‘Onze Lieve Vrouw van  Altijddurende Bijstand’ in 2018 100 jaar. Wij hebben als locatieraad gemeend hier op bijzondere wijze aandacht aan te besteden. Er wordt een speciaal jubileumboek  uitgegeven ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis.
De redactieleden zijn al bijna 2 jaar bezig met het samenstellen van dit jubileumboek. Naar wij vernomen hebben zijn ze hierin bijzonder geslaagd. Het wordt een speciale uitgave over het wel en wee van onze parochie. Wij laten ons verrassen! Graag willen we via deze weg alle redactieleden en iedereen die er aan mee heeft gewerkt hartelijk danken voor het vele werk.

U kunt  het jubileumboek “100 JAAR MARIAPAROCHIE” bestellen door € 20,00 ( en inclusief verzending  € 28,00 ) over te maken naar  H. Pancratius-Mariaparochie IBAN: NL39RABO 0132103362 o.v.v. jubileumboek + uw adresgegevens (adres niet vergeten aub!).Vanaf 8 oktober zijn de boeken verkrijgbaar. Liefst betaling per bank, maar contante betaling bij de gastvrouw tijdens de openingstijden van de Mariaborg is ook mogelijk.

Tevens hebben we gemeend om een feestweek te organiseren van 1 tot en met 7 oktober 2018.

In deze week worden allerlei activiteiten georganiseerd voor onze gehele geloofsgemeenschap. Wij nodigen alle parochianen van harte uit om deel te nemen aan de activiteiten in deze bijzondere week.
Deze week is georganiseerd door een jubileumcommissie. Wij willen hen bedanken voor de inzet tijdens het organiseren en straks tijdens de uitvoering.

HET PROGRAMMA VAN DE FEESTWEEK:

 

Woensdag 3 oktober
Musical in de kerk door leerlingen van de basisschool.
1e voorstelling om 14.00 uur
2e voorstelling om 18.30 uur

Donderdag 4 oktober
Feestmiddag voor ouderen,  bij restaurant Kampkuiper, van 14.30 uur tot 17.30 uur.
Programma:

 • Optreden harmonicaclub ‘De vrolijke noot’
 • 100 jaar Mariaparochie door Hennie Oude Geerdink
  Opgave: zie opgaveformulier elders in ‘Rond de spits’.

Vrijdag 5 oktober
Feestavond voor alle parochianen en vrijwilligers bij restaurant Kampkuiper van 20.00 uur tot 24.00 uur.
Programma:

 • 100 jaar Mariaparochie door Hennie Oude Geerdink
 • Presentatie jubileumboek 100 jaar Mariaparochie
 • Conference door Bertus Pikstrik
 • Zang door Marieke Huttinga
 • Huldiging vrijwilligers, 12 ½   en 40 jaar jubileum
 • DJ Ties Oude Geerdink
  Opgave: zie opgaveformulier elders in ‘Rond de spits’.

 

Zaterdag 6 oktober
Locatie kerk Mariaparochie, van 14.00 uur tot 17.00 uur
Programma:

 • Abseilen vanuit luik kerkzolder aan Tubbergerweg. Pastoor Pikkemaat gaat als eerste naar beneden. Opgave: zie opgaveformulier elders in ‘Rond de spits’ (vanaf 13 jaar).
 • Expositie van diverse eigendommen van de kerk.
 • Bezichtiging van de kerkzolder voor liefhebbers (vanaf 13 jaar).
  Opgave:  zie opgaveformulier elders in ‘Rond de spits’.
  Tijdens deze middag zullen Cantabilé en ˈDe Dubbelbloazersˈ  zorgen voor muzikale ondersteuning.

Zondag 7 oktober
10.30 uur Plechtige Eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor,
Cantabilé en kinderkoor de Nachtegaaltjes.
De voorgangers zijn:

 • Vicaris Cornelissen
 • Pastoor Pikkemaat
 • Pastor Linh
 • Diaken Huitink
 • pastor Meupelenberg
 • pastor SarisNa afloop van de feestelijke eucharistieviering zal er van 12.30 uur tot 15.00 uur bij Kampkuiper een receptie worden gehouden voor genodigden en alle parochianen.
  Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de viering en aansluitend de receptie.

Wij hopen op een geslaagde feestweek, waarbij we met alle parochianen samen deze bijzondere gebeurtenis mogen gaan vieren.  We zien u dan ook graag  en wensen u veel plezier toe!

Locatieraad Harbrinkhoek/ Mariaparochie

 

 

AVONDWAKE GELOOFSGEMEENSCHAP MARIA PAROCHIE

De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices. Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan.

Coördinatie van de avondwakewerkgroep is in handen van José Masselink tel. 0546-870049.

Klik hieronder op een ‘link’ om het document te downloaden om zo nodig te gebruiken.

Avondwake:
Avondwakeboekje

Afscheidsviering:
– Omslag boekje
– Liederen
– Liturgie

Pastoraatsgroep

TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP MARIAPAROCHIE.

Tarieven H. Pancratius parochie met ingang van 2019

 

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50,00
1e H. Communie  € 30,00
H. Vormsel  € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel  € 400,00
koor
Jubileumviering in reguliere  € 100,00
viering
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel  € 400,00
koor
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125,00
Ter aarde bestelling  € 100,00
Pastorale begeleiding plaatsing  € 100,00
urn in colombarium
Crematie  € 150,00
Avondwake  € 250,00
Gebruik aula per dag Met een maximum van € 300,00  € 100,00
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/
grafrechten/
bewaarrechten
Grafrechten 20 jaar vw € 600,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 300,00
Grafrechten 20 jaar kind € 300,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 150,00
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100,00
Ruiming graf vw  € 200,00
Ruiming graf kind  € 125,00
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud  €1250,00
urnenplaats (eenmalig tarief €  100,00
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 350,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00
Plaatsen urn in/op bestaand graf Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking  € 150,00
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100,00
Intenties Misintentie  € 10,00*2
Jaargedachtenis  € 10,00
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars  € 0,50
Dunne witte kaars  € 0,50
Graflicht  € 1,50
Devotiekaars  € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad € 10,00
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar € 10,00
*uniforme collectes binnen parochie vw = volwassene
*4 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.

WERKGROEPEN MARIAPAROCHIE. 

Onze geloofsgemeenschap heeft meer dan 200 actieve vrijwilligers in haar bestand staan.
Zij zijn het die deze gemeenschap mogelijk maken!
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende werkgroepen en hun coördinatoren.

Werkgroep Naam Telefoon
Acoliet rouw Hr. J. Goossen 0546-862936
Administratie kerkhof Mw. E. Harmelink 0546-861110
Avondwake Mw. J. Masselink 0546-870049
Bezoekgroep verzorgings- en verpleeghuizen Mw. S. Lesker 0546-861355
Bezoekgroep zieken Mw. S. Lesker 0546-861355
Bezoekgroep rouw Mw. S. Lesker 0546-861355
Bloemenverzorging Mw. J. Heerink 0546-860978
Collectanten Hr. G. Franke 0546-868017
1e H.Communie Mw.  E. Koster 0546-491119
Dames en Herenkoor Mw. M. Brusche 0546-870204
Diaconaal beraad Mw. R. Weiden 0546-867130
Doopvoorbereiding Mw. M.Masselink 06-4125096
Drukgroep Mw. R. Weiden 0546-867130
Gastvrouwen Mw. E. Harmelink 0546-872028
Gezinsviering Mw. I. Morshuis 0546-860672
Jongerenkoor Mw. E. Oude Nijhuis 0546-490033
JOP ’85 Mw. I. Morshuis 0546-860672
Kerkbalans / kerkbijdrage Mw. E. Goossen 0546-873252
Kinderkoor Mw. I. Morshuis 0546-860672
Ledenadministratie Mw. M. Bloemendaal 0546-866934
Secretariaat Mw. E. Harmelink 0546-872028
Kerkradio Mw. C. Lenferink 0546-861327
Lector en lectrices Mw. A. Damhuis 0546-442000
Liturgisch beraad MW. S. Avenhuis 0546-642737
M.O.V. Mw. M. Alberink 0546-868289
Onderhoud begraafplaats Hr. H. Welman 0546-861014
Welkombezoek Mw. A. Scholten 0546-866909
Kinderkoor Mw. I. Morshuis 0546-860672
H. Vormsel Mw. H. Lenferink 0546-872937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SAMENSTELLING VAN DE BEHEERCOMMISSIE MARIAPAROCHIE ZIET ER ALS VOLGT UIT:

 

Naam                        Telefoon        Werkveld
Hr. H. Wanschers 0546-707012  Voorzitter
Mw. C. Letteboer-Oude Vrielink 0546-866788 communicatie/registratie
Hr. J. Lamtink 0546-863556 financieel beheer
Mw. S. Avenhuis-Timmerhuis 0546-642737 liturgie
Mw. R. Weiden 0546-867130 diaconie
Mw. Y. van Langen-Even 0546-491499 catechese
Hr. B. Timmerhuis 0546-865456 beheer

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP:

Onder leiding van de deken van Almelo H.A.P.C. van der Waarden, is in 1918 onze parochie opgericht.
Een  uitvoerige beschrijving van het ontstaan van onze parochie kunt u vinden in het boek
Mariaparochie 75 jaar 1918-1993“, uitgebracht ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de parochie. ISBN: 90-6693-3058-6
De onderstaande informatie is hieruit afkomstig.

geschedenis1 Fig. 1: kapelaan Eshuis werd benoemd tot bouwpastoor.

Om het financieel rond te krijgen werden zelfs advertenties in de plaatselijke dagbladen geplaatst.
Op 20 augustus 1916 heeft de heer H.J. Lentferink de voorlopige schenkingsakte getekend.
De realisering van de plannen kwamen toen pas goed op gang.
Als architect werd Jan Stuyt ingeschakeld, een oud-leerling van P.J.H. Cuypers.
Op 25 september 1917 werd de vergunning door de gemeente Almelo verleend voor het bouwen van een gedeelte van de kerk.

geschiedenis2 Fig. 2: Bouwtekening eerste deel van de kerk.

In verband met de financiële haalbaarheid en met het materiaalgebrek dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland bestond, werd uiteindelijk besloten het kerkgebouw te beperken tot priesterkoor, transept en een travee afgesloten door een noodgevel. Ook toen al zijn er vele vrijwilligers bezig geweest om het benodigde zand, met paard en wagen, van de Walboersweg naar de bouwplaats te brengen. De stenen zijn gebakken bij de steenfabriek Ter Beek in Albergen. De klei voor de stenen werd gehaald uit de kleiafgravingen achter Rientjes.

De eerste steenlegging vond plaats op woensdag 10 april 1918.

geschiedenis3 Fig. 3: Afbouw van de kerk in 1923

In de jaren 1920 en 1921 bleef het aantal parochianen zich gestaag uitbreiden. Naar aanleiding hiervan werden plannen gemaakt om de kerk af te bouwen. De plannen bestonden uit uitbreiding van de kerkruimte en het bouwen van een toren. Op 9 januari 1923 ontving het kerkbestuur de goedkeuring van het Bisdom. In oktober hierop volgend is de geheel voltooide kerk plechtig ingewijd door de
Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. H. van de Wetering.


 

GELOOFSGEMEENSCHAP MARIAPAROCHIE.

Locatieadres:
Mariaparochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Ootmarsumsestraat 496
7603 NN  Almelo
tel. 0546-861110
Bankrekeningnr: IBAN NL37RABO 013.21.02.137

Secretariaat:
Het secretariaat wordt op dinsdag en vrijdag ochtend van 08:30 uur tot 11:30 uur bemand door
Mw. Elly Harmelink. tel: 0546-861110   fax: 0546-868807
Heeft u een bericht of vraag voor het secretariaat Mariaparochie?
Neem dan contact op via E-mail info.mariaparochie@hpancratius.nl

Het secretariaat bevindt zich in de pastorie en is te bereiken via de Mariaborg.

Pastorie:
De pastorie is te bereiken op tel: 0546-873936

Secretariaat:
Mw. Carla Letteboer- Oude Vrielink
Stobbengoor 48
7614 LL  Mariaparochie
tel: 0546-866788
e-mail: Carlaletteboer@home.nl

Info Rond de Spits:
Eindredactie, locatiesecretariaat, tel: 0546-861110                                         
Redactieadres, Ootmarsumsestraat 496,  7603 NN  Almelo
Kopij kan ingeleverd worden tot dinsdag 11:30 in de brievenbus van de Mariaborg.
Deze kunt u vinden tegenover de garage van de pastor.

Penningmeester;    Mw. C. Haarhuis-Alberink       tel: 0546-866965
Bezorging           ;   Mw. R. Weiden-Hesselink       tel: 0546-867130
Hr. H. Smook      ;   tel: 0546-873500
Hr. G. Evers         ;   tel: 0546-441263

Het parochieblad wordt tweewekelijks huis aan huis bezorgd. 

Abonnementen: Mw. Ria Weiden-Hesselink, de kosten bedragen 10 euro per jaar.

Kerkbijdrage:  Mw. Elise Goossen-Haarhuis    telf: 0546 – 873252

Ledenadministratie:  Mw. Monique Bloemendaal  telf: 0546-866934             

Kerkhofadministartie   Mw. Ellie Harmelink     telf: 0546 – 861110