In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Veroordeling, verraad, kwetsbaarheid en mededogen. Deze thema’s komen allemaal voorbij tijdens de Passie die op Goede Vrijdag in Albergen plaatsvindt. We volgen Jezus op zijn kruisweg en rouwen om het lijden van Hem ,maar ook om de moeilijke en eenzame momenten op onze eigen levensweg. Dit zal enerzijds gebeuren tijdens een wandeling van ruim drie kilometer in en door Albergen die eindigt in de H Pancratius kerk. Voor degenen die minder  mobiel zijn is  het totale programma echter ook in genoemde kerk te volgen. De wandeling eindigt in de kerk, waar het sterven van Jezus wordt herdacht en waar we tevens denken aan alle mensen die ons ontvallen zijn. Vervolgens richten we onze blik op de horizon en Het Licht van Pasen dat ons tegemoet komt. Aan deze Passie werken een soliste, vier koren en de jongerengroep Rock Solid van onze parochie mee. Daarnaast zal slagwerkgroep St. Gregorius uit Hertme ons begeleiden op de wandeltocht.  Wandelaars kunnen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje in de Refterstraat in Albergen.  Parkeren kan op de parkeerplaats van de kerk. Om 19.00 uur start de tocht. De mensen die het hele programma in de kerk willen volgen worden verwacht om 20.00 uur in de Pancratius kerk . We hopen met veel jonge en oudere mensen  deze bijzondere avond mee te maken.

Graag tot dan,

Mede namens de werkgroep: Willy Oude Breuil, Ans Groot Kormeling, Truus Rozenkamp en Linda weerink,

Christianne Saris, pastoraal werker.

Zondag 14 april Palmpasen 09.00 uur Woord- en Communieviering met Palmprocessie door de kinderen m.m.v. Dameskoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Jos Bolscher.

Int.: Lies Wenneger-Krop.

 Woensdag 17 april 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruiswegviering

Voorganger: Pastor Heuven.

PaasZaterdag 20 april 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Johan Steggink/Jan Veldhuis.

Jaarg.: Marie Lummen-Oude Vrielink, Henk Vrerink, Jan Nijhuis, Bernard Oude Luttikhuis.

Int.: Herman Wenneger, Riet Kamphuis-Krakers, Hein en Marie Schurink-Vrerink, overl.fam.leden Wenneger, Bennie Droste, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, o.o. en fam.leden v.d. Aa-Aalberink, Gerard Michorius, Johan Groothuis, Jan en Jos Weersink, Jan en Annie Meen-Hesselink, Gerard Lummen en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Bernardo Engbers, Jan en Siny Booijink-Alberink, o.o. Wigger-Booijink en Siny en Theo Wigger, Lies Wenneger.

 Eerste Paasdag 21 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: zie 20 april.
Int.:
Hein Meijer, Jan en Lijs Fleerkotte-Niemeijer, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, o.o. Nijhuis-Heerink, o.o. Braakhuis-O.KLieverink, o.o. Stevelink-Lansink, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, Manny Sanderink-Weernink, overl.leden K.B.O., o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Harrie Groothuis, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Herman Nijhuis, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, overl.fam.leden, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Marietje Rolefes-Stopel, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Truus Ensink-Borggreve, overl.fam.leden Kempers-Steffens, overl.fam.leden Kempers-Krikhaar, Jan Schulten en Ine Borghuis, Harrie Booijink, Jan Steggink (M’veen), o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Marie en Gerard Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Gerard Kempers, Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Jan Reekers en Theo Rozendaal, overl.fam.leden Ensink en Nordemeule, Lies Wenneger, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, overl. fam.leden ter Heijne,

o.o. ten Berge-a.d.Stegge, Lidy Tulk-Leussink.

Woensdag 24 april 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink.

 Zondag 28 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Gerard Wenneger.

Int.: Hein Meijer, Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Jos Weersink, Jan Hulskotte, Harrie Booijink, Lies Wenneger.

 KOREN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Lies aan de Stegge.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Wilma Kempers.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Ben Demmer.

 ACOLIET

Za. 20 apr. 19.00 uur: geen.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 20 apr. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 31 mrt.   €  36,00  Eigen kerk 31 mrt.  €          35,30

Plaatsengeld 6 apr.     €  48,00  Eigen kerk 6 apr.     €          28,15

Avondwake/uitvaart Lies Wenneger                           €        522,00

Verjaardagsactie februari/maart 2019                       €        673,66

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 14 mei zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Rieki Droste tel. nr. 680371.

  OVERLEDEN

Woensdag 3 april is op 92-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Aleida Maria Wenneger van de Denekamperweg. Zondagavond 7 april heeft voor Lies de avondwake plaatsgevonden en maandag 8 april de plechtig gezongen uitvaartviering waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

 KBO Vasse

Kegelen.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 18 april a.s. We gaan dan kegelen en sjoelen bij Kegelcentrum Nijhuis te Mander.

Aanvang 14.00 uur.

Jaarlijkse uitstapje

Op donderdag 16 mei a.s. sluiten we het seizoen 2018/ 2019 af met het jaarlijkse uitstapje. Dit jaar als reisdoel Ommen voor een boottocht op de Vecht. We vertrekken om 13.30 uur met Ter Beek Reizen vanaf Gasterij De Bakker. Rond 18.30 uur zullen we weer terug zijn om af te sluiten met een 3-gangendiner bij Gasterij De Bakker. De kosten bedragen € 35,00 p.p. met dank aan het St. Elisabethfonds. Van hen mochten we een donatie van € 400,00 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor ons jaarlijkse uitstapje. Opgeven kan bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37).

KLEDINGINZAMELING, Sam’s kledingactie mensen in nood.

Cordaid Noodhulp Sulawesi

De aardbeving en tsunami van 2018 op Sulawesi en de daarop volgende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer

dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen in de buurt van hun oorsponkelijke dorp.

*Vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei t/m 12.30 uur

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren bij;

Fam. Nijhuis, De Schoolkolk 3, Vasse

 Schoonmaakwerkzaamheden parochiecentrum

Beste parochianen,

Wij zijn op zoek naar een groep vrijwilligers die bij toerbeurt een uur à anderhalf uur per week wat schoonmaakwerkzaamheden willen doen in het parochiecentrum.

Het is namelijk niet langer toegestaan dat wij daar een betaalde kracht voor hebben. Dit geldt voor alle geloofsgemeenschappen van de Pancratiusparochie. De laatste maanden worden deze werkzaamheden gedaan door de al zoveel vrijwilligers

die reeds werkzaam zijn in onze parochie. Om deze mensen niet nog meer te belasten zou het heel fijn zijn dat wij hiervoor een groep kunnen samenstellen en daarvoor een rooster maken. Hoe groter de groep, hoe minder vaak men aan de beurt is.

Op welke dag en welk tijdstip iemand dat zou willen en kunnen doen in die betreffende week, dat is aan de persoon zelf.

Indien u hiermee zou willen helpen zou u dan contact willen opnemen met Annet Lansink, telefoon 06-30911607.

En om alvast te noteren, de jaarlijkse parochieavond / vrijwilligersavond is dit jaar op vrijdagavond 10 mei aanstaande; hiervoor zijn jullie allen van harte uitgenodigd!

De Beheercommissie.

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken. De laatste viering van dit seizoen is Pinksteren op 9 juni 2019. Ook deze viering is in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Na de zomervakantie starten we dan weer met nieuwe vieringen. De data zullen nog bekend gemaakt worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16.30 u

donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink Joke Pegge Moniek Peulken  Susanne Burghout

 Goede Vrijdag, De Passie, “Beleef het mee!”

Voor ieder wat wils bij de Passie in Albergen

Vrijdag 19 april 2019, 19.00 uur: Aanvang “De Passie”

Refterstraat 3, Albergen

De afgelopen weken hebben we u op de hoogte gebracht van de Passie op Goede Vrijdag aanstaande in Albergen. De meesten van ons denken dan aan de wandeltocht die eindigt in de kerk. Dat belooft dit jaar ook weer een bijzonder gebeuren te worden, waarin hele eigentijdse liederen klinken. Maar we willen u er ook nog even op attenderen dat het volledige programma van de Passie ook in de kerk te zien en te beleven is. Dit keer zal het koor Cantare uit Geesteren daarvoor zorgen. Zij vertellen de teksten die buiten ook zullen klinken en ze wisselen dit af met hele mooie liederen zoals : “Via Dolorosa” Zing, vecht, huil, bid (Ramses Shaffy), Kan ik iets voor je doen ( De Dijk), Je staat niet alleen van Guus Meeuwis, Zo zal het zijn (Rob de Nijs), Denk aan mij ( Marco Borsato). André Krone zal de rol van Jezus op zich nemen en een violiste zal nog een instrumentaal deel verzorgen. Ook de Passie in de kerk bevelen we van harte bij u aan!

Mede namens de werkgroep Willy Oude Breuil, Truus Rozenkamp, Ans Groot Kormelink

Christianne Saris, pastoraal werker.

Veertigdaagse tocht naar Pasen

Beste parochianen,

Onlangs kwam ik een hele mooie tekst over de veertigdagentijd tegen, die ik graag met u wil delen. Geschreven door Antoon van de Putte.

Welke schoenen trek jij aan
voor de 40daagse tocht naar Pasen?

Zijn het wandelschoenen
die je vragen om in een rustig tempo
samen met mensen een stuk
mee te lopen op hun levensweg?

Zijn het loopschoenen
die je het uithoudingsvermogen zullen geven
om eindelijk waar te maken
wat je altijd al wilde bereiken?

Zijn het wandelschoenen
die je uitnodigen om de handen
uit de mouwen te steken,
die je aandoet om te helpen
daar waar mensen in nood zijn?

Zijn het bergschoenen
die je naar de top van de berg brengen
waar je mijmerend
dicht bij God kunt zijn?

Wees niet bang om nu en dan
eens andere schoenen aan te trekken
op je 40daagse tocht naar Pasen.

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

Zondag 31 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Int.: Jan Boerrigter.

 Woensdag 3 april 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 6 april 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Hendrik Weersink, Gerard Michjorius, Jan Weersink.

Int.: Pastor Hein Booijink, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden Boksebeld, overl.fam.leden Oude Vrielink, Jan Oude Vrielink, Bennie Droste, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Bernard en Sien Grootelaar, Truus Weersink-Scholtenhave, Jan en Jos Weersink, Jan Boerrigter, Harrie Booijink.

Woensdag 10 april 19.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: uit dankbaarheid.

 Vrijdag 12 april 14.00 uur Eucharistieviering KBO bij C.R. Silder. Voorganger: Pastor Heuven.

Zondag 14 april Palmpasen 09.00 uur Woord- en Communieviering met Palmprocessie door de kinderen m.m.v. Dameskoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Anna Gezina Bouhuis-Kristen.

Int.: Herman Wenneger, Hein Meijer, Manny Sanderink-Weernink, Harrie Groothuis, Jan van der ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink.

 KOREN

Za. 6 apr.. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 14 apr. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Za. 6 apr. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

Zo. 14 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis/Johan Steggink.

ACOLIET

Za. 6 apr.. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 14 apr. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 6 apr. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo. 14 apr. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 6 apr. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 14 apr. 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers/Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 17 mrt.   €          62,00   Eigen kerk 17 mrt.      €   59,91

Plaatsengeld 23 mrt.   €          51,00   Eigen kerk 23 mrt.      €   24,60

Schelpenviering                                                                             €   30,20

Afscheidsviering Ans Hamse-Paalhaar                                    € 467,04

Avondwake/uitvaart Jan Weersink                                          € 804,79

Avondwake Jan Boerrigter                                                         € 498,53

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 2 april zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink tel. nr. 680603.

 OVERLEDEN

Dinsdag 19 maart is op 63-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Johannes Egbertus Boerrigter van de Kottinkkamp 18.  Zondagavond 24 maart heeft voor Jan de avondwake plaatsgevonden en maandag 25 maart is hij te Almelo gecremeerd.

DOPEN

Zondag 31 maart zullen om 10.30 uur door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

 • Bente Elise Marie en Lieke Denise Petra, dochters en zusjes van Dennis, Petra en Lisa Ensink van de Uelserweg 117 te Mander
 • en
 • Guus Bennie Willem Wessels zoontje van Niek en Merlin Wessels-Lansink van de Bovenbroeksweg 20 te Manderveen.

In memoriam Jan Weersink

Op 12 maart 2019 is onze medeparochiaan Jan Weersink (Schurink Jan) op 91 jarige leeftijd overleden. Jan had een brede belangstelling. Een van zijn interesses was de geschiedenis van Vasse en in het bijzonder de parochie Vasse. Om zijn kennis van de feiten door te kunnen geven, aan onder andere zijn kinderen en kleinkinderen, schreef Jan verschillende verhalen over vroeger. Een van die verhalen gaat over de historie van het kerkkoor in Vasse, dat hij schreef in februari 2018.

In dat verhaal start Jan met de openingszin: “Als men 70 jaar lid is geweest van het kerkkoor van de Jozef en Pancratius, Kerk en parochie Vasse, geeft dat aanleiding terug te zien op al die jaren”. In dit verhaal beschrijft Jan in vier pagina’s nauwgezet hoe de parochie Vasse is ontstaan en op welke manier het koor in deze geschiedenis een plaats in de erediensten heeft gekregen. Ook zijn eigen rol beschrijft hij. Zo vertelt hij dat hij op zeventienjarige leeftijd vlak na de oorlog in 1945, met nog twaalf jongeren, lid van het koor geworden is. In het winterhalfjaar van 1946 kregen deze groep zangles in het Gregoriaans van G. Brookhuis uit Tilligte. De lessen vonden plaats in de jongensschool van Vasse. Geïnspireerd door de deskundigheid van deze leraar, en ook door zijn humor, bezochten de oudere koorleden ook regelmatig deze lessen. Zo vonden jong en oud elkaar in een gemeenschappelijke interesse, waarbij na afloop van de lessen de gezelligheid een bindende factor was.

Jan werd door het virus Gregoriaans besmet en het zingen in het Gregoriaans ging hem goed af. Dusdanig goed dat hij de vraag voorgelegd kreeg om voorzanger te worden. Jan beschrijft dat mooi in zijn verhaal: “….ik voelde mij ongeschikt voor deze taak. Doch na lang aanhouden van het hele koor heb ik het toch maar aanvaard, het is tenslotte voor kerk en samenleving!”. Hij voelde het als een hele verantwoording en zocht opnieuw contact met zijn leraar Gregoriaans, Brookhuis, die inmiddels in Hertme woonde. Op zevenentwintig jarige leeftijd ging Jan elke week op de fiets van zijn ouderlijk huis in Mander naar Hertme om zich het zingen en vooral dirigeren eigen te maken. Op woensdagmiddag werd dan anderhalf uur gestudeerd, de lessen werden in natura voldaan als er geslacht werd.

Samen met de organist en de andere koorleden heeft Jan zich ruim veertig jaar ingezet om de vieringen in de parochie Vasse met Gregoriaans gezang te ondersteunen. Hij was een dirigent die dirigeerde in goede harmonie: nooit viel er een onvertogen woord. Jan vond het zelf vanzelfsprekend dat je inzet toont binnen en buiten de kerk, maar hij wist ook dat hij niet had kunnen doen zonder de steun van zijn vrouw Riek. Menig keer maakte zij het werk in de stal af, als Jan verplichtingen had in de kerk.

Jan heeft voor zijn inzet voor het koor en kerk ook meerdere blijken van waardering ontvangen. Van de Gregorius vereniging ontving hij een diploma, het herenkoor benoemde hem tot erelid en in 1994 ontving hij de Pauselijke onderscheiding pro Ecclesia et Pontifice (voor Kerk en Paus). De parochianen van Vasse zijn Jan dankbaar voor zijn jaren lange vrijwillige inzet voor, zoals hij zelf altijd zei, kerk en samenleving.

 KBO Vasse

Paasmiddag Op vrijdag 12 april a.s. organiseert de KBO weer samen met de Zonnebloem de gezamenlijke Paasmiddag bij Gasterij De Bakker. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Aanvang is om 14.00 uur. Opgeven kan tot 5 april 2019 bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Annie Veldhuis (0541 680 561).

Kegelen.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 18 april a.s. We gaan dan kegelen en sjoelen bij Kegelcentrum Nijhuis te Mander.

Aanvang 14.00 uur.

Jaarlijkse uitstapje

Op donderdag 16 mei a.s. sluiten we het seizoen 2018/2019 af met het jaarlijkse uitstapje. Dit jaar gaan we naar Ommen om aldaar een boottocht op de Vecht te maken. We vertrekken om 13.30 uur met Ter Beek Reizen vanaf Gasterij De Bakker. Rond 18.30 uur zullen we weer terug zijn om af te sluiten met een 3-gangendiner bij Gasterij De Bakker.

De kosten bedragen € 35,00 p.p. met dank aan het St. Elisabethfonds. Van hen mochten we een donatie van € 400,00 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor ons jaarlijkse uitstapje.

Opgeven kan bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37).

ACTIVITEITENKALENDER

APRIL 2019

03        Gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi voor jongens MVV ’29
Harbrinkhoek

03        Ledenavond; beautyshape (KPOV)

10        Dorpshuiskamer

10        Gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi voor meisjes MVV ’29
Harbrinkhoek

12        Paasmiddag (KBO en Zonnebloem)

12-13   Oud-ijzer actie (Muziekvereniging St. Cecilia)

14        Seizoensafsluiting Jeugd (Volleybalvereniging)

15-16   Plantenverkoop (KPOV)

18        Ledenmiddag (KBO)

19        Seizoensafsluiting Senioren (Volleybalverening)

24        Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

MEI 2019

08        Dorpshuiskamer

16        Jaarlijks uitstapje; afsluiting seizoen (KBO)

22        Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

22        Fietsavond (KPOV)

VASSE VITAAL

Vrijdag 5 april: Vasse vitaal om 13:30 fietsen ( fietstocht zal ± 1,5 uur duren), om 19:00 bootcamp en wandelen (ruim 1 uur)

Vrijdag 3 mei: Vasse vitaal om 13:30 fietsen (fietstocht zal ± 1,5 uur duren), om 19:00 wandelen (ruim 1 uur)

Startpunt is telkens bij het Eschhoes aan de Hooidijk.

JEU DE BOULES

Tegelijk met de aanpassingen van het Eschhoes is daar enige jaren geleden een “jeu de boules” baan aangelegd die tot op heden nog niet voor dit spel wordt gebruikt. Omdat het jammer is dat de baan er ligt zonder dat er gebruik van wordt gemaakt willen onderstaande personen eens inventariseren of er voldoende liefhebbers zijn
die in groepsverband op geregelde tijden (een middag) dit spel eens met elkaar willen spelen.
Indien er voldoende liefhebbers zijn stellen wij ons voor om op korte termijn (zeker nu het weer snel mooier wordt)
een soort informatiebijeenkomst te houden om eens met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken m.b.t. dit spel en bijkomende zaken. Uiteraard dienen een gezellige/leuke middag en het vrijblijvende karakter voorop te staan.

Indien u belangstelling hebt en wel wat meer informatie wilt krijgen verzoeken wij u op korte termijn uw Naam/voornaam en adres, telefoonnummer / mobiel telefoonnummer en eventueel het e-mailadres door te geven aan 1 van de hierna genoemde personen.

U krijgt dan nader bericht van ons.

Andre Oude Luttikhuis, tel:  0541-680686 / 06-13469915,

e-mailadres:  oudeluttikhuis@hotmail.nl

Harrie Alberink, tel: 06-33694617
Joan Kenkhuis, tel 0541-680468/06-20159260, e-mailadres menjkenk@caiway.nl

 Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Dit jaar zal de Passie van de Pancratius Parochie plaatsvinden op Goede Vrijdag 19 april in Albergen. Tijdens de Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg. We staan stil bij gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en vertalen deze momenten naar ons leven en deze tijd. Deelnemers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

Een route van ruim drie kilometer in en rond Albergen, waar soliste Anke Vink en begeleider Erik Velthuis en de koren Belcanto, Cantiamo en Courage met eigentijdse liederen de kruisweg actualiseren. Jongerengroep Rock Solid zal beelden en zelf geschreven teksten laten zien. Tijdens de wandeling zal door verschillende groepen en organisaties een verlicht kruis gedragen worden. De tocht eindigt in de Pancratius kerk van Albergen, waar het koor Cantare met bijzonder passende liederen het sterven van Jezus gedenkt en met ons uitkijkt naar het Licht van Pasen.

Voor de minder mobiele deelnemers kan het volledige programma ook in de kerk van Albergen beleefd worden. Het koor Cantare zal u dan van begin tot eind meenemen op de kruisweg en met moderne liederen laten horen dat die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

De wandelaars mogen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje aan de Refterstraat achter sporthal de Danne. Om 19.00 start de wandeling. Het tijdstip voor het programma dat in de kerk gevolgd kan worden, wordt nog bekend gemaakt.

U bent van harte welkom om samen de Passie te zien, te horen en te beleven! Namens de werkgroep Christianne Saris, pastoraal werker

 UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 11 april 2019. Tijdens deze ochtend worden de vastenactieprojecten van de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie van 2015, 2016 en 2017 besproken.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 11-04-2019

Thema:                      Evaluatie vasten projecten 2015, 2016 en 2017

Verzorgd door:         St. Matamba

Tijd:                           10.00 uur–12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                Mw. A. Loohuis (0546-681643) en mw. E. van Aalst (0546-623798)

Jeugdkerk gaat weer samen met kinderen Paaskaarsen maken.

Vorig jaar begon de Jeugdkerk met het maken van Paaskaarsen met kinderen. Dit vond plaats op goede vrijdag om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Dit jaar gaan we het maken van je eigen Paaskaars wederom organiseren.

We gaan dit doen op twee locaties. Woensdagmiddag 17 april om 14.00 uur in de Mariaschool Vasse en op vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur in de dagkapel Geesteren. Wij vragen een eigen bijdrage van €3,50 daar zit kaars, materiaal en drinken bijin

Graag even aanmelden voor 12 april via de mail.

jeugdkerkpancratius@gmail.com

We zien jullie graag! Namens de Jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink

NIEUWSBRIEF JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020. Startviering. Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen we met een korte viering en aansluitend gaf Mark Thöni informatie over de reis. Dit was het officiële begin.

Financiën. Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen moet er geld binnen komen, moet er door jongeren geld verdiend worden. Daar is een begin mee gemaakt tijdens de kerstmarkt in Geesteren. Er staan voor dit jaar nog verschillende actie’s op het programma. De teller staat nu op: € 600,38

Donaties. Parochianen die dit een mooi initiatief vinden en dit financieel willen ondersteunen kunnen hun gift storten op rekeningnummer NL14RABO 0121443027 t.n.v. jongerenbedevaart Lourdes

Rommelmarkt. In het najaar zouden wij graag een rommelmarkt op poten willen zetten, daarvoor hebben wij een ruimte nodig voor opslag. Wie een ruimte voor ons beschikbaar heeft kan contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Voor deze rommelmarkt hebben wij vrijwilligers nodig die dit willen opzetten, dat kunnen ook ouders zijn van onze jongeren. Wilt u zich hier voor inzetten ook dan kunt u contact opnemen met Diaken Huitink.

Tank en schenk. Gaat u tanken bij Mos dan gaat van elke getankte liter 1 cent naar een vereniging, u kunt zelf de keuze maken waar dit naar toe gaat, U kunt nu ook kiezen voor Rock Solid jongerenbedevaart.

Stofzuiger actie bij carwash Schröder. Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben

Ideeën. Heeft u ideeën om geld te verdienen laat het ons weten. Aanmelden jongeren. Jongeren die mee willen kunnen zich nu al aanmelden, dit is een vooraanmelding, het verplicht de jongeren tot niets. Dan weten wij hoeveel jongeren belangstelling hebben. Meld je aan bij Diaken Bert Huitink.  Diaken.huitink@hpancratius.nl Ik heb in eerste instantie naam, adres, mail adres en leeftijd nodig. Wij houden u graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief, dit was de 1e nieuwsbrief over de jongerenbedevaart. Groeten,                     Namens de werkgroep Jongerenbedevaart.

Beste parochianen,

‘Schoon water verandert alles’ is het thema van de Vastenactie 2019.

Even je handen wassen, een glas water drinken, thee of koffie zetten. Voor dit alles is water nodig. We draaien de kraan open en er komt schoon water uit. We staan er niet bij stil dat dit in vele landen niet vanzelfsprekend is. Daar is niet altijd schoon drinkwater voor handen en daar moet men vaak uren lopen voor water. Vrouwen en kinderen zijn bijna altijd degenen die daar verantwoordelijk zijn. Omdat water ook grote invloed heeft op de sociale structuren in een gemeenschap, investeert de Vastenactie dit jaar niet alleen in voorzieningen en materialen, maar ook in de oprichting en begeleiding van zogenoemde ‘watercomités’. Die moeten toezien op eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening. Dit jaar ondersteunt de Vastenactie 5 landen waar er problemen zijn met het verkrijgen van schoon water, te weten Niger, Nicaragua, Sierra Leone en Indonesië.

Zalia, een jonge vrouw uit Niger besteedt 6 uur per dag aan het halen van water. Soms slikt ze pijnstillers om het vol te houden. Elke dag loopt ze met een juk met jerrycans.  Een voorbeeld van zo’n juk ziet u staan in alle kerken in onze parochie. Zo krijgt u een beeld hoe vrouwen en kinderen dagelijks water moeten halen om te overleven. ‘Water dichtbij zou ons leven veranderen.’ Vertelt Zalia.

U kunt een bijdrage leveren door de kinderen van onze parochie te steunen die middels de sponsorloop geld inzamelen voor de Vastenactie. Dit gebeurt in Vasse, Fleringen, Albergen en Geesteren.

U kunt ook geld deponeren in de daarvoor bestemde vastenzakjes of de bekende melkbussen of kisten achter in de kerken.

Geld overmaken kan ook op bankrekening: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Met het ingezamelde geld kunnen onder andere waterputten worden geslagen, infiltratiesystemen, pompen en water opslagtanks worden gerealiseerd. Wilt u meer weten over de verschillende oplossingen of het belang van watercomités? Kijk dan op www.vastenactie.nl

Alvast dank voor uw bijdrage.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 Zaterdag 16 maart 15.30 uur Schelpenviering voor alle dopelingen en familie van het afgelopen jaar.

Voorganger: Diaken Huitink.

Zondag 17 maart 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Heuven.
Jaarg.:
Herman Booijink (Kemper).

Int.: Ans Hamse-Paalhaar, Frans Oude Nijhuis.

 Woensdag 20 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 23 maart 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Bennie Droste, Ben Hansté, Marie Oude Luttikhuis-Klein Haarhuis, o.o. Slaathuis-Boerrigter.

Int.: Hein Meijer, Marie Hansté-Alberink, Marietje Rolefes-Stopel, Ans Hamse-Paalhaar, Harrie Booijink, Jan Weersink (Schurink Jan).

Woensdag 27 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 Zondag 31 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.: Gerard Nordemeule.

Int.: Herman Wenneger, Hein Meijer, Gerard Weersink, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Herman Nijhuis, overl.fam.leden, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), o.o. Booijink-Heerink en zoon Jan, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan Hulskotte, Jan Weersink (Schurink Jan).

 KOREN

Za. 23 mrt.. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 23 mrt. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 23 mrt.. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Geen.

COLLECTANTEN

Za. 23 mrt. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 23 mrt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers/Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 3 mrt.     €  31,15           Eigen kerk 3 mrt.         €  35,05

Plaatsengeld 9 mrt.     €  38,20          Eigen kerk 9 mrt.        €  30,20

Aswoensdag                                                                                   €  92,29

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 2 april zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink tel. nr. 680603.

 OVERLEDEN

Vrijdag 8 maart is op 68-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Annie Gertudes Maria Hamse-Paalhaar van de Kloosterhof 6.  Dinsdagavond 12 maart heeft voor Ans de plechtige afscheidsviering plaatsgevonden en woensdag 13 maart is zij te Borne gecremeerd.

Dinsdag 12 maart is op 91-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Johannes Gerardus Antonius Weersink van de Broekdijk 53 te Manderveen. Voor Jan heeft zaterdag 16 maart de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna hij te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

DOPEN

Zondag 31 maart zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

 • Bente Elise Marie en Lieke Denise Petra, dochters en zusjes van Dennis, Petra en Lisa Ensink van de Uelserweg 117 te Mander
 • en
 • Guus Bennie Willem Wessels zoontje van Niek en Merlin Wessels-Lansink van de Bovenbroeksweg 20 te Manderveen.

 SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met

pastor Linh, tel. 0546-873936.

Nieuws van de Beheercommissie (voorheen Locatieraad) Vasse:

De Veelboer

Met ingang van 1 januari 2019 heeft de familie Olde Loohuis, door naar Vasse te verhuizen, de huurovereenkomst met de bijbehorende beheerstaken van de Broekdijk 73 in Mander (Blokhut de Veelboer) beëindigd. De beheercommissie locatie Vasse heeft gemeend de constructie, zoals die met de familie Olde Loohuis was overeengekomen, voort te zetten met een nieuwe beheerder. Grote besluiten van de beheercommissie worden eerst ter goedkeuring aan het bestuur van de H. Pancratius parochie en vervolgens ter goedkeuring aan het bisdom voorgelegd.

Vanaf april 2018 zijn de oriënterende gesprekken met een beoogd nieuwe beheerder gestart. Vervolgens zijn drie partijen, de beheercommissie, het bestuur van de H. Pancratius parochie en de beoogde beheerder, een traject ingegaan om de details van een huurcontact met beheersovereenkomst uit te werken. Dat heeft eind december 2018 geleid tot een concept huurovereenkomst, die kon worden voorgelegd aan het bisdom. Eind januari 2019 kwam er echter een, voor alle drie partijen, teleurstellend bericht: het bisdom gaf geen instemming met de voorgelegde concept huurovereenkomst, omdat de looptijd langer dan twee jaar bedraagt. Zonder deze instemming kan de beheercommissie locatie Vasse het voorgenomen plan niet uitvoeren. Met dit gegeven, een huurovereenkomst van maximaal twee jaar, heeft de beheercommissie besloten een andere oplossing te moeten zoeken voor de verhuur van het woongedeelte van de boerderij aan de Broekdijk 73 in Mander. Door de beheerstaken onder te brengen bij scoutingvereniging Kameleon, worden deze losgekoppeld van de verhuur van het woongedeelte van de Broekdijk 73 in Mander. Het woongedeelte van de boerderij zal via makelaar Weusthuis voor een periode van maximaal twee jaar te huur worden aangeboden.

Kerkbalans

Hierbij willen we alle parochianen van Vasse, Manderveen en omstreken hartelijk bedanken voor de inmiddels al gegeven of toegezegde bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans. De mensen die hebben aangegeven hun bijdrage per machtiging over te maken, kunnen deze afschrijving tussen nu en eind mei verwachten. Ook zullen in deze periode de lijfrente-regelingen worden afgewerkt. Op de parochieavond van 2019 zal de stand van de giften worden bekend gemaakt.

Eerste Heilige Communie

Dit jaar zal er in Vasse geen Eerste Heilige Communieviering plaatsvinden. Het aantal communicantjes welke dit jaar deel zouden nemen is namelijk te klein om hiervoor alles te organiseren.

Door de communiewerkgroep is zorgvuldig gekeken hoe dit het beste op te lossen. Ook de komende jaren zijn de klassen vrij klein en helaas is het zo dat niet alle kinderen meedoen met de eerste heilige communie. In overleg met diaken Bert Huitink en de beheercommissie is besloten om dit jaar geen Eerste Heilige Communieviering plaats te laten vinden; volgend jaar wel weer en dan is het dan voor de groepen 4 en 5.

Voorlopig zal in Vasse om het andere jaar een Eerste Heilige Communieviering zijn.

Collecteweek ReumaNederland van start

In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Kunnen we ook op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om samen een groot bedrag op te halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf langs de deuren gaat of aan de deur geeft.

Tikkie aan de deur

Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie worden gedaan voor de collecte. Geven aan de collectant wordt zo steeds gemakkelijker.

Geld voor reumaonderzoek hard nodig

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je – thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.

Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Er is nog steeds wetenschappelijk onderzoek nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting en komen ze op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg.

Een vleugje carnaval voor het dagelijks leven…..

In het weekend van 23 en 24 februari is carnaval in alle hevigheid losgebarsten. Langeveen beet de spits af met een prachtige, kleurrijke en grootse optocht met maar liefst 2200 deelnemers. Er was heel wat werk gemaakt van de wagens, maar ook van de kostuums van de loopgroepen. De kleuren kwamen helemaal tot hun recht tegen de strakblauwe lucht. Op het eind van de stoet volgden alle prinsen- wagens van de deelnemende dorpen. De stemming op de wagens en bij de deelnemers was opperbest. En zo zal het vast ook geweest zijn bij de optochten in de andere dorpen. Als we dan nagaan dat er maanden van voorbereiding vooraf gegaan zijn aan de optocht, dan gebeurt er onder de noemer van carnaval heel veel in het onderlinge verkeer. Kunnen wij wat meenemen van dit feest voor ons dagelijks leven? Als wij zien wat er gebeurt, zeker wel:

1.Bij carnaval vallen rangen en standen weg. Iedereen is gelijk.

(Door schmink, een zelfde pak en pruik lijken mensen heel erg op elkaar)

2.Het uiterlijk is niet meer belangrijk: meedoen is wat telt.

3.Het werk en de zorgen mogen aan de kant, het leven wordt samen gevierd.

4.Het gaat niet om het ego van ieder individu: maar om jezelf te zien als schakel in een groter geheel. Een mooi voorbeeld waren de prinsenwagens in Langeveen: het ging niet om één prins met adjudant, maar alle prinsen met hun gevolg deden mee. Samen waren ze één.

Al met al kun je zeggen dat het carnavalsfeest relativeert. We hoeven ons zelf even minder serieus te nemen. En dat schept ruimte, vreugde en saamhorigheid. Aangezien we dat allemaal nodig hebben, kan het leven wel een scheutje carnaval gebruiken, zo nu en dan. Carnaval laat ook zien dat we elkaar nodig hebben om iets moois tot stand te brengen. Verschillende mensen samen in één kleurrijke loopgroep. Alle prinsen van de dorpen in één optocht. En straks lopen we met alle mensen van de parochie  in één Passie , op weg naar het Leven dat ons gegeven wordt. Alaaf!

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

Zondag 3 maart 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Huisman.

Int.: Jan Oude Luttikhuis (Kapper).

Aswoensdag 6 maart 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: overl.leden van de carnavalsver. De Spekscheeters, overl.fam.leden.

 Zaterdag 9 maart gaat het Dameskoor de dienst helpen verzorgen op Erve Mensman te Geesteren.

Zaterdag 9 maart 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink

Jaarg.: Harrie Kempers, Jan Kempers, Sien Steggink-Kamphuis.

Int.: Hein Meijer, Jan Hulskotte, Minie Arends-Veelers, Ben en Marie Hansté-Alberink, Siny Dijkers-Koopman, Harry Booijink, Bennie Droste.

Woensdag 13 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 16 maart 15.30 uur Schelpenviering voor alle dopelingen en familie van het afgelopen jaar.

Voorganger: Diaken Huitink.

Zondag 17 maart 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Heuven.
Jaarg.:
Gerard Kamphuis, Hein Meijer, Gerard Steggink.

Int.: Herman Wenneger, Ben en Marie Hansté-Alberink, Manny Sanderink-Weernink, Harrie Groothuis, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Harry Booijink, Jan van der Ham.
KOREN

Wo. 6 mrt. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Za. 9 mrt.. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 17 mrt. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Wo. 6 mrt. 19.00 uur: Johan Steggink.

Za. 9 mrt. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

Zo. 17 mrt. 09.00 uur: Wilma Kempers.

ACOLIET

Wo. 6 mrt. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Za. 9 mrt.. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 17 mrt. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Wo. 6 mrt. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Za. 9 mrt. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Zo. 17 mrt. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demme

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Wo. 6 mrt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Za. 9 mrt. 19.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 17 mrt. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers/Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 17 febr.  €  51,00           Eigen kerk 17 febr.     €  30,60

Plaatsengeld 23 febr.  €  37,00          Eigen kerk 23 febr.     €  31,31

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 2 april zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink tel. nr. 680603.

 Potgrondactie door Kameleongroep Scouting Vasse e.o.

Kameleongroep Scouting Vasse brengt ook dit jaar de potgrond weer huis aan huis. Zelf niet sjouwen met zware zakken (50 liter) en in het voorjaar dan snel aan de slag met het poten van bloemen en planten. Op zaterdag 9 maart, vanaf 9.00 uur, wordt huis aan huis potgrond verkocht in Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen.
We houden de prijs zo laag en scherp mogelijk. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de Kameleongroep Scouting Vasse e.o. Alvast bedankt dat u deze actie wilt steunen!

Bent U niet thuis maar wilt u toch potgrond, of wenst u een grote partij potgrond af te nemen, neem dan contact op met:
– Henriët Lenferink  06 28281900 of
– Charissa Bernds  appen op 06 1993525

Vastenaktie 2019 staat in teken voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden!

In Congo bijvoorbeeld haalt men water uit vervuilt rivierwater, gevolg buikpijn en diarree.

Een oplossing is daar gevonden door een waterfilter aan te leggen.

Hiervoor is uw hulp nodig om dat mogelijk te maken.

 • Vrije gift
 • sponsorloop van de Maria school dinsdag 26 maart
 • Hartelijke dank, MOV groep

KBO Vasse

Edelsmid Annemiek Mensink uit Ootmarsum op bezoek bij KBO

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 maart a.s. Deze middag hebben we edelsmid mevr. Annemiek Mensink uit Ootmarsum uitgenodigd om te vertellen over haar werk. Voor haar is het edelsmeden nog een echt ambachtelijk vak, handmatig smeed zij de edelmetalen goud en zilver in een sieraad naar uw persoonlijke wens. Ook is er de mogelijkheid om de waarde van uw eigen sieraden te laten bepalen, een soort “Tussen Kunst en Kitsch“ dus. Locatie: Café Bolscher. Aanvang 14.00 uur.

Gezamenlijke Paasmiddag 2019

Op vrijdag 12 april a.s. organiseert de KBO weer samen met de Zonnebloem de gezamenlijke Paasmiddag bij Gasterij De Bakker. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Aanvang is om 14.00 uur. Opgeven kan tot 5 april 2019 bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Annie Veldhuis (0541 680 561).

Vormelingendag van het vicariaat Deventer Helden en Heiligen…

Hallo jongens en meisjes,

Jullie zijn bezig met het vormsel of hebben dit net ontvangen. Daarom zijn jullie van harte welkom op de vormelingendag – met een opfrismis en een vossenjacht – die we op

zondagmiddag 31 maart 2019 in Borne houden.

Je gaat op zoek naar bijzondere mensen: Helden en Heiligen. Dat wil je toch niet missen! Graag tot dan en vriendelijke groeten,
Vicaris Ronald Cornelissen

Programma
12.00 uur        Inloop
12.30 uur        Korte Opfrismis met koor Multiple Voices

(Tubbergen) in de St. Stephanuskerk
13.15 uur        Welkom en begin van de vossenjacht
15.00 uur        Einde van de vossenjacht in ’t Dijkhuis.  ’t Dijkhuis 1,

7622 CM Borne
15.00 uur        Korte creatieve activiteit en een broodje frikandel
15:45 uur        Uitslag en prijzen
16.15 uur        Einde vormelingendag

Aanmelding vóór 17 maart 2019 sss
Je kunt je als deelnemer alleen, of als groep aanmelden door je
voor- en achternaam én de naam van jouw parochie te mailen naar: vormelingendagspirit@gmail.com  Voor vragen kun je mailen of bellen met vicaris Cornelissen
06 30 16 26 35 / hier boven genoemd mailadres.  Vanwege de vossenjacht door Borne vragen we dat elke groep vormelingen zorgt voor enkele volwassen begeleiders. Deelname aan deze dag is gratis. Adresgegevens van de vormelingendag:                                                                                            Start: Sint-Stephanuskerk, Stationstraat 1, Borne.
Einde: TMZ ’t Dijkhuis,  ’t Dijkhuis 1,  7622 CM Borne.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019 VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 14 maart 2019 en wordt verzorgd door de werkgroep Troostdekentjes. Zij vertellen over hun werk, hun motieven, de waarde voor de ontvangen en ze laten werkstukken zien.

Dood en leven liggen bij een zwangerschap soms heel dicht bij elkaar. Voor ouders van wie het kindje voor, tijdens of net na de bevalling overlijdt, maakt de werkgroep Troostdekentjes uit Tubbergen ‘Little quilts of love’: kleine quiltjes tussen 30×30 cm en 60×60 cm. Dit quiltje wordt aangeboden aan de ouders als teken van medeleven. Ze kunnen het kindje in het dekentje wikkelen of het quiltje als een dekentje gebruiken bij het opbaren. Hiermee kan het kindje dan b.v. ook begraven of gecremeerd worden, maar ouders kunnen het dekentje ook bewaren als herinnering.

Naast het maken van de kleine quiltjes maken een aantal mensen van de werkgroep ook droomdekens. Dit zijn grote quilts voor kinderen die langdurig ziek zijn. Met beide quiltideeën willen ze graag laten blijken dat ze met de medemens meeleven. Een gebaar van liefde.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 14-03-2019

Thema:                      Troostdekentjes

Verzorgd door:         Werkgroep Troostdekentjes Tubbergen

Tijd:                           10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

JONGEREN ROCK SOLID OP BEZOEK BIJ KLOOSTER

Dinsdag 19 februari j.l. gingen op de ochtend 19 jongeren en vijf begeleiders richting het klooster in Heiloo. Rond de klok van 12.00 uur kwamen we aan hij het Onze Lieve Vrouw ter Nood klooster in Heiloo aan. Niet zomaar een klooster, een Heiligdom, daar krijgen we nog uitleg over. Zuster Ezperanza een jonge zuster uit Argentinië begeleid ons naar de slaapzalen die vol staat met stapelbedden, jongens naar hun zaal, meisjes naar de andere zaal. Om 13.00 uur worden wij verwacht in de refter voor de maaltijd. Voor jongeren is het spannend, samen in een klooster, hoe gaat het er hier aan toe, een refter met allemaal jonge priesterstudenten, met een rector die het gebed opent. Na de maaltijd is er het after meal spel, dat is gewoon na de meeste maaltijden, dit keer bekertjes omschieten met elastiekjes, bekertjes die stonden gestapeld als blikjes. Na dit spel begon onze klooster toer. Na een lange autozit en na de maaltijd energie eruit, dat gebeurd a.d.h.v. voetbal, volleybal en boogschieten. Wat waren ze fanatiek als drie  teams.

We kwamen niet alleen voor sport en spel, we waren gekomen voor het klooster met haar geschiedenis, we waren gekomen voor het leven van de zusters. We gingen naar de jongerenzolder in het klooster, er was drinken, koffie, koekjes en Zuster Maria Vrede vertelde ons de ontstaansgeschiedenis van dit klooster. Over een Mariabeeldje dat in de grond werd aangetroffen, met het verhaal van het schip dat op zee in nood verkeerde. Met de stem die zei: ‘als ge mij gaat eren gaat de wind keren’. Twee verhalen die bij elkaar kwamen en deze verhalen heeft deze plaats doen ontstaan om Maria te eren.

Het klooster ligt in een park, samen liepen wij naar de genadekapel, daar kregen wij het verhaal van het geloof te horen, dat werd gedaan door de prachtige muurschilderingen in de kapel. Het verhaal van Maria boodschap kwam aan de orde, kerstverhaal en de kruisiging kwamen aan bod. Daar werd uitgebreid bij stil gestaan, opheldering van ons geloof met de verhalen uit de heilige schrift.

Ook de bron voor de genadekapel kwam aan bod. Aan het water aan de put wordt een heilzame werking toegeschreven. Door een wonder welde in de nacht van 7 op 8 december 1713 ongekend veel water op uit de tijdens de reformatie gedempte put. Daar konden we uit de put drinken. Volgende dag werd er volop water meegenomen door jongeren, voor ouders, of voor opa en oma.

Midden in het park staat Maria van Lourdes. Wij gingen in processie met licht, met samen zingen naar haar beeld. Daar was ruimte voor onze eigen intenties. Een voorproefje op Lourdes 2020.

Toen was er even tijd voor ons zelf. Chill time noemen jongeren dat, een woord dat niet past bij de oudere leiding zeggen jongeren, maar wel bij hun leven en bij de jongere leiding.

Het avond programma begint met de broodmaaltijd in de refter. Na het eten is het in het klooster samen tafels afruimen, afdrogen, tafels weer dekken. In tien minuten was dit gedaan. Toen stond het leven van de zusters centraal, wie zijn zij, wat doen ze, hoe leven ze, waarom dragen ze deze kleding. Het was ook even een vragenuurtje voor de jongeren richting de zusters, vragen waren er volop.

Wat doe je op een avond in het klooster? Film kijken, de Climb, een film met een verhaal over twee mannen, verschillend en die samen een berg moeten beklimmen, waarbij geloof in God ook aan bod kwam. Een oude film, wel met een mooie boodschap. De film eindigde rond de klok van 22.00 uur, nog even kletsen op de jongerenzolder. Om 23.00 uur moet het stil zijn en tijd om te gaan slapen, het was stil om 23.30 uur stil.

De volgende ochtend niet uitslapen, moeten wij vroeg op vroegen ze? Om 20.20 uur tijd voor ochtendgebed. De zusters hadden super ontbijt, er stonden zelf pannenkoeken op tafel. Na het ontbijt, theedoekenspel en aansluitend richting strand uitwaaien. Ook een opdracht: wat voor gedrag hoort er wel en niet bij ons jongerenpastoraat? Hoe snel bezet een jongerenpastoraat een strandpaviljoen, het strandbezoek werd afgesloten met warme chocomelk in een strandpaviljoen dat in mum van tijd vol zat met Rock Solid.
Nadat we naar het strand waren geweest hebben we samen de Eucharistie gevierd in de genadekapel. Thijs en Lucas waren misdienaars, Pascalle was lectrice en ik zelf was diaken van dienst. Bijzonder om zo samen te mogen vieren. Om 13.00 uur was er de afsluitende maaltijd met broodje kroket.

Aan het einde van de woensdagmiddag zijn de jongeren weer thuis gekomen van het kloosterbezoek in Heiloo. Samen kijken we terug op twee bijzondere dagen. Dit is wel even iets anders zei een van de jongeren, hoort er ook bij. Jongeren kijken terug op mooie dagen. De zusters werden hartelijk bedankt. Bij deze dank ik de leiding van Rock Solid voor begeleiding, het rijden, voor de vrije dagen die zij hebben genomen.

De boodschap die de jongeren meekregen van de zusters: houd je geloof vast, verdiep het en luister goed naar jou hart. Daar besteden wij bij Rock Solid volop aandacht aan.

Namens de jongeren van Rock Solid en leiding

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

‘Je moet het willen zien’.

Beste parochianen,

Vorige week was de eerste bijeenkomst van de juryleden van de Ariënsprijs 2019. Deze diaconale prijs heeft als doel om diaconale initiatieven, activiteiten, projecten of ideeën in de parochies van het Aartsbisdom te  waarderen, te bemoedigen en te stimuleren.  Ruim dertig aanmeldingen zijn er tot nu toe ingediend. Ook onze parochie heeft hiervoor 3 projecten aangemeld. Alle inzendingen laten zien hoe mensen betrokken zijn op elkaar en hoe zij vanuit het Evangelie zorg dragen voor hun medemens en voor Gods schepping. Eén van de juryleden zei: ‘Kijk eens hoe de kerk in 2019 bloeit. De velden staan wit van de oogst. Maar je moet het wel willen zien.’ En zo is het ook. Er gebeuren zoveel mooie dingen in onze kerk, in onze parochie. Maar we zijn soms te bescheiden om ze te benoemen. Of het is al zo vanzelfsprekend dat het helemaal niet meer opvalt. Hoe mooi is het dan om door middel van de Ariënsprijs dit eens voor het voetlicht te brengen. Vanuit onze parochie zijn de volgende werkgroepen genomineerd:

Kearls unne mekaar. Binnen deze groep telt ieder mens, wordt je gezien als mens gezien en niet als iemand met een beperking, diaconie ten top. Dan de oecumenische werkgroep vredesweek H. Pancratius parochie Tubbergen/ PKN Tubbergen. De werkgroep organiseert jaarlijks in samenwerking met de Missie Ontwikkeling Vrede (MOV) groepen een vredesbijeenkomst bij het kapelletje onder de ‘Kroezeboom’ te Fleringen. In 2018 werd voor de 35e keer deze bijeenkomst georganiseerd. Al met al genoeg redenen om deze kerngroep te nomineren. Wie ook genomineerd is voor deze prijs is Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Per 1 maart 2017 is onze parochie met ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris voor Inge de zendende instantie geworden. Het opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor mensen, werken aan duurzame ontwikkeling, bestrijden van armoede vanuit haar missionaire zending en het katholiek sociaal denken maakt dat Inge het gedachtengoed van de priester Alphons Ariëns in praktijk brengt.

Naast de keuze die de jury maakt is er dit jaar ook weer een publieksprijs. Iedereen, dus ook u kunt meedoen aan het stemmen op uw meest favoriete project of bijzondere activiteit. Zodra de lijnen hiervoor opengaan laten wij u dit weten. Wij wensen de drie genomineerden vanuit onze parochie veel succes.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werkerZondag 17 februari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Woensdag 20 februari 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 23 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Netta Weersink-Braakhuis.

Int.: Hein Meijer, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Ben en Marie Hansté-Alberink, Harry Booijink, Bennie Droste, Henk Tijink, overl.fam.leden Weersink-Braakhuis, overl.fam.leden, Hennie Helming.

Woensdag 27 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 Zondag 3 maart 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: ???
Jaarg.:
Manny Sanderink-Weernink.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Hein Meijer, Jan Hulskotte, Minie Arends-Veelers, Ben en Marie Hansté-Alberink, Siny Dijkers-Koopman, Jan van der Ham, Harrie Groothuis, Harry Booijink, overl.fam.leden, Hennie Helming.
KOREN

Za. 23 febr. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 3 mrt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 23 febr. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

Zo. 3 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink.

ACOLIET

Za. 23 febr. 19.00 uur: geen.

Zo. 3 mrt. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 23 febr. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo.3 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 23 febr. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 3 mrt. 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers/Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 3 febr.    €          51,90   Eigen kerk 3 febr. €    31,55

Plaatsengeld 9 febr.    €          57,00   Eigen kerk 9 febr. €    51,00

Verjaardagsactie januari 2019                                             €  241,01

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 19 februari zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Vleerhoek. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis tel. nr. 682039.

 OVERLEDEN

Vrijdag 8 februari is op 72-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Hennie Helming van de Manderseweg 74. Op woensdag 13 februari is hij te Borne gecremeerd.

KBO VASSE

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 februari a.s. Het “Duo Remember” uit Oldenzaal zorgt voor een gezellige, muzikale middag. …. Met oude liedjes van vroeger.

Locatie: Café Bolscher   /   Aanvang is om 14.00 uur.

VASSE VITAAL

Vrijdag 1 maart 2019 is er weer Vasse Vitaal, omdat deze avond samen valt met allerlei carnavalsactiviteiten hebben we een fietsmiddag georganiseerd. We vertrekken dan om 14:00 uur bij het Eschhoes. Deze fietstocht zal ± 1,5 uur duren.

Voor info mail: vassevitaal@gmail.com.

S.V.Vasse collecteert voor Jantje Beton

Van maandag 25 februari t/m zaterdag 9 maart komen leden van de afdeling handbal en voetbal van de Sport Vereniging Vasse langs de deur om een bijdrage te vragen. Thema van de collecte is ruimte voor buitenspelen. De helft van de opbrengst gaat naar de collecterende verenigingen. De andere helft gebruikt Jantje Beton voor projecten die vrij buitenspelen in de buurt bevorderen. Maandagavond 25 februari kunne 18 collectanten tussen 17.30 en 18.30 uur de collectebussen in ontvangst genomen in het clubgebouw.

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer.

Voor kinderen is er niks heerlijker dan lekker buiten bezig zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. En ondertussen leggen ze een stevige basis voor de rest van hun leven. Het is aangetoond dat kinderen die veel buitenspelen en bewegen, beter zijn toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en botbreuken en herstellen sneller bij ziekte. Ook belangrijk: buitenspelen heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school en het houdt kinderen spelenderwijs in beweging. Daarom ondersteunt Jantje Beton kinderen om vrij buitenspelen en bewegen in hun eigen buurt leuker te maken. Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.   Vorig  jaar bracht de collecte circa € 400,- op voor de jeugd van de S.V.Vasse; waarvoor nog onze hartelijke dank. Van dat geld worden speelobjecten aangeschaft op het nieuw te ontwikkelen sportpark ‘t Lankamp

Evaluatieavond vastenactieprojecten 2015-2016-2017                           van de stichting Matamba, de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie.

Op donderdag 14 maart aanstaande organiseert onze parochie in samenwerking met de stichting Matamba een informatie- en evaluatieavond. Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba. Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen onder het genot van diverse Tanzaniaanse lekkernijen. Wij nodigen u allen hiervoor uit.

Wees welkom op donderdagavond 14 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur in “De Spil”, Oldenzaalseweg 86 te Fleringen.

In verband met de catering graag uw aanmelding voor 1 maart aanstaande via y.kroeze@hpancratius.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met pastor Jacqueline Meupelenberg, telefoon: 06-20486904

 

Bijbels voor gevluchte christenen uit Syrië en Irak,

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij.

Voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Nederland en wereldwijd.

Dit jaar worden onder meer bijbels uitgedeeld aan christenen uit Syrië en Irak die zijn gevlucht voor extremistisch geweld.

De verhalen uit de Bijbel bieden troost en bemoediging aan mensen die na jaren van oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn.’

Onze parochie steunt dit bijzondere project met een financiële bijdrage.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Anders vieren organiseert wederom een gospelviering.

Vorig jaar September organiseerde de werkgroep ‘anders vieren’ een Gospelviering. Deze viering gaat in herhaling, dit keer is het Gospelkoor One Spirit onze gast. One Spirit is een enthousiast gospelkoor uit Zwolle. Met zang en muziek willen zij vertellen over de grote liefde van Jezus voor ons. Kwaliteit in klankkleur en dynamiek vinden zij erg belangrijk. One Spirit bestaat uit circa 25 zangers en zangeressen, onder leiding van hun inspirerende dirigent Jaco Lips. Deze viering zal plaats vinden in de vastentijd, daarom is gekozen voor het thema ‘zoektocht’ Vastentijd is voor mensen een periode van zoeken  naar bewust leven, zoeken wat belangrijk is in het leven. Een viering van woord en gebed met veel zang en muziek. Uiteraard zullen er passende teksten en gebeden zijn die mensen mogen raken. Vorige keer waren er twee gastsprekers, dit keer mag u luisteren naar de preek van de leek. Vaak horen wij dat mensen graag anders willen vieren, deze viering is een uitgelezen kans om anders te vieren mogen ontdekken, te ervaren en te mogen meemaken. De vorige keer gingen bezoekers enthousiast naar huis, wat was dit bijzonder was een veel gehoorde reactie. De werkgroep anders vieren nodigt u van harte uit voor deze wederom bijzondere viering

Deze Gospelviering zal plaats vinden op zaterdag 16 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda.

Wees van harte welkom.

Hartelijke groeten namens de werkgroep anders vieren,

Jan, Ineke, Ans en Diaken Bert Huitink

Bewaarexemplaar

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse          JANUARI 2019

PAROCHIECENTRUM VASSE

Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse

Email: info.vasse@hpancratius.nl

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. H.Pancratius-Vasse.

Misintentie: per 1-1-2019 € 10,–      /    Jaargedachtenis     € 10,–

Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op

 1. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Annie Schepers/Gerard Rikhof) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.

Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com

tel. 06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

voorzitter is nog vacant.

 Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

 1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

 Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 WEEKWACHT

‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155′

 TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

 INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

‘Kerstmis is niet stuk te krijgen’

Ieder jaar blijkt weer uit uit de verhalen van mensen en uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, dat de titel van dit artikel waar is. In alle wisselende omstandigheden en vormen door de jaren heen, blijft de kern van het kerstfeest niettemin een en dezelfde, namelijk: God is in de geboorte van Jezus mens geworden en heeft laten zien dat Hij van ons houdt! Dit is de kerstboodschap in een notendop. En hoe je het ook wendt of keert, het is om die reden dat door heel veel mensen Kerstmis (naast Sinterklaas) nog steeds als het meest belangrijke feest in de jaarcyclus wordt ervaren. Met velen vieren we dat ook in een kerk. We willen ons daar laten raken door het geheim, omdat we diep van binnen weten dat de liefde en verbondenheid met God, in wezen groter is dan wij mensen zijn. Daarnaast vieren we kerst in het gezin, met familie of vrienden. We dekken de tafel extra feestelijk en genieten van de gezelligheid en het samenzijn. En natuurlijk horen daarbij een mooi versierde kerstboom, een kerststal en veel kaarsjes die branden.

Kerstmis is ook een feest van vertrouwen; we willen daarmee vieren dat het goed kan zijn tussen ons en anderen. Het kan soms moeizaam gaan tussen mensen, tussen geliefden, tussen kinderen en ouders, maar de liefde en het vertrouwen in elkaar overwint altijd. Er kan nog zoveel duisternis zijn in het leven, nog zoveel leegte of verlies, maar het licht zal sterker blijken dan het donker. Dat is onze diepste hoop en overtuiging – met de komst van Jezus in onze geschiedenis, mogen we daarop vertrouwen. En niets hoeft ons ervan te weerhouden, om de nadruk te blijven te blijven leggen op die innerlijke betekenis van Kerstmis. We mogen ons te allen tijde thuis blijven voelen bij het aansprekende verhaal over Jozef en Maria, de engelen, herders en natuurlijk Jezus zelf. Telkens weer herkennen wij hierin iets van Gods trouw en nabijheid aan mensen.

Van harte wens ik u een Zalig kerstfeest toe en een gezegend jaar 2019!

Pastoor Casper Pikkemaat

 Zondag 23 december 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Maandag 24 december 17.00 uur Kerstavond Gezinsviering m.m.v. Pop4you.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Jan Oude Luttikhuis, o.o. ter Heijne.

Int.: Jan en Marie Pegge, Frans en Hermine Droste, o.o. Droste-Vleerbos, o.o. v/d Aa-Bodde, Annie v/d Aa-Oude Voshaar, Arnold Koopman, Gert Mulstege en Ben Groothuis, o.o. Filart-Rolefes, Ruud Bos en overl.fam.leden Bos-Huis in ’t Veld, Jan en Truus Ensink-Borggreve, overl.fam.leden Ensink en Nordemeule, o.o. Rikhof-Westerhof en overl.fam., Joop en Annelies Hollink en Benno, o.o. Steggink-Kamphuis.

 Maandag 24 december 21.00 uur Kerstavond Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: zie 17.00 uur.
Int.: zie 17.00 uur.

 Dinsdag 25 december 09.00 uur Eerste Kerstdag Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: zie 24 dec. 17.00 uur.

Int.: Gerard Michorius, Gerard Franke, o.o. Steggink-Boerrigter en zoon Hennie Steggink, o.o. Potgraven-Keppelink, Gerrit Potgraven en Fieny, Harry van der Aa, overl.fam.leden ter Heijne, o.o. ten Berge-aan de Stegge, Herman Wenneger. Jan, Stefhan en Ellen Hemmer, o.o. Hemmer-Steggink, Harry Booijink.

 Zaterdag 29 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Truus Weersink-Scholtenhave.

Int.: overl.fam.leden, Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis.

Maandag 31 december Oudjaarsdag 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Bijz.int.: uit dankbaarheid.

Jaarg.: Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis.

Int.: Jan Hulskotte, Jan van der Ham, Jos Weersink, Jan Schulten en Ine Borghuis, Minie Arends-Veelers, Harry Booijink.

Woensdag 2 januari 09.00 uur Woord- en Communieviering door de parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 6 januari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Bernard Boksebeld.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Ben en Marie Hansté-Alberink, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Manny Sanderink-Weernink, Hendrik en Riek Leussink.

KOREN

Za. 29 dec. 19.00 uur: Dameskoor.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Za. 29 dec. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Johan Steggink.

 ACOLIET

Za. 29 dec. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: geen.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 29 dec. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Jan Veldhuis.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.: 06-51377652.

Za. 29 dec. 19.00 uur: Ine Bos.

Ma. 31 dec. 19.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 6 jan. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door

Annie Schepers / Gerard Rikhof.

COLLECTES

Plaatsengeld 9 dec.    €         22,05   Eigen kerk 9 dec.       €      63,90

Plaatsengeld 15 dec.  €          27,50   Eigen kerk 15 dec.     €      32,80

Avondwake/uitvaart Lies Damhuis/Westerhof                    €    468,35

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 8 januari zal  de kerk worden schoongemaakt door de wijk Manderveen/Broekdijk.

GEBOREN

Wij feliciteren Bas, Karen, Ties, Luc en Dirk Hamse van De Steenbrei 10 met de geboorte van hun zoon en broertje Rens Rogier Jan. Rens is geboren op vrijdag 7 december 2018.

Tarieven misintenties/jaargedachtenis

De tarieven voor zowel misintenties als jaargedachtenis zijn met ingang van 1 januari 2019 gelijk, namelijk 10 euro.

De beheercommissie

Ruimen van graven

Zoals jullie bekend zijn de contactpersonen van de rechthebbenden van de graven in Vasse waarvan de grafrechten zijn verlopen benaderd over het al dan niet verlengen van de grafrechten.

Een aantal heeft aangegeven om deze niet te willen verlengen en van hen hebben wij een afstandsverklaring ontvangen.

Deze grafstenen zullen in de 2e helft van de maand januari 2019 door Stefan Groeneveld opgehaald worden. Mensen die belangstelling hebben voor de grafsteen kunnen tot 31 januari 2019 contact opnemen met Stefan en deze bij hem ophalen; zijn telefoonnummer is 06-11296539. Grafstenen waar geen belangstelling voor is, worden door Groeneveld als puin afgevoerd naar de stort.

Namens de beheercommissie is Annet Lansink, tel. 06-30911607, contactpersoon hiervoor.

De beheercommissie

Vasse Vitaal

Januari op vrijdag 07-01-2019 gaan we overdag ’s middags om 14:00 uur fietsen. We starten vanaf het Eschhoes voor een recreatief fietstochtje van circa 1 ½ uur voor de fietsliefhebbers (alleen als het goed fietsweer is uiteraard). Voor het wandelen starten we om 19:00 uur wederom vanaf het Eschhoes. Nadien kan er gezellig nog een kopje koffie o.i.d. genuttigd worden in het Eschhoes, op eigen kosten. Vasse Vitaal begint het nieuwe jaar met frisse moed door samen weer lekker te gaan bewegen.

Tot Vasse Vitaal!

ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI 2019

05                 Prinsenbal in zaal Bolscher (Carnavalsver.

de Spekscheeters)

06                 Moosdag in het clubgebouw én bijzondere ALV

(SV Vasse)

09                 Bekendmaking schoolprins en schoolprinses

(Carnavalsver. de Spekscheeters)

17                 Jaarvergadering met Nieuwjaarsborrel (KBO)

18                 Carnavalsviering 19.00 uur H. Pancratius Kerk in Vasse

Jubileumfeest CV 20.30 uur De Spekscheeters in zaal

Bolscher (Carnavalsver. de Spekscheeters)

19                 Grote Henk Rikhof Puzzel Speurtocht

(VMC jeugd en Handbal)

FEBRUARI 2019

03                 11.00 uur Kaartverkoop gala voor leden bij zaal

Bolscher; Aansluitend kaartverkoop voor iedereen

14                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 19.30 uur (Carnavalsver.

de Spekscheeters)

15                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 20.00 uur (Carnavalsver.

de Spekscheeters)

16                 Gala in zaal ’t Eschhoes om 20.00 uur
21                 Ledenmiddag (KBO)

27- 01 mrt     Bezoek aan zieken en bejaarden (CV de Spekscheeters)

KERKDEURCOLLECTE MET KERSTMIS

T.B.V. HET PAROCHIËLE LOURDESFONDS

Na afloop van de vieringen op kerstavond en 1e kerstdag wordt er in alle alle kerken van onze H.Pancratiusparochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar die de reis niet (helemaal) kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug zijn, zodat zij toch mee kunnen naar Lourdes. De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken. Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Mariaoord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.

Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

De parochiële Lourdesgroep

 

TRADITIONELE NACHTMIS IN DE St. PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN

In de kerstnacht van 25 december a.s. wordt in de St. Pancratiusbasiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof.  Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

Cantate.

Vanaf 4.30 uur tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.

Viering.

Tijdens de viering zingt het koor W.A.Mozart: Missa Brevi in C.  De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker. Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk  gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratiusbasiliek in de vroege kerstochtend met een  bezoek te vereren. Er is ruime parkeer gelegenheid bij en rond de basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentewegge bij  ‘t Oale Roadhoes naast de basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

 

ZONDAG 9 en 16 dec. 2018 Jaargang 45, week 50 en 51

Beste parochianen,

De advent is begonnen!

Wees waakzaam: want voor je het beseft…

Wees waakzaam want voor je het

beseft heeft de consumptiewereld

met je diepste dromen een loopje

genomen en je verlangen naar geluk

netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam want voor je het beseft

zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer

hoe het onrecht wordt goedgepraat,

en ben je aangepast aan wat

‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam want voor je het beseft

praat je mee met wat ze allemaal zeggen:

dat het elk voor zich leeft in het leven,

en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam want voor je het beseft

leef jij ook ten koste van anderen,

ook al heb je de mond vol van

kiezen voor de zwaksten.

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

Zondag 9 december 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers,

Bernard en Sien Grootelaar, overl.fam.leden Oude Luttikhuis-Groothuis, Lies Damhuis-Westerhof.

Woensdag 12 december 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 15 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Eef Oude Luttikhuis.

Int.: Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan van der Ham, Hein Meijer, Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Lies Damhuis-Westerhof.

 Woensdag 19 december 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Vrijdag 21 december 09.00 uur Schoolviering Kerst.

Voorganger: Pastor Saris.

Zondag 23 december 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Marie Veer-Weersink.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, Jan Hulskotte, Sinie Dijkers-Koopman, Minie Arends-Veelers, Herman Wenneger.

Maandag 24 december 17.00 uur Kerstavond Gezinsviering m.m.v. Pop4you.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Johannes Albertus Kempers, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Thijs Veer, Bernard Engbers, An Pegge, Bernard en Feem Blankenvoort-ten Dam.

Int.: Riet Kamphuis-Krakers, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Bennie Droste, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Herman Nijhuis, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, o.o. Booijink-Hesselink, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Gerard Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Antoon Deterink, Jan en Annie Meen-Hesselink, Lidy Tulk-Leussink, Johan Hulsmeijers, Johan Groothuis, o.o. Booijink-Heerink en Jan, Herman Booijink (Kemper), o.o. Braakhuis-Klieverink, o.o. Stevelink-Lansink, Dionne Meijer-Boswerger, Truus en Gerard Meijer-ScholtenLinde, Marietje Dierink-Sanderink, Frans, Gijs en Hein Reinerink, Hein Meijer, overl.fam.leden Lenferink/Krikhaar, overl.fam.leden Kempers-Steffens, Bernard en An Pegge, o.o. Lansink-Busscher, o.o. Knoef-Dierink, Jan en Annie Oliemulder-Blankenvoort, Sinie Dijkers-Koopman, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, o.o. Nijhuis-Heerink, o.o. Zwiep-Ensink, Herman Nijhuis, John Dijkhuis, overl.fam.leden Dijkhuis en Nordemeule.

 Maandag 24 december 21.00 uur Kerstavond Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: zie 17.00 uur.
Int.: zie 17.00 uur.

Dinsdag 25 december 09.00 uur Eerste Kerstdag Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: zie 24 dec. 17.00 uur.

Int.: o.o. Wigger-Booijink, Theo Wigger, Siny Wigger, Marietje Rolefes-Stopel, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Jan Oude Vrielink, overl.fam.leden Boksebeld en Oude Vrielink, overl.fam.leden Wenneger, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Gerard en Grada Tijink-Wolbers, o.o. Bouhuis-Kristen en Zoon Herman Bouhuis, Herman en Truus Huisken-Vrerink, Henk Vrerink, Manny Sanderink-Weernink, Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, Jan Steggink (M’veen), Jan Oude Luttikhuis (Kapper), overl.fam.leden Nijhuis-Tijink, Harrie Kempers, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan van der Ham, Jan Schulten en Ine Borghuis, Jan Reekers, en Theo Roozendaal, Jan en o.o. Alberink-Hansté, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Jan en Lijs Fleerkotte-Nijmeijer, Gerard en Truus Boerrigter-Vleerbos, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Zr. Maria Wenneger, Jan Hulskotte, Sinie Dijkers-Koopman, Harrie Groothuis, Gerard Nijhuis (Manderseweg), Minie Arends-Veelers, Gerard Braakhuis, overl.fam.leden Steggink (M’veen).

 KOREN

Za. 15 dec. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Herenkoor.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Pop4you

Ma. 24. Dec. 21.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Di. 25 dec. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

LECTOREN

Za. 15 dec. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Ronnie Booijink.

Ma. 24 dec. 21.00 uur: Wilma Kempers.

Di. 25 dec. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 15 dec. 19.00 uur: Henny Engbers.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Henny Engbers.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Nicolay Oude Nijhuis.

Ma. 24 dec. 21.00 uur: geen.

Di. 25 dec. 09.00 uur: Henny Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 15 dec. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Gerard v/d Aa, Ronnie Booijink.

Ma. 24 dec. 21.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Di., 25 dec. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

KOSTERS

Za. 15 dec. 19.00 uur: Ine Bos.

Vrij. 21 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 23 dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

Ma. 24 dec. 17.00 uur: Ine Bos.

Ma. 24 dec. 21.00 uur: Jan Veldhuis.

Di. 25 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 25 nov.  €   49,55          Eigen kerk 25 nov.     €      40,16

Plaatsengeld 1 dec.    €   43,70          Eigen kerk 1 dec.       €      40,45

Verjaardagsaktie oktober/november 2018                            €    707,30

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 18 december zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Mander. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

GEBOREN

Wij feliciteren Dennis, Petra en Lisa Ensink van de Uelserweg 117 te Mander met de geboorte van hun dochters en zusjes Bente Elise Marie en Lieke Denise Petra. Bente en Lieke zijn geboren op maandag 19 november 2018.

 

KOPER POETSEN

Dinsdag 11 december zal vanaf 8.30 uur het koper worden gepoetst door de werkgroep.

Deze bestaat uit de dames: Ans Boerrigter, Riky Droste, José Engbers, Annie Hulsmeijers, Lidy Mulstege en Erna Ensink.

 

OVERLEDEN

Vrijdag 30 november is op 82-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Aleida Johanna Damhuis-Westerhof voorheen wonende aan de Plasdijk te Mander.

Vrijdagmorgen 7 december is Lies na een plechtig gezongen uitvaartviering te ruste gelegd op ons parochieel kerkhof.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of

pastor Linh, tel. 0546-873936.

 Eerste Heilige Communie Vasse-Manderveen

Het is een feit dat er binnen onze samenleving steeds minder kinderen geboren worden. Ook wordt er door ouders steeds bewuster een keus gemaakt om hun kind(eren) wel of niet te laten dopen, om de Eerste Heilige Communie te laten doen, om voor het Vormsel te kiezen.

Waar het voorheen normaal was met een groep van meer dan 20 kinderen uit Vasse en Manderveen het communie traject te starten is dat aantal nu gehalveerd.

In nauwe samenspraak met het pastoraal team en met goedvinden van de beheercommissie (voorheen locatieraad) heeft de communiewerkgroep Vasse-Manderveen besloten het communie traject 2-jaarlijks te starten waarbij de kinderen uit groep 4 en 5 de gelegenheid krijgen aan te sluiten.

Op deze manier blijft het communie traject zo lang mogelijk behouden voor eigen dorp.

Het eerstvolgende communie traject voor Vasse en Manderveen start begin 2020.

 

KBO Vasse 

Kerstmiddag op 20 december a.s. bij Café Bolscher

Op donderdag 20 december a.s. organiseert de KBO Vasse voor haar leden bij Café Bolscher een Kerstmiddag.

Als afsluiting van de middag is er een uitgebreide broodmaaltijd.

Kosten:                      € 16,00 per persoon

Aanvang:                   14.00 uur

Aanmelden kan bij Fons Nijhuis,

Tel. 0541 850 758  of (06) 37 28 62 37

 VASSE VITAAL

Januari op vrijdag 07-01-2019 gaan we overdag middags om 14:00 uur fietsen. We starten vanaf het Eschhoes met een recreatief fietstochtje van circa 1 ½ uur voor de fietsliefhebbers (alleen als het goed fietsweer is uiteraard). Voor het wandelen starten we om 19:00 uur wederom vanaf het Eschhoes. Nadien kan er gezellig nog een kopje koffie o.i.d. genuttigd worden in het Eschhoes op eigen kosten. Vasse Vitaal begint het nieuwe jaar met frisse moed door samen weer lekker te gaan bewegen. Tot Vasse Vitaal!

 Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl  of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u donderdag: 13:30 u – 16:30 u en

vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink, Joke Pegge Moniek Peulken, Susanne Burghout

Kerstsamenzang donderdag 13 december in De EESHOF te Tubbergen

Evenals vorige jaren organiseert het Dames en Herenkoor van het verzorgingstehuis   “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof. Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen. Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten. Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten. De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble. De plaats en aanvang van deze samenzang is: Kapel de Eeshof Eeshoflaan 21, Tubbergen Aanvang 19.00 uur

Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

TOT ZIENS op DONDERDAG 13 DECEMBER

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratiusparochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.

Terugblik tweede gesprekskring Grond van Leven

In de afgelopen maanden zijn er vijf parochianen onder leiding van

pastor Saris samengekomen voor de bijeenkomsten van de gesprekskring Grond van Leven. Deze mensen kwamen uit de geloofsgemeenschappen van Geesteren, Vriezenveen en Tubbergen.

Tijdens deze bijeenkomsten werd aan elkaar het levensverhaal verteld. Er werd stilgestaan  bij de waarden die in ieders jeugd waren meegegeven en welke waarden in het huidige leven belangrijk zijn. Men vertelde elkaar hoe het geloof eruit ziet, hoe er vorm aan wordt geven,  welke ervaringen daarin worden opgedaan en wat inspireert. De deelnemers kijken heel tevreden terug op de gesprekken. De volgende woorden gaven de deelnemers terug: “het was een verrijking” ‘gehoord en gehoord worden”

“vertrouwen en veiligheid in de gesprekken” en “inspirerend”

Tevens was het ook heel mooi dat er bruggen geslagen zijn tussen de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen en dat men elkaar heeft leren kennen en waarderen. In het nieuwe jaar wordt er weer gestart met een gespreksgroep Grond van Leven.

Het gaat om vier bijeenkomsten om de twee weken op een nader af te spreken avond. We kiezen een avond waarop de hele groep beschikbaar is. U kunt zich aanmelden bij pastor Saris: pastor.saris@hpancratius.nl . Van harte welkom!

 

Locatienieuws

ZONDAG 11 en 18 nov. 2018. Jaargang 45, week 46 en 47

 

Zaterdag 24 november a.s. doen de volgende kinderen uit Vasse hun H. Vormsel:

Bente Hansté

Geert Kamphuis

Ylke Nijhuis

Teun Oude Luttikhuis

Senna-Lynn Oude Nijhuis

Niek Rikhof

Eefke Scholten Linde

Toon Weersink

Tess Wienk

Het toedienen van het H. Vormsel zal gedaan worden door

Mgr. Woorts om 19.00 uur in de parochiekerk van Reutum.

Namens de parochiegemeenschap van Vasse, van harte gefeliciteerd met jullie H. Vormsel.

‘Week van het respect’,

Beste parochianen,

In de tweede week van november, dit jaar van 5 tot en met 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sportverenigingen, politiek, artiesten et cetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect. Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar. Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal. Daarom zijn duizenden gastsprekers en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.​ Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven.

Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

Zondag 11 november 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Jan Braakhuis, Aleida Geertruida Hansté-Schurink, Gerhard Lenferink.

 Woensdag 14 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: overl.fam.leden.

Zaterdag 17 november 19.00 uur Eucharistieviering (Feest van de H.Cecilia) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Gert Mulstege, Gerard en Truus Boerrigter-Vleerbos, Ruud Bos.

Int.: Bennie Droste, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.leden C.V. de Spekscheeters, Jan Reekers, Marietje Dierink-Sanderink, Jan Hulskotte, Siny Dijkers-Koopman, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, leden en overl.leden van het Dames- en Herenkoor.

Woensdag 21 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 25 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Bernard Veer.

Int.: Herman Wenneger, Gerard Weersink, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan van der Ham, Jan Hulskotte, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Sieny Booijink-Alberink.

KOREN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 17 nov. 19.00 uur: Henny Engbers.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

Za. 17 nov. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 28 okt.   €         52,00   Eigen kerk 28 okt.      €      49,70

Plaatsengeld 2/3 nov. €        320,40   Eigen kerk 2/3 nov.    €    278,47

Afscheidsviering Truus Kuipers-v/d Ham.                           €    205,15

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 november zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink, tel. nr. 680105.

 DOPEN

Zondag 25 november zullen om 10.30 uur door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

 • Hein Piet Gerwers van De Steenbrei 7, zoon en broertje van Peter, Harriët, Lot en Pien Gerwers-Kemna,
 • Jauke Hein Bos van De Steenbrei 9, zoon van Marc en Imke Bos-Everlo en
 • Fien Anja Sandra Peters van De Veldekster 8 te Manderveen, dochter van Danny Peters en Suzan Wesselink.
 •  

PLUS PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 15 november a.s. De Activiteitencommisie van de SV Vasse organiseert in samenwerking met de Heemkunde evenals vorig jaar de PUB Quiz. Hierbij worden de KBO-leden wederom getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger).

Het wordt zeker weer een hele leuke en gezellige middag. Mis dit dus niet. Locatie: Café Bolscher. Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op vrijdag 23 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Ria Rolefes (0546-221 233).

Locatie: Tante Sien in Vasse.   Aanvang: 20.00 uur

 Toneelvereniging Vasse brengt “Hemel op stelten.”

Ook dit jaar is toneelvereniging Vasse er weer in geslaagd om een dolkomische klucht op de planken te brengen. Onder leiding van regisseur Harvey Oortgijs staat de vereniging klaar om deze hemelse klucht op de planken te brengen. Het stuk “Hemel op stelten” is geschreven door Carl Slotboom. Het wordt gespeeld in onvervalst “Vassers plat.”

Het stuk speelt zich af in het voorportaal van de Hemel.

Twee vrienden komen hier terecht nadat ze helaas zijn verongelukt. Dat ze er moeite mee hebben dat ze het aardse leven moeten inruilen voor het hemelse spreekt voor zich. Dat geeft reden tot dolkomische situaties. Ook maken ze kennis met de elektricien die tijdens zijn werk naar de Hemel wordt gestuurd. Deze 3 heren willen graag aardse gewoontes doorvoeren in het voorportaal van de Hemel. Zijn alle hemelbewoners die al eeuwen hier wonen tegen al deze verleidingen bestand? Nadat de boel zo ver-aardst en de hemel dus volledig op stelten staat komen de eigenlijke hemelbewoners tot inkeer en besluiten ze het tij te keren. Maar of hun dat lukt op een hemelse manier is dus een grote vraag.

De Hemelbewoners zijn broeder Paulus (Arne Velthof), zuster Brocatia (Yoni Nijhuis), zuster Valeria (Nicole Demmer) en zuster Fenucia (Heidi van der Aa). De nieuwe hemelbewoners met nog al wat aardse behoeften zijn broeder Johannes (Stef Bos), broeder Petrus (Boyke Telgenkamp) en broeder Bertram (Frank oude Luttikhuis).

Voorstellingen met plaatsbespreking:

De voorstellingen zijn op vrijdag 23, zaterdag 24 november, zaterdag 1 en zondag 2 december. De eerste 3 avonden beginnen om 20:00 uur. De laatste avond begint vanwege de zondag om 19:30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 10 november bij de familie Borggreve, Booyinkstraat 19 te Vasse. Tel: 0541-680582.

Zolang de voorraad strekt zijn er ook kaarten aan de zaal te koop. Hierbij geldt; vol is vol. Marlon Beld is Souffleuse en de decorbeschildering is verzorgd door Schildersbedrijf Oude Alink. Licht en geluid zijn in handen van Gerard Lansink. De grime wordt verzorgd door Kristel Bolscher, Leonie Homan, Famke Booyink, Anne Wilmink en Kim Warmes. Toneelmeesters Theo Borggreve, Frans van der Aa leiden alles in de goede banen, terwijl Coen Lenferink en Harry Bos deze avonden als spreekstalmeesters zullen optreden.

 SAMEN TOP 2000

We zouden bijna vergeten om een stukje te schrijven over de komende samen top 2000. Het is inmiddels de 3e editie van Samen top 2000, de koren zijn bekend, twee gastsprekers hebben toegezegd, het gaat zijn inhoud krijgen. Er nemen ook dit keer zeven koren deel, dat is het maximum aan koren die mee kunnen doen. Het zijn niet allemaal dezelfde koren als de laatste editie. Carpe Diem uit Geesteren is helaas opgeheven, Cantabilé uit Mariaparochie slaan een jaar over. Nieuw dit jaar is Nouveau uit Reutum. Doordat Catabilé niet meedoet is er ruimte voor een gastkoor. Pop4you uit Vasse is ons gastkoor. De volgende koren doen mee: Nouveau, Multiple Voices, Pop4you, Courage, Belcanto, Clavis en Cantiamo.

De locatie zal dezelfde locatie zijn als dit jaar, de kerk van Albergen. Deze locatie is de meest geschikte locatie, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de power point presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten. Er is ruimte voor koren om door te schuiven zodat op en afgaan van koren snel kan verlopen. Alle koren kunnen samen op het priesterkoor voor het gezamenlijk slotlied. U bent wederom welkom in Albergen.

Schrijf het in uw agenda: Vrijdag 4 januari 2019

19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen.

In het volgende artikel zal het thema aan bod komen.

Namens de deelnemende koren

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

NIEUWS UIT DE KINDER, JEUGD EN JONGERENKERK ROCK SOLID.

De kinderkerk,

Het laatste weekend van september is de kinderkerk weer begonnen. Zoals de laatste twee jaar waren wij niet in de kapel in Geesteren, we waren op locatie. Dit keer waren we te gast bij erve de Wateregge in Almelo, een prachtig landelijke oude boerderij waar we samen konden vieren. Tegen tien uur kwamen vele ouders, kinderen, oma’s en opa’s samen voor de kinderkerk. Het verhaal dit keer was het verhaal van Franciscus. Wie was hij, wat heeft hij gedaan, waarom was hij zo bijzonder. Een bijzonder verhaal voor kinderen, en ook voor ouders en opa’s en oma’s. Aan het einde van het samen zijn werd het pas gebouwde kappelletje voor de H. Franciscus ingezegend. Nadien was er ruimte voor de kinderen om rond te lopen, te kijken bij de varkens, ezels, poesjes. Ouders die elkaar konden ontmoeten, in gesprek gingen met Paul en Mirjam de bewoners van deze unieke locatie. We kijken terug op een geslaagde opening van de kinderkerk. De volgende kinderkerk is zondag 16 december, dan viert de kinderkerk kerst, dat gaan we doen in de dagkapel van Geesteren.

De Jeugdkerk,

De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug, de openingsviering en het poppentheater. Het laatste weekend van september was er op de zaterdag de startviering van het nieuwe werkjaar, het thema was hetzelfde als bij de kinderkerk: H. Franciscus. Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken, er was een scherm met beelden over de H. Franciscus. Helaas waren er weinig kinderen in de kerk, dat was toch wel een teleurstelling. Wij moeten constateren dat gezinnen de weg naar de kerk moeilijk weten te vinden. De jeugdkerk staat nog in haar kinderschoenen, we gaan door.

De 2e activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo, het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling eerst tweetal liederen instuderen, toen begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld, acht verschillende personages deden mee. Kinderen deden mee, zongen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen waren hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor kinderen om even met de poppen in contact te komen, even zelf spelen met de poppen die mee deden. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden.

U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen waar wij staan met een wensboom.

Rock Solid,

Rock Solid is alweer volop bezig, in september was de start samen met ouders, hebben wij het spel ik houd van Holland gespeelt, bekend spel van de tv. Het was weer een mooie strijd tussen ouders en jongeren, de jongeren wonnen het spel. Dezelfde avond werd uitleg gegeven over het komende werkjaar. Wij als begeleiders vinden het belangrijk dat ouders daar bij zijn. Dit werkjaar gaan we aan de slag met het thema: IÁM. Ik ben, wie ben ik, wie wil ik worden, een bijzonder thema om bij stil te staan. Dit jaar gaan we werken in twee groepen, groep t/m 13 jaar en groep ouderen. De jongeren gaan door het leven met de naam TEEN-WORK. De ouderen hebben gekozen voor de naam TEEN SPIRIT

De 1e avond in oktober zijn de jongeren bezig geweest met hun eigen “ik”  Met het maken van een collage van hun zelf, met foto laten zien wie ze nu zijn, met een foto van een bijzonder moment uit hun leven stil staan. In November komen ze in gesprek met mensen die gaan vertellen wij zij zijn geworden. Een mooi thema om mee aan de slag te gaan. In de krokusvakantie gaat Rock Solid naar het klooster met overnachting. De kinder, jeugd en jongerenkerk van onze parochie leeft, wij blijven aan de weg timmermeren met het geloof van onze kerk voor jongeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten, Namens de werkgroepen,

Diaken Bert Huitink

Diaconaal weekend van 11 en 12 november 2018  in het teken van vrijwilligers

Het diaconaal weekend dat op 10 en 11 november in onze parochie zal plaatsvinden staat in het teken van ‘Vrijwilligers’ en heeft als thema meegekregen: ‘Vrijwilligers? – Buitengewoon!’

Onze parochie telt vele vrijwilligers. Dit is een grote zegen.

Al deze mannen en vrouwen, jongeren en kinderen, leveren stuk voor stuk een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van onze kerk. Met hart en ziel geven zij betekenis aan hun gelovig leven én aan dat van anderen. Zij doen dit naar eigen vermogen en talenten. Op een eerlijke, oprechte, kritische, volhardende en gedreven wijze laten zij telkens weer zien dat de kerk hen aan het hart gaat. En dat is in een tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft bijzonder, ja zelfs buitengewoon! Op 10 en 11 november delen we pluimen uit als dank en als waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerk en voor ons geloof. De basisscholen uit onze parochie laten op geheel eigen wijze zien hoe waardevol zij de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk vinden. Wees allen van harte welkom!

Informatie over de aanvang van de vieringen: zie de website: www.hpancratius.nl , het parochiemagazine Kompas, en het weekblad ‘Op en rond de Essen’.

Namens de werkgroep diaconaal weekend en het diaconaal beraad, pastor Jacqueline Meupelenberg; 06-20486904

JONGERENBEDEVAART NAAR LOURDES 2020.

Voor 2020 staat de jongeren bedevaart naar Lourdes op het programma., nu denkt u misschien, jongeren naar Lourdes? Dat kwam van de jongeren zelf: kunnen wij ook naar Lourdes? Natuurlijk kan dat, wij willen graag jongeren meenemen naar Lourdes, hun bekend maken met het verhaal van Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee. Voordat we kunnen gaan moet er wel veel gebeuren. Hiervoor is een werkgroep opgericht die samen met jongeren aan de slag gaan. De financiële kosten zijn daar een onderdeel van. Jongeren moeten geld gaan verdienen om naar Lourdes te kunnen. U zult jongeren tegen komen die geld proberen te verdienen voor de reis naar Lourdes. Op verschillende plekken kunt u ze tegen komen, op de kerstmarkt, of aan de deur voor een flessenactie. De jongeren krijgen anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij hopen op uw medewerking. Langzaam gaan we warm draaien om jongeren in beweging te zetten. Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van ouders: hoe gaat dat dan allemaal, hoe komen ze in Lourdes, wie begeleid de jongeren. Daarvoor komen info avonden. De 1e staat gepland op vrijdag 8 februari om 19.00 uur 2019 in de kerk van Vriezenveen. Via parochiebladen zal ik u namens de werkgroep en jongeren regelmatig op de hoogte houden van wat we doen, hoe we dit samen oppakken. Mocht u al vragen hebben, u kunt bellen met ondergetekende 06-20432661.

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart Lourdes,

Diaken Bert Huitink.