Door Maria tot Jezus
Wij gedenken in deze meimaand Maria, de moeder van de Heer en onze moeder. Op haar voorspraak blijft zij met én voor ons bidden tot het pinksterfeest, maar ook in heel ons leven. In die zin mogen we God dankbaar zijn, dat Hij ons wil helpen “door bemiddeling” van Maria. Natuurlijk staat God altijd voor ons open, en Hij nodigt ons uit om ons rechtstreeks tot Hem te wenden, maar Hij weet ook dat we liever de “omweg” maken via Zijn en onze moeder Maria. Want Maria is het voorbeeld van Gods vertrouwen bij uitstek. Zij plaatst zich tussen haar Zoon en de mensheid in de werkelijkheid van hun zorgen, armoede en lijden. Zij plaatst zich “er midden tussen”, dat wil zeggen zij wordt onze bemiddelaarster bij God: om de noden van de mensen aan de Zoon voor te leggen. Haar bemiddeling heeft dus het karakter van tussenkomst door haar bijstand; Maria komt “tussenbeide” voor de mensen tot het uur van onze dood! Ja, álles wat wij aan Maria zeggen en vragen…. zal zij bij haar Zoon brengen. Als haar kinderen voelen we ons verbonden met Jezus, met God dankzij haar moederschap en geborgenheid. Wij bidden en zingen dit lied zo vaak in ons gebedsleven: “Nog nooit hebt Gij iemand verstoten, die hoopvol tot U was gevlucht” ……
En wat kan Jezus nog weigeren aan haar, Zijn moeder en onze moeder? Door Jezus tot Maria – Door Maria tot Jezus! Zij zorgt voor ieder van ons en op haar voorspraak blijven wij bidden, geloven en vertrouwen op God, de bron van ons leven.
Pastor Linh
Zondag 26 mei 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Heuven.
Jaarg.: o.o. Veldhuis-Paus.
Int.: Harrie Groothuis, Gerard Booijink.

Woensdag 29 mei 09.00 uur GEEN viering.
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Linh.
Jaarg.: Gerard Nijhuis en overl. fam. Nijhuis-Tijink.
Int.: Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman.

Zaterdag 1 juni 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Pastor Hein Booijink, Hein Meijer, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden, Bennie Droste, Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink, Gerard Booijink.

Woensdag 5 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Herman Nijhuis, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, overl.fam.leden Wenneger, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Marietje Rolefes-Stopel, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan Schulten en Ine Borghuis, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Marie en Gerard Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Gerard Kempers, Jan Steggink (M’veen), Harrie Booijink, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte,
Hein en Marie Schurink-Vrerink, Johan Groothuis, Jan Reekers en Theo Rozendaal, Lidy Tulk-Leussink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink.

KOREN
Do. 30 mei 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 1 juni 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 9 juni 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.
LECTOREN
Do 30 mei 09.00 uur: Wilma Kempers.
Za. 1 juni 19.00 uur: Lies a/d Stegge.
Zo. 9 juni 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET
Do. 30 mei 09.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 1 juni 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 9 juni 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Do. 30 mei 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.
Za. 1 juni 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.
Zo. 9 juni 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Do. 30 mei 09.00 uur: Johan Steggink.
Za. 1 juni 19.00 uur: Jan Veldhuis.
Zo. 9 juni 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.

COLLECTE
Plaatsengeld 12 mei € 55,10 Eigen kerk 12 mei € 30,70
Plaatsengeld 18 mei € 48,10 Eigen kerk 18 mei € 23,25

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 25 juni zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Booijinkstraat/Manderseweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld tel. nr. 680689.

OVERLEDEN
Vrijdag 17 mei is op 65-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Gerhardus Bernardus Booijink van de Manderseweg 50 te Vasse. Woensdagmorgen 22 mei heeft voor Gerard de gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna hij te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

Eerste resultaten Vastenactie 2019
Tijdens de Vastenactie is er aandacht besteed aan het gebruik van en de behoefte aan schoon drinkwater. Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies en scholen geld ingezameld.
Tot nu toe is er een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald. De komende maanden zal dit bedrag nog stijgen omdat nog niet alle parochies de opbrengst van hun collectes hebben overgemaakt.
Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon drinkwater.
Op de basisscholen Kadoes te Albergen en Aloysius te Geesteren is de schoolmusical van Vastenactie opgevoerd. Ook deze stond in het teken van ‘Water verandert alles’ en in het belang van schoon drinkwater. In de weken daarna haalden de leerlingen zoveel mogelijk geld op voor de diverse waterprojecten.
Vastenactie en de MOV groepen uit onze parochie danken u allen voor uw bijdrage en giften.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Opbrengst Wereldmissiemaand 2018
In oktober vorig jaar heeft MISSIO in samenwerking met de parochies in alle bisdommen aandacht gevraagd voor de katholieke kerk in Ethiopië. Dit had een mooie opbrengst tot gevolg, te weten: € 234.136,00
Waarvan:
Collecte Wereldmissiezondag € 127.045,00
Collecte Wereldmissiedag kinderen € 24.470,00
Donateurs via MISSIO: € 82.621,00
Het bedrag wordt onder meer besteed aan het pastorale werk van de ‘Kleine zusters van Jezus’bij de bevolkingsgroepen van de Menja’s en aan de bouw van een kapel voor de vluchtelingen die verblijven in de kampen in de regio Gambella.
MISSIO en MOV groepen H.Pancratius parochie. Danken u/jou hartelijk voor de bijdrage.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

‘Ontmoeting’
In de week van 29 april t/m 5 mei waren jongeren van Rock Solid actief bij Carwash Schröder in Tubbergen. Ze waren daar om auto’s te stofzuigen, om geld te verdienen voor hun Lourdes bedevaart in 2020. Voor een vrije gift werd de auto’s schoon gezogen. U zult denken niets bijzonders. Er vonden ontmoetingen plaats met jongeren, leiding en bezoekers van de wasstraat. Waar ging het gesprek over? Veelal over de actie van Rock Solid, over wie deze jongeren zijn, wat ze willen en wat ze doen. Er was ontmoeting met het jongerenpastoraat Rock Solid. Er was respect van mensen over het enthousiasme die jongeren uitstraalden, wat bijzonder! Jongeren die geloven. Het ging ook over leeg lopen van kerken, nieuwe vormen van vieren, over Kevelaer, pastorale gesprekken over nabijheid. Een actie van jongeren met daarnaast ontmoeting met mensen, carwash Schröder kreeg een pastoraal tintje deze week, dat pastorale tintje was de ‘ontmoeting’ De kerk was aanwezig op een plaats waar mensen deze niet verwachten, zomaar bij een autowas plaats. Daarmee laat de kerk zien dat wij op weg zijn, dat de ontmoeting belangrijk is, dat er vanuit de ontmoeting gesprekken plaats gaan vinden. Dat de pastorale ontmoeting op meer locaties plaats kan vinden dan in de kerk. Dat is wat wij als kerk graag willen, ontmoeten en zichtbaar zijn op meerdere plaatsen in onze parochie.
Dit keer was het de actie van jongeren die dat mogelijk maakte, door hun enthousiasme werden mensen geraakt. We mogen op deze manier een levende kerk zijn, maar ook een kerk met mensen die enthousiasme uitstralen, laten zien dat ze blij zijn met hun geloof en hun kerk. Wij worden geroepen om geloof zichtbaar te maken. Luisteren naar de roepstem in ons hart, om deze te horen moet je het soms even stil maken, of je moet geraakt worden om die stem te horen. In de stilte kan er zomaar een ontmoeting plaats vinden met de Geest die ons raakt, in de ontmoeting kan je door anderen geraakt worden door het enthousiasme. Het was een bijzondere week voor Rock Solid, ook voor onze kerk. Dat werd mogelijk gemaakt door Carwash Schröder. Hennie en zijn werknemers bedankt dat wij deze week bij jullie wasstraat mochten staan, bedankt voor jullie gastvrijheid, dank aan de jongeren en leiding van Rock Solid, dank aan de bezoekers voor hun vrije gift.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

Zondag 12 mei Roepingenzondag.
Zondag 12 mei 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Jan en Jos Weersink.

Woensdag 15 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 18 mei 19.00 uur Eucharistieviering (Mariaweekend) m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Huisman.
Jaarg.: Jan Steggink (M’veen), Johannes Antonius Droste, Dionne Meijer-Boswerger.
Int.: Hein Meijer, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink.

Woensdag 22 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 26 mei 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Heuven.
Jaarg.: Herman Hemmer, Jan Hulskotte, Marie Booijink-Hulskotte.
Int.: Herman Wenneger, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan Oude Vrielink, Manny Sanderink-Weernink,
Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Jan van der Ham, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Jos Weersink,
Harrie Groothuis.

KOREN
Za. 18 mei 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 18 mei 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Ilse Bonke.

ACOLIET
Za. 18 mei 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN
Za. 18 mei 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 18 mei 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.

COLLECTE
Plaatsengeld 28 apr. € 43,60 Eigen kerk 28 apr. € 24,98
Plaatsengeld 4 mei € 48,00 Eigen kerk 4 mei € 41,35
Avondwake/uitvaart Aloys Bolscher € 594,57

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 14 mei zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Rieki Droste tel. nr. 680371.

DORPSHUISKAMER Vasse
Huifkartocht met Frans Snijders op 22 mei a.s.
Frans Snijders van camping Erve Snieder in Mander heeft opnieuw aangeboden om met de bezoekers en vrijwilligers van de Dorpshuiskamer een huifkartocht te maken. Dit gebeurde ook al in 2017 en was een fantastische ervaring voor iedereen. Maar wat wij als Dorpshuiskamer toen niet begrepen hadden, was dat Frans Snijders dit ieder jaar voor de Dorpshuiskamer wilde doen. Fantastisch! Dus stappen we woensdag 22 mei a.s. weer met bezoekers en vrijwilligers van de Dorpshuiskamer in de huifkar voor weer een heerlijke rit. Deze morgen sluiten we op een mooie locatie af met koffie / soep met broodjes.
Ook mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet (regelmatig) bezoeken zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wij vertrekken woensdagmorgen om 10.00 uur vanaf ’t Eschhoes.

Open Eettafel verplaatst naar 5 juni a.s.
Vanwege de huifkartocht op 22 mei is de eerstvolgende open eettafel verplaatst naar woensdag 5 juni 20-19.

Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de Dorpshuiskamer kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat altijd de mogelijkheid opgehaald te worden. Gewoon even bellen naar Ine Bonke (06 38 55 84 12) of Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Taxi Piet rijdt voor.
De eerstvolgende Dorpshuiskamer na de huifkarrit met aansluitend de open eettafel is woensdag 5 juni a.s. van 10.00 – 13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Wil je ook graag een keertje mee eten tijdens de Open Eettafel? Dat kan, meld je dan aan bij Ine Bonke of Fons Nijhuis.

Vrijwilliger of maatje?
Vind je het leuk om je in te zetten voor de Dorpshuiskamer of wil je wel een maatje zijn voor iemand (om bv. te fietsen met de duofiets of een stuk te wandelen,) meld je dan aan als vrijwilliger bij Ine of Fons. Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 06 37286237 (Fons Nijhuis)

KBO Vasse
Afsluiting seizoen met ons jaarlijkse uitstapje op 16 mei a.s.
Op donderdag 16 mei a.s. sluiten we het seizoen 2018/ 2019 af met het jaarlijkse uitstapje. Dit jaar als reisdoel Ommen voor een boottocht op de Vecht. We vertrekken om 13.30 uur met Ter Beek Reizen vanaf Gasterij De Bakker. Rond 18.30 uur zullen we weer terug zijn om af te sluiten met een 3-gangendiner bij Gasterij De Bakker. De kosten bedragen € 35,00 p.p. met dank aan het
St. Elisabethfonds. Van hen mochten we een donatie van € 400,00 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor ons jaarlijkse uitstapje. Wilt je nog mee, bel dan even Fons Nijhuis (06 37286237). Misschien lukt het nog.

Mantelzorgmiddag, wandeling met aansluitend koffie en lekkernijen!
Beste mantelzorger,
De mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk nodigen u (alle mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen) van harte uit voor de volgende activiteit op
Maandag 20 mei a.s. a.s. van 14.00 tot circa 16.00 uur
Startplaats: ‘Twentsch geluk’, Wanmakersweg 3, 7664 VR Manderveen .
Een mantelzorgmiddag is een activiteit voor mantelzorgers bedoeld om ‘even op adem te komen’ Het is een mogelijkheid om andere mantelzorger te ontmoeten, maar vooral om even bij te tanken van de zorg(en) thuis.
De activiteit van deze maand is:
een wandeling van ongeveer een uur, ontspannen genieten van de gevarieerde natuur en een mooie tocht door het glooiende landschap van het Dal van de Mosbeek met houtwallen, essen en bronweiden. Aan het eind van de wandeling drinken we koffie of thee met allerlei lekkers bij “Twentsch geluk”: een typisch Twents rustpunt aan de benedenloop van de mosbeek op landgoed
“ ’t Knuuv’n”. Dit trachten zij te doen door op typisch Twentse wijze deels terug te gaan in de tijd toen geluk nog heel gewoon was. Ze werken ook overwegend met streekeigen-, biologische- en fair trade producten. We vertrekken om uiterlijk 14.00 uur!
We verzoeken u dan ook iets voor 14.00 uur aanwezig te zijn!
Mocht u niet zo ver kunnen wandelen, dan kunt u ook bij “Twentsch geluk” plaatsnemen en alvast genieten van een kopje koffie of thee.
Wandelt u ook mee? Aanmelden is noodzakelijk!
Dit kunt u doen bij SWTD tot uiterlijk donderdag 16 mei a.s.:
e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl.
Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388
Graag tot ziens op 20 mei a.s..
Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk.
Adviseurs Mantelzorg SWTD

VASSE VITAAL
Hier alvast een paar data om te noteren:
Maandag 3 juni Vasse Vitaal om 19:00 wandelen, start is bij het Eschhoes.
Vrijdag 7 juni Vasse Vitaal om 13:30 fietsen, start is bij het Eschhoes.
Maandag 17 juni Vasse Vitaal om 19:00 wandelen, start is bij het Eschhoes.
Maandag 24 juni Vasse Vitaal om 19:00 wandelen en steppen, start is bij het Eschhoes.

Voorjaarsconcert Muziekvereniging St. Cecilia Vasse
Het traditionele voorjaarsconcert van muziekvereniging St. Cecilia Vasse vindt dit jaar plaats op zondag 26 mei, in de zaal van Café-Restaurant Bolscher. Het concert begint om 10.30 uur en eindigt om ongeveer 12.00 uur. De Music4kids- en de klein koper leerlingen van de muziekvereniging zullen weer vele muziekstukken laten horen op diverse (blaas)instrumenten. Deze leerlingen staan onder leiding van Robert Brookhuis. Natuurlijk zullen ook de slagwerkgroep en de jeugdslagwerkgroep, allebei onder leiding van Gerrit Kelder, en het orkest, onder leiding van Edwin Luttjeboer, niet ontbreken.
We hopen velen van u te mogen verwelkomen!
AFRONDING WERKJAAR JEUGDKERK
De Jeugdkerk gaat haar werkjaar afsluiten op zaterdagmiddag 18 mei. Een werkjaar afsluiten is gezelligheid, een middag samen optrekken. De Jeugdkerk gaat daarvoor een gezellige middag organiseren in de pastorietuin van Langeveen. Een middag met een circuit door de tuin, elkaar tegen komen, een spannende middag met leuke spellen. De pastorietuin in Langeveen is een soort park, met een vijver, met grasveld, met spannende paden. We sluiten af met een korte viering in de buitenlucht en met pannenkoeken, een mooie smaakvolle afsluiting. Deze middag is voor kinderen vanaf groep 4. Geef je wel op, wij willen graag weten hoeveel kinderen er komen, neem je vriendin of vriendje mee. Ouders kunnen de kinderen brengen en weer ophalen aan het einde van de middag. Een leuke middag om als kinderkoor aan te sluiten. De middag begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur. Opgeven kan via de mail: jeugdkerkpancratius@gmail.com Voor informatie over deze middag en de Jeugdkerk kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

HEMELVAARTWANDELING VANUIT GEESTEREN
Dit jaar zal er wederom een hemelvaartwandeling vanuit de parochie georganiseerd worden. Dit is inmiddels het 4e jaar dat wij dit organiseren. De 1e wandeling was op de hemelvaartochtend, de voorgaande twee jaren was de wandeling op de vooravond. Dit jaar zal het weer op de Hemelvaartochtend plaats vinden. Ieder jaar doen wij een andere locatie aan, na Reutum, Langveen en Fleringen doen wij dit jaar Geesteren aan. Op hemelvaarochtend zal om 06.00 uur de wandeling gaan beginnen, we starten bij Cafe Kottink in Geesteren. We lopen als groep samen de wandeling, daarvoor is een mooie wandeling uitgezet. De dagen voor Hemelvaart is de wandel driedaagse in Geesteren, u kunt er een vierdaagse wandeling van maken door op Hemelvaart ochtend mee te wandelen.
Deze Hemelvaart ochtend gaat de muziekvereniging St. Caecilia zoals ieder jaar op stap, zij beginnen samen met de wandelaars om 06.00 uur maar wel met hun eigen route. Onderweg zullen wij elkaar gaan tegen komen voor een stop en voor koffie, thee en een broodje.
Rond de klok van half negen komen wandelaars samen met de muziekvereniging St. Caecilia Geesteren weer binnen. Daar zal in de kerk de Hemelvaartviering gaan plaats vinden met medewerking van St. Caecilia. Wees welkom bij de hemelvaart wandeling en viering in Geesteren. Namens de muziekvereniging St. Caecilia en de werkgroep, Diaken Bert Huitink

Terugkoppeling resultaat Adventsactie 2018
Opvang straatkinderen in Rwanda.
Als gevolg van extreme armoede belanden in Rwanda duizenden kinderen, vooral jongens, op straat. De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Rwanda en plaatst ze terug bij familie. Dankzij extra hulp bij de re-integratie verdubbelde het aantal terug plaatsingen. Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op en haalde 186 nieuwe kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159 ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen te bespreken waar ze tegenaan liepen. Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terechtkomen. Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs. In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt.
Mede door uw bijdrage heeft Cecydar dit kunnen bewerkstelligen,
Mede namens alle MOV groepen van onze H. Pancratius parochie,
Heel veel dank.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal

Hierbij nodigen wij u en alle mede-parochianen uit voor de

Jaarvergadering en vrijwilligersavond op

vrijdag 10 mei 2019

In Café-Restaurant zaal Bolscher om 20.00 uur.

 JAARVERGADERING EN VRIJWILLIGERSAVOND

GELOOFSGEMEENSCHAP VASSE, MANDER, HEZINGEN

EN MANDERVEEN

 AGENDA 2019

1.Opening door Jos Olde Loohuis.

2.Verslag van de zaken die het afgelopen jaar hebben gespeeld en actiepunten voor de toekomst(Jos Olde Loohuis).

3.Mededelingen parochiebestuur:

Voorzitter Pastor C. Pikkemaat en vicevoorzitter B. Holtschlag zullen een toelichting geven op de financiële positie van onze geloofsgemeenschap in het licht van de fusie van 2010.

4.Financieel verslag door Bernadette Weersink.

5.Mutaties leden Beheercommissie.

6.Pauze

Tijdens de pauze zal de Paaskaars worden uitgereikt aan degene die het juiste antwoord weet op de door de Beheercommissie gestelde vraag.

7.Vrijwilliger(s) van het jaar.

 

  1. Rondvraag.

9, Sluiting.

Verslag jaarvergadering / vrijwilligersavond 22 april 2018 (aanwezig ca. 60 personen)

Bestuurslid G. Nijhuis heet iedereen welkom, in het bijzonder Diaken B. Huitink en namens Parochiebestuur dhr. J. Brouwers.

Bestuursleden worden voorgesteld met bijbehorende functies.

Verslag van zaken die het afgelopen jaar hebben gespeeld wordt voorgelezen door G. Nijhuis.

Geen opmerkingen na voorlezen verslag vorig jaar.

Vraag dhr. J. Veldhuis: Indien men zich wil laten uitschrijven bij de kerk en / of niet met de Kerkbalans mee doet men geen beroep meer kan doen op de diensten van de Kerk (in Vasse)?

Antwoord: Deze personen moeten dan een dubbel tarief betalen voor diverse diensten.

Vraag mevr. I. Bos: Hoe vaak afdekking van oude graven verwijderen, ieder jaar of elke 5 jaar?

Antwoord: Het streven is iedere 4 jaar, laatste keer was 2014.

Eind 2018 of voorjaar 2019 staat in de planning.

Het Financieel verslag wordt voorgelezen door mevr. B. Weersink

Geen vragen t.a.v. Financieel verslag.

Bestuur mutaties: G. Nijhuis stopt als bestuurslid na een periode van bijna 8 jaar.

  1. Blankenvoort bedankt namens het bestuur G. Nijhuis voor bewezen diensten. Bloemetje en attentie wordt aangeboden door A. Schepers. Mevr. E. Booijink treedt vanaf nu in de Locatieraad.

Er wordt ook nog aangegeven dat er dringend een nieuwe voorzitter wordt gezocht.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden.

In de pauze wordt de Paaskaars uitgereikt aan mevr. Riet Lenferink, zij had de 1e vraag (hoogte kerktoren 68 mtr) goed beantwoord en zat het dichtste bij het antwoord op de 2e vraag (gewicht paaskaars).

Mededelingen namens het Pastoresteam door Pastor B. Huitink:

Kinderen van de basisschool meer betrekken bij de kerk, ook door C. Saris.

Rock-solid jongeren activiteiten “respect, vriendschap”.

Passie Passion in Mariaparochie.

Waar nood/zorg is graag melden, dan proberen wij ondersteuning te geven.

Komende week Koningsdag naar Lourdes met 83 personen.

Dhr. J. Steggink vult nog aan dat 27 mei de landelijke dag Mariakapellen bezoeken wordt afgesloten met een mis in Vasse.

Als vrijwilliger (s) van het jaar worden dit jaar de mensen aangewezen die elk jaar rondgaan voor de actie Kerkbalans. Zij worden bedankt door bestuur en krijgen een leuke attentie aangeboden.

Diegene welke niet aanwezig zijn wordt persoonlijk door één van de bestuursleden een attentie gebracht.

Rondvraag:

Dhr. J. Rolefes geeft aan dat gras kerkhof moet worden gemaaid.

Dhr. J. Lansink geeft aan dat iedereen een gelijke kans moet hebben indien het “Kerkenbos” in de verkoop gaat. Locatieraad geeft aan dat er uitstel komt voor indiening en er een advertentie in “Op en rond de Essen” zal komen.

Mevr. E. Ensink geeft aan dat het buitenschilderwerk van de “Fysio” noodzakelijk is. R. Blankenvoort geeft aan dat dit jaar noodzakelijk houtrot wordt gerepareerd en in 2019 het gehele buitenschilderwerk wordt aangepakt.

Dhr. J. Steggink geeft aan dat “Kerkenbos” rond 1800 toegewezen is door “De Marke” bedoeld om de arme mensen te voorzien van hakhout.

Ria Kemna wordt bedankt voor alle jaren dat zij rondgaat voor PCI en Caritas door pakketten uit te delen.

Femie en Gerard Rikhof nemen dit van haar over, samen met Els Veer die dit ook al jaren doet.

(Aftredend) Bestuurslid G. Nijhuis sluit om 21.30 uur de vergadering, bedankt allen en geeft aan dat het hapjesbuffet geopend is.

Lintjesregen

Vrijdag 26 april is het zover, dan vindt de jaarlijkse lintjesregen weer plaats. Velen mannen en vrouwen zullen met een smoes naar het gemeentehuis worden gelokt waar ze vervolgens door de burgemeester koninklijk worden onderscheiden. Dit gebeuren is altijd weer een feestje. Verrassende gezichten, ongeloof en met gepaste trots neemt men vervolgens de onderscheiding in ontvangst. Je ziet mensen genieten. Bijzonder is het om te horen hoe mensen zich inzetten in onze maatschappij en kerk. De meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers van sportverenigingen, van voedselbanken, van carnavals- of buurtverenigingen, van zorginstellingen, van kerken, maar ook pleegouders of mantelzorgers kunnen een lintje toegekend krijgen. Daarnaast kunnen onderscheidingen worden toegekend aan hen die weliswaar een betaalde functie hebben, maar daarin bijzonder hebben gepresteerd en daarmee de maatschappij een dienst hebben bewezen. Ook combinaties van bovenstaande toekenningen komen voor. Binnen onze H. Pancratius parochie zijn diverse mensen in de loop van de jaren koninklijk onderscheiden. En ook dit jaar zullen weer een aantal vrijwilligers een onderscheiding ontvangen. Wat drijft deze vrijwilligers? De meest gehoorde opmerkingen zijn:’ Ik wil graag iets voor een ander betekenen’, ‘Ik doe graag dingen waar ik goed in ben’, ‘Het geeft voldoening.’ Maar er zijn even zovele redenen meer. Mocht u nu de komende tijd mensen tegenkomen die een lintje hebben ontvangen, vraag hen dan eens naar hun gedrevenheid, hun motivatie, hun liefde voor hetgeen ze zijn onderscheiden. U zult ontdekken hoe enthousiast ze vertellen, hoe zij nog steeds geraakt worden door mensen en dingen, maar ook hoe gewoon ze het vinden om het werk te doen. Bijzondere mensen, koninklijke mensen, niet alleen op 26 april maar ook op de andere 364 dagen van het jaar. Van harte proficiat aan u die dit jaar een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mag nemen. Het is u van harte gegund. Dank voor uw inzet voor maatschappij en kerk.  Een fijne dag toegewenst.

Jacqueline Meupelenberg Pastoraal werker

Zondag 28 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Woensdag 1 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 4 mei 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Huisman.

Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers.

Int.: Pastor Hein Booijink, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, Bennie Droste, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Johan Groothuis, Marie Veer-Weersink.

 Woensdag 8 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 12 mei 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. Dameskoor.

Voorganger: Johan Steggink.

Jaarg.: Marietje Dierink-Sanderink.
Int.:
Herman Wenneger, Hein Meijer, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Hein en Marie Schurink-Vrerink,

Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden, Jan van der Ham, Jan Schulten, Harrie Booijink, Herman Hemmer, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger.

 KOREN

Za. 4 mei 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 12 mei 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Za. 4 mei 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 12 mei 09.00 uur: Ilse Bonke.

ACOLIET

Za. 4 mei 19.00 uur: geen.

Zo. 12 mei 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 4 mei 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Zo. 12 mei 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 4 mei 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 12 mei 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 14 apr.   €  36,00           Eigen kerk 14 apr.  €   22,10

Plaatsengeld Pasen     €151,20           Eigen kerk Pasen    € 139,93

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 14 mei zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Rieki Droste tel. nr. 680371.

OVERLEDEN

Vrijdag 19 april is op 71-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Aloysius Bernardus Bolscher van de Denekamperweg 145. Dinsdagavond 23 april heeft voor Aloys de avondwake plaatsgevonden en woensdag 24 april de plechtig gezongen uitvaartviering waarna hij te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

 KBO Vasse

Het KBO seizoen 2018/ 2019 loopt ten einde.

Op donderdag 16 mei a.s. sluiten we af met het jaarlijkse uitstapje.

Dit jaar hebben we gekozen voor een boottocht op de Vecht bij Ommen. We vertrekken om 13.30 uur met Ter Beek Reizen vanaf Gasterij De Bakker. Rond 18.30 uur zijn we weer terug om af te sluiten met een 3-gangendiner bij Gasterij De Bakker.

De kosten bedragen € 35,00 p.p. met dank aan het St. Elisabethfonds. Van hen hebben we een donatie van € 400,00 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor ons jaarlijkse uitstapje.

Opgeven kan nog bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37). Er is nog plek voor enkele personen.

VASSE VITAAL

Vrijdag 3 mei: Vasse vitaal om 13:30 fietsen (fietstocht zal ± 1,5 uur duren), om 19:00 wandelen (ruim 1 uur)

Startpunt is telkens bij het Eschhoes aan de hooidijk.

KLEDINGINZAMELING, Sam’s kledingactie mensen in nood.

Cordaid Noodhulp Sulawesi

De aardbeving en tsunami van 2018 op Sulawesi en de daarop volgende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer

dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen in de buurt van hun oorsponkelijke dorp.

*Vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei t/m 12.30 uur

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren bij;

Fam. Nijhuis, De Schoolkolk 3, Vasse

Jongeren van Rock Solid gaan auto’s stofzuigen.

De jongeren van Rock Solid willen volgend jaar op bedevaart naar Lourdes, dat kost geld en dan moet je geld gaan verdienen. Een van de actie om geld te gaan verdienen is auto’s stofzuigen bij carwash Schröder in Tubbergen. Van maandag 29 april t/m zondag 5 mei staan jongeren klaar om uw auto te stofzuigen. Terwijl uw auto door de wasstraat gaat kunt u onze flyer lezen. Na de wasstraat staan jongeren klaar om uw auto te stofzuigen en u kunt achteroverleunen met een kop koffie. Ze doen dit voor een vrije gift, daarmee hopen wij in één week een flink bedrag te gaan verdienen.

Waarom willen jongeren naar Lourdes? Ze willen naar Lourdes omdat ze nieuwsgierig zijn naar het verhaal van Lourdes, om te zien wat Lourdes met mensen doet. Wat doet Lourdes met hun geloof, met hun leven? Jongeren gaan op zoek in hun leven en hoe bijzonder is het dat zij dat gaan doen in Lourdes. Als wij in Lourdes zijn dan zal daar ook de bus met oudere en hulpbehoevende pelgrims uit onze parochie zijn, naast het jongerenprogramma zullen de jongeren ondersteunend zijn aan hulpbehoevende parochianen.

Ik hoop dat u deze actie wilt ondersteunen, laat uw auto schoon stofzuigen, jongeren zijn blij met uw gift.

Namens de werkgroep jongerenbedevaart, Diaken Bert Huitink

 Mariakapellendag 2019

Op de laatste zondag in mei ( 26 mei:) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

Rossum:.( 27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een

viering gehouden.Het dames en herenkoor verzorgt daar de zang.

Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder

begeleiding van de muziekfanfare. Nadien is er koffie met

krentewegge.

Zeldam: ( 94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel

op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen.

De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor de bezoekers.

Markelo. ( 103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo

“De Hulpe”voor een oecumenische viering.   Er zal worden

gezongen door het MARKELO’S KERKKOOR . Er zijn gebeden

en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar

medewerking. Na de viering is er een hapje en een drankje.

In Enter (119)  is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan . Nadien  is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats vinden bij de kapel . Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria. Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!!

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: Landkruisen en kapellen in Twente.

Jongeren van Rock Solid komen in actie:

De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek. We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden maar wel verkoopbaar zijn.

Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren zoals boeken , woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding. Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de dagkapel in Geesteren zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.

Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur

Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Veroordeling, verraad, kwetsbaarheid en mededogen. Deze thema’s komen allemaal voorbij tijdens de Passie die op Goede Vrijdag in Albergen plaatsvindt. We volgen Jezus op zijn kruisweg en rouwen om het lijden van Hem ,maar ook om de moeilijke en eenzame momenten op onze eigen levensweg. Dit zal enerzijds gebeuren tijdens een wandeling van ruim drie kilometer in en door Albergen die eindigt in de H Pancratius kerk. Voor degenen die minder  mobiel zijn is  het totale programma echter ook in genoemde kerk te volgen. De wandeling eindigt in de kerk, waar het sterven van Jezus wordt herdacht en waar we tevens denken aan alle mensen die ons ontvallen zijn. Vervolgens richten we onze blik op de horizon en Het Licht van Pasen dat ons tegemoet komt. Aan deze Passie werken een soliste, vier koren en de jongerengroep Rock Solid van onze parochie mee. Daarnaast zal slagwerkgroep St. Gregorius uit Hertme ons begeleiden op de wandeltocht.  Wandelaars kunnen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje in de Refterstraat in Albergen.  Parkeren kan op de parkeerplaats van de kerk. Om 19.00 uur start de tocht. De mensen die het hele programma in de kerk willen volgen worden verwacht om 20.00 uur in de Pancratius kerk . We hopen met veel jonge en oudere mensen  deze bijzondere avond mee te maken.

Graag tot dan,

Mede namens de werkgroep: Willy Oude Breuil, Ans Groot Kormeling, Truus Rozenkamp en Linda weerink,

Christianne Saris, pastoraal werker.

Zondag 14 april Palmpasen 09.00 uur Woord- en Communieviering met Palmprocessie door de kinderen m.m.v. Dameskoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Jos Bolscher.

Int.: Lies Wenneger-Krop.

 Woensdag 17 april 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruiswegviering

Voorganger: Pastor Heuven.

PaasZaterdag 20 april 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Johan Steggink/Jan Veldhuis.

Jaarg.: Marie Lummen-Oude Vrielink, Henk Vrerink, Jan Nijhuis, Bernard Oude Luttikhuis.

Int.: Herman Wenneger, Riet Kamphuis-Krakers, Hein en Marie Schurink-Vrerink, overl.fam.leden Wenneger, Bennie Droste, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, o.o. en fam.leden v.d. Aa-Aalberink, Gerard Michorius, Johan Groothuis, Jan en Jos Weersink, Jan en Annie Meen-Hesselink, Gerard Lummen en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Bernardo Engbers, Jan en Siny Booijink-Alberink, o.o. Wigger-Booijink en Siny en Theo Wigger, Lies Wenneger.

 Eerste Paasdag 21 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: zie 20 april.
Int.:
Hein Meijer, Jan en Lijs Fleerkotte-Niemeijer, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, o.o. Nijhuis-Heerink, o.o. Braakhuis-O.KLieverink, o.o. Stevelink-Lansink, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, Manny Sanderink-Weernink, overl.leden K.B.O., o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Harrie Groothuis, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Herman Nijhuis, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, overl.fam.leden, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Marietje Rolefes-Stopel, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Truus Ensink-Borggreve, overl.fam.leden Kempers-Steffens, overl.fam.leden Kempers-Krikhaar, Jan Schulten en Ine Borghuis, Harrie Booijink, Jan Steggink (M’veen), o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Marie en Gerard Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Gerard Kempers, Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Jan Reekers en Theo Rozendaal, overl.fam.leden Ensink en Nordemeule, Lies Wenneger, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, overl. fam.leden ter Heijne,

o.o. ten Berge-a.d.Stegge, Lidy Tulk-Leussink.

Woensdag 24 april 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink.

 Zondag 28 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Gerard Wenneger.

Int.: Hein Meijer, Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Jos Weersink, Jan Hulskotte, Harrie Booijink, Lies Wenneger.

 KOREN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Lies aan de Stegge.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Wilma Kempers.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Ben Demmer.

 ACOLIET

Za. 20 apr. 19.00 uur: geen.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 20 apr. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 31 mrt.   €  36,00  Eigen kerk 31 mrt.  €          35,30

Plaatsengeld 6 apr.     €  48,00  Eigen kerk 6 apr.     €          28,15

Avondwake/uitvaart Lies Wenneger                           €        522,00

Verjaardagsactie februari/maart 2019                       €        673,66

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 14 mei zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Rieki Droste tel. nr. 680371.

  OVERLEDEN

Woensdag 3 april is op 92-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Aleida Maria Wenneger van de Denekamperweg. Zondagavond 7 april heeft voor Lies de avondwake plaatsgevonden en maandag 8 april de plechtig gezongen uitvaartviering waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

 KBO Vasse

Kegelen.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 18 april a.s. We gaan dan kegelen en sjoelen bij Kegelcentrum Nijhuis te Mander.

Aanvang 14.00 uur.

Jaarlijkse uitstapje

Op donderdag 16 mei a.s. sluiten we het seizoen 2018/ 2019 af met het jaarlijkse uitstapje. Dit jaar als reisdoel Ommen voor een boottocht op de Vecht. We vertrekken om 13.30 uur met Ter Beek Reizen vanaf Gasterij De Bakker. Rond 18.30 uur zullen we weer terug zijn om af te sluiten met een 3-gangendiner bij Gasterij De Bakker. De kosten bedragen € 35,00 p.p. met dank aan het St. Elisabethfonds. Van hen mochten we een donatie van € 400,00 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor ons jaarlijkse uitstapje. Opgeven kan bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37).

KLEDINGINZAMELING, Sam’s kledingactie mensen in nood.

Cordaid Noodhulp Sulawesi

De aardbeving en tsunami van 2018 op Sulawesi en de daarop volgende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer

dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen in de buurt van hun oorsponkelijke dorp.

*Vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei t/m 12.30 uur

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren bij;

Fam. Nijhuis, De Schoolkolk 3, Vasse

 Schoonmaakwerkzaamheden parochiecentrum

Beste parochianen,

Wij zijn op zoek naar een groep vrijwilligers die bij toerbeurt een uur à anderhalf uur per week wat schoonmaakwerkzaamheden willen doen in het parochiecentrum.

Het is namelijk niet langer toegestaan dat wij daar een betaalde kracht voor hebben. Dit geldt voor alle geloofsgemeenschappen van de Pancratiusparochie. De laatste maanden worden deze werkzaamheden gedaan door de al zoveel vrijwilligers

die reeds werkzaam zijn in onze parochie. Om deze mensen niet nog meer te belasten zou het heel fijn zijn dat wij hiervoor een groep kunnen samenstellen en daarvoor een rooster maken. Hoe groter de groep, hoe minder vaak men aan de beurt is.

Op welke dag en welk tijdstip iemand dat zou willen en kunnen doen in die betreffende week, dat is aan de persoon zelf.

Indien u hiermee zou willen helpen zou u dan contact willen opnemen met Annet Lansink, telefoon 06-30911607.

En om alvast te noteren, de jaarlijkse parochieavond / vrijwilligersavond is dit jaar op vrijdagavond 10 mei aanstaande; hiervoor zijn jullie allen van harte uitgenodigd!

De Beheercommissie.

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken. De laatste viering van dit seizoen is Pinksteren op 9 juni 2019. Ook deze viering is in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Na de zomervakantie starten we dan weer met nieuwe vieringen. De data zullen nog bekend gemaakt worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16.30 u

donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink Joke Pegge Moniek Peulken  Susanne Burghout

 Goede Vrijdag, De Passie, “Beleef het mee!”

Voor ieder wat wils bij de Passie in Albergen

Vrijdag 19 april 2019, 19.00 uur: Aanvang “De Passie”

Refterstraat 3, Albergen

De afgelopen weken hebben we u op de hoogte gebracht van de Passie op Goede Vrijdag aanstaande in Albergen. De meesten van ons denken dan aan de wandeltocht die eindigt in de kerk. Dat belooft dit jaar ook weer een bijzonder gebeuren te worden, waarin hele eigentijdse liederen klinken. Maar we willen u er ook nog even op attenderen dat het volledige programma van de Passie ook in de kerk te zien en te beleven is. Dit keer zal het koor Cantare uit Geesteren daarvoor zorgen. Zij vertellen de teksten die buiten ook zullen klinken en ze wisselen dit af met hele mooie liederen zoals : “Via Dolorosa” Zing, vecht, huil, bid (Ramses Shaffy), Kan ik iets voor je doen ( De Dijk), Je staat niet alleen van Guus Meeuwis, Zo zal het zijn (Rob de Nijs), Denk aan mij ( Marco Borsato). André Krone zal de rol van Jezus op zich nemen en een violiste zal nog een instrumentaal deel verzorgen. Ook de Passie in de kerk bevelen we van harte bij u aan!

Mede namens de werkgroep Willy Oude Breuil, Truus Rozenkamp, Ans Groot Kormelink

Christianne Saris, pastoraal werker.

Bewaarexemplaar

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse          JANUARI 2019

PAROCHIECENTRUM VASSE

Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse

Email: info.vasse@hpancratius.nl

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. H.Pancratius-Vasse.

Misintentie: per 1-1-2019 € 10,–      /    Jaargedachtenis     € 10,–

Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op

  1. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Annie Schepers/Gerard Rikhof) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.

Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com

tel. 06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

voorzitter is nog vacant.

 Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

  1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

 Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 WEEKWACHT

‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155′

 TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

 INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl