SCB de Akker- Akkerfonds 2019.

 

AKKER PROJECTONDERSTEUNINGSFONDS 2019

Het boekjaar 2018 is  voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen gunstig verlopen. Er is een gezonde stijging in omzet, maar een daling in marge. De Akker is afgelopen jaar steeds meer een interkerkelijke regio-functie gaan vervullen. Kerken, scholen en particulieren kennen het brede assortiment en benutten dat steeds beter. Net als voorgaande jaren laat De Akker via haar projectondersteuningsfonds diverse goede instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. In de komende tijd worden alle reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving hiervoor door De Akker benaderd.

Aanvragen voor projecten komen alleen in aanmerking, als zij voldoen aan de volgende criteria:

  • volledig ingevulde aanvraag, zowel print als digitaal, met motivatiebrief,
  • overeenstemmen met de christelijke en diaconale doelstellingen van De Akker
  • gericht zijn op evangelisatie en/of diaconaat
  • gerelateerd zijn aan een of meer reguliere kerken in Twenterand en de directe omgeving
  • uitvoering eenmalig op projectbasis binnen de termijn van 1 jaar
  • een uniek initiatief en nieuw project, dus geen gat in een begroting
  • aanwezig zijn in Vriezenveen bij de uitreiking op donderdagavond 6 juni 2019
  • bereidheid tot gezamenlijke PR in kranten, op internet en in social media
  • terugkoppeling van de besteding naar onze vrijwilligers liefst in beeldmateriaal

Aanvragen dienen schriftelijk en digitaal voor 31 maart te worden ingediend.  Aanvraagformulieren, met keuzecriteria, kunt u afhalen en inleveren bij De Akker.                  U kunt uw  aanvraag  richten aan:  Christelijk Boekenhuis De Akker, o.v.v. aanvraag: Projectondersteuningsfonds 2019, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen. Dit formulier kunt u ook downloaden via www.akkerboek.nl.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met pastor Linh, tel. 0546-873936.

april 2019 C-JAAR oneven weken zondags
datum tijd viering voorganger koor lector
3-apr 09.30 xx xx xx xx
 5e zondag veertigdagentijd
za 6 apr 19.00 euch OUDE VRIELINK Clavis clavis
10-apr 09.30 xx xx xx xx
Palmzondag
zo 14 apr 09.00 euch PIKKEMAAT samenzang annette
20-apr paastridium Tubbergen
19-apr 15.00 kruisweg PW (Ans) xx annette
Paaszaterdag paaszaterdag
za 20 apr 20.00 euch OUDE VRIELINK gemengd koor gemengd koor
Pasen PASEN
zo 21 april 09.00 w en c PW (ivonne) Clavis clavis
24-apr 09.30 euch LINH xx xx
 2e zondag van Pasen
zo 28 apr 09.00 euch HEUVEN samenzang ben
maart 2019 C-JAAR
datum tijd viering voorganger koor lector
8e zondag door het jaar
zo 03 mrt 09.00 w en c SARIS samenzang annette
Aswoendag toedienen van het askruisje
6-mrt 09.30 euch PIKKEMAAT samenzang xx
 1e zondag veertigdagentijd
za 9 mrt 19.00 w en c PW (annette) gemengd koor gemengd koor
13-mrt 09.30 xx xx xx xx
 2e zondag veertigdagentijd
zo 17 mrt 09.00 euch LINH samenzang ivonne
20-mrt 09.30 euch LINH xx xx
 3e zondag veertigdagentijd
za 23 mrt 19.00 euch OUDE VRIELINK clavis clavis
27-mrt 09.30 euch LINH xx xx
vastenaktie weekend  4e zondag veertigdagentijd
zo 31 mrt 09.00 euch PIKKEMAAT gemengd koor gemengd koor
evt doopviering 12.00

INFORMATIEBLAD,  HET BELLETJE

Om niet te veel ruimte te gebruiken van de server zijn alleen de laatste edities van ons parochieblad op de website te zien. Uiteraard zijn vroegere edities nog wel via het secretariaat op te vragen. (voor zover deze digitaal zijn opgeslagen)

Klik hier voor Belletje 7 (17 februari/14 april 2019)

Klik hier voor Belletje 6 (december 2018/januari 2019)

Klik hier voor Belletje 5 (november/december 2018)

(april 2018) De BEL wordt HET BELLETJE

Nieuws en informatie van de Vriezenveense geloofsgemeenschap wordt vanaf april 2018 verwoord in een Nieuwsbrief, Het Belletje genoemd. Vanaf Pancratiusdag zal informatie ook worden verspreid via een parochiemagazine in kleur.

Op zondag 2 september wordt het nieuwe parochieblad van de Heilige Pancratiusparochie gepresenteerd. Dit blad komt in de plaats van het huidige Pancratius Nieuws. Het blad wordt vooralsnog vijf keer per jaar uitgegeven. Het wordt een eigentijds informatief blad met onderwerpen die in de kerk en in de samenleving actueel zijn.
Daarnaast vindt u in het blad informatie over onze parochie, activiteiten voor jong en oud, teksten ter bezinning, een overzicht van de weekendvieringen en nog veel meer. Alle geloofsgemeenschappen hebben een eigen pagina voor lokaal nieuws, voor verhalen en interviews en/of voor teksten ter overweging.

“Het Belletje” is specifiek locatienieuws met artikelen van derden, voor zover niet gepubliceerd in het nieuwe parochiemagazine.

Het parochiemagazine en “Het Belletje” worden samengesteld en verspreid door een grote groep vrijwilligers. Abonnees betalen een bijdrage in de kosten van papier en kopieerwerk. Op dit moment kost een abonnement € 7,50 per jaar. Een abonnement per e-mail is kosteloos. Hiervoor ontvangt u 5x het parochiemagazine en ongeveer 6x Het Belletje. 

Wilt u een abonnement op “Het Belletje” incl. het parochiemagazine (op papier of digitaal)?
Heeft u een reactie op of een artikel? Heeft u een artikel voor “Het Belletje” ?
Mail dan naar 
mariposa05071@gmail.com 

Een kleine 200 parochianen ontvangen Het Belletje per e-mail. De overige 180 abonnees ontvangen de BEL nog via een bezorger. Ook het parochiemagazine is per e-mail of in de brievenbus te ontvangen. Geef uw keuze door, voor zover u dat nog niet heeft gedaan.

Met ingang van 18 januari is het spreekuur op de pastorie op de vrijdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur.

 

Historie Vriezenveen

PASTORAATSGROEP GELOOFSGEMEENSCHAP VRIEZENVEEN, HEILIGE ANTONIUS ABT

Vriezenveen kent geen specifieke pastoraatsgroep. Dit omdat de geloofsgemeenschap van Vriezenveen een kleine en hechte gemeenschap is, waarin de parochianen elkaar kennen en bij elkaar betrokken (willen) zijn. De leden van de locatieraad dragen zorg (voor zover mogelijk) voor de uitvoering van de taken van een pastoraatsgroep. Hierdoor blijven de lijnen kort in communicatie, aansturing en uitvoering.

De locatieraad vergadert eenmaal per maand.

Hieronder staat de beschrijving van het algemeen bestuur Tubbergen en het pastoresteam van een pastoraatsgroep.

Naast de pastorale beroepskrachten zijn er in onze tijd velen, die zich beschikbaar stellen voor werk in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij willen vrijwillig werk maken van hun geloof. Zij zijn uitgegroeid tot mededragers van het pastoraat. Zonder hun inzet zouden parochies niet meer kunnen bestaan. Werken in het parochiepastoraat is geen eenmanszaak meer, maar is een gezamenlijke onderneming geworden.
Met hun inzet is de noodzaak tot communicatie en overleg sterk toegenomen. Ook voor een pastoraal team is het van belang om met vrijwilligers te overleggen en hun activiteiten op elkaar af te stemmen, om elkaar te informeren over wat er in de gemeenschap leeft, en om samen de pastorale koers van de gemeenschap uit te zetten. 

In het werk van de pastoraatsgroep zal de nadruk komen te liggen op de coördinatie van de pastorale activiteiten van de plaatselijke geloofsgemeenschap.