Samen Top 2000 – vrijdag 4 januari 2019. De 3e editie van Samen Top 2000, zeven koren doen mee, nl. Nouveau, Multiple Voices, Courage, Belcanto, Clavis, Cantiamo en gastkoor Pop4you uit Vasse. Daarnaast zullen twee gastsprekers nl. diaken Thöni en Hennie Oude Geerdink en  Rock Solid een bijdrage leveren. Het thema van deze editie is: ‘Verbinden’.

De locatie is de kerk in Albergen. Deze locatie is de meest geschikte locatie, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de PowerPoint-presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten en voor de koren om door te schuiven zodat het op- en afgaan van de koren snel kan verlopen. Daarnaast kunnen alle koren samen op het priesterkoor voor het zingen van het gezamenlijke slotlied.

Vanaf 18.15 uur gaan de deuren van de kerk open en bent u wederom van harte welkom! De entree is vrij. Na afloop kunt u een vrije gift geven voor de onkosten.

Vrijdag 4 januari 2019 – 19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen.

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Local-Business/Samen-Top2000-613193158852380/