Tubbergen actueel

Smokkeltocht 18 januari 2019

, , , ,
JEUGDKERK ORGANISEERT GELOVIGE SMOKKELTOCHT De jeugdkerk organiseert samen met Jong Nederland Tubbergen een smokkeltocht. Deze avond is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De kinderen gaan in groepjes ‘licht’…

Samen Top 2000 trekt volle kerk

, , , , ,
Vrijdag 4 januari werd Samen Top 2000 gevierd in de kerk van Albergen. Om 18.15 uur gingen de deuren van de kerk in Albergen open en kwamen de eerste bezoekers binnen. De kerk was vol, alle banken waren bezet. Om 19.00 uur ging de bel en was…

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk donderdagmorgen 11.30 uur voorafgaande…

Nieuwsbrief NSGV

Nieuwsflits “December 2018” Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling Utrecht Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek