VASTENAKTIE 2019

Op Aswoensdag is de vastentijd  weer begonnen! Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen. In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenaktie die dit jaar diverse waterprojecten ondersteunt in Congo, Sierra Leone, Nicaraqua, Niger en Indonesië

3e zondag vasten; Nicaraqua

Water verandert alles! Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten die schoon water dicht bij mensen brengen. Zoals in het dorp Jocote Arriba in Nicaragua, Mensen zijn aangewezen op onveilig water uit de rivier. Er is geld nodig voor een gemeenschappelijke waterput waardoor er gratis water beschikbaar is voor het hele dorp. Onze bijdrage kan het verschil maken, want water verandert alles!

Andere activiteiten die bijdragen aan dit waterproject  zijn:

  • Sponsorloop op vrijdagmiddag  29 maart a.s. De kinderen komen  vooraf bij u langs om u te vragen als sponsor op te treden. Ook dit jaar wordt de sponsorloop voorafgegaan door een viering om 12.00 uur in de kerk, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
  • Op school zijn op Aswoensdag spaardoosjes uitgedeeld, waarin de kinderen iets van hun zak- of spaargeld kunnen doen. Deze spaardoosjes kunnen tijdens de viering om 09.00 uur op Witte Donderdag 18 april a.s. worden ingeleverd.
  • De melkbus achterin de kerk waarin u gedurende de Goede Week uw Vastenzakje kunt deponeren .

Werkgroep MOV- Geloofsgemeenschap Fleringen.