Beste parochianen,

‘Schoon water verandert alles’ is het thema van de Vastenactie 2019.

Even je handen wassen, een glas water drinken, thee of koffie zetten. Voor dit alles is water nodig. We draaien de kraan open en er komt schoon water uit. We staan er niet bij stil dat dit in vele landen niet vanzelfsprekend is. Daar is niet altijd schoon drinkwater voor handen en daar moet men vaak uren lopen voor water. Vrouwen en kinderen zijn bijna altijd degenen die daar verantwoordelijk zijn. Omdat water ook grote invloed heeft op de sociale structuren in een gemeenschap, investeert de Vastenactie dit jaar niet alleen in voorzieningen en materialen, maar ook in de oprichting en begeleiding van zogenoemde ‘watercomités’. Die moeten toezien op eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening. Dit jaar ondersteunt de Vastenactie 5 landen waar er problemen zijn met het verkrijgen van schoon water, te weten Niger, Nicaragua, Sierra Leone en Indonesië.

Zalia, een jonge vrouw uit Niger besteedt 6 uur per dag aan het halen van water. Soms slikt ze pijnstillers om het vol te houden. Elke dag loopt ze met een juk met jerrycans.  Een voorbeeld van zo’n juk ziet u staan in alle kerken in onze parochie. Zo krijgt u een beeld hoe vrouwen en kinderen dagelijks water moeten halen om te overleven. ‘Water dichtbij zou ons leven veranderen.’ Vertelt Zalia.

U kunt een bijdrage leveren door de kinderen van onze parochie te steunen die middels de sponsorloop geld inzamelen voor de Vastenactie. Dit gebeurt in Vasse, Fleringen, Albergen en Geesteren.

U kunt ook geld deponeren in de daarvoor bestemde vastenzakjes of de bekende melkbussen of kisten achter in de kerken.

Geld overmaken kan ook op bankrekening: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Met het ingezamelde geld kunnen onder andere waterputten worden geslagen, infiltratiesystemen, pompen en water opslagtanks worden gerealiseerd. Wilt u meer weten over de verschillende oplossingen of het belang van watercomités? Kijk dan op www.vastenactie.nl

Alvast dank voor uw bijdrage.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 Zaterdag 16 maart 15.30 uur Schelpenviering voor alle dopelingen en familie van het afgelopen jaar.

Voorganger: Diaken Huitink.

Zondag 17 maart 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Heuven.
Jaarg.:
Herman Booijink (Kemper).

Int.: Ans Hamse-Paalhaar, Frans Oude Nijhuis.

 Woensdag 20 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 23 maart 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Bennie Droste, Ben Hansté, Marie Oude Luttikhuis-Klein Haarhuis, o.o. Slaathuis-Boerrigter.

Int.: Hein Meijer, Marie Hansté-Alberink, Marietje Rolefes-Stopel, Ans Hamse-Paalhaar, Harrie Booijink, Jan Weersink (Schurink Jan).

Woensdag 27 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 Zondag 31 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.: Gerard Nordemeule.

Int.: Herman Wenneger, Hein Meijer, Gerard Weersink, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Herman Nijhuis, overl.fam.leden, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), o.o. Booijink-Heerink en zoon Jan, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan Hulskotte, Jan Weersink (Schurink Jan).

 KOREN

Za. 23 mrt.. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 23 mrt. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 23 mrt.. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Geen.

COLLECTANTEN

Za. 23 mrt. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 23 mrt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 31 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers/Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 3 mrt.     €  31,15           Eigen kerk 3 mrt.         €  35,05

Plaatsengeld 9 mrt.     €  38,20          Eigen kerk 9 mrt.        €  30,20

Aswoensdag                                                                                   €  92,29

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 2 april zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink tel. nr. 680603.

 OVERLEDEN

Vrijdag 8 maart is op 68-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Annie Gertudes Maria Hamse-Paalhaar van de Kloosterhof 6.  Dinsdagavond 12 maart heeft voor Ans de plechtige afscheidsviering plaatsgevonden en woensdag 13 maart is zij te Borne gecremeerd.

Dinsdag 12 maart is op 91-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Johannes Gerardus Antonius Weersink van de Broekdijk 53 te Manderveen. Voor Jan heeft zaterdag 16 maart de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna hij te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

DOPEN

Zondag 31 maart zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

  • Bente Elise Marie en Lieke Denise Petra, dochters en zusjes van Dennis, Petra en Lisa Ensink van de Uelserweg 117 te Mander
  • en
  • Guus Bennie Willem Wessels zoontje van Niek en Merlin Wessels-Lansink van de Bovenbroeksweg 20 te Manderveen.

 SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met

pastor Linh, tel. 0546-873936.

Nieuws van de Beheercommissie (voorheen Locatieraad) Vasse:

De Veelboer

Met ingang van 1 januari 2019 heeft de familie Olde Loohuis, door naar Vasse te verhuizen, de huurovereenkomst met de bijbehorende beheerstaken van de Broekdijk 73 in Mander (Blokhut de Veelboer) beëindigd. De beheercommissie locatie Vasse heeft gemeend de constructie, zoals die met de familie Olde Loohuis was overeengekomen, voort te zetten met een nieuwe beheerder. Grote besluiten van de beheercommissie worden eerst ter goedkeuring aan het bestuur van de H. Pancratius parochie en vervolgens ter goedkeuring aan het bisdom voorgelegd.

Vanaf april 2018 zijn de oriënterende gesprekken met een beoogd nieuwe beheerder gestart. Vervolgens zijn drie partijen, de beheercommissie, het bestuur van de H. Pancratius parochie en de beoogde beheerder, een traject ingegaan om de details van een huurcontact met beheersovereenkomst uit te werken. Dat heeft eind december 2018 geleid tot een concept huurovereenkomst, die kon worden voorgelegd aan het bisdom. Eind januari 2019 kwam er echter een, voor alle drie partijen, teleurstellend bericht: het bisdom gaf geen instemming met de voorgelegde concept huurovereenkomst, omdat de looptijd langer dan twee jaar bedraagt. Zonder deze instemming kan de beheercommissie locatie Vasse het voorgenomen plan niet uitvoeren. Met dit gegeven, een huurovereenkomst van maximaal twee jaar, heeft de beheercommissie besloten een andere oplossing te moeten zoeken voor de verhuur van het woongedeelte van de boerderij aan de Broekdijk 73 in Mander. Door de beheerstaken onder te brengen bij scoutingvereniging Kameleon, worden deze losgekoppeld van de verhuur van het woongedeelte van de Broekdijk 73 in Mander. Het woongedeelte van de boerderij zal via makelaar Weusthuis voor een periode van maximaal twee jaar te huur worden aangeboden.

Kerkbalans

Hierbij willen we alle parochianen van Vasse, Manderveen en omstreken hartelijk bedanken voor de inmiddels al gegeven of toegezegde bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans. De mensen die hebben aangegeven hun bijdrage per machtiging over te maken, kunnen deze afschrijving tussen nu en eind mei verwachten. Ook zullen in deze periode de lijfrente-regelingen worden afgewerkt. Op de parochieavond van 2019 zal de stand van de giften worden bekend gemaakt.

Eerste Heilige Communie

Dit jaar zal er in Vasse geen Eerste Heilige Communieviering plaatsvinden. Het aantal communicantjes welke dit jaar deel zouden nemen is namelijk te klein om hiervoor alles te organiseren.

Door de communiewerkgroep is zorgvuldig gekeken hoe dit het beste op te lossen. Ook de komende jaren zijn de klassen vrij klein en helaas is het zo dat niet alle kinderen meedoen met de eerste heilige communie. In overleg met diaken Bert Huitink en de beheercommissie is besloten om dit jaar geen Eerste Heilige Communieviering plaats te laten vinden; volgend jaar wel weer en dan is het dan voor de groepen 4 en 5.

Voorlopig zal in Vasse om het andere jaar een Eerste Heilige Communieviering zijn.

Collecteweek ReumaNederland van start

In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Kunnen we ook op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om samen een groot bedrag op te halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf langs de deuren gaat of aan de deur geeft.

Tikkie aan de deur

Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie worden gedaan voor de collecte. Geven aan de collectant wordt zo steeds gemakkelijker.

Geld voor reumaonderzoek hard nodig

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je – thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.

Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Er is nog steeds wetenschappelijk onderzoek nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting en komen ze op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg.