“Doe een stapje naar voren, en een stapje terug”
Waarschijnlijk denkt u – bij het lezen van de titel – onmiddellijk aan het carnavalsnummer van De Deurzakkers. Dat is ook zo, maar het doet mij ook herinneren aan de zogeheten Springprocessie in het Luxemburgse Echternach. Dit idyllische plaatsje vormt op de dinsdag na Pinksteren (11 juni dit jaar) het centrum van een waar geloofsfeest. In dit stadje ligt namelijk de eerste bisschop van Nederland, de heilige Willibrord, begraven. Hier stichtte hij een abdij, van waaruit hij zijn missie – de verkondiging van het geloof – gestalte kon geven. Sinds zijn overlijden in 739, krijgt deze heilige een bijzondere verering in deze stad, tot op de dag van vandaag.
Het belangrijkste onderdeel van deze bedevaart is dus de jaarlijkse Springprocessie: deelnemers uit Luxemburg, België, Duitsland, Frankrijk én Nederland zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Wanneer je eenmaal hieraan mee hebt gedaan, krijg je de melodie van de mars niet meer uit je hoofd! Oorspronkelijk werd er echter op een andere manier gesprongen; tot 1947 sprong men drie stappen vooruit en twee achteruit. Dit was natuurlijk een enorme krachtsinspanning, waar je een goede conditie voor moest hebben. Deze oorspronkelijke springwijze is wellicht ook wel eens het beeld van ons geloven en onze kerk: drie stappen vooruit en twee achteruit. Op gedenk-waardige (levens)momenten kunnen we de aanwezigheid van God en de betrokkenheid op de kerk sterk ervaren, doet het ons goed en geeft het ons vertrouwen naar de toekomst. Op andere momenten – door tegenslagen, verdriet of teleurstellingen – lijkt het ons terug te werpen, om weer van voor af aan te beginnen. We hoeven ons echter niet te laten ontmoedigen of uit het veld te laten slaan, naast ons zal er altijd iemand of Iemand (God) staan die ons bij de hand neemt (al is het contact maar zo flinterdun als door een wit zakdoekje) en verder doet gaan, als een reisgenoot. De Spring- processie in Echternach mogen we zien in het licht van Pinksteren: het geboortefeest van de kerk. Geïnspireerd door Gods Geest, stonden destijds de leerlingen van Jezus op om met een vurig enthousiasme het geloof bij de mensen te brengen en mensen bij elkaar te brengen tot één wereldwijde kerk. Elk Pinksterfeest mogen ook wij ons – in navolging van zovele heiligen – laten inspireren door diezelfde Geest, om met dezelfde taak op tocht te gaan – soms door een stapje naar voren te doen, dan weer een stapje terug – maar altijd in vertrouwen en zonder angst. Pastoor Casper Pikkemaat

1 t/m 9 juni Pinksteractie / Week Ned. Missionaris.
Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Jan en Truus Ensink-Borggreve, Bernard en Sien Grootelaar, o.o. Hemmer-Steggink, Jan, Stephan en Ellen Hemmer, o.o. Rikhof-Westerhof en Annie Rikhof-Reinders.

Woensdag 12 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 15 juni 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Linh.
Jaarg.: Gerard Bouhuis.
Int.: o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Bennie Droste, Henk Vrerink, Harrie Booijink, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, overl.fam.leden Steggink (M’veen), Gerard Michorius, Harrie Steggink.

Woensdag 19 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 23 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Thöni.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers, Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink.
Int.: Herman Wenneger, o.o. Booijink-Hesselink, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Harrie Booijink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Steggink.

KOREN
Za. 15 juni 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 15 juni 19.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Jan Veldhuis.

ACOLIET
Za. 15 juni 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 23 juni 09.00 uur: geen.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 15 juni 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.
COLLECTANTEN
Za. 15 juni 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

COLLECTE
Plaatsengeld 26 mei € 55,15 Eigen kerk 26 mei € 35,83
Plaatsengeld 30 mei € 40,50 Eigen kerk 30 mei € 28,15
Plaatsengeld 1 juni € 42,00 Eigen kerk 1 juni € 21,50
Avondwake/uitvaart Gerard Booijink € 328,30

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 25 juni zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Booijinkstraat/Manderseweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld tel. nr. 680689.

DOPEN
Zondag 23 juni zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:
 Minke Suus Maria Braakhuis, dochter en zusje van Rob, Yvette en Fieke Braakhuis-Oosterik van de Uelserweg 162 te Mander en
 Lis Paula Mariët Huisken, dochter en zusje van Adriaan, Simone en Sil Huisken-Silder van de Manderseweg 84 te Vasse en
 Nienke Gerda Rieki Droste, dochter en zusje van Jan, Iris en Fleur Droste-Reinink van de Oosteriksweg 20 te Mander.

OVERLEDEN
Maandag 3 juni is op 73-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Harrie Steggink van de Veendijk 38 te Manderveen. Zaterdag 8 juni heeft voor hem de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna hij te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

ACTIVITEITENKALENDER
JUNI 2019
12 Jaarlijks uitstapje (KPOV)
14 Seizoensafsluiting te Manderveen (VMC)
17 Wandelen om 19.00 uur, startpunt is het Eschhoes
(Vasse Vitaal)
19 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
24 Wandelen en steppen om 19.00 uur. Startpunt is het
Eschhoes (Vasse Vitaal)
JULI 2019
03 Dorpshuiskamer
07 Vasserse sfeermarkt
07 Open dag kruidentuin
12 25 jaar reünie te Manderveen (VMC)
13 Jubileumactiviteiten voor de jeugd in het stadion van
Heracles Almelo (VMC)
17 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
31 Dorpshuiskamer

INFORMATIE KERKTV
Vanaf 1-1-2019 zijn de kerkdiensten in de kerk van Vasse live te volgen via de knop “KerkTV” op onze website www.hpancratius.nl of via http://pancratius.kerkentv.nl. Inmiddels is de camera in de kerk vervangen door een nieuwe digitale camera waardoor de beeldkwaliteit nog beter is. Via deze mogelijkheden kunnen uitzendingen gekeken en ook teruggekeken worden op een later tijdstip. Om een kerkdienst te volgen heeft u een abonnement nodig en wordt u op basis van het eigen IP-adres aangesloten.
De kosten van een abonnement bedragen € 5.- per maand.
Er is dan toegang tot de uitzendingen via de computer, laptop, iPad of tablet! KerkTV -uitzendingen zijn ook te volgen via uw TV, mits er internet aanwezigen is en uw TV is voorzien van een HDMI-aansluiting! Dan zijn kerkdiensten alleen rechtstreeks te volgen.
Dat brengt dan wel veel extra kosten met zich mee nl. € 249,- voor de aanschaf en het aansluiten van de video ontvanger. Opgave voor een abonnement kan via tel. 06-33564002 of via 06-53230467
Fotowedstrijd H. Pancratius parochie: ‘Mijn heilige plek’
Beste parochianen,
Ieder van ons heeft wel een bepaalde plek die ons zeer dierbaar is. Die plek kan zelfs zo bijzonder zijn dat we het een heilige plek noemen. Heilige plekken zijn namelijk plekken waaraan bijzondere waarde wordt toegekend. Het zijn plekken die onder andere kracht, troost, rust, blijdschap of dankbaarheid kunnen vertegenwoordigen. Het kan ook een plek zijn waar we God mochten ervaren. Ieder van ons heeft vast wel zo’n bijzondere plek die ons heeft weten te raken,
op welke wijze dan ook. Een plek die ons leven misschien heeft veranderd, die een heilige onrust in ons heeft wakker gemaakt of ons hart heeft gestolen. Al die plekken vertellen namelijk een verhaal en elk van die verhalen is bijzonder en uniek. Naar dat verhaal en naar die bijzondere plek van u, van jou zijn wij op zoek.
Doe daarom deze zomer mee met de fotowedstrijd: ‘Mijn heilige plek’.
Van 1 juni tot en met 31 augustus 2019 organiseren we als parochie een fotowedstrijd met het thema: ‘Mijn heilige plek.’
Welke plek is voor u, voor jou heilig en waarom? Doe mee en vertel uw/ jouw verhaal in beeld en woord!
Jurering: De ingezonden foto’s zullen onder andere worden beoordeeld op kwaliteit, compositie, sfeer in combinatie met de toegevoegde onderbouwing.
Publieksprijs: Ook u kunt uw stem uitbrengen middels de publieksprijs. Deze prijs is voor de meest aansprekende foto en bijbehorend verhaal, gekozen door het publiek.
Tentoonstelling: Alle ingezonden foto’s zullen vanaf 6 oktober middels een rondgang in alle kerken van onze parochie ten toon worden gesteld. Vanaf dat moment start ook de stemperiode voor de publieksprijs. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.
Doe mee! Maak een foto van uw, van jouw heilige plek en schrijf in maximaal 90 woorden een toelichting. Stuur dit voor 31 augustus naar: info@hpancratius.nl We zien uit naar uw inzending.
Mede namens de jury van de fotowedstrijd ‘Mijn heilige plek’.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
Tel. 06-20486904
Pancratiusdag 2019 in het teken van geloof, hoop en liefde
Op zondag 1 september 2019 starten we om 10.00 uur met de Pancratiusdag ons nieuwe pastorale werkjaar. Zoals voorgaande jaren, zal de viering weer plaatsvinden bij de Kroezeboom in Fleringen. Dit jaar zal de viering in het teken staan van de Samenloop voor Hoop, het evenement dat drie weken later plaatsvindt in Tubbergen en zoveel inzet en belangstelling kent in de gemeente. Het thema van de viering is “Geloof, hoop en liefde”. Er zijn twee sprekers uitgenodigd die vertellen wat het evenement voor hen betekent: Henny Oude Geerdink, de voorzitter en iemand van de eregasten. Het kinderkoor van Albergen zal samen met andere kinderkoren de zang verzorgen. Miriam Oude Wesselink zal het lied dat zij voor de Samenloop voor Hoop heeft geschreven, zingen. We staan stil bij alle mensen die ons ontvallen zijn en die op dit moment onze steun en betrokkenheid kunnen gebruiken. Het belooft een mooie en geïnspireerde viering te worden. U bent van harte uitgenodigd! Noteert u deze datum vast in uw agenda?
Hartelijke groeten, Mede namens de werkgroep:
Leo Stamsnieder, Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier,
Christianne Saris, pastoraal werker

Jeugdkerk sluit werkjaar af in de pastorietuin van Langeveen.
Zaterdagmiddag 18 mei komen 15 kinderen voor een gezellige afsluiting naar Langeveen. Bekende kinderen die we dit jaar al eerder bij één of meerdere activiteiten hebben gezien. In de dagkapel wordt druk geverfd om een mooi glazen potje te versieren. Kaarsje erin en op naar de Maria kapel. Daarna lekker de tuin in. Met een heerlijk zonnetje wordt het een echte wedstrijd tussen de jongens en de meisjes. Zaklopen, watersponsspel, stellingen over het geloof met de vraag waar of niet waar, sleutel door de kleren halen en verstoppertje. Er wordt gelachen, goed samengewerkt en fanatiek gestreden. Ook gaat iedereen op ontdekkingstocht over de paden, tussen de bomen door en rond de vijver. De middag wordt afgesloten met een kleine buiten viering en heerlijke pannenkoeken. Iedereen gaat met een volle buik en een potje met daarin een klavertje 4 naar huis. Bedankt allemaal, een fijne vakantie en graag tot september!
Zo heeft de Jeugdkerk het werkjaar afgesloten, nu komt de tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe werkjaar, wat gaan we doen. We houden u op de hoogte met een nieuw jaarprogramma.
Namens de werkgroep, Marleen, Evelien, Ingrid, Jelline, Yvonne en
Diaken Bert Huitink.

Beste parochianen,
Het stemmen voor de Ariëns publieksprijs is begonnen.
Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.
Van 1 juni t/m 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer. Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.
ZE ZIJN HET WAARD!
1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis
Succes met stemmen,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

Niet aangeboren hersenletsel!
(Lunchbijeenkomst voor mantelzorgers uit Tubbergen)
Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een hersentumor of een hersenkneuzing, kunnen mensen al dan niet ernstig last blijven houden van de gevolgen.
De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De ‘onzichtbare gevolgen’ zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. Denk hierbij aan geheugenproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen. Wat betekent bovenstaande voor de getroffene zelf, maar ook voor mantelzorgers?
‘Hij slaat nooit meer een arm om me heen, alles is zo veranderd‘.
Mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een lunchbijeenkomst met gastsprekers Ronald Elferink en Heidi Arp.
Ronald en Heidi zijn werkzaam bij InteraktContour, een organisatie die zich richt op ondersteuning en gespecialiseerde zorg van mensen met hersenletsel en hun naasten. Middels informatie en oefeningen krijgt u meer inzicht in ‘niet aangeboren hersenletsel’ Naast deze presentatie lunchen we gezamenlijk! Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op: Dinsdag 18 juni 12.00 tot 14.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren. Aanmelden kunt u doen voor donderdag 9 juni. per email bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38275388 of 06-38594369 (ook voor meer informatie).
De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Multiculturele maaltijd op 20 juni in Tubbergen
Donderdag 20 juni is het de internationale dag van de vluchteling. Op die dag zullen er diverse activiteiten plaatsvinden in Tubbergen die door Vluchtelingenwerk Oost Nederland worden georganiseerd. Eén van die activiteiten is een multiculturele maaltijd waar wij als H. Pancratius Parochie aan meewerken. Deze maaltijd zal plaatsvinden in het Oale Roadhoes van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Het is de bedoeling dat alle bezoekers een eigen bereide maaltijd meenemen voor het aantal personen waarmee ze komen. Deze maaltijden worden met elkaar gedeeld en zo kunnen elkaars gerechten geproefd worden. Maar natuurlijk staat deze avond vooral in het teken van ontmoeting. Aan de hand van kaartjes uit de zogenaamde “kletspotten” zullen we met elkaar in gesprek gaan. Kinderen zijn ook welkom, zij kunnen zich laten schminken. Er zullen diverse kraampjes staan van mensen die hier een nieuw bestaan hebben opgebouwd en ook van vluchtelingenwerk. Kortom: een unieke kans om nieuwe gerechten te proeven, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. We zouden het erg op prijs stellen als mensen van onze parochie ook aan deze maaltijd zouden kunnen deelnemen. Van harte welkom! U kunt zich aanmelden via pastor.saris@hpancratius.nl
Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

Samen zijn wij Kinderkerk…..
Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,
Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 9 juni vieren we Pinksteren. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken. Deze viering is de laatste van het seizoen. Na de zomervakantie starten we met nieuwe vieringen. De data zijn 6 oktober en 22 december 2019, 1 maart, 12 april en 31 mei 2020. Ook deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Alleen de viering in oktober is op een andere locatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)
Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk
Diaken Bert Huitink Joke Pegge Moniek Peulken Susanne Burghout

Twentse Week van de Jonge Mantelzorger
SIZ Twente, Mediant en Tactus vragen als kartrekkers van een unieke Twentse samenwerking tussen diverse zorg- en welzijnsorganisaties, aandacht voor jonge mantelzorgers in Twente. In de week van 3 juni wordt uitgepakt op social media met verhalen van, voor en over jonge mantelzorgers.
Nederland telt ruim 350.000 jonge mantelzorgers. In Twente hebben we 15.000 jeugdigen die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus met een beperking, verslaving, psychische problemen en/of chronische ziekte. De Week van de Jonge Mantelzorger (WVDJMZ) is bedoeld voor alle jonge mantelzorgers in Twente van 4 t/m 21 jaar.
We laten deze week zien welke mogelijkheden er voor hen zijn en waarom dit zo belangrijk is. Eén op de 6 jeugdigen in Twente heeft namelijk te maken met een gezinslid dat structurele zorg nodig heeft. Dit heeft niet alleen een grote impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mantelzorgers, maar op hun complete leven. Deze groep heeft alle aandacht voor de thuissituatie nodig en cijfert zichzelf daardoor vaak weg. Jonge mantelzorgers blijven daardoor vaak onopgemerkt. In de praktijk blijkt dat jonge mantelzorgers onderhuids wel degelijk met diverse emoties, spanningen en verantwoordelijkheden, die er toe bijdragen dat zij op enig moment in hun leven kunnen vastlopen. In Twente kijken we naar elkaar om en om dat nog wat te vergemakkelijken is er tevens een speciale pay-it-forward actie. Je kunt iemand anders (of jezelf) via de gemeenschappelijke website wijzen op de diverse ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Jeugdigen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een toffe relaxactiviteit, een goed gesprek of een cursus boordevol goede tips.
Meer weten? Ga naar www.weekvdjmz.nl en houd de hashtag #wvdjmz goed in de gaten.

SIZ Twente zet in op vrijwilliger met ervaring
Heb je eigen familie ervaring in de GGZ of verslavingszorg? En wil je leren deze functioneel in te zetten ten behoeve van andere naasten? Schrijf je dan in voor een van onze trainingen.
Op woensdag 28 augustus 2019 start SIZ Twente in Hengelo weer met de trainingen Familie Ervaring-Deskundigheid (FED). De training bestaat uit twee delen. Deel I is gericht op inzicht en ondersteuning van het eigen (herstel) verhaal. Deel II is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ter ondersteuning van anderen.
Na het doorlopen van beide trainingen (totaal 17 dagdelen) ben je voldoende uitgerust om als vrijwillig FED aan de slag te gaan door het bieden van ondersteuning of voorlichting aan groepen en/of individuele familieleden en naasten. Wil je verder als professionele FED, dan start in februari 2020 de leergang FED bij de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar kan je aan meedoen na het doorlopen van bovenstaande trainingen of soortgelijke trainingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
J. Huisman, trainer SIZ Twente, j.huisman@siztwente.nl of
06-47504724
Aanmelden kan via:
aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl