Oktober Wereldmissiemaand.

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de corona pandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Uw bijdrage zal dit jaar gaan naar een tweetal projecten.

Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger
Ondersteuning van vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. Hier wordt gestreden tegen kindhuwelijken, besnijdenis van meisjes en ondervoeding. De corona pandemie betekent voor iedereen nieuwe uitdagingen. Omdat de grenzen gesloten zijn, komen er geen goederen het land meer in. Hongersnoden leiden tot sociale onrust en een ineenstorting van veel structuren. De prijzen exploderen en er is geen werk meer.

Zuster Marie Catherine heeft een project opgezet dat lessen in hygiëne en de productie van zeep verbindt met levenshulp. In totaal doen 5.000 vrouwen mee aan het project. Voor een betere voedselvoorziening, die vóór de pandemie al in gevaar was vanwege de slechte oogsten door de droogte, kopen de zusters maïs op. Omdat de maïs verdeeld kan worden via de structuur van de vrouwengroepen, is er de zekerheid dat die ook de gezinnen bereikt.

Een thuis voor vluchtelingen in Yola, Nigeria
Bisschop Stephen Mamza uit Yola in het noorden van Nigeria heeft de terreur van Boko Haram zelf meegemaakt. Zijn broer werd vermoord, zijn dorp verwoest. Sindsdien zet hij zich in voor de slachtoffers van deze islamitische terreurbeweging.

In en bij zijn kerk herbergt hij inmiddels meer dan 150 verdreven gezinnen. Onder zeer eenvoudige omstandigheden, al zes jaar lang. Slechts dekens zorgen voor een beetje privésfeer. De mensen zijn tot nietsdoen veroordeeld. Zonder uitzicht op verandering. Want wie het waagt naar zijn dorp terug te gaan, riskeert zijn leven. De terroristen van Boko Haram vermoorden mannen en zonen voor de ogen van de vrouwen en dochters.

Hoop voor verdreven gezinnen

Bisschop Stephen weet dat de gevluchte families een veilige toekomst nodig hebben. Samen met hen heeft hij overlegd. De kerk heeft land, een stuk grond. Daarop moeten nu kleine huizen gebouwd worden. Na een financiële toezegging van Missio kon Mamza de mensen het goede nieuws brengen. Iedere familie krijgt 40 vierkante meter ter beschikking. Daarnaast komen er gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en voor ieder een stuk akkerveld om te bewerken. Het bisdom Yola zal de mensen ook in hun nieuwe onderkomens blijven begeleiden, want sociale en geestelijke hulp is voor de vaak getraumatiseerde mensen nog altijd noodzakelijk. Nu zijn er plannen om een school en een kapel als nieuw gemeenschapscentrum te bouwen.

Stort uw bijdrage voor beide projecten op:NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag

Daarnaast zal er op 17 en 18 oktober in onze kerken gecollecteerd worden.