Onthulling plaquette met schenking ramen.

Op de ochtend van woensdag 2 september 2020 vond in de basiliek een korte sobere plechtigheid plaats.

De bijeenkomst van Woord en gebed had te maken met de nalatenschap van de op 6 april in Langeveen overleden mevrouw Marie Engbers -Vlierman.

Zij heeft in 1996 – mede namens haar eerder overleden echtgenoot Toon Engbers – een aantal gebrandschilderde glas in lood ramen geschonken in de dagkapel en het daarnaast gelegen portaal. Het betreft de vijf ramen met afbeeldingen van St. Cecilia, de Griekse en Christelijke deugden en ten slotte het Pancratiusraam in het portaal.

De dienst werd geleid door onze voormalige pastoor Theo van der Sman, tegenwoordig als emeritus werkzaam voor omliggende parochies vanuit zijn woonplaats Hasselt (nabij Zwolle). Ten tijde dat hij onze pastoor was heeft hij enkele mensen bereid gevonden om ramen te schenken in de dagkapel, de aula (voormalige doopkapel) en boven de beide zij-ingangen van de basiliek.

Met deze giften voor gebrandschilderde glas in loodramen, werd in feite de kerk op het feest van de Openbaring des Heeren 2000 tot basiliek verheven. De inmiddels overleden kardinaal Adrianus Simonis heeft de eretekenen van de basiliek korte tijd later gezegend, nadat hij de basilicaverklaring van de paus had voorgelezen.

Met de ramen van de vijfde generatie Nicolas werd het Tubbergse Godshuis uniek in de wereld.

De pastoor vertelde dat het de wens van mevrouw Engbers – Vlierman was om pas na haar dood bekend te maken dat zij de gebrandschilderde ramen van Diego Semprun Nicolas – mede namens haar echtgenoot Toon Engbers – geschonken had.

Pastoor van der Sman noemde met name een aantal parochianen die veel betekend hebben om de vervaardiging van de nieuwe glas in loodramen mogelijk te maken.

De maker Diego Semprun Nicolas heeft de ramen als eerste ramen in zijn atelier in Tubbergen vervaardigd.

De pastoor prees een aantal mensen die (veelal op de achtergrond)  veel werk hadden verzet, tevens dat zij aan de wens van mevrouw Engbers – Vlierman tegemoet gekomen waren om over de schenking te zwijgen.

Op de herinnering van de geboortedag van wijlen Marie Engbers – Vlierman werd door de executeur testamentair pastoor van der Sman openheid van zaken gegeven.

Zo werd testamentair haar wens vervuld en werd een bescheiden bronzen plaquette door pastoor Casper Pikkemaat gewijd, deze zal bezoekers in de dagkapel herinneren aan het feit dat de ramen aldaar en in het naastgelegen portaal schenkingen betreft.

Pastoor van der Sman speelde tijdens de plechtigheid een tweetal orgelstukken van J.S. Bach op het kistorgel en het transeptorgel van Maarschalkerweerd (1883).

Hij verwees in zijn overweging naar het zesde hoofdstuk van het Evangelie volgens Mattheus: ‘Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’.

De voorzitter van de Stichting Vijf Generaties Nicolas sloot de plechtigheid af, hij verwees alvast naar het vijftig jarig jubileum van de stichting in november 2022. Hij sprak de wens uit dat dan een van de wilsbeschikkingen van wijlen mevrouw Engbers – Vlierman werkelijkheid kan worden, dat vanuit haar verdere nalatenschap Zagary White in New York, de officiële zesde generatie van de beroemde familie Nicolas, ook een raam zal toevoegen aan de basiliek. Hij vervaardigt op jonge leeftijd in Amerika al een aantal jaren gebrandschilderd glas, er is alle hoop dat de stichting een bijzonder jubeljaar gaat beleven.

Tot slot ging het gezelschap naar het kerkhof, daar sprak pastoor Marc Oortman uit Delden – een goede bekende van de overledene – tot slot een gebed bij haar graf uit. Een mooie bloemenhulde op de grafsteen namens de Stichting Vijf Generaties Nicolas maakte de bijeenkomst op een zonovergoten dag in een woord waardig en het herinneren waard.