OPBRENGST VASTENACTIE 2019

Dank u wel!
Namens de MOV-groep Tubbergen dank ik u hartelijk voor uw  bijdrage voor schoon drinkwater.
De Vastenactie 2019 had als thema: ‘Water verandert alles’.
Uw giften hebben het mooie voorlopige bedrag opgeleverd van € 656, 10.
Hiervan is € 251,10 geschonken door de bewoners van de Eeshof en € 405,- door onze parochianen.
Dankzij uw bijdragen krijgen veel mensen nu toegang tot schoon drinkwater, een eerste levensbehoefte.

Mogen wij in de toekomst weer op uw steun rekenen?

Dianne Nijhuis voorzitter MOV-groep geloofsgemeenschap Tubbergen