Vanaf het begin van de coronapandemie was het niet meer mogelijk om de ziekencommunie bij parochianen thuis te brengen die om welke reden dan ook in staat waren een kerkelijke viering bij te wonen. Het risico op besmettingen was namelijk te groot.

In de afgelopen maanden is het pastoraal team met regelmaat gevraagd of de ziekencommunie thuis weer kan worden opgestart omdat hier behoefte aan is. Nu de besmettingen zijn afgenomen, de maatregelen vanuit de overheid betreffende Covid-19 steeds meer versoepeld worden en de 1.50 meter is afgeschaft is dit inderdaad weer mogelijk.

Wel wordt nog gevraagd om gepaste afstand te bewaren en om voorafgaand aan het ontvangen van de communie de handen te desinfecteren.

Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat een familielid een hostiedoosje kan meenemen naar de kerk en vanuit de viering de heilige communie mee naar huis te nemen voor de huisgenoot of familielid.

U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Pastoor Casper Pikkemaat

Diaken Bert Huitink

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

Pastoraal werker Christianne Saris