Parochiebode 7 t/m 13 januari 2019.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

‘Een nieuw jaar’
Beste parochianen,
Het jaar 2019 is inmiddels een aantal dagen oud. In de afgelopen weken is er door velen van ons teruggekeken op 2018. Wat is er uitgekomen van de plannen en dromen die we voor dat jaar hadden? Wat bracht 2018 ons aan vreugde, aan dankbaarheid, aan verdriet, zorgen, aan blijdschap, hoop en verlangen, verlies of leegte? Voor ieder van ons was dit anders.
Ook voor onze parochie was het een bewogen jaar. Er werd volop gevierd. Contacten met scholen werden geïntensiveerd. Kinderen en jongeren vonden op eigen wijze hun weg naar de kerk en we mogen dank uitspreken voor het vieren van het 200 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Reutum/ Haarle en het 100 jarig bestaan van geloofsgemeenschap Mariaparochie/ Harbrinkhoek. Er waren indrukwekkende bedevaarten waar mensen verbondenheid in geloof voelden. De inzet van onze PCI en niet te vergeten al het werk dat onze vrijwilligers hebben verzet voor onze kerk.
Maar er is ook zorg. Houden we voldoende vrijwilligers voor de toekomst? Kunnen we alle kerken open houden, en hoe kun je de bestuurlijke en pastorale zorg voor de toekomst waarborgen. Vanuit die zorg voor de toekomst hebben de geloofsgemeenschappen, het parochiebestuur en pastoresteam drie speerpunten gekozen waaraan zij de komende tijd verder aan willen werken. Tijdens de parochieavond van 13 november j.l. kon iedereen die dit wilde aan de hand van stellingen hierover meepraten.
En ook al zijn meningen soms verschillend, kiest de één voor de behoudende weg en kunnen voor de ander hervormingen niet snel genoeg gaan, samen proberen we de kerk levendig te houden, want de boodschap van het Evangelie is ook in 2019 nog zeer actueel.
Laten we hopen op een nieuw jaar vol goedheid, een jaar vol medemenselijkheid, een jaar vol van respect en zorg om elkaar. Een jaar waarin we elkaar mogen troosten, waarin we geluk en vrede dichterbij mogen brengen. Een jaar ook waarin we zelf steeds meer mogen groeien tot de mens die we uiteindelijk zijn. Dat Gods zegen op ons mag rusten bij de taak en zending die ieder van ons wacht in het komende jaar.
Mede namens mijn collega’s dank ik u allen voor de goede wensen die wij mochten ontvangen en wij wensen u allen een zalig en gezegend 2019 toe.
Pastor Jacqueline Meupelenberg.

LITURGIEKALENDER:
Do. 10 jan.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Jaargedachtenis: Rob de Roy van Zuydewijn, Annie Ophof-
Hagedoorn, Harry Oude Kotte;
Intentie: fam. Krone-Rikhof.
Za. 12 jan.: 19.00 uur: Gebedsviering, parochiële werkgroep,
kinderkoor.
Zo. 13 jan.: 09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat,
herenkoor.
Zo. 13 jan.: 13.00 uur: Nieuwjaarsconcert St. Caecilia.
Misintenties weekend 12 en 13 januari 2019:
ouders Masselink-Pegge, Jan Schröder, Jan Kreuwel, ouders Kreuwel-Dierink, Marc en Margareth Nijhuis, Elly Hemmer-Droste, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Josė Gehring, Ans Huis in ̓̓ t Veld-Lansink.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 24 en 25 dec. plaatsengeld € 709,45, 2e collecte € 733,47, adventsactie € 244,72, collecte Lourdesfonds € 510,10 en collecte 30 dec. plaatsengeld € 108,00 en 2e collecte € 83,75.

Overleden:
24 december 2018: Jose Gehring, Vriezenveenseweg 34a, 58
jaar;
28 december 2018: Ans Huis in ʼt Veld-Lansink, Sekhuisstraat 26,
63 jaar.

Vieringen vanaf 10 januari 2019:
Do. 10 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Zat. 12 jan. 19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep;
Zo. 13 jan. 09.00 u.Eucharistieviering, herenkoor, pastoor
Pikkemaat;
Do. 17 jan. 19.00 u Viering in de kapel, dames ver. Geesteren,
pastoor Pikkemaat;
Za. 19 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor
Huisman;
Zo. 20 jan. 12.15 u. Doopviering, pastor Huitink;
Za. 26 jan. 19.00 u. Gebedsviering, samenzang, par. werkgroep;
Zo. 27 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Oude
Vrielink.

Nieuwjaar:
Beste parochianen, graag willen wij u uitnodigen om een kop koffie te komen drinken op zondag 13 januari 2019, na de viering van 09.00 uur. In de kapel.
Tevens willen wij dan een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.
Locatieraad Geesteren.

Seniorenbingo: Woensdag 9 januari a.s. om 14.00 uur beginnen wij weer met onze maandelijkse bingo-middag bij Erve Kampboer. Wij hopen op een grote opkomst.