Het nieuwe pastorale werkjaar zal weer geopend worden met de Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. Het thema van de viering is : Geloof, hoop en liefde. Het kinderkoor van Albergen met kinderen uit andere koren van de parochie zal zingen. Het pastoraal team zal voorgaan. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van koffie/thee en iets lekkers.
Van harte welkom allemaal!