Wie gaat er bakken voor Pancratiusdag?

“De lekkerste koffie is de koffie na de viering”, zeggen we wel eens tegen elkaar.

Op Pancratiusdag op zondag 2 september aanstaande , is er uiteraard ook koffie en thee na de viering. Toch hoort er op zo’n dag wat lekkers bij . Dit jaar willen we, net als twee jaar geleden, mensen uit de parochie vragen om iets te bakken voor deze gelegenheid. Een taart, een cake of koekjes. Kinderen zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen. Zij ontvangen dan als dank een kleine attentie.

In verband met de komende zomervakantie willen wij deze vraag nu alvast aan u voorleggen. U kunt zich opgeven bij Yvonne Kroeze van ons centraal secretariaat:

y.kroeze@hpancratius.nl

Mede namens de Pancratiuscommissie

Pastor Christianne Saris