Parochiebode : 10 t/m 16 december 2018

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

Beste parochianen, De advent is begonnen!
Wees waakzaam: want voor je het beseft…
Wees waakzaam want voor je het beseft heeft de consumptiewereld met je diepste dromen een loopje
genomen en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat
‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Praat je mee met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich leeft in het leven,
en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Leef jij ook ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol van
kiezen voor de zwaksten. Diaken Bert Huitink.

LITURGIEKALENDER:
Do. 13 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.
Za. 15 dec.: 19.00 uur: Gebedsviering, adventsactie, parochiële
Werkgroep. Samenzang.
Zo. 16 dec.: 09.00 uur: Woord- en communieviering viering.
Pastor Meupelenberg, herenkoor
Zon. 16 dec.: 10.00 uur: Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink.

Misintenties: weekend 15 en 16 december 2018:

Jaargedachtenis: ouders Nobbenhuis-Brughuis.
Intenties: Gerrit Nobbenhuis, Herman Hagedoorn, ouders oude Wesselink-Droste, Jan Schröder, ouders Wulferink-Hemmer, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, ouders Masselink-Pegge, Elly Hemmer-Droste, Jinthe Stange en overleden familie Stange, Herman Maathuis, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 1 en 2 dec. 2018: plaatsengeld € 113,50. 2e collecte € 116,45.

Vieringen vanaf 20 december 2018:
Do. 20 dec. 17.00 u. Schoolviering, pastor Saris;
Do. 20 dec. 19.00 u. Geen viering;
Za. 22 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;
Ma. 24 dec. 17.00 u.Gezinsviering, kinderkoor, pastor Saris;
Ma. 24 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, gemengdkoor, pastoor
Pikkemaat.
Di. 25 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Huisman,
herenkoor.
Zo. 30 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.
Ma. 31 dec. 19.00 u. Woord-en Communieviering, diaken Huitink,
samenzang.

Sacrament van boete en verzoening:
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

Aanpassing zijbeuken kerk:
Kerkgebouw als ontmoetingsplek en meer multifunctioneel gebruik.
In de enquête van vorig jaar onder onze parochianen kwam regelmatig naar voren om onze kerk meer multifunctioneel inzetbaar te maken voor de toekomst. Hierover hebben we in een vorige berichtgeving reeds aangegeven mee aan de slag te gaan.
Inmiddels is er een voorstel uitgewerkt om de 2 zijbeuken voor in de kerk te ontdoen van de zitbanken; hiervoor in de plaats komen dan gemakkelijk zittende stoelen.
Doel hiervan is meer zitcomfort voor ouderen en een flexibele opstelling mogelijk te maken en biedt het ook een betere plek voor rolstoelgebruikers etc.
Daarnaast kunnen we met schoolkinderen dan een betere opstelling maken voor themavieringen en speciale kindervieringen rondom de hoogfeestdagen etc.
Tevens biedt het de mogelijkheid voor een betere opstelling voor de baar tijdens avondwake en afscheidsviering en voor het condoleren van familie en afscheid nemen van de overledene. We gaan dan ook meer gebruik maken van de reeds gerealiseerde nooduitgang, waarvoor ook het grindpad nabij de pastorie zal worden vervangen door bestrating.
We zullen in de komende weken als eerste beginnen met de banken te verwijderen van de zijbeuk aan de zijde van de Langeveenseweg (voor het St.Joseph- altaar), zodat reeds met de komende kerst van deze gewijzigde opstelling gebruik kan worden gemaakt.

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,
Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.
De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)
De werkgroep Kinderkerk: Diaken Bert Huitink, Joke Pegge,
Moniek Peulken, Susanne Burghout.

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019:
In de 1e week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.
Maria beeldhouwen of schilderen: Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!
Wanneer Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur. Kosten: € 25,00 (inclusief materiaal en lunch). Waar:Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp;
Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen: Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal in de kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.
Opgave: Niet nodig! Geen kosten!

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”
Op woensdag 6 februari om 19.30 uur lezen we o.l.v. pastor Kerkhof Jonkman een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.
ari om 19.30 uur. Kosten: € 7,50; Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Maria “Passion”
De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer informatie op:
www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl
Wanneer: zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 u.inloop)
Waar: RK. Kerk in Ootmarsum
Kosten: € 12,50 aan de zaal.
Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente.
Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-.

Programma-aanbod 2018-2019 van der H. Pancratius-parochie: Geloven nu: van 40 ..tot…?
Kerstmis: Licht voor iedereen! Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen en we nodigen iedereen uit om mee te zingen. Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra. Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen. U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

Kerstsamenzang donderdag 13 december:
Evenals vorige jaren organiseert het dames en herenkoor van het verzorgingstehuis “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof.
Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen. Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten. Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten.
De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble. De plaats en aanvang van deze samenzang is: Kapel de Eeshof, Eeshoflaan 21, Tubbergen. Aanvang 19.00 uur. Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw
in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg

De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?
Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.
Wanneer: 27 december, 13.00 uur
Startpunt: Hoek Onzoelweg/Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)
Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)
Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.
www.parochielumenchristi.nl

DORPSGEMEENSCHAP:
Activiteitenkalender senioren Geesteren:
Het bewegen – nog steeds onderdeel uitmakend van onze goede voornemen – staat nog steeds centraal, terwijl ook een goede voeding een bijdrage levert aan het vitaal zijn én voelen. Vooral in deze donkere dagen. Neem ook eens een kijkje op de website www.vitaalgeesteren.nl of op Facebook VitaalGeesteren.
De website www.dorpsbelanggeesteren.nl is opgenomen in www.geesteren1.nl en is derhalve opgeheven.
Maandag 10 dec.
Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open;
Dinsdag 11 dec.
Van 10.00 tot 12.00 uur Dorpshuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg, en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.
Woensdag 12 dec.
Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.
Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool
Donderdag 13 dec.
Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .
Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 14 dec.
Van 09.00 tot 10.00 uur: GALM (Sport en spel) in sporthal de Ransuil.

HV Stevo wedstrijdschema:
In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 08 en 09 december de volgende wedstrijden gespeeld.
Zaterdag 08-12:
19.30 uur DS1 Stevo Dames 1-Olympia HGL Dames 1, sporthal De Ransuil, Geesteren.

Zondag 09-12:
09.00 uur E1 Stevo E-1 jeugd-Combinatie’64 E-3 jeugd De Ransuil;
10.30 uur DB1 Borhave B-1 jeugd-Stevo B-1 jeugd Sporthal ’t Wooldrik, Borne.
10.55 uur DB2 Stevo B-2 jeugd-Combinatie ’64 B-3 – De Ransuil;
11.55 uur DS2 Stevo Dames 2-D.H.V. Dames 1, De Ransuil;
13.05 uur DS3 Stevo Dames 3-Combinatie ’64 Dames 3, de Ransuil ;
Komt u ook kijken naar de mooie resultaten van onze dames?
Alle teams heel veel succes. Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons nieuwe clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar. Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:
STEVO heeft de nederlaag tegen Winterswijk goed doorstaan door afgelopen zondag Rigtersbleek met 2-0 aan de zegekar te binden. De vierde plek op de ranglijst kwam daardoor niet in gevaar. Deze zondag is de nummer laatst BWO uit Hengelo de tegenstander. Onderschatting is het grootste gevaar voor de ploeg van trainer Geert Veldhuis. De wedstrijd tegen BWO in Hengelo begint om 14:00 uur.
Programma 09:00: Stevo 5-Losser 5,09:00: Stevo 6-SV De Lutte 3
10:00 Stevo 3-Tubantia 2, 10:45 Stevo 4-UD W. 3,
10:45 Stevo 9- SDC ’12 6, 10:00 v.v. Twenthe 2-Stevo 2,
11:15 DTC ’07 3-Stevo 7.