Parochiebode : 17 t/m 23 december 2018.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

LITURGIEKALENDER:
Do. 20 dec.: 19.00 uur: Geen viering.
Za. 22 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor Linh,
m.m.v. herenkoor.
Zo. 23 dec.: 09.00 uur: Geen viering.

Misintenties: weekend 22 en 23 december 2018:
Jaargedachtenis: ouders Ter Heine-Dierink.
Intenties: ouders Leus-Peulken, ouders oude Wesselink-Droste, Jan Schröder, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, Elly Hemmer-Droste, fam. Hemmer-Kienhuis, uit dankbaarheid t.g.v. een 50-jarig huwelijksjubileum, voor overleden familie van het 50-jarig bruidspaar, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 8 december 2018: plaatsengeld € 122,30, 2e collecte € 103,62.

Overleden: 9-12-2019: Henk Hemmer, Dorpsstraat 23, 83 jaar;

Vieringen 30-31 december 2018 en januari 2019:
Zo. 30 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.
Ma. 31 dec. 19.00 u Woord-en Communieviering, diaken Huitink,
samenzang;
Za. 5 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastor Huisman,
gemengdkoor Cantare;
Do. 10 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Za. 12 jan. 19.00 u. Gebedsviering, kinderkoor, par. werkgroep;
Zo. 13 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastoor
Pikkemaat;
Do. 17 jan. 19.00 u. Eucharistieviering kapel (viering Damesver. ,
pastoor Pikkemaat;
Za. 19 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;
Za. 26 jan. 19.00 u. Gebedsviering, samenzang, par. werkgroep;
Zo. 27 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Oude
Vrielink.

Traditionele Nachtmis in de St. Pancratius Basiliek Tubbergen:
In de kerstnacht van 25 december a.s. wordt in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.
Cantare.
Vanaf 04.30 uur tot 05.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a. Nu zijt Wellekome en het Stille Nacht van F. Gruber. Verder van J.S. Bach: Choral 12: Brich an, o schönes Morgenlicht, Candleligth Carol van J. Rutter, uit het Weinachtsoratorium opus 5: Soli: Seit Wilkommen Trost der Frommen en Menschen die Ihr wart verloren. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.
Viering.
Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A.Mozart: Missa Brevi in C. De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker.
Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een bezoek te vereren. Er is ruime parkeer gelegenheid bij en rond de Basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentewegge bij ‘t Oale Roadhoes naast de Basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

Kerkdeurcollecte met Kerstmis t.b.v. het parochiële Lourdesfonds:
Na afloop van de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag wordt er in alle alle kerken van onze H.Pancratiusparochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar die de reis niet (helemaal) kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug verlenen, zodat men toch mee kan naar Lourdes.
De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken.
Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Maria-oord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.
Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw gaven. De parochiële Lourdesgroep.

Sacrament van boete en verzoening:
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

Bericht van Inge Kuiphuis vanuit Guatemala:
Wat weet ik nou over geweld tegen vrouwen?
Woensdag 28 november mocht ik deelnemen aan een forum in Comitancillo over geweld tegen vrouwen. Ik had mijn twijfels of ik wel moest deelnemen. Toch ben ik blij te zijn overgehaald.
Geen ervaring:
Ik kan niet zeggen dat ik ooit te maken heb gehad met geweld vanwege mijn geslacht. Ik heb dezelfde kansen gekregen om te studeren, werd niet verplicht om dingen te doen in het huishouden die mijn broer ook niet deed en heb ook nooit het gevoel anders te zijn behandeld. Maar misschien is het belangrijkste wel dat ik me nooit minder heb gevoeld omdat ik een vrouw ben. Dat is hier voor veel vrouwen anders, maar ook voor mijn eigen moeder is dat wel anders geweest. Misschien toch iets om te delen…
Op naar Comitancillo
Dus nam ik woensdagochtend om 7.00 de bus naar Comitancillo, de hoogvlakte in. Na ongeveer anderhalfuur rijden kwam ik aan bij de kleurrijke begraafplaats van het dorp, de plek waar ik uit moet stappen. Toen de eerste vrouwen kwamen begonnen de voorbereidingen: het spannen van een zeil, het neerzetten van stoelen en het maken van een kleurrijk maya-altaar. Met de aanwezigheid van ongeveer 15 vrouwen kon het forum beginnen.
Voorbeeldvrouwen:
Tijdens het forum zat ik tussen twee van zulke vrouwen uit Comitancillo, Monica en Delia. Zij weten van heel dichtbij wat geweld tegen vrouwen is. Beide vrouwen hebben zich gevormd in Movimiento de Trabajadores Campesinos, landarbeidersbeweging MTC. Beiden hebben hun vleugels uitgeslagen en helpen nu vele andere vrouwen door hun ervaringen te delen.
… want jij bent een vrouw.
Mijn verhaal ging over mijn jeugd en welke verschillen ik zie met Guatemala, maar ook vertelde ik over de vrouwen die met hulp van MTC hun zelfvertrouwen hebben vergroot. In Guatemala merk ik dat er behoorlijk anders naar vrouwen wordt gekeken dan in Nederland. Er wordt meestal wel raar opgekeken dat ik, een vrouw van 32 jaar, nog geen kinderen heb, en misschien wel helemaal niet wil. En hier wordt een vrouw, meer nog dan in Nederland, gezien als het zwakke geslacht. Dat merk ik zelf in opmerkingen: ´Dat mag je niet tillen. Jij bent een vrouw.¨
Minder onschuldig geweld:
Voor veel vrouwen, met name in de rurale gebieden, is het minder onschuldig. Veel meisjes krijgen niet de kans om te studeren omdat ze toch gaan trouwen en kinderen krijgen. Van jongs af aan wordt veel meisjes verteld dat ze nergens goed voor zijn, behalve voor het huishouden en kinderen krijgen. Een aantal van de vrouwen aanwezig deelden ook hun ervaringen met huiselijk gewed. Ik kon niet alles volgen, want ze gebruikten de lokale taal ´mam´, maar Delia deelde haar verhaal ook in het Spaans. Ze vertelde hoe ze al erg jong kinderen kreeg en dat haar man haar aan haren trok en opsloot in huis om zelf te gaan drinken. Delia heeft uiteindelijk aangifte gedaan tegen haar man en ze waren 8 jaar uit elkaar. Nu zijn ze weer samen, maar er is veel veranderd. Hij heeft nu wel respect voor haar.
Het forum helpt onderwerpen bespreekbaar te maken en geeft vrouwen moed om het geweld niet langer te accepteren. Delia: ¨MTC heeft mij ontzettend geholpen om mijn zelfvertrouwen te vergroten.¨ Groeten uit San Marcos, Inge Kuiphuis.

DORPSGEMEENSCHAP:
Dames Vereniging Geesteren:
Op donderdag 20 december a’s vieren wij onze kerstavond.
Deze wordt gehouden in zaal Kottink aanvang 20.00 uur.
Eigen bijdrage is € 10,00. Het duo H. en A. uit Harbrinkhoek, Hermien Kuenen en Ans Bekhuis, zullen deze avond verzorgen, een gezellig optreden met harmonicamuziek, afgewisseld met kerst en andere muziek. Hopelijk wordt het een sfeervolle avond, en wij verwachten een goede opkomst.

HV Stevo wedstrijdschema:
In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 15 en 16 december de volgende wedstrijden gespeeld.
Zaterdag 15-12: 19.00 uur DS3 Grol H.V. Dames 2 – Stevo Dames 3 – Den Elshof – Groenlo. 20.15 uur DS2 De Lutte Dames 1 – Stevo Dames 2 – Luttermolen – De Lutte.
Zondag 16-12: 10.50 uur DB1 Bentelo B-1 jeugd – Stevo B-2 jeugd – De Pol – Bentelo. 11.50 uur DB1 Stevo B-1 jeugd – R.S.C. B-1 jeugd – De Ransuil –Geesteren. 12.50 uur DA1 Stevo A-1 jeugd – R.S.C. A-1 – De Ransuil – Geesteren.13.00 uur DS1 JD Techniek Hurry Up Dames 1 – Stevo Dames 1 – De Eendracht – Zwartemeer.

Komt u ook kijken naar de mooie resultaten van onze dames?
Alle teams heel veel succes. Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons nieuwe clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar. Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:
Na de moeizame overwinning bij hekkensluiter BWO staat er voor STEVO dit weekeinde de derby tegen Rohda Raalte op het programma.
Rohda heeft twee punten meer dan STEVO. De ploeg van trainer Geert Veldhuis moet winnen om de Raaltenaren voorbij te streven op de ranglijst. Het is tevens de laatste wedstrijd voor de winterstop. Het treffen begint zondagmiddag om 14:00. Na de wedstrijd rond de klok van 16:00 uur is er een optreden van zangeres Demi in de kantine. Haar repertoire is voornamelijk Nederlandstalige muziek.
Programma: 10:45: STEVO 2-Voorwaarts T 2;
09:00: Saasveldia 4-STEVO 6, 10:00: ATC ’65 2-STEVO 3,
09:00: Saasveldia 4-STEVO 6, 10:45: TVC ’28 10-STEVO 9.