Parochiebode 25 februari t/m  3 maart 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

De gymnastiekkerk

Waarschijnlijk kijkt u een beetje raar op van de titel van dit artikel – de gymnastiekkerk?!? Een buitenstaander zal misschien deze woorden uitspreken wanneer hij kijkt naar de vieringen in onze kerken: we zijn immers behoorlijk in de weer met staan, zitten en knielen! Om de betrokkenheid op de vieringen te vergroten, heeft de katholieke kerk in de loop van de geschiedenis verschillende vormen van deelname bedacht: zo kan iemand een rol vervullen in de viering als lector, als misdienaar/acoliet, als zanger(es) in een koor of, wat meer achter de coulissen, als koster. Maar ook als verzamelde gemeenschap kun je je actieve betrokkenheid tonen door de ‘liturgische houdingen’ van staan, zitten en knielen; vandaar ook de term ‘gymnastiekkerk’. In Nederland zijn we – ondeugend gezegd – soms wat meer een ‘zit-kerk’ geworden, elders in de wereld ligt dat toch wel anders. En het mooie ervan is: het doorbreekt de idee dat we alleen maar toeschouwer zijn van een voorstelling én we gebruiken ons lichaam om samen ons geloof in God te vieren. Van oudsher is ‘staan’ de grondhouding – het heeft de betekenis van respect en meedoen, maar ook van opstanding (denk maar aan Pasen). We doen het aan het begin van elke viering, bij het luisteren naar het Evangelie en het uitspreken van de geloofsbelijdenis, wanneer we te communie gaan en aan het einde wanneer we om Gods zegen vragen. Een in onze kerken minder gebruikt onderdeel van de viering om te ‘staan’ is tijdens het eucharistisch gebed en het Onze Vader, terwijl we daarin toch Pasen-‘opstanding’ bij uitstek vieren! Dit zou wellicht wat meer onze aandacht mogen hebben. Het ‘zitten’ is een houding van luisteren en dat klopt ook: we doen het veelal onder de eerste lezing en tijdens de preek. En het ‘knielen’ is een houding van eerbied en aanbidding, soms dan zien we mensen nog wel eens geknield in gebed, na de communie. Zo heeft elke houding en beweging zijn betekenis voor de vieringen. Alles wat we zijn en kunnen mag aangesproken worden en dat is betekenisvol en verrijkend.

Pastoor Casper Pikkemaat

LITURGIEKALENDER:

Do. 28 febr.: 19.00 uur  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Jaargedachtenis:         Gerardus Waaijer.

Za.  2 maart: 19.00 uur: Woord en communieviering, parochiële werkgroep.

Zo.  3 maart: 09.00 uur: geen viering.

Intenties 2 en 3 maart:

Jaargedachtenis: Joke Stamsnieder-Bloemen, Jan Haarhuis, Jan Lohuis.

Intenties: fam. Krone-Rikhof, ouders Huis in ’t Veld-Boerman, Suze Bramer-Mensen,  Jan Schröder, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, Jan Busscher, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Louis Wulferink, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Josė Gehring,  Ans Huis in ̓̓ t Veld-Lansink, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, ouders Ten Velde-Maathuis, ouders Wesselink-Dierink, ouders Wesselink-Hake, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Jan Reinerink,

PAROCHIEKALENDER:

Parochieel jaaroverzicht:             2015   2016  2017   2018

Doopsel:                                       22        26        20        19

H. Communie:                            56        41         41         35

H.Vormsel:                                  49        29        44         35

Huwelijk:                                     2           4          0           2

Overleden:                                   34        29        34         33

Opbrengst collectes weekend 16 en 17 februari:

Plaatsengeld €  69,30; 2e collecte €  50,10.

Sluiting kerkhof:

In verband met Papsleef`ndag is de toegang tot het kerkhof op zondag 3 maarrt vanaf 10.00 uur gesloten.

Vieringen maart 2019:

Wo. 6 maart   19.00 u.    Eucharistieviering, pastor Huisman, Aswoensdag

Za 9 maart      19.00 u.   Gebedsviering, parochiële werkgroep.

Zo 10 maart     09.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink.

Do 14 maart    19.00 u    Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Za. 16 maart    19.00 u. Eucharistieviering, pastor Huisman.

Do. 21 maart    19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Za 23 maart     19.00 u. Gebedsviering, parochiële werkgroep.

Zo 24 maart     09.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Do. 28 maart    19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Vr. 29 maart     11.00 u   Huwelijksviering, pastoor Pikkemaat.

Za. 30 maart     19.00 u. Eucharistieviering, Pastor Linh.

UITNODIGING

Evaluatieavond vastenactieprojecten 2015-2016-2017

van de stichting Matamba, de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie.

Op donderdag 14 maart aanstaande organiseert onze parochie in samenwerking met de stichting Matamba een informatie- en evaluatieavond. Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba. Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen onder het genot van diverse Tanzaniaanse lekkernijen. Wij nodigen u allen hiervoor uit. Wees welkom op donderdagavond 14 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur  in “De Spil”, Oldenzaalseweg 86 te Fleringen.

In verband met de catering graag uw aanmelding voor 1 maart aanstaande via y.kroeze@hpancratius.nl Bij vragen kunt u contact opnemen met pastor Jacqueline Meupelenberg, telefoon: 06-20486904

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019 VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 14 maart 2019 en wordt verzorgd door de werkgroep Troostdekentjes. Zij vertellen over hun werk, hun motieven, de waarde voor de ontvangen en ze laten werkstukken zien. Dood en leven liggen bij een zwangerschap soms heel dicht bij elkaar. Voor ouders van wie het kindje voor, tijdens of net na de bevalling overlijdt, maakt de werkgroep Troostdekentjes uit Tubbergen  ‘Little quilts of love’: kleine quiltjes tussen 30×30 cm en 60×60 cm. Dit quiltje wordt aangeboden aan de ouders als teken van medeleven. Ze kunnen het kindje in het dekentje wikkelen of het quiltje als een dekentje gebruiken bij het opbaren. Hiermee kan het kindje dan b.v. ook begraven of gecremeerd worden, maar ouders kunnen het dekentje ook bewaren als herinnering.

Naast het maken van de kleine quiltjes  maken een aantal mensen van de werkgroep ook droomdekens. Dit zijn grote quilts voor kinderen die langdurig ziek zijn. Met beide quiltideeën willen ze graag laten blijken dat ze met de medemens meeleven. Een gebaar van liefde.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:          Donderdag 14-03-2019

Thema:          Troostdekentjes

Verzorgd door: Werkgroep Troostdekentjes Tubbergen

Tijd:               10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:          € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:           Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:     Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

DORPSGEMEENSCHAP:

 Senioren Bingo

Woensdag 27 febr. om 14.00 uur bingo voor alle senioren bij Erve Kampboer. Voor iedereen een gezellige middag.

Stevo-nieuws:

Het eerste elftal van STEVO komt dit weekeinde niet in actie. Voor de overige elftallen is navolgend programma vastgesteld.

09:00 – Stevo 6 – SV De Lutte 3

10:45 – Stevo 2 – Voorwaarts T 2

10:45 – Stevo 9 – SDC ’12 6

10:45 – Stevo 5 – Losser 5

09:30 – DTC ’07 3 – Stevo 7

10:00 – ATC ’65 2 – Stevo 3

10:00 – PH 2 – Stevo 4