Parochiebode 11 t/m 17 februari 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

‘Je moet het willen zien’.

Beste parochianen,

Vorige week was de eerste bijeenkomst van de juryleden van de Ariënsprijs 2019. Deze diaconale prijs heeft als doel om diaconale initiatieven, activiteiten, projecten  of ideeën in de parochies van het Aartsbisdom te  waarderen, te bemoedigen en te stimuleren.  Ruim dertig aanmeldingen zijn er tot nu toe ingediend. Ook onze parochie heeft hiervoor 3 projecten aangemeld.  Alle inzendingen laten zien hoe mensen betrokken zijn op elkaar en hoe zij vanuit het Evangelie zorg dragen voor hun medemens en voor Gods schepping. Eén van de juryleden zei: ‘Kijk eens hoe de kerk in 2019 bloeit. De velden staan wit van de oogst. Maar je moet het wel willen zien.’ En zo is het ook. Er gebeuren zoveel mooie dingen in onze kerk, in onze parochie. Maar we zijn soms te bescheiden om ze te benoemen. Of het is al zo vanzelfsprekend dat het helemaal niet meer opvalt. Hoe mooi is het dan om door middel van de Ariënsprijs dit eens voor het voetlicht te brengen. Vanuit onze parochie zijn de volgende werkgroepen genomineerd:

Kearls unne mekaar. Binnen deze groep telt ieder mens, wordt je gezien als mens gezien en niet als iemand met een beperking, diaconie ten top. Dan de

oecumenische werkgroep vredesweek H. Pancratius parochie Tubbergen/ PKN Tubbergen. De werkgroep organiseert jaarlijks in samenwerking met de Missie Ontwikkeling Vrede (MOV) groepen een vredesbijeenkomst bij het kapelletje onder de ‘Kroezeboom’ te Fleringen. In 2018 werd voor de 35e keer deze bijeenkomst georganiseerd. Al met al genoeg redenen om deze kerngroep te nomineren.

Wie ook genomineerd is voor deze prijs is Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Per 1 maart 2017 is onze parochie met ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris voor Inge de zendende instantie geworden. Het opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor mensen, werken aan duurzame ontwikkeling, bestrijden van armoede vanuit haar missionaire zending en het katholiek sociaal denken maakt dat Inge het gedachtengoed van de priester Alphons Ariëns in praktijk brengt.

Naast de keuze die de jury maakt is er dit jaar ook weer een publieksprijs. Iedereen, dus ook u kunt meedoen aan het stemmen op uw meest favoriete project of bijzondere activiteit. Zodra de lijnen hiervoor opengaan laten wij u dit weten. Wij wensen de drie genomineerden vanuit onze parochie veel succes.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

LITURGIEKALENDER:

Do. 14 febr.: 19.00 uur  Woord- en communieviering Parochiële werkgroep.

Intentie: Mevr. Hemmer-Geerdink.

Za.  16 febr:  19.00 uur:   Woord-communieviering, herenkoor, Diaken Huitink.

Zo. 17 febr:  09.00 uur:   Geen viering.

Intenties 16 en 17 februari 2019:

Jaargedachtenis: Annie Nijhuis-Paus, Gerard Brager, Rudie Kroezen, Johannes Nieuwmeijer, Truus Beernink-Mensen, Jan Braakhuis.

Intenties: Gerrit ter Halle, ouders oude Voshaar-Mensink, Herman Paus, uit dankbaarheid, Jan Schröder, voor leden en overleden leden van volleybalvereniging Tornado,  fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Louis Wulferink, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Josė Gehring,  Ans Huis in ̓̓ t Veld-Lansink.

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 19 en 20 januari 2019: plaatsengeld €  122,50 ; 2e collecte € 117,35

weekend 2 en 3 febr.: Plaatsengeld € 145,70,  2e  collecte € 119,85

Vieringen februari 2019:

Do. 21 febr.     19.00 u.Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 23 febr.     19.00 u.Gebedsviering, kinderkoor, par. werkgroep Zo. 24 febr.   09.00 u.Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 28 febr.     19.00 u.Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat

DORPSGEMEENSCHAP:

UITNODIGING

Evaluatieavond vastenactieprojecten 2015-2016-2017

van de stichting Matamba, de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie.

Op donderdag 14 maart aanstaande organiseert onze parochie in samenwerking met de stichting Matamba een informatie- en evaluatieavond.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen onder het genot van diverse Tanzaniaanse lekkernijen.

Wij nodigen u allen hiervoor uit.

Wees welkom op donderdagavond 14 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur  in “De Spil”, Oldenzaalseweg 86 te Fleringen.

In verband met de catering graag uw aanmelding voor 1 maart aanstaande via y.kroeze@hpancratius.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met pastor Jacqueline Meupelenberg, telefoon: 06-20486904

Dames Vereniging Geesteren.

Dames onze ledenavond is donderdag 21 februari om 20.00 uur in Erve Kampboer,We hebben een voorlichtingsbijeenkomst “Kom in

Beweging” .De thema’s zijn spieren en gewrichten, valpreventie Voeding en mobiliteit. Na afloop is er voor ieder nog een  goodybag.

Ook kunt u zich opgeven voor het reisje op  dinsdag 21 mei  met betaling van € 60,00

Truus Oude Breuil

Telnr. 632910

TWEE NIEUWE BOEKEN

In samenwerking met Heemkunde Oalde Gemeente Weersel zal father Ben Engelbertink mhm twee nieuwe boeken aanbieden in het gemeenschapshuis CoCer te Rossum, Thijplein 1, op 23 februari, ’s middags om 15.00 uur.

Het eerste boek heet: Gerard Raatger, die jongen uit Rossum, 177 pgs met 44 foto’s. Het is gebaseerd op het leven en werk van father Gerard Raatger uit Rossum. Als missionaris heeft hij  gewerkt in Afghanistan en India en is gestorven in Delden.

Het tweede boek heet: Engelbertink, Moatman’s Johan, slachtoffer van de Spaanse griep in 1918, opa van de schrijver. Dit boekje, 60 pgs met 21 foto’s, is een uitwerking van zijn handgeschreven notities, voornamelijk over de verkoop van zijn producten, in een klein boekje dat in de familie bewaard is gebleven.

De schrijver zal zelf aanwezig zijn om de boeken te signeren.

U bent van harte welkom in CoCer.

HV Stevo: 

wedstrijdschema:

In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 09 en 10 februari de volgende thuiswedstrijden gespeeld in sporthal De Ransuil te Geesteren.

Zaterdag 09-02: 19.30 uur DS1 Stevo Dames 1 – D.S.V.D.Dames 2

Zondag   10-02: 09.30 uur  DB2  Stevo B-2 jeugd –   D.S.V.D. B-2 jeugd

10.30 uur  DB1  Stevo B-1 jeugd   –   Borhave B-1 jeugd

12.40 uur  DS3  Stevo Dames 3    –   D.S.V.D. Dames 4

13.50 uur  DS2  Stevo Dames 2    –   Grol HV Dames 1

Dinsdag   12-02  20.30 uur  DMW1  Stevo Recranten 1 –   Combinatie ’64 Recreanten 1

Alle teams heel veel succes.  Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar.  Wij wensen u veel kijkplezier.