Parochiebode 6 t/m 12 mei 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd…”

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én – gelukkig mogen wij ook zeggen – voor onze kerk. Een groot aantal van de gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de hemel in wordt geprezen”.

We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand: meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.

Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders, mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid, liefde en geduld.

Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de samenleving en in de kerk.

Pastoor Casper Pikkemaat

LITURGIEKALENDER:

Do. 9 mei: 19.00 u.: Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Jaargedachtenis: Riek Kemerink-Hamer.

Za.  11 mei: 19.00 u.: Eucharistieviering Pastor Linh, Herenkoor.

Zo. 12 mei:  09.00 u.: Geen viering.

Intenties weekend 11  en 12 mei:

Intenties: fam. Krone-Rikhof, Marie Hoek-Droste, Truus Weghorst-Oude Vrielink, Ouders Oude Voshaar-Mensink, Jan Kreuwel, Annie Ophof-Hagedoorn, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, Susanna Lohuis-Busscher, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker, Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar.

Dopen: 5 mei 12.15 uur. Flore Drijfhout, Ringoven 9, Albergen, Jidde Vehof, De Dijnsel 60, Albergen, Luuk van de Perre, Langemaatsweg 16, Manderveen.

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 27 en 28 april 2019: plaatsengeld € 97,75.  2e collecte € 86,25.

Beste parochianen, 

Graag nodigen wij u uit om koffie te komen drinken op zondag

5 mei,  na de viering van 09.00 uur. In de kapel.

4 mei gebedsviering in teken van Dodenherdenking.

Tijdens de gebedsviering van zaterdag 4 mei zal er aandacht zijn voor de Dodenherdenking.  Het koor Cantare en de Jachthoorn blazers ’t Huyeren zullen hun muzikale medewerking verlenen. Om 20.00 uur is het 2 minuten stil en daarna zal het Wilhelmus gezongen worden. Na de viering zullen bloemen uitgereikt worden die geplaatst kunnen worden bij het oorlogsmonument bij de kerk. De gebedsviering begint om 19.00 uur.

Vieringen mei-juni 12019:          

Do. 16 mei:   19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 18 mei:   19.00 u.  Gebedsviering, Mariaweekend, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 19 mei:    10.30 u. Eucharistieviering, 1e H,.Communie, pastor Linh en pastor Saris; kinderkoor;

Do. 23 mei:  19.00 u.  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei:    19.00 u. Woord- en communieviering pastor Meupelenberg, Cantare.

Do. 30 mei:     09.00 u. Woord-communieviering, St.Caecilia, pastor Huitink.

Zo. 2 juni:        09.00 u. Eucharistieviering, hwerenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 6 juni:       19.00 u. Eucharistieviering, huwelijksjubileum fam. Reinerink,

Za. 8 juni:       19.00 u. Pinksteren, Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Zo. 9 juni:       09.00 u. Pinksteren, woord-communieviering, diaken Thőni, samenzang;

Zo. 9 juni:        10.00 u. Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink;

Do. 13 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 15 juni:      18.30 u. Eucharistieviering, H. Vormsel, Vormheer, diaken Huitink, Cantare;

Do. 20 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 22 juni:      19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor;

Do. 27 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 29 juni:      19.00 u.Gebeds-gezinsviering, kinderkoor, par. werkgroep;

Zo. 30 juni:      09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Geesteren:

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van € 5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur. Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden. Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Inzegenen strooiveld donderdag 9 mei a.s.

Zoals u wellicht heeft gezien/gehoord is het strooiveld op ons parochiële kerkhof gereed.

Op 9 mei – na de donderdagavondviering – zal pastoor Pikkemaat het strooiveld  inzegenen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Als u vragen heeft over het gebruik van het strooiveld, dan graag contact opnemen met het secretariaat.

De beheercommissie/pastoraatsgroep Geesteren

Jongeren van  Rock Solid komen in actie:

De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020.

Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek.

We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden maar wel verkoopbaar zijn.

Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren  zoals boeken , woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding .

Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de dagkapel in Geesteren zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.

Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur

Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid.

Ook gaan de jongeren auto’s stofzuigen bij Schröder Carwash in Tubbergen. Van maandag 29 april t/m zondag 5 mei staan de jongeren klaar om Uw auto te stofzuigen. Terwijl Uw auto door de wasstraat gaat kunt U onze flyer lezen. Na de wasstraat staan de jongeren dus klaar om Uw auto te stofzuigen en u kunt achteroverleunen met een kop koffie. Ze doen dit voor een vrije gift.

Ik hoop dat u deze actie wilt ondersteunen, laat uw auto schoon stofzuigen, jongeren zijn blij met uw gift.

Namens de werkgroep jongerenbedevaart, diaken Bert Huitink.

Op adem komen – over de Heilige Geest

De Heilige Geest blijft toch altijd die ‘vage figuur’ van de Drie-eenheid; Hij is wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de Geest van God de levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar om ‘zo goed als God te zijn’. Op donderdagavond 23 mei zal pastoor Casper Pikkemaat (H. Pancratius parochie, Tubbergen e.o.) in het kader van Huis van Spiritualiteit de aanwezigen meenemen op de Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel genoemd wordt. Wij zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de traditie en vooral in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt deze avond een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige Geest.

U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp. Hebt u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of even te bellen met het parochiesecretariaat 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur). 

Wanneer: donderdag 23 mei 2019

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp

Tijd: 19.30 uur

Kosten: € 7,50

www.parochielumenchristi.nl

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging   Geesteren.

Dames  DINSDAG 21 mei is ons jaarlijkse reisje, Ter Beek uit

Tubbergen verzorgt deze tocht we vertrekken s’morgens om  8.00 uur bij Kottink.

We gaan richting Apeldoorn voor een kop koffie met wat lekkers.

Dan naar Paleis het Loo waar we met een deskundige  gids  een rondrit maken  door de Kroondomeinen.

in Almen hebben we een Luchbuffet .na de middag gaan we naar de Chocolaterie in Vierakker, hierna rijder we richting

Zutphen waar  iedereen vrijaf  is.

We verlaten Zutphen om half zes en gaan naar Restaurant Evers in Haaksbergen voor een 3- gangen Diner.

Om 21.00 uur hopen we weer in Geesteren te zijn.

Lotenverkoop 2019 afd.  Zonnebloem Geesteren.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen en kijken we naar elkaar om.

We hebben aandacht voor de zieke, de gehandicapte, de eenzame en de ouder wordende mens. Daarom zijn we blij dat de jaarlijkse verkoop van loten door de Zonnebloem, afdeling Geesteren, weer gaat starten op 16 mei 2019. Vanaf 16 mei kunt u dus weer veel vertrouwde lotenverkopers aan de deur verwachten. Een lot kost 2 euro, waarvan 1,50 euro in onze eigen Zonnebloem vereniging in Geesteren blijft. Dat 75% van het lotengeld in onze eigen Zonnebloem Geesteren blijft, is nieuw in 2019. Met dit geld kunnen wij leuke activiteiten organiseren voor onze Zonnebloem gasten. Vorig jaar hebben we een high tea georganiseerd bij de Herterij. We zijn met veel gasten een dagje naar Giethoorn geweest en we organiseren regelmatig een bingo. Maar ook met de Kerst en met Pasen worden onze gasten bezocht met een bloemetje of wat lekkers. Door gul loten te kopen draagt u een belangrijk steentje bij. Wij kunnen met de opbrengst van elk verkocht lot vele mooie dingen doen en organiseren voor onze medemensen. Help ons door loten te kopen en mede te zorgen voor alle medemensen in Geesteren die wel eens wat extra`s  van de Zonnebloem en van u hebben verdiend. De trekking van de loterij is dit jaar op 7 oktober 2019.

AKTIVITEITEN KBO

Woensdagmiddag 8 mei treedt de Harmonicagroep “De Kloosterspeulers” uit Kloosterhaar voor ons op. Dit orkest heeft een goede reputatie in de regio en zal zeker voor een muzikale en gezellige middag zorgen. Wij hopen u te mogen verwelkomen. De middag is in Zaal Kottink en begint om 14.30 uur.

Jaarlijks reisje.

Op woensdag 22 mei is het jaarlijkse uitstapje. De bus vertrekt om 09.00 uur bij Kottink en gaat naar het Internationaal Klompenmuseum in Eelde waar we verwacht worden met koffie en gebak. In het museum krijgen we uitleg over de klompencollectie en is de expositie “Pracht en Praal” te zien. Er worden meesterwerken uit de hele wereld getoond. Klompen worden niet alleen gedragen maar worden tegenwoordig ook als kunstobject gezien. Vervolgens gaat de reis naar Restaurant Paterswolde voor de lunch. Na de maaltijd vertrekken we naar de stad Groningen waar we een vaartocht maken door de binnenstad. Omstreeks 17.30 uur zijn we terug in Geesteren en worden de deelnemers als vanouds onthaald op een diner bij Zaal Kottink. Ook gasten zijn welkom tegen een kleine extra vergoeding.

Personen die de trip te lang vinden kunnen ook alleen het diner gebruiken. Kosten van de reis € 65,00 per persoon. Deelnemers kunnen zich melden bij Lies Geerink, secretaris van onze KBO.

Dauwtrappersviering te Hertme

Hemelvaartsdag 30 mei 2019

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis. Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij heten u van harte welkom. Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Seniorennieuws:

STEVO

Het eerste elftal van STEVO komt zondag niet in actie. Op 12 mei wordt thuis tegen FC Winterswijk gespeeld.

Het programma  voor komend weekeinde ziet er als volgt uit.

09:00 – Stevo 6 – RSC 3

10:00 – Stevo 4 – Reutum 2

10:00 – Stevo 8 – KOSC 7

10:45 – Stevo 9 – KOSC 6

10:00 – Langeveen 2 – Stevo 7

11:00 – TVC ’28 6 – Stevo 5

11:00 – KOSC 2 – Stevo 3