Parochiebode 13 t/m 19 mei 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

‘Ontmoeting’

In de week van 29 april t/m 5 mei waren jongeren van Rock Solid actief bij Carwash Schröder in Tubbergen. Ze waren daar om auto’s te stofzuigen, om geld te verdienen voor hun Lourdes bedevaart in 2020. Voor een vrije gift werd de auto’s schoon gezogen. U zult denken niets bijzonders. Er vonden ontmoetingen plaats met jongeren, leiding en bezoekers van de wasstraat. Waar ging het gesprek over? Veelal over de actie van Rock Solid, over wie deze jongeren zijn, wat ze willen en wat ze doen. Er was ontmoeting met het jongerenpastoraat Rock Solid. Er was respect van mensen over het enthousiasme die jongeren uitstraalden, wat bijzonder! Jongeren die geloven. Het ging ook over leeg lopen van kerken, nieuwe vormen van vieren, over Kevelaer, pastorale gesprekken over nabijheid. Een actie van jongeren met daarnaast ontmoeting met mensen, carwash Schröder kreeg een pastoraal tintje deze week, dat pastorale tintje was de ‘ontmoeting’. De kerk was aanwezig op een plaats waar mensen deze niet verwachten, zomaar bij een autowas plaats. Daarmee laat de kerk zien dat wij op weg zijn, dat de ontmoeting belangrijk is, dat er vanuit de ontmoeting gesprekken plaats gaan vinden. Dat de pastorale ontmoeting op meer locaties plaats kan vinden dan in de kerk. Dat is wat wij als kerk graag willen, ontmoeten en zichtbaar zijn op meerdere plaatsen in onze parochie. Dit keer was het de actie van jongeren die dat mogelijk maakte, door hun enthousiasme werden mensen geraakt. We mogen op deze manier een levende kerk zijn, maar ook een kerk met mensen die enthousiasme uitstralen, laten zien dat ze blij zijn met hun geloof en hun kerk. Wij worden geroepen om geloof zichtbaar te maken. Luisteren naar de roepstem in ons hart, om deze te horen moet je het soms even stil maken, of je moet geraakt worden om die stem te horen. In de stilte kan er zomaar een ontmoeting plaats vinden met de Geest die ons raakt, in de ontmoeting kan je door anderen geraakt worden door het enthousiasme. Het was een bijzondere week voor Rock Solid, ook voor onze kerk. Dat werd mogelijk gemaakt door Carwash Schröder. Hennie en zijn werknemers bedankt dat wij deze week bij jullie wasstraat mochten staan, bedankt voor jullie gastvrijheid, dank aan de jongeren en leiding van Rock Solid, dank aan de bezoekers voor hun vrije gift. Diaken Bert Huitink

LITURGIEKALENDER:

Do. 16 mei: 19.00 u.: Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za.  18 mei: 19.00 u.: Gebedsviering parochiële werkgroep, Samenzang, Mariaweekend.

Zo. 19 mei: 10.30 u.: Eucharistieviering 1e H. Communie, pastor Linh en pastor Saris, kinderkoor.

Intenties weekend 18  en 19 mei:

Jaargedachtenis: ouders Nobbenhuis-Brughuis.

Intenties: ouders Masselink-Pegge, ouders Lohuis-Paus, Johan Leus, Truus Roelofs-Nijenkamp, Marietje Bramer-oude Vrielink, ouders Hemmer-Kienhuis, Bennie Kroeze, ouders Nobbenhuis-Nijmeijer, opa Weerink, Gerard Bruggink, Herman Dijkhuis, Elly Hemmer-Droste, opa Gerrit Arends, opa Vrerink, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker, Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Jan Reinerink.

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 4 en 5 mei  019:

plaatsengeld € 179,90,  2e collecte € 150,65.

Vieringen mei-juni 12019:          

Do. 16 mei:   19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 18 mei:   19.00 u.  Gebedsviering, Mariaweekend, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 19 mei:    10.30 u. Eucharistieviering, 1e H,.Communie, pastor Linh en pastor Saris; kinderkoor;

Do. 23 mei:  19.00 u.  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei:    19.00 u. Woord- en communieviering pastor Meupelenberg, Cantare.

Do. 30 mei:     09.00 u. Woord-communieviering, St.Caecilia, pastor Huitink.

Zo. 2 juni:        09.00 u. Eucharistieviering, hwerenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 6 juni:       19.00 u. Eucharistieviering, huwelijksjubileum fam. Reinerink,

Za. 8 juni:       19.00 u. Pinksteren, Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Zo. 9 juni:       09.00 u. Pinksteren, woord-communieviering, diaken Thőni, samenzang;

Zo. 9 juni:        10.00 u. Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink;

Do. 13 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 15 juni:      18.30 u. Eucharistieviering, H. Vormsel, Vormheer, diaken Huitink, Cantare;

Do. 20 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 22 juni:      19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor;

Do. 27 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 29 juni:      19.00 u.Gebeds-gezinsviering, kinderkoor, par. werkgroep;

Zo. 30 juni:      09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

Terugkoppeling resultaat Adventsactie 2018:

Opvang straatkinderen in Rwanda.

Als gevolg van extreme armoede belanden in Rwanda duizenden kinderen, vooral jongens, op straat. De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Rwanda en plaatst ze terug bij familie. Dankzij extra hulp bij de re-integratie verdubbelde het aantal terugplaatsingen.  Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op, en haalde 186 nieuwe kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159 ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen te bespreken waar ze tegenaan liepen. Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terechtkomen. Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs. In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt. Mede door uw bijdrage heeft  Cecydar dit kunnen bewerkstelligen, Mede namens alle MOV groepen van onze H. Pancratius parochie, heel veel dank. Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

zo. 16-6: Wandel de ochtend tegemoet.

Meditatieve midzomerwandeling rond de Kuiperberg. Op de rand van langste dag en kortste nacht… beleven we het ontwaken van Gods schepping. We sluiten af met een broodmaaltijd.

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)

Wanneer: 16 juni, 05.00 uur

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in Ootmarsum, Almelosestraat, bij het landkruis

Kosten: € 5,00 (inclusief gezamenlijk ontbijt)

Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar gedichten, passages uit de bijbel en andere teksten. We wandelen rondom de Kuiperberg en zullen na de wandeling, die zo’n 7 kilometer zal beslaan en ca. 2,5 uur duren zal, samen ontbijten in de pastorie van Ootmarsum. De wandeling wordt geleid door Karel Tijhuis.

21 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

Op dinsdag 21 mei a.s. om 20.00 u. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen in De Delle, ds. Hattinkstr.  4, Tubbergen een thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’, ‘In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?’ en ‘Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?’

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten.

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging   Geesteren:

Dinsdag 21 mei is ons jaarlijkse reisje, Ter Beek uit Tubbergen verzorgt deze tocht we vertrekken s’morgens om  8.00 uur bij Kottink.

We gaan richting Apeldoorn voor een kop koffie met wat lekkers.

Dan naar Paleis het Loo waar we met een deskundige  gids  een rondrit maken  door de Kroondomeinen.

in Almen hebben we een Luchbuffet .na de middag gaan we naar de Chocolaterie in Vierakker, hierna rijder we richting

Zutphen waar  iedereen vrijaf  is. We verlaten Zutphen om half zes en gaan naar Restaurant Evers in Haaksbergen voor een 3- gangendiner. Om 21.00 uur hopen we weer in Geesteren te zijn.

Lotenverkoop 2019 afd.  Zonnebloem Geesteren.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen en kijken we naar elkaar om. We hebben aandacht voor de zieke, de gehandicapte, de eenzame en de ouder wordende mens.

Daarom zijn we blij dat de jaarlijkse verkoop van loten door de Zonnebloem, afdeling Geesteren, weer gaat starten op 16 mei 2019.

Vanaf 16 mei kunt u dus weer veel vertrouwde lotenverkopers aan de deur verwachten. Een lot kost € 2, waarvan € 1,50  in onze eigen Zonnebloem vereniging in Geesteren blijft. Dat 75% van het lotengeld in onze eigen Zonnebloem Geesteren blijft, is nieuw in 2019. Met dit geld kunnen wij leuke activiteiten organiseren voor onze Zonnebloem gasten.                             Vorig jaar hebben we een high tea georganiseerd bij de Herterij. We zijn met veel gasten een dagje naar Giethoorn geweest en we organiseren regelmatig een bingo. Maar ook met de Kerst en met Pasen worden onze gasten bezocht met een bloemetje of wat lekkers. Door gul loten te kopen draagt u een belangrijk steentje bij. Wij kunnen met de opbrengst van elk verkocht lot vele mooie dingen doen en organiseren voor onze medemensen. Help ons door loten te kopen en mede te zorgen voor alle medemensen in Geesteren die wel eens wat extra`s  van de Zonnebloem en van u hebben verdiend. De trekking van de loterij is dit jaar op 7 oktober 2019.

Activiteiten  KBO:                                                                                                                                                  

Op woensdag 22 mei is het jaarlijkse uitstapje. De bus vertrekt om 09.00 uur bij Kottink en gaat naar het Internationaal Klompenmuseum in Eelde waar we verwacht worden met koffie en gebak. In het museum krijgen we uitleg over de klompencollectie en is de expositie “Pracht en Praal” te zien. Er worden meesterwerken uit de hele wereld getoond. Klompen worden niet alleen gedragen maar worden tegenwoordig ook als kunstobject gezien. Vervolgens gaat de reis naar Restaurant Paterswolde voor de lunch. Na de maaltijd vertrekken we naar de stad Groningen waar we een vaartocht maken door de binnenstad. Omstreeks 17.30 uur zijn we terug in Geesteren en worden de deelnemers als vanouds onthaald op een diner bij Zaal Kottink. Ook gasten zijn welkom tegen een kleine extra vergoeding. Personen die de trip te lang vinden kunnen ook alleen het diner gebruiken. Kosten van de reis € 65,00 per persoon. Deelnemers kunnen zich melden bij Lies Geerink, secretaris KBO.

Dauwtrappersviering te Hertme

Hemelvaartsdag 30 mei 2019:

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis.

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van 06.30 u. in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de Eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme.

Seniorennieuws:

Maandag 13 mei:

Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal open om 19.00 uur;

Dinsdag 14 mei:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD); Mobiel: 06-38275388.

Van 10.00 tot 12.00 uur: Buurthuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg,  en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 19.00 tot 21.00 uur: Wandelen Fit en Vitaal. Vertrek vanaf de Peuverweide aan de Vinckenweg.

Woensdag 15 mei:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 16 mei

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl  of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 17 mei

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en

spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken onder het genot van een  lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335.

Seniorenbingo:

Woensdagmiddag 15 mei om 14.00 u. bingo voor alle senioren bij Erve Kampboer. Iedereen is van harte welkom.

Stevo-nieuws:

Het 1e elftal van STEVO speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Winterswijk. STEVO heeft zich inmiddels veilig gespeeld in de 1eklasse, FC Winterswijk is zo goed als veilig. Een puntje tegen STEVO is voor de Winterswijkers waarschijnlijk voldoende voor nog een jaar 1e klasse.  STEVO streeft een nog zo hoog mogelijke klassering na.  De aanvang is om 14:00 uur op de Peuverweide.

Programma:

09:00 Stevo 7-UD W. 6, 10:00 Stevo 5-Saasveldia 4;

10:45 Stevo 2-Avanti W. 2, 10:00 Fleringen 3-Stevo 8;

10:45 Langeveen 3-Stevo 9, 11:00 La Première 2-Stevo 4.