Parochiebode 20 t/m 26 mei 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

Terugblik parochie bedevaart Lourdes :

Op dinsdagochtend 30 april vertrokken we met 50 mensen met de bus naar Lourdes. De dag daarop zouden de vier overige pelgrims en vrijwilligers met het vliegtuig vertrekken. De busreis verliep voorspoedig. Op deze eerste dag hebben we onderweg de kathedraal van Amiens bezocht, een reusachtig bouwwerk uit de 13e eeuw met een indrukwekkende gevel en hele mooie glas in loodramen. ’s Avonds kwamen we aan in het klooster van Lisieux, waar de slaapvertrekken de sfeer ademen van Theresia van Lisieux: licht en liefdevol. De volgende dag bezochten we de schitterende  basiliek van Lisieux .De kerk ademde rust,  zuiverheid en schoonheid uit. Het deed heel goed om er te zijn. Vervolgens gingen we naar de crypte voor onze eerste viering. Deze ruimte was minstens zo adembenemend door de prachtige mozaieken. Voor ondergetekende was het heel  bijzonder en ontroerend om hier te mogen voorgaan in een viering. Na de middagmaaltijd vertrokken we met de bus voor een lange rit naar Niort. Halverwege de volgende dag kwamen we onder het lied “Avé, avé, avé Maria” in Lourdes aan. Nadat we ons geïnstalleerd hadden in het hotel trokken we naar het heiligdom om  Maria te begroeten en een rondwandeling te maken. Er waren veel mensen in Lourdes omdat de orde van Malta aanwezig was met duizenden leden uit landen over de hele wereld. De vierde dag van onze bedevaart begonnen we met een welkomstviering in de St. Jozef kapel waar iedereen werd geraakt door de mooie overweging van hoofdaalmoezenier Oortman. Daarna was er gelegenheid om naar de baden te gaan of souvenirs te kopen. ’s Middags zijn we naar de beeldenmakerij geweest waar talloze beelden van heiligen te zien waren. Verder ook naar de dorpskerk van Lourdes waar we het doopvont konden bezichtigen waaraan Bernadette gedoopt is. We hebben het huisje bezocht waar Bernadette heeft gewoond met haar familie en het beeld gezien van Maria, zoals Bernadette haar echt heeft gezien: niet met gevouwen handen, maar met open armen. De lichtprocessie in de avond was indrukwekkend en gaf rust en bemoediging aan alle aanwezigen. De volgende ochtend hebben we de kleine kruisweg gelopen en de prachtige beelden uit wit marmer mogen bewonderen van de kunstenares Maria de Faykod. ’s Middags hebben we een nieuwe opzet meegemaakt van de sacramentsprocessie Er klonken prachtige liederen en er was veel verbondenheid en eenheid te ervaren. ’s Avonds kwamen we samen bij het kopaltaar van de Pius X kerk voor een gezamenlijke dodenherdenking, die heel stijlvol verliep. De zesde dag van onze bedevaart begon met een internationale viering in de Pius X kerk ,waar dit keer meer dan 20.000 mensen aanwezig waren. De bisschop van New York ging voor. Het was een viering van anderhalf uur, wat niemand in de gaten had vanwege de prachtige liederen en teksten. Daarna stond de bus klaar voor een excursie door de Pyreneeën, waar we vele besneeuwde bergtoppen mochten bewonderen in de stralende zon. Na afloop was er de mogelijkheid om de grote kruisweg te lopen of de crypte en de rozenkransbasiliek te bekijken. De laatste dag in Lourdes begon met een viering bij de grot, waarin mgr. De Korte voorging. Na de viering hebben we gezellig koffie gedronken in de zon. ’s Middags was er de viering met de handoplegging. Ondergetekende mocht de overweging verzorgen en samen met de andere pastores de handen opleggen aan de pelgrims en vrijwilligers. Een hele indrukwekkende ervaring! ’s Avonds werden de devotionalia gewijd in de kapel van het hotel. Op de zevende dag vertrokken we vroeg naar Nevers. Het was een hele lange reis, maar om 18.30 uur konden we Bernadette begroeten ,die daar ligt opgebaard in een glazen schrijn. In diezelfde ruimte vond de laatste viering van de bedevaart plaats, de zendingsviering. De volgende dag kwamen we na een lange busreis om 22.30 uur in Tubbergen aan. We kunnen terugkijken op een geslaagde bedevaart met een hele fijne groep mensen. Er was veel verbondenheid , aandacht en zorg voor elkaar. We hebben ons kunnen laven aan de sfeervolle en bemoedigende vieringen. We zijn gesterkt in ons geloof en vertrouwen en zijn daar heel dankbaar voor!

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker.

LITURGIEKALENDER:

Do. 23 mei: 19.00 u.: Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei: 19.00 u.: Woord- en communieviering, pastor Meupelenberg, Cantare.

Zo. 26 mei: 09.00 u.: Geen viering.

Intenties weekend 25  en 26 mei:

Jaargedachtenis: Sanny Masselink, Johan Haarhuis, Jan Haarhuis, Henk Lohuis.

Intenties: fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker, Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Marietje Timmerhuis-Bosgoed, ouders Timmerhuis-Heerdink,

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 11 en 12 mei  2019: Plaatsengeld € 99,00,  2e collecte € 67,87.

Overleden: 14 mei 2019: Ria Grootelaar-Vaanholt, Langemaatsweg 16, 63 jaar.

1e H. Communie:

De volgende kinderen ontvangen dit weekend hun 1e H. Communie :

Storm Maathuis, Alexander Kruse, Reinier Kruse, Jade Kamphuis, Sophie Kreuwel, Diede Braakhuis, Milan Dijkhuis, Sophie Vink, Ise Arends, Nils Timmerhuis, Stijn Kroeze, Stijn Broenink, Robin Veldhuis, Jaylin Volkers, Pien Gijsbers, Veere Schröder, Fleur Hemmer, Stijn Rozendaal, Elles Peulken, Rowan Oude Wesselink, Guus Nijhuis, Job Teikotte, Jet Wesselink, Mirthe Krikhaar, Fien Meulenbeld, Mart Schuttevaar, Lars Arends, Tim Arends, Loek Paus, Fleur Droste.

Vieringen mei-juni 12019:          

Za. 18 mei:   19.00 u.  Gebedsviering, Mariaweekend, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 19 mei:    10.30 u. Eucharistieviering, 1e H,.Communie, pastor Linh en pastor Saris; kinderkoor;

Do. 23 mei:  19.00 u.  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei:    19.00 u. Woord- en communieviering pastor Meupelenberg, Cantare.

Do. 30 mei:     09.00 u. Woord-communieviering, St.Caecilia, pastor Huitink.

Zo. 2 juni:        09.00 u. Eucharistieviering, hwerenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 6 juni:       19.00 u. Eucharistieviering, huwelijksjubileum fam. Reinerink,

Za. 8 juni:       19.00 u. Pinksteren, Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Zo. 9 juni:       09.00 u. Pinksteren, woord-communieviering, diaken Thőni, samenzang;

Zo. 9 juni:        10.00 u. Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink;

Do. 13 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 15 juni:      18.30 u. Eucharistieviering, H. Vormsel, Vormheer, diaken Huitink, Cantare;

Do. 20 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 22 juni:      19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor;

Do. 27 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 29 juni:      19.00 u.Gebeds-gezinsviering, kinderkoor, par. werkgroep;

Zo. 30 juni:      09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

zo. 16-6: Wandel de ochtend tegemoet.

Meditatieve midzomerwandeling rond de Kuiperberg. Op de rand van langste dag en kortste nacht… beleven we het ontwaken van Gods schepping. We sluiten af met een broodmaaltijd.

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)

Wanneer: 16 juni, 05.00 uur

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in Ootmarsum, Almelosestraat, bij het landkruis

Kosten: € 5,00 (inclusief gezamenlijk ontbijt)

Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar gedichten, passages uit de bijbel en andere teksten. We wandelen rondom de Kuiperberg en zullen na de wandeling, die zo’n 7 kilometer zal beslaan en ca. 2,5 uur duren zal, samen ontbijten in de pastorie van Ootmarsum. De wandeling wordt geleid door Karel Tijhuis.

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging Geesteren:

Dinsdag 21 mei is ons jaarlijkse reisje. Wij vertrekken ̓s morgens om 8.00 uur bij zaal Kottink.

De wandeldriedaagse van Geesteren gaat weer van start op maandag 27 mei 2019:

De wandelliefhebbers uit Geesteren en omstreken kunnen hun hart weer ophalen. De  4e editie van de wandel driedaagse gaat van start op maandag 27 mei en eindigt op woensdag 29 mei met het begin van de jaarlijkse kermis, dit jaar op o.a. Hemelvaartsdag. Het is de organisatie weer gelukt om prachtige nieuwe routes te vinden.

De afstanden zijn 3, 5 en 10 kilometer. De 3 kilometer is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen en de route is elke dag zodanig uitgezet dat er ook met rolstoelen kan worden meegelopen. De start is van 17.00 tot 18.30 uur bij Erve Kampboer.  Er moet voor 21.30 uur worden gefinished.

Voor een versnapering onderweg wordt weer gezorgd door de lokale middenstand. Dit jaar zijn dat  Plus supermarkt Wallerbosch, slagerij Hemmer en bakkerij  De Bőkke.

Deelname voor gezinnen is € 10,– voor 3 dagen en € 5,– voor 1 dag. Voor individuele deelname zijn de kosten € 3,– voor de 3 en 5 km voor 3 dagen en € 5,– voor de 10 km. Per dag kost deelname € 2,– p.p. Evenals bij de vorige edities hopen we op weer een grote deelname.

Dauwtrappersviering te Hertme Hemelvaartsdag 30 mei 2019:

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis.

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van 06.30 u. in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de Eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme.

Senioren-nieuws:

Maandag 20 mei: Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag in de Aanleg,

w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 21 mei:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660

Woensdag 22 mei:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.

Van 09.00 tot ??? KBO: Jaarlijkse uitstapje; vertrek vanaf zaal Kottink;

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool;

Donderdag 23 mei:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail:secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl of mobiel 06-53981973).

Vrijdag 24 mei:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport-

en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie / thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335; e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl

Stevo-nieuws:

Het 1e elftal van STEVO speelt zondagmiddag in Lichtenvoorde tegen de kampioen van de 1e klasse Longa ’30. Het elftal van trainer Geert Veldhuis kan ontspannen naar het duel toeleven, omdat het zich inmiddels veilig heeft gespeeld. De aanvang is om 14:00 uur. Volgende week zondag speelt STEVO de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen thuis tegen BVC ’12 uit Nijmegen.

Programma: 09:00 Stevo 6 – MVV ’29 4, 10:00 Stevo 3-Vogido 2,

10:00 Stevo 9 – KOSC 8, 10:45 Stevo 8 – Reutum 3,

10:00 Fleringen 2 – Stevo 5, 10:30 Schalkhaar 2 – Stevo 2,

11:00 KOSC 4 – Stevo 7.