Parochiebode 17 t/m 23 juni 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Ontmoeting en verbinding geeft energie en vreugde:

Beste parochianen,

Hopelijk hebt u allemaal een mooi Pinksterweekend gehad. Een weekend waarin het werk even neergelegd kon worden en waarin tijd was voor elkaar. Om samen te genieten in de tuin, bij een evenement, of tijdens een fietstocht of wandeling. Verbinding met elkaar doet goed, daar leven we van op en daar krijgen we energie van.  Pinksteren kunnen we ook zien als het feest van verbinding. We hoorden in de eerste lezing op eerste Pinksterdag  dat mensen uit allerlei landen  samenkomen  in Jeruzalem en door de vrienden van Jezus worden aangesproken in hun eigen taal. Daardoor ontstaat saamhorigheid, begrip, enthousiasme en vreugde. Wanneer voelen wij ons in deze tijd aangesproken? Wanneer we samen gaan voor hetzelfde ideaal. En dat gebeurt vaak als we ons inzetten voor de ander, de medemens die een steuntje in de rug kan gebruiken. Denk aan het enthousiasme voor het vastenproject Matamba dat we een paar jaar hebben gesteund, en aan het komende evenement “Samenloop voor Hoop”, waar zoveel mensen in onze gemeente zich voor inzetten. Op zulke momenten spreken we met elkaar de zelfde taal. De taal van de liefde voor elkaar. Op donderdag 20 juni is er weer een gelegenheid om die taal te spreken. Dan is het namelijk Wereld Vluchtelingen Dag en organiseert onze parochie samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland  een multiculturele maaltijd in het Oale Roadhoes in Tubbergen. In de hoop dat er ontmoeting ontstaat tussen nieuwe inwoners van de gemeente en de mensen die hier vandaan komen of al langer wonen. Naar die ontmoeting wordt echt uitgekeken! De vorige maaltijd die in dat kader werd gehouden ( werelds eten in 2017) werd zeer gewaardeerd. Weet dus dat u meer dan welkom bent! De bedoeling is dat u dan een eigen bereid gerecht meeneemt. Vanaf 16.30 uur bent u welkom en we sluiten om 19.00 uur weer af. Aanmelden kan bij ondergetekende ( c.saris@hpancratius.nl) Dat wij steeds opnieuw Gods Geest in ons laten werken, en elkaar de aandacht en de zorg geven die gevraagd wordt.

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker.

LITURGIEKALENDER:

Do. 20  juni:  19.00 u.    Eucharistieviering,  pastoor Pikkemaat.

Zat. 22  juni:  19.00 u.   Eucharistieviering, pastor oude Vrielink, herenkoor.

Zon. 23 juni:  09.00 u.   Geen viering.

Vormelingen 2019:

Milan Bernds, Diede Busscher, Dieke Busscher, Maud Derkink,   Thijs Droste, Anouk Fox, Mirelle Haarhuis, Rens Hamer, Tijn Hamer, Rink Haverkort, Lars Hegeman, Charlotte Hemmer, Niels Hennink, Roel Hutten, Saar Kamphuis, Sem Kokhuis, Romme Kosters, Hanne Kottink, Imke Krikhaar, Guus Kuiphuis, Jort Lohuis, Pim Lohuis, Riemer Leus, Daan Meinders, Fleur Meinders, Jesper Mensen, Lonne Mensen, Sarah Meulenbelt, Coen Nijhuis, Wiep Nijland, Emma Oosting, Gijs Oude Hengel, Nadie Oude Wesselink, Suus Paus, Cormac Petre, Lianne Peulken, Daphne Reekers, Hidde Rikhof, Tess Stamsnieder, Cas Timmerhuis, Carlijn Velthuis, Floor Wallerbosch, Stan Wallerbosch, Bram Wesselink, Fleur Wesselink, Jan Wesselink, Anniek Westerhof.

Intenties weekend 22 en 23 juni:

Jaargedachtenis: Joan Bramer, Bennie Steggink.

Intenties: Truus Roelofs-Nijenkamp, fam. Steggink-Horst, ouders Hagenvoort-Kemna, Henk Tibbe, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker, Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Ria Grootelaar-Vaanholt., Santje Hilberink-Snijders, Bernard Dierink, Anita Nijhuis-Ophof.

PAROCHIEKALENDER:

Collecte Pinksteren 8 en 9 juni: plaatsengeld € 206,10.  2e collecte € 170,56.

Overleden:  

5 juni 2019:  Bernard Dierink, Huyerenseweg 40A, 89 jaar;

6 juni 2019: Anita Nijhuis-Ophof, Langeveenseweg 44, 56 jaar.

Vieringen juni 2019:

Do. 20 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 22 juni:      19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor;

Do. 27 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 29 juni:      19.00 u. Gebedsviering met samenzang;

Zo. 30 juni:      09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

“Onderweg met Maria”

Vanaf 2001 tot en met 2018 werd, op enkele uitzonderingen na, ieder jaar vanuit onze H. Pancratiuskerk in Langeveen de Mariaprocessie gehouden op de laatste zondag in mei.

Wat betreft de organisatie van de processie, vorig jaar de  “de stille tocht” genoemd, moest er steeds meer rekening worden gehouden met andere kerkelijke activiteiten in de gehele Parochie H. Pancratius Tubbergen, zoals 1e Heilige Communie, het Vormsel etc. Ook viel de Langeveense kermis een aantal keren in hetzelfde weekend.

Het is dus steeds moeilijker om aan die laatste zondag in mei vast te houden. Om de hiervoor genoemde reden heeft de werkgroep besloten de overstap te maken naar de maand oktober, ook een Mariamaand.

Er wordt voortgeborduurd op “de Stille Tocht” van vorige jaar, met dien verstande dat de naam gewijzigd is in: “Onderweg Met Maria”. Een zeer toepasselijke naam, omdat de beeltenis van Maria meegedragen wordt door de naast de pastorie gelegen tuin. De werkgroep nodigt iedereen alvast uit om deel te nemen aan:  “Onderweg met Maria” op 27 oktober a.s. om 14.30 uur van uit H. Pancratiuskerk te Langeveen.

Meditatieve wandeling N.O. Twente:

Op woensdag 23 juli a.s.vindt er weer een meditatieve wandeling plaats met als thema: ̓Lichtvoetigʼ vanuit de Stiftskerk te Weerselo. Vanaf 18.30 starten in de kerk met meditatieve zang. Via de adem en energetische oefeningen komen we eerst innerlijk in beweging. Daarna rond 19.30 uur zoek we al wandelend verbinding met de rustgevende en aardende kracht van de natuur in en om ons heen. Bij de Mariakapel en het ʺglazen huisʺ zal weer bezinningsmoment worden ingelast.  Bij terugkomst in de kerk (plm. 20.30 uur) praten we onder het genot van koffie of thee in de tuin van de Stifsschool. Deelname is gratis: na afloop -vrije gift ter bestrijding van de kosten. Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave s.v.p. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail s.v.p. ook even uw woonplaats vermelden.

DORPSGEMEENSCHAP:

Senioren-nieuws:

Maandag 17 juni:

Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag in de Aanleg, w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 18 juni:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD,  Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg Van 12.00 tot 13.30 uur: Samentafelen:Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660;

Woensdag 19 juni:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

14.00 u. Seniorenbingo bij Erve Kampboer;

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 20 juni:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 21 juni:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie / thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335; e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl

Seniorenbingo:

Woensdag 19 juni spelen wij weer bingo voor alle senioren bij Erve Kampboer. Aanvang 14.00 u. Iedereen is van harte welkom.