Parochiebode 9 t/m 15 september 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Wijzigingen aanvragen vieringen: Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

LITURGIEKALENDER:

Do. 12 sept.       19.00 u.  Eucharistieviering, Pastoor Pikkemaat.

Jaargedachtenis:             Akke Kienhuis-Potijk.

Intentie:                           Gerard Paus.

Za. 14 sept.       19.00 u.  Eucharistieviering, Pastor Linh, herenkoor.

Zo. 15  sept.       09.00 u.  Geen viering.

Zo. 15 sept.        10.30 u.  Schelpjesviering, pastoor Pikkemaat, kinderkoor

Intenties weekend 14 en 15 september:

Intenties: Johan Leus,  Marc en Margareth Nijhuis, uit dankbaarheid, Jinthe Stange, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riek Brummelhuis-Kroeze, Linda Leus-Dijkhuis, Liesbeth Ophof.

Wijziging weekendvieringen per 1 december 2019:

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team. Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.
  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet, namens het pastorale team H. Pancratius, pastoor Casper Pikkemaat.

Vieringen t/m oktober 2019:

Wo. 18 sept.:     14.00 u. Openingsviering K.B.O., pastor Meupelenberg;

Do. 19 sept.:      19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 21 sept.:      19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 22 sept.:       09.00 u. Woord-communieviering, diaken Thőni, herenkoor;

Za. 28 sept.:        19.00 u. Oogstdankdag, woord-communie viering, pastor Saris, Cantare.

Do. 3 okt.           19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat ;

Za. 5 okt.           19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 6 okt.           09.00 u  Eucharistieviering,pastor Linh herenkoor

Zo. 6 okt.           10.00 u. Kinderkerk, diaken Huitink;

Za. 12 okt          19.00 u. Eucharistieviering, Mariaweekend, pastor Oude Vrielink, koor Cantare;

Do. 17 okt.         19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 19 okt.         19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 20 okt.          09.00 u Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Do. 24 okt.          19.00 u.Eucharistieviering pastoor Pikkemaat;

Za. 26 okt.          19.00 u.Eucharistieviering, kinderkoor, pastor Heuven ;

Do. 31 okt.           9.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Lezing over vrede door aalmoezenier J. P. Thöni :

De vredesweek vindt dit jaar plaats van 21 tot 30 september 2019.

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders.  . Sterker nog, dat gebeurt al! Iedereen kan namelijk iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek en komt men in heel Nederland in actie voor vrede. De oecumenische werkgroep vredesweek van de Heilige Pancratius parochie en de PKN kerk Tubbergen organiseren een avond over vrede. Het thema van deze vredesbijeenkomst  is:  “Vrede verbindt over grenzen”. Op woensdagavond  25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni  een lezing over dit thema. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, onder genot van koffie of thee, in gesprek te gaan. Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom. De Bijeenkomst begint  om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2. Wees welkom! Leden oecumenische werkgroep vredesweek.

Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid begint aan nieuw werkjaar:

De 1e schoolweek zit erop, het dagelijks levensritme wordt weer opgepakt. In de kerk komen werkgroepen weer op gang, het nieuwe werkjaar is weer begonnen. De kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid gaat weer beginnen. De werkgroepen zijn op sterkte, de kinderkerk heeft een nieuwe werkgroep van vier vrijwilligers, de Jeugdkerk heeft zich versterkt met een tweetal nieuwe vrijwilligers, Rock Solid is uitgebreid met een drietal vrijwilligers. In totaal gaan zich het komende werkjaar twintig vrijwilligers zich inzetten voor de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid. Daar mogen wij als parochie trots op zijn.

Er staan weer verschillende activiteiten op het programma, daarvoor zijn flyers gemaakt die u achter in de kerk kunt vinden, via parochiebladen en sociale media kunt u ons volgen, worden gezinnen, kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen.

De kinderkerk gaat op 6 oktober om 10.00 uur beginnen met een viering op locatie, dit jaar gaan wij starten bij Loonbedrijf Poppink in Reutum. De Jeugdkerk opent op zaterdag 14 september in de dagkapel van Geesteren, deze middag zal Kees Posthumus komen met een voorstelling over Bijbelverhalen. Deze middag begint om 17.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Gezinnen, kinderen kunnen zich opgeven via de mail: jeugdkerk@hpancratius.nl Rock Solid opent het werkjaar op vrijdag 13 september met een sport en spelavond in Fleringen, waarbij de jongeren de strijd tegen ouders aangaan. Deze avond zal er informatie gegeven worden over het nieuwe werkjaar.

De kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid hebben eigen mail adressen, mail adressen voor aanmeldingen, u kunt via de mail u vragen stellen. kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl,  rocksolid@hpancratius.nl

Kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid leeft, wij willen kinderen, gezinnen en jongeren betrekken bij geloof en de kerk. Dat proberen wij te doen door het geloof aan te bieden, daarbij wij sluiten aan in leefwereld van kinderen en jongeren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ouders, wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd maken voor geloof. Vaak horen wij van ouders: wij zijn zo druk, het weekend willen wij rust in ons gezin. Wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd willen maken voor geloof.  Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid bieden geloof aan op een nieuwe manier, het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het geloof. De afgelopen jaren hebben wij veel positieve reacties ontvangen hoe en wat wij aanbieden, neem tijd om aan te sluiten bij onze kerk die leeft.

Wij zijn klaar voor een nieuw werkjaar, wij hopen velen te ontmoeten in de activiteiten die wij aanbieden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groeten namens de werkgroepen, kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid, diaken Bert Huitink.

DORPSGEMEENSCHAP:

Kijkje in de keuken:

Voor de meesten is de vakantieperiode weer voorbij. Tijd voor een nieuw en interessant “Kijkje in de keuken” van de armoedebestrijding in de gemeente Tubbergen. Deze vindt plaats op donderdagavond 26 september aanstaande. Deze keer mogen we gebruik maken van de ruimte bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211 in Mariaparochie.

Het programma is als volgt:

18.45 uur                            Inloop met koffie en cake;

19.00 uur                            Welkom

19.05 uur                            Uitleg over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen door Tamara Rada;

19.40 uur                            Uitleg over de Ervencoaches door Neeltje Bleumink

20.15 uur                            Sluiting.

Iedereen die geïnteresseerd is in armoedebestrijding, is van harte welkom. Graag tot de 26e september!  Mariska Jogems.

Activiteiten senioren:

Maandag 9 september:

Van 14.30 tot 16.30 uur: Spelmiddag in de Aanleg, w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 10 september:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent; zie het informatiebord

bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg;

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660;

Van 19.00 tot 21.00 uur: Wandelen Fit en Vitaal voor alle inwoners van Geesteren. Hoort, zegt het voort!

Vertrek vanaf de Peuverweide, bij het Stevo-terrein aan de Vinckenweg.

Woensdag 11 september:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool;

Donderdag 12 september:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail:secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl omobiel: 06-53981973).

Vrijdag 13 september:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee/Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335; e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl