Parochiebode 23 t/m 29 september 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Wijzigingen aanvragen vieringen: Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

“Blijf bij ons, Heer!”

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn overleed; bij die gelegenheid is 2019 uitgeroepen tot Rembrandtjaar. Tot zijn meesterwerk behoort natuurlijk “De Nachtwacht”. Maar ook andere werken zijn gemeengoed geworden in onze Nederlandse geschiedenis. Een ander belangrijk werk schetst het Bijbelse verhaal van de Emmaüsgangers: twee vrienden van Jezus ontmoeten een paar dagen na Jezus’ kruisiging een onbekende voorbijganger, raken aan de praten en nodigen hem uit aan tafel met de woorden: “Blijf bij ons, Heer!”. Op het moment dat de vreemdeling het brood breekt, herkennen zij Jezus. Dát moment wordt door Rembrandt op prachtige wijze verbeeldt op het doek.

Dit werk van Rembrandt (en het naar hem vernoemde jaar) is aanleiding geweest voor onze aartsbisschop om het aankomende kerkelijke jaar (december 2019-november 2020) uit te roepen tot het “Jaar van de Eucharistie”. Daartoe heeft hij een pastorale brief doen uitgaan waarin hij de hoop uitspreekt dat “dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons, steeds meer (of wellicht opnieuw) een centrale plek in het hart van ons geloofsleven gaat innemen”. Deze brief zal in de komende weken verspreid worden in onze gemeenschappen en verschijnen op onze website. Het schilderij van Rembrandt zal ook als beeldmerk fungeren en diverse keren terugkomen.

Als pastorale team hebben wij dit “Jaar van de Eucharistie” aangegrepen om een aantal activiteiten en impulsen uit te zetten, zodat dit bijzondere jaar ook in onze parochie mag gaan leven. Op onze website (speciale pagina met kalender en informatie) en in ons parochiemagazine “Kompas” zal daarvoor de nodige aandacht worden gevraagd. Wij spreken als pastorale team dan ook de hoop uit, dat dit sacrament ons verbindt, samenbrengt, onze onderlinge eensgezindheid mag versterken en doet groeien in geloof, hoop en liefde.

Pastoor Casper Pikkemaat

LITURGIEKALENDER:

Do. 26 sept.       19.00 u.  Geen viering.

Za. 28 sept.       19.00 u.  Woord-en communieviering. Oogstdankdag. Pastor Saris, koor Cantare.

Zo. 29  sept.       09.00 u. Geen viering.

Intenties weekend 28 en 29 september:

Jaargedachtenis: Gerhard Nobbenhuis, Bernhard oude Nijeweme.

Intenties: Sien Haarhuis- Maathuis, fam. Geerdink- Engbers,Toon en Sien olde Dubbelink, ouders Velthuis-Reinerink,  fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riek Brummelhuis-Kroeze, Linda Leus-Dijkhuis, Liesbeth Ophof,  Gerrard Reinerink.

PAROCHIEKALENDER:  

Collecte weekend 14 en 15 september 2019: plaatsengeld        € 76,–,  2e collecte € 59,19.

Dopelingen:

Zondag 22 september: Mick Kreuwel, Olde Mensink 12 en Ties Waaijer, Krikhaarsweg 15a, Geesteren.

Wijziging weekendvieringen per 1 december 2019:

Vieringen oktober 2019:

Do. 3 okt.           19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat ;

Za. 5 okt.           19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 6 okt.           09.00 u  Eucharistieviering,pastor Linh herenkoor

Zo. 6 okt.           10.00 u. Kinderkerk, diaken Huitink;

Za. 12 okt          19.00 u. Eucharistieviering, Mariaweekend, pastor Oude Vrielink, koor Cantare;

Do. 17 okt.         19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 19 okt.         19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 20 okt.          09.00 u Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Do. 24 okt.          19.00 u.Eucharistieviering pastoor Pikkemaat;

Za. 26 okt.          19.00 u.Eucharistieviering, kinderkoor, pastor Heuven ;

Do. 31 okt.           9.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

“Kracht van het Licht” tijdens Lichtprocessieweek.

Jaarlijks wordt begin oktober in Saasveld de kasteeltuin prachtig verlicht ter gelegenheid van de Lichtprocessie. Deze sfeervol verlichte tuin mag gezien worden. Vanwege het grote succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een extra activiteit georganiseerd. Donderdagavond 3 oktober zal in het teken staan van “Kracht van het Licht”.

De inloop in de St. Plechelmuskerk is om 19.30 uur, de aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u genieten van prachtige liederen en gedichten en natuurlijk ook van de rondgang door de verlichte kasteeltuin. Aansluitend volgt in de kerk een klankschalenconcert, dat uitgevoerd wordt door Karin Millo. Laat u verrassen door de harmonische geluiden van de klankschalen.

Na afloop wordt u koffie en thee aangeboden en kunt u de verlichte kasteeltuin nogmaals bekijken. Ook bij slecht weer gaat deze bijeenkomst door, het programma wordt dan aangepast.

Op zaterdagavond 5 oktober wordt in en om de St. Plechelmuskerk voor de 59e keer de jaarlijkse traditionele Lichtprocessie ter ere van Maria gehouden. Aansluitend aan de viering van 19.00 uur volgt de processie over het verlichte Kerkeiland.

Dragers uit de 4 buurtschappen dragen het Mariabeeld, begeleid door lantaarns, toortsen en bruidjes, in een sfeervolle processie over het kerkplein, door de kasteeltuin en over het kerkhof.

De processie wordt muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor en de Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia uit Saasveld. Muziek en zang worden afgewisseld met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Voorganger is pastor Sleegers.

In de weken voorafgaand aan de Lichtprocessie is een grote groep vrijwilligers bezig geweest om de verschillende lichtjes in de tuin te plaatsen. Dit ziet er in het donker prachtig uit.

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de verlichte tuin te bekijken, is er op vrijdagavond 4 oktober van 20.00-21.00 uur gelegenheid om te wandelen door de sfeervol verlichte tuin. Dit kan ook op zaterdag na afloop van de processie.

Saasveld hoopt dat velen van u zullen deelnemen aan deze sfeervolle activiteiten.

Bericht van Inge Kuiphuis, missionair werker in San Marcos, Guatemala.

Zondag 1 september heeft Paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen benoemd. Daaronder Álvaro Ramazzini, huidige bisschop van Huehuetenango in Guatemala. Hij stond aan de wieg van landarbeidersbeweging MTC waar missionair werker Inge Kuiphuis werkzaam is.

Lange tijd was Ramazzini bisschop in het departement San Marcos waar hij de maya-bevolking steunde in de strijd tegen een groot mijnbouwbedrijf en zich hard maakt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Doordat hij hiermee ook tegen de belangen van de machtige elite in Guatemala gaat, is hij al meerdere malen met de dood bedreigd. Zijn benoeming betekent voor MTC hoop en vertrouwen in de kerk, in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

DORPSGEMEENSCHAP:

Collecte voor kankerbestrijding K.W.F. 2019:

Deze collecte heeft dit jaar in Geesteren het fantastische mooie bedrag van € 2.856,17 opgeleverd. Hiermee heeft Geesteren weer duidelijk onderschreven de noodzaak tot ondersteuning van het Koninklijk Wilhelmina Fonds zeer belangrijk te vinden. Dank aan alle inwoners van Geesteren die hiertoe hebben bijgedragen en de vele collectanten die zich weer hebben ingezet voor het welslagen van deze collecte.

Prinses Beatrix Spierfonds:

De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft het mooie bedrag van € 1.252,96 opgebracht. Dit is meer dan vorig jaar en daar zijn we uitermate blij mee. Mede door uw gift kunnen onderzoeken naar diverse spierziekten gedaan worden en mogelijk kan er hierdoor een middel gevonden worden waardoor  verbetering c.q.  genezing mogelijk is.

Dank voor uw gift. Ook een woord van dank voor alle collectanten die dit mogelijk hebben gemaakt. Tof dat u zich hebt willen inzetten voor het Prinses Beatrix Spierfonds.

Kijkje in de keuken:

Voor de meesten is de vakantieperiode weer voorbij. Tijd voor een nieuw en interessant “Kijkje in de keuken” van de armoedebestrijding in de gemeente Tubbergen.

Deze vindt plaats op donderdagavond 26 september aanstaande. Deze keer mogen we gebruik maken van de ruimte bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211 in Mariaparochie.

Het programma is als volgt:

18.45 uur                            Inloop met koffie en cake;

19.00 uur                            Welkom

19.05 uur                            Uitleg over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen door Tamara Rada;

19.40 uur                            Uitleg over de Ervencoaches door Neeltje Bleumink, 20.15 u. sluiting.

Iedereen die geïnteresseerd is in armoedebestrijding, is van harte welkom. Wilt u deze uitnodiging doorsturen binnen uw eigen organisatie, zodat we niemand vergeten?

Graag tot de 26e september!  Mariska Jogems.

Activiteiten senioren:

Maandag 23 september

Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag in de Aanleg, w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 24 september

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 25 september

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 10.00 tot 12.00 uur  Wandelen in en rondom Geesteren; vertrek vanaf de Aanleg. Daarna gezamenlijk koffie drinken onder het genot van een lekkernij. Ook rolstoelers en gebruikers van rollators kunnen mee.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 26 september

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .

Van 14.00 tot 15.00 uur Starten met Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout, nu Fyon, aan de Lutkeberg onder  leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl  of mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 27 september

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en

spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie / thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335.

Maandag 30 september

Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open.

Verbreding activiteiten

Bepaalde activiteiten, die de vitaliteit bevorderen, worden vanaf heden opgenomen in het programma van Vitaal Geesteren.

Op de vrijdagmorgen is het GALM project overgenomen door Sport Service Tubbergen en heeft daardoor ook een andere invulling gekregen. Interesse? Kom dan gezellig een proefles meedoen!

Het gaat niet alleen om de beweging, maar ook zeker om de sociale contacten, gezelligheid en plezier………!!

Computerhulp

De eerder aangekondigde ‘Computer hulp voor senioren’ is met succes afgesloten. De start van nieuwe IPAD cursus is in de maart reeds begonnen. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD,   Mobiel: 06-38275388.). Men dient dan wel de eigen IPAD mee te nemen.

Meer info

Het jeu de boules spel is tot nader orde in de ijskast gezet. Er zijn nu voorbereidingen met de gemeente Tubbergen in gang gezet om dit opnieuw op te starten. Nadere informatie volgt spoedig.

Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of  via 06-53981973. Inmiddels hebben enkele nieuwe leden aangegeven interesse te hebben en willen zich aanmelden.

Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail:

secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.

Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale Dorpsplein: www.geesteren1.nl

Stevonieuws:

De voetbalcompetitie voor de amateurs gaat dit weekeinde weer van start. Het 1e elftal van STEVO speelt haar 1e wedstrijd zondagmiddag in Nijverdal tegen De Zweef. De aanvang is om 14:00 uur.

Programma zaterdag 21 september:

14:30  Stevo 2 zat.-Juventa ’12 4, 18:00 – Stevo 3-DSVD 2

Programma zondag 22 september:

09:00: Stevo 6- De Tukkers 4,10:00: Stevo 4-Bornerbroek 2;

10:00 Stevo 9 -Hengelo 3, 09:00 DTC ’07 4-Stevo 7;

10:00 S.V. Vasse 3-Stevo 8; 10:00 S.V. Vasse 2-Stevo 5;

11:00 Rohda Raalte 2-Stevo 2.