Parochiebode 30 september t/m 6 oktober 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Aanvragen vieringen: bij voorkeur via mail:  info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Beste parochianen,

We kijken zeer voldaan terug op een prachtige Samenloop voor Hoop, waarin verbondenheid en saamhorigheid volop te ervaren was. Onderstaand gedicht nodigt ons uit om daar elke dag vorm aan te geven.

Elke dag is een uitnodiging ;

Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor jezelf, om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen, in waardering voor dit leven, in waardering voor je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen, over zoveel goeds in anderen, over zoveel verlangen naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor zorg, om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging om intenser te leven dan nodig is, om meer te horen dan gisteren.

Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen,

om te bouwen aan een wereld van liefde.

Elke dag is een uitnodiging om zin te geven aan dit leven.

Wie op deze uitnodiging ingaat, zal steeds meer van het leven houden.

Wie zich laat uitnodigen, leert over grenzen heen te zien.

Christianne Saris, pastoraal werker.

 LITURGIEKALENDER:

Do. 3 okt.        19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Za.  5 okt.        19.00 u. Gebedsviering, parochiële werkgroep, samenzang.

Za. 5 okt.         13.30 u. Doopviering. Pastoor Pikkemaat.

Zo. 6 okt.         09.00 u.  Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.

Zo. 6 okt.       10.00 u.   Kinderkerk, diaken Huitink;

Zo. 6 okt.        12.15 u.  Doopviering, pastoor Pikkemaat.

Intenties weekend 5 en 6 oktober:

Jaargedachtenis: Herman Paus, Harrie Gehring, An Nieuwmeijer-Haarhuis.

Intenties: ouders Masselink-Pegge, ouders Huis in ’t Veld-Boerman, Ans Huis in ’t Veld-Lansink, Annie Nijhuis-Paus, Gerrit Weerink, Suze Bramer-Mensen, Elly Hemmer-Droste, ouders Hemmer-Kienhuis,  fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riek Brummelhuis-Kroeze, Linda Leus-Dijkhuis, Liesbeth Ophof,  Gerrard Reinerink, Harry Boerman, ouders ten Velde-Maathuis, Joke Stamsnieder-Bloemen, ouders Wesselink-Dierink, ouders Wesselink-Hake, Sien Waaijer en fam., Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Jan Reinerink, Harrie Nobbenhuis, Gerard Nieuwmeijer.

Dopelingen:

Zaterdag 5 oktober: Bryan en Benjamin Peulken.

Zondag 6 oktober: Mijs Braakhuis, Meijersweg 23.

PAROCHIEKALENDER:  

Collecte weekend 21 en 22 september 2019: plaatsengeld        € 67,00,  2e collecte € 50,90.

Overleden:

17 september 2019: Harry Boerman, Langeveenseweg 139,  82 jaar;

Vieringen oktober 2019:

Za. 12 okt          19.00 u. Eucharistieviering, Mariaweekend, pastor Oude Vrielink, koor Cantare;

Do. 17 okt.         19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 19 okt.         19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 20 okt.          09.00 u Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Do. 24 okt.          19.00 u.Eucharistieviering pastoor Pikkemaat;

Za. 26 okt.          19.00 u.Eucharistieviering, kinderkoor, pastor Heuven ;

Do. 31 okt.           9.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

6 oktober Kevelaerlof  in de St. Nicolaaskerk te Denekamp

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 20e keer het jaarlijks plechtig lof op zondag 6 oktober om 15.00 uur. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.  Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom. Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op vrijdag 1 november 2019 wordt vanuit Twente weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Deze bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Roermond, Harrie Smeets.  Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax Christi de Pauselijke zegen uitreiken. De reiskosten bedragen € 20,– euro per persoon. Deze reiskosten graag bij opgave voldoen. Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij:

Yvonne Koggel tel. 0546632797
of Theo Maathuis tel. 0541551473

Yvonne Koggel-Kreuwel
Broederschap Kevelaer

Themaconcert “Moeder Aarde (reprise)

Na het overweldigende succes van 18 november 2018 in de Plechelmuskerk te Saasveld, voert koor Da Capo op zondag 13 oktober opnieuw het themaconcert ‘Moeder Aarde’ uit,Themaconcert “Moeder Aarde (reprise) in de St. Simon en Judaskerk te Ootmarsum. De aarde: de grond van ons bestaan. Wij leven erop en maken er deel van uit. Vol verwondering en verbazing genieten wij van de natuur en maken gebruik van de aarde. Maar ook misbruik en uitbuiting met grote gevolgen: Vernietiging, natuurrampen, honger, uitsterven…..

De aarde heeft geen mensen nodig, maar mensen hebben de aarde nodig!!

Rondom dit thema heeft Da Capo een mooie keuze uit haar liedrepertoire gemaakt en hierbij een passende beeldpresentatie gecreëerd. Het is een sfeervol concert waarbij de muziek en de beelden elkaar versterken. Da Capo is een gemengd (pop)koor met een breed repertoire; met de nadruk op lichte popsongs (maar ook licht klassiek).

Dirigente: Resy Weernink.

Piano: Josephien Havinga. Drum: Anne Boswinkel;

Zondag 13 oktober 15.00 uur in de St. Simon en Judaskerk, Ootmarsum. De kerk is vanaf 14.30 open voor publiek.

Entree: € 5,00 (contant te betalen bij binnenkomst).

Wij hopen velen van u te ontmoeten.  Da Capo.

Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk: (mantelzorg en werk)

Uitnodiging bijeenkomst dinsdag 8 oktober 2019:

Wil je meer weten over hoe je je mantelzorg- en werktaken kunt combineren en daarnaast ook energiek kan blijven? Of ben je benieuwd naar  de wettelijke- en bedrijfsspecifieke regelingen waar je gebruik van kunt maken?

Dan ben je van harte welkom op de bijeenkomst die Stichting  Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert in samenwerking met ‘Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf’.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, mantelzorgconsulenten, en Gretha van der Veer geven je informatie over de combinatie werk en mantelzorg en kunnen je vragen beantwoorden.

Daarnaast ontmoet je andere werkende mantelzorgers en wisselen we ervaringen met elkaar over de combinatie werk en mantelzorg: We bespreken ook oplossingsmogelijkheden op en buiten het werk. Ervaringen delen en tips rondom communicatie naar collega’s en leidinggevenden komen deze avond ook aan bod!

De bijeenkomst vindt plaats op een historische plek, namelijk het voormalige Commanderieterrein in Ootmarsum ligt de sfeervolle Gasterij Oatmössche. Aan de ene kant van de gasterij vind je bierbrouwerij Othmar Bier waar het heerlijke Othmar bier gebrouwen wordt en aan de andere kant ligt het Openluchtmuseum Ootmarsum. Op deze locatie vindt de bijeenkomst plaats. Naast koffie met wat lekkers erbij, volgt er nog een lekker biertje of iets anders.  We hopen je te zien!

Datum:  Dinsdag 8 oktober;

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Locatie: Gasterij Oatmössche, Commanderieplein 3 te Ootmarsum.

Aanmelden kun je doen bij SWTD tot uiterlijk 30 september bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, mantelzorgconsulenten.

Programma uitreiking Ariënsprijs 12 oktober te Deventer:

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt op 12 oktober voor de zesde keer uitgereikt. Tot 10 oktober kan nog gestemd worden voor de publieksprijs (klik hier). Op dit moment worden de boekjes ‘Je moet het zien’ verspreid binnen het Aartsbisdom Utrecht. Hierin staan alle 31 genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie beschreven. Ook bevat deze bundel een theologisch commentaar door de jury. Inmiddels is ook het programma van de dag vastgesteld.

De prijsuitreiking vindt plaats in het Titus Brandsmahuis (Titus Brandsmaplein 2 Deventer). De toegang van deze dag is gratis, in verband met de lunch graag aanmelden bij: info@dkci-utrecht.nl.

Programma

 • Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar;
 • 10.30 uur: Opening met aansluitend openingsviering, mgr. Th. Hoogenboom en leden van de jury;
 • 10.45 uur: Interview Diaconie en vieren door Ellen Hogema met twee diaconale initiatieven;
 • 10.55 uur: Muzikaal intermezzo verzorgd door inloophuiskoor Sint Maarten Arnhem;
 • 11.00 uur: ‘Je moet het zien, theologische reflectie op de voorgedragen diaconale in initiatieven’, drs. Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker DKCI, tevens lid van de jury;
 • 11.20 uur: Interview Diaconie en Werken van Barmhartigheid door Ellen Hogema met twee initiatieven;
 • 11.30 uur: Interview Diaconie en Ontmoeting door Ellen Hogema met twee initiatieven;
 • 11.40 uur: Muzikaal intermezzo door het Internationaal koor parochie Lelystad;
 • 11.50 uur: De diaconale carrousel: 7 diaconale initiatieven presenteren hun werk en er is gelegenheid de stands van de organisatoren te bezoeken;
 • 12.30 uur: Lunch met op de achtergrond live muziek door de aanwezige koren;
 • 13.15 uur: Heropening door Hub Crijns, vice-voorzitter Ariëns-Comité en voorzitter jury;
 • 13.20 uur: Interview Diaconie op allerlei manieren door Ellen Hogema met twee diaconale initiatieven;
 • 13.30 uur: Uitreiking van de Ideeënprijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door Hub Crijns;
 • 13.40 uur: Uitreiking Publieksprijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door Yvonne Schneider DKCI;
 • 13.50 uur: Uitreiking tweede Prijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door mgr. Th. Hoogenboom;
 • 14.00 uur: Uitreiking winnaar Ariëns Prijs 2019 door mgr. Th. Hoogenboom;
 • 14.10 uur: Uitreiking van de Ariëns Prijs plaquettes aan alle diaconale initiatieven, de juryleden, bestuur DKCI, bisschop, sponsors en fotoshoot op het podium;
 • 14.25 uur: Feestelijke afsluiting;
 • 15.00 uur: Einde programma.

Routebeschrijving

Per trein: station Deventer-Colmschate, het Titus Brandsmahuis ligt naast het station.
Met de auto: Sinds de gewijzigde verkeerssituatie is het handig om als adres in de navigatie in te geven: Doornenburg 384, Deventer. U wordt dan tot aan het gebouw geleid.

DORPSGEMEENSCHAP:

Activiteiten senioren:

Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of  via 06-53981973. Inmiddels hebben enkele nieuwe leden aangegeven interesse te hebben en willen zich aanmelden. Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail:

secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.

Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale Dorpsplein: www.geesteren1.nl

Programma:

Dinsdag 1 oktober:

Van 9.30 tot 12.00 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 12.00 uur: Buurthuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg, en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 2 oktober:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool.

Donderdag 3 oktober:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal voor senioren in de Aanleg o.l.v. Yvonne Fransen. Aanmelden via mobiel: 06-53981973;

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660;

Van 13.30 tot 16.30 uur: Scootmobieltocht. Vertrek op het kerkplein in Tubbergen. Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl  of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 4 oktober:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee/ Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335.

HV Stevo  wedstrijdschema:

Zaterdag 28-09: 18.00 uur DS4 WHC Dames 3 Stevo Dames 4, De Marke Hengevelde.

Zaterdag 28-09: 19.00 u. DS1 Olympia HGL Dames 1-Stevo Dames 1, Sportcentrum Veldwijk Hengelo.

Zaterdag 28-090: 20.20 u. DS2 Olympia HGL Dames Stevo  Dames 3 Sportcentrum Veldwijk, Hengelo.

Zondag 29-09: 09.30 u. Langeveen E1 Stevo E1 Sporthal De Ransuil, Geesteren.

Zondag 29-09: 12.10 u. DS3 Langeveen Dames 2- Stevo Dames 3, De Ransuil, Geesteren.

Zondag 29-9: 15.00 u. Achilles AHV DA-Stevo DA1 Sporthal Mheenpar, Apeldoorn.

Stevo-nieuws:

Het 1e elftal van STEVO is de competitie goed begonnen. In Nijverdal werd De Zweef met 1-2 verslagen.

Dit weekeinde speelt STEVO thuis tegen De Bataven uit Gendt. De wedstrijd wordt voorafgegaan door een pupillenparade

van de STEVO-jeugd. Het treffen tussen Stevo en De Bataven begint zondagmiddag om 14:00 uur.

Programma 28 september: 14.45 DOS ’37 10 -Stevo 10;

Programma 29 september:

09:00 Stevo 7- La Première 5,10:00 Stevo 8-Fleringen 3,

10:45 Stevo 2-RKZVC 2, 10:45 Stevo -Juventa ’12 4,

09:00 Oldenzaal 4-Stevo 4, 09:00 TVC ’28 8-Stevo 6,

09:00 UD W.7-Stevo 9, 10:15 Saasveldia 2-Stevo 3.